Make your own free website on Tripod.com

Japanese @ Ellis Island

Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names R to S

Home
Arrivals@ Ellis Island Names A-E
Arrivals @ Ellis Island Names F-H
Arrivals @ Ellis Island Names I-K
Arrivals @ Ellis Island Names L-R
Arrivals @ Ellis Island Names S-Z
Royalty & Early Arrivals
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names A
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names B to D
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names E to H
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names I to K
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names L to Q
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names R to S
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names T
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names U to Z
"Maru" (Japanese Cargo) Ship Photos
Oral History Project of Ellis Island
Historical Notes
Chinese Arrivals @ Ellis Island
East Indian Arrivals @ Ellis Island
Korean Arrivals @ Ellis Island
Siamese (Thai) Arrivals @ Ellis Island
Filipino Arrivals @ Ellis Island
Filipino Arrivals @ Angel Island

Name of Ships listed in this webpage:

Raifuku, Rangoon, Reiyo, Rhine, Rozan, Ryufuku, San Francisco, Sanuki, Scotland, Seattle, Seifuku, Seiyo, Shanghai, Shinbu, Shinsei, Shunko, Singapore, Spain, Suez, Sumatra, Sweden

R

Raifuku Maru arrived 3/5/1922 w/ 44 Japanese crew

 

1 ...hii, Wataru

2 ...sada, Chuzo

3 ...ukagawa, Tokuro

4 A...yarua, ...kauichi

5 Asanago, Turuzo

6 Audo, Sadakichi

7 Azuma, Yoneo

8 Doi, Toraichi

9 F...kioka, Genichiro

10 F...utsurui, Kakujiro

11 Hirosuge, Ku...ima

12 Hoshina, Hakuo

13 Hosokawa, Guupie

14 Ichir...ose, Masakei

15 Ikider, Sat...shi

16 Ito, Torazo

17 Iwwamoto, Koichi

18 Kamiko, Yoroku

19 Kauisei, Saichi

20 Kawaimata, Sojiro

21 Kiujo, Hide

22 Koyama, Yeiichi

23 Kura, Yukio

24 Maruoku, Shoichi

25 Matanabe, Tasaku

26 Mi...awak...i, Akio

27 Mikaru, Yukio

28 Morihisa, Joshrio

29 Murakemi, Raibo

30 Murata, Ch...iro

31 Niwano, Minokichi

32 Okamo..., Karuhei

33 Sakate, Kabrur

34 T...keshita, ...mejiro

35 Takagi, Kanzo

36 Takenaku, Genshichi

37 Tazuni, Ma...ichi

38 Tokuda, Hisao

39 Tsutsui, Kjichi

40 Tushima, Masatomi...

41 Wsui, Seiichiro

42 Yamamobo, Sabro

43 Yamaoka, Mori...natu

44 Yoshida, Yeikichi

Raifuku Maru arrived 8/24/1923 w/ 38 Japanese crew

 

1 Daito, Hachiro

2 Doi, Toraichi

3 Fujitani, Shizetaro

4 Fujiwara, Hisakishi

5 Harada, Seihachi

6 Hosokawa, Gumpei

7 Ikehara, Yoshikara

8 Iwamoro, Koichi

9 Izuma, Yones

10 Kamiko, Yoroku

11 Kanda, Makio

12 Kimura, Tassuro

13 Kimura, Tomokichi

14 Kinugawa, Riichi

15 Koyama, Eiichi

16 Kura, Yukio

17 Kurosu, Rinzaburo

18 Kusayanzi, Tsurumatsu

19 Maruoka, Shoichi

20 Mukai, Toyojiro

21 Nagano, Shiro

22 Nakamura, Sataro

23 Nakamura, Subego

24 Nakamura, Yoshio

25 Nakatsu, Sasaichi

26 Ohta, Hajime

27 Ohtaka, Kametaro

28 Shirakara, Takezo

29 Takano, Jintaro

30 Takayama, Seiichiro

31 Takuno, Surekichi

32 Tazumi, Urakichi

33 Uimino, Tessubaro

34 Usui, Kiyoshi

35 Yamada, Sei

36 Yamaguchi, Seiji

37 Yamaoka, Morimatsu

38 Yamasaki, Eitaro

Rangoon Maru arrived 10/29/1918 w/  73 Japanese crew

 

1 ...ji..., Kinsaka

2 Abe, Bunjiro

3 Arima, Sadanawai

4 Baba, Isamu

5 Fujita, Hannoruke

6 Fujiwara, Kenji

7 Fukuwara, Masuichi

8 Hamamoto, Sentaro

9 Hashmoto, Takeshi

10 Inaba, Chushiro

11 Inayi, Rokuloro

12 Ishie, Ken

13 Ishikawa, Tsnuehiko

14 Ishiwara, Shinyo

15 Ito, Koji

16 Izaki, Tomikichi

17 Kasa, Shinjiro

18 Kawabata, Nitaro

19 Kawagoi, Shinji

20 Kawasoka, Tomyiro

21 Kikuchi, Knigo

22 Kimotsuhi, Tatsuji

23 Koga, Rokaro

24 Koike, Scizarmon

25 Kuroki, Matsuzo

26 Maikawa, Kensaku

27 Matsuda, Seinosuke

28 Matsumura, Kanpei

29 Matsunobu, Asanao

30 Minamoto, Tsunejiro

31 Mitsunaga, Makitaro

32 Miyata, Yoshio

33 Muromoto, Shinichi

34 Nagai, Yonckichi

35 Nagamori, Kerizo

36 Naka, Gisuke

37 Nakagawa, Sakuji

38 Nakamura, Takaji

39 Nishijima, Risaburo

40 Ohmura, Jiro

41 Onasaka, Nabuharn

42 Sakagibosa, J...

43 Sakai, Kozo

44 Sakurai, Rikapro

45 Sasagawa, Sansaku

46 Sasaki, Kyoshi

47 Sasaki, Seito

48 Sato, Onaro

49 Sato, Shinie

50 Shimizu, Toichi

51 Shimokawa, Shichiro

52 Shingurio, Jin Ki Chi

53 SkiMitsu, Gensa

54 Suganuma, Koto

55 Suwa, Hitoshi

56 Suwanoi, Yenpu

57 Suzuki, Chogoro

58 Suzuki, Shinpei

59 Takahashi, Heskichi

60 Takeda, Shunchiss

61 Tanaka, Ikuzo

62 Tanaka, Rinzo

63 Tanaka, Yoshio

64 Ujomi, Masanobu

65 Yamaguchi, Tominosuka

66 Yamanaka, Hatsuji

67 Yasuda, Yazo

68 Yeyawa, Tadaichi

69 Yeyiru, Masuzumi

70 Ynasa, Yeiji

71 Yokoi, Hidesaburo

72 Yoshida, Sataro

73 Yoshida, Toranosuke

Rangoon Maru arrived 1/22/1919 w/  1 Japanese crew

 

Masuchi, Fakuwuva

Rangoon Maru arrived 10/2/1919 w/  63 Japanese crew

 

1 Araki, Umeichiro

2 Daikichi, Yeijiro

3 Fijimoto, Keiichi

4 Futami, Seikichi

5 Gomei, Cunshiro

6 Hayasaka, Suekichi

7 Hayashi, Sakumatsu

8 Hirano, Tsuneji

9 Hiratate, Kichizo

10 Hitomi, Meiji

11 Honami, Seiko

12 Imai, Daisaburo

13 Inoue, Shikishi

14 Iriye, Seiichi

15 Ishiba, Toichiro

16 Ishikawa, Jirohachi

17 Kamiya, Yusei

18 Kawabushi, Fujitaro

19 Kawasaki, Kengo

20 Kihara, Kizo

21 Kiuchi, Bunkichi

22 Kohiyama, Tomekichi

23 Kojima, Junji

24 Koto, Kinjiro

25 Kube, Yoiichi

26 Mikado, Isamu

27 Misaka, Kamehiko

28 Mitani, Rokusuke

29 Mitsunaga, Makitaro

30 Miyakawa, Soichi

31 Miyata, Yoshio

32 Morobashi, Masagoro

33 Naito, Yeishin

34 Nakanome, Mitsunosuke

35 Noda, Kensuke

36 Nonaka, Komakichi

37 Ogawa, Kingo

38 Ogawa, Kinzo

39 Ogawa, Mitsunune

40 Ogino, Kyujiro

41 Onoda, Nisaburo

42 Onodera, Matsue

43 Osuga, Wasuko

44 Sakurai, Rikujiro

45 Sato, Yasaburo

46 Sawada, Heikichi

47 Sekiguchi, Fusakichi

48 Sudo, Hatsuzo

49 Suga, Seiichi

50 Sugiyama, Morizo

51 Suzuki, Yoichi

52 Tanaka, Rinzo

53 Terada, Shimanosuke

54 Wadanabe, Terumichi

55 Wazumi, Shigeharu

56 Yamada, Suezo

57 Yamaji, Suezo

58 Yamana, Tsurukichi

59 Yamane, Genroku

60 Yamazawa, Tsurukichi

61 Yiimura, Yoshio

62 Yoshida, Matabei

63 Yoshiwara, Jinnosuke

Rangoon Maru arrived 9/28/1922 w/  64 Japanese crew

 

1 Akiwa, Yoshisuke

2 Arai, Sadaichi

3 Arita, Inama

4 Baba, Tamotsu

5 Deguchi, Kikuo

6 Doto, Kitaro

7 Fukano, Takeshi

8 Ishibashi, Hiroji

9 Ishida., Inasuke.

10 Ishigami, Yataro

11 Isozaki, Ruiji

12 Kawamoto, Tokuichi

13 Kawazoi, Takeru

14 Kobayashi, Homero

15 Koso, Tatsuya

16 Maso, Heigoro

17 Matsumoto, Genjiro

18 Matsumoto, Kakichi

19 Matsuo, Tokuro

20 Matsuoka, Zentaro

21 Matsuzawa, Nagashigo

22 Mihuni, Naoichi

23 Mitsutako, Tokuichi

24 Miura, Iigo

25 Miura, Koichi

26 Miyamoto, Nobuo

27 Miyao, Neriichi

28 Mizoguchi, Mitsuhiko

29 Mori, Shigeo.

30 Nagai, Yoshimi

31 Nakaiso, Masaichi

32 Nakanishi, Seihachi

33 Nakayama, Fukuichi

34 Nakomura, Chuboi

35 Ogasawra, Tsurumatsu.

36 Ohkubo, Zonichi

37 Ohnishi, Jukichi

38 Ohnishi, Juzo.

39 Ohnishi, Shishiro

40 Ohta, Tokusaburo

41 Okamoto, Yukichi

42 Sakamoto, Monotaro.

43 Sakamoto, Saichi

44 Satoh, Rokunojo.

45 Satoh, Yasaburo

46 Shibata, Gensaburo

47 Somiya, Kingo

48 Soto, Morizo

49 Sugasawa, Rikio

50 Taka, Chotsune

51 Takagaki, Orinoshi

52 Takeouchi, Seimatsu

53 Takeuchi, Kinjiro

54 Tanabo, Shikazo

55 Tashiro, Ichiro

56 Uchida, Hikosaburo

57 Uramoto, Senichi

58 Wada, Koiyu

59 Watarai, Suikichi

60 Woyama, Eyehide

61 Yagi, Junkichi

62 Yamasaki, Koichiro

63 Yanagisawa, Yoshio

64 Yoshiwara, Junnosuko

Reiyo Maru arrived 6/18/1922 w/  63 Japanese crew

 

1 Akiyama, Teibo

2 Arimoto, Umetaro

3 Aso, Kisaburo

4 Baba, Masanobu

5 Domon, Masao

6 Fujicka, Yoshiharu

7 Gonda, Sazanori

8 Handa, Yasugoro

9 Hasegawa, Hideo

10 Hashimoto, Hisaichi

11 Hirano, Tomikichi

12 Hirano, Yoshijiro

13 Honma, Zenichiro

14 Horiuchi, Shincbu

15 Inoue, Hideo

16 Ishibachi, Seizo

17 Ito, Magojiro

18 Ito, Teizo

19 Iwazaki, Senzo

20 Kaito, Kenji

21 Kajima, Misao

22 Kanenari, Takeji

23 Katagami, Goro

24 Katagiri, Waichi

25 Kato, Akira

26 Kato, Shoichi

27 Kawaguchi, Tsunekichi

28 Kinoshita, Yasubei

29 Komatsuzaki, Tokijiro

30 Kosaka, Sataro

31 Maso, Kumataro

32 Mayuzumi, Yasunosuke

33 Mazubuchi, Yukichi

34 Nagano, Sanjiro

35 Nagashima, Sokichi

36 Nakatani, Tomitaro

37 Namise, Iwakichi

38 Nishi, Toyotaro

39 Nishida, T...utomu

40 Nozawa, Taiji

41 Obata, Shintaro

42 Odagiri, Chumei

43 Ohkubo, Tsiji

44 Ohshima, Kumekichi

45 Okada, Noboru

46 Okafuji, Goro

47 Okuda, Hisashi

48 Ozawa, Isokichi

49 Sato, Ichimatsu

50 Shinmura, Kumetaro

51 Suda, Shunkichi

52 Suzuki, Mohei

53 Takabata, Saichi

54 Takada, Satoji

55 Takahashi, Kotozo

56 Takaki, Chikayoshi

57 Tanizuka, Shozo

58 Tashiro, Shoichi

59 Ueda, Yutaka

60 Watanabe, Kumata

61 Yano, Sajiro

62 Yatabe, Keiwo

63 Yoshida, Chotaro

Reiyo Maru arrived 1/26/1923 w/  53 Japanese crew

 

1 Akiyama, Sadayasu

2 Arimoto, Umeichiro

3 Aso, Kisaburo

4 Baba, Masanobu

5 Gonta, Safanori

6 Hara, Rycichi

7 Hashimoto, Kyuichi

8 Hirano, Tomekichi

9 Inouye, Hidee

10 Ito, Magejiro

11 Ito, Teizo

12 Kanenari, Teshiji

13 Kashima, Misae

14 Katagami, Goroku

15 Katagiri, Waichi

16 Kato, Akira

17 Katogi, Shozo

18 Kawaguchi, Tsunekichi

19 Kinoshita, Yasubei

20 Kiyomiya, Kiyoshi

21 Kobayashi, Ichiro

22 Kondo, Umejiro

23 Kudo, Sukeyoshi

24 Mase, Kumataro

25 Masubuchi, Yukishi

26 Mochisuki, Matsuzo

27 Muragaki, Nerimichi

28 Nagano, Sanjiro

29 Naito, Kenji

30 Nakatani, Temitaro

31 Namise, Iwakichi

32 Nemura, Yuji

33 Nishi, Toyotaro

34 Nozama, Teiji

35 Obatake, Takasato

36 Odagiri, Tadaaki

37 Ohata, Shintaro

38 Okafuji, Goro

39 Okuda, Hisashi

40 Oshima, Kumekichi

41 Sato, Tchimatsu

42 Suda, Harukichi

43 Susuki, Mohei

44 Takahashi, Kotozo

45 Takahata, Sakuchi

46 Takamatsu, Shehei

47 Tanaka, Jujiro

48 Tanizuka, Shozo

49 Watanabe, Kumata

50 Yajima, Sonji

51 Yano, Sakujiro

52 Yatabe, Keio

53 Yoshida, Chotaro

Reiyo Maru arrived 10/3/1923 w/  50 Japanese crew

 

1 Adachi, Shoichi

2 Akiwa, Tsunesaburo

3 Akiyama, Sadayasu

4 Aso, Kisabupo

5 Hara, Ryoichi

6 Hashimoto, Kyuichi

7 Hirano, Tomekichi

8 Hoshino, Kokichi

9 Imamura, Kenzo

10 Ito, Magojiro

11 Katagiri, Waichi

12 Kato, Akira

13 Kawaguchi, Tsunekichi

14 Kawanabe, Yoshitaro

15 Kinoshita, Yasubei

16 Kiyomiya, Kiyoshi

17 Kobayashi, Ichiro

18 Mihara, Kintaro

19 Mimi, Matsutaro

20 Miyata, Kuro

21 Muragaki, Norimichi

22 Nagamitsu, Totsuji

23 Nagano, Sanjiro

24 Naito, Kenji

25 Nakagawa, Junichiro

26 Nakatani, Tomitaro

27 Namaizawa, Takeo

28 Namise, Iwakichi

29 Nishi, Toyotaro

30 Nozawa, Teiji

31 Obata, Shintaro

32 Ohki, Yokichi

33 Oshima, Kumekichi

34 Sakamoto, Bukichi

35 Sakamoto, Torakichi

36 Sato, Ichimatsu

37 Susuki, Menei

38 Susuki, Tadayoshi

39 Suzuki, Kaiji

40 Takabatake, Sakuichi

41 Takahashi, Kotozo

42 Takoda, Koji

43 Tanizuka, Shozo

44 Tekamatsu, Shohei

45 Uchiyama, Jitsu

46 Watanabe, Kanichiro

47 Watanabe, Kumata

48 Yanagizawa, Shigeru

49 Yano, Sajiro

50 Yoshida, Chotaro

Rhine Maru arrived 5/6/1924 w/  33 Japanese crew

 

1 Abe, Kazuo

2 Aoshima, Takeo

3 Bessho, Sakae

4 Fujita, Ichijuro

5 Furuyama, Suyekichi

6 Hirakawa, Tatsuyuki

7 Horiye, Yoichiro

8 Ikuta, Taro

9 Ishioroshi, Toyosaku

10 Itoh, Takamatsu

11 Kaneshige, Kuze

12 Kawasaki, Riichi

13 Konishi, Kameichi

14 Konishi, Shoichi

15 Kuwahara, Sentaro

16 Mayeda, Toshisane

17 Mohri, Kazuo

18 Ochi, Tsuneichi

19 Ogura, Kazuye

20 Otajima, Sakutaro

21 Seiki, Masaye

22 Senda, Jinnosuke

23 Takatsugu, Yoshitsugu

24 Takehara, Bunichi

25 Tamaki, Umanosuke

26 Tanaka, Teyomi

27 Tsuji, Tetsuo

28 Utsunomiya, Fukumatsu

29 Yamano, Ryeji

30 Yashiki, Koichi

31 Yebara, Keiji

32 Yehara, Mikizo

33 Yoshida, Shujire

Rozan Maru arrived 8/19/1921 w/  36 Japanese crew

 

1 Bando, Toragoro

2 Eato, Kameichi

3 Fumi, Masashizu

4 Hashimoto, Matsutaro

5 Hirano, Kikuchi

6 Hirano, Misawo

7 Hit...tsayanagi, Matawa

8 Kaise, Shigetaro

9 Kono, Bunpei

10 Kubota, Seishiro

11 Kuja, Matsujiro

12 Kuwahara, Tsunezo

13 Kuwano, Rikitaro

14 Kyono, Kunisaburo

15 Matsuzaki, Hatsutaro

16 Mayeda, Kazuwo

17 Miyazaki, Kaguoki

18 Nakaoka, Tamikichi

19 Nakashima, Sakechi

20 Nishimura, Iwawo

21 Oguchi, Kunio

22 Ohira, Shoza...uro

23 Okayama, Tsuneichi

24 Okumoto, Kikuichi

25 Sasada, Kamemats...

26 Sawo, Uezumi

27 Schimaru, Shikanosuki

28 Sugiyama, Torakichi

29 Suzuki, Chukichi

30 Takahashi, Jikichi

31 Takehara, Mokichi

32 Tanaka, Hitoshi

33 Tanaka, Shokechi

34 Taura, Masaru

35 Terashi, Fukuguma

36 Yamada, Kiichi

Rozan Maru arrived 11/26/1924 w/  30 Japanese crew

 

1 Arami, Tamisuke

2 Arashi, Iseji

3 Fukuda, Kunimasa

4 Funaki, Mikio

5 Hada, Seiichi

6 Hanone, Mataki

7 Hori, Kitaro

8 Iki, Sadashige

9 Imada, Yuichi

10 Ishigami, Shigeru

11 Ito, Ichimatsu

12 Katsu, Kotomori

13 Kawada, Yoshio

14 Kawaguchi, Shinjiro

15 Kikuta, Katahisa

16 Matsubara, Seizo

17 Miyada, Masakichi

18 Nakanishi, Hezo

19 Nakashima, Shingoro

20 Nishimura, Ushitaro

21 Ohara, Marukichi

22 Oku, Tomikuma

23 Sato, Seie

24 Shige, Sugiji

25 Sonoda, Nobuyoshi

26 Suwaki, Sataro

27 Taguchi, Kotaro

28 Uyesaka, Yoshio

29 Yamazaki, Takechi

30 Yano, Hiromi

Ryufuku Maru arrived 4/28/1920 w/  49 Japanese crew

 

1 Chikamatsu, Shiba

2 Chozaburo, Sakashita

3 Eisaku, Azuma

4 Harugoro, Takagi

5 Hideo, Matsukuma

6 Hikaru, Sato

7 Hiroshi, Sagara

8 Hitoshi, Ishii

9 Ikuziro, Nagano

10 Inanjiro, Yonejowa

11 Inatsutaro, Miki

12 Katsumi, Yamada

13 Katsusuke, Okura

14 Kineikon, ...

15 Koichi, Ogami

16 Kokan, Onishi

17 Kozaburo, Fuzii

18 Minoru, Sagisaka

19 Miyatake, Tomi

20 Motoshi, Otsuka

21 Naosuke, Watanabe

22 Naskichi, Sato

23 Nobukichi, Shioji

24 Rybaigo, ...

25 Sakae, Yoshimura

26 Seiichiro, Okamura

27 Seishu, Adachi

28 Sejichiro, Yoshinari

29 Senji, Nakajura

30 Sentaro, Nishinaka

31 Shikaichi, Takata

32 Shinsaku, Otani

33 Shizuka, Hidaka

34 Shoji, Ota

35 Shuichi, Yiwamoto

36 Sutekichi, Tokuno

37 Takeji, Takatsugu

38 Takematsu, Kawamukai

39 Takenori, Yasu

40 Tameo, Oshige

41 Tatsuhei, Sugimura

42 Terutaro, Ono

43 Toku, Oshiro

44 Tozo, Nakamura

45 Yasusuke, Tokuhisa

46 Yoshi, Chiba

47 Yoshio, Arakawa

48 Yoshio, Naka

49 Zinasaburo, Ikeda

Ryufuku Maru arrived 3/22/1922 w/  43 Japanese crew

 

1 Amase, Seigaemon

2 Arikawa, Shin

3 Gamochi, Neota

4 Hamada, Risuke

5 Haseke, Tonegoro

6 Hatashita, Tohizaemon

7 Hisu, Jirokichi

8 Ichiji, Saichi

9 Inouye, Fusataro

10 Inouye, Nobuichi

11 Kawaai, Chusuke

12 Ki, Hideyoski

13 Kumiya, Seiyetsu

14 Masuzawa, Yoshiyuki

15 Matsaura, Hisaichi

16 Miyachi, Genbei

17 Miyagawa, Chuji

18 Moji, Tokiwo

19 Murakami, Chikao

20 Murakami, Masanochin

21 Muramatsu, Shioichi

22 Muraoka, Otozo

23 Murata, Gorokichi

24 Nagata, Susumu

25 Nieijama, Masaichi

26 Noda, Nobutaro

27 Okamura, Suichiro

28 Ri, Hon

29 Sakaguchi, Naoye

30 Sakamoto, Yonege

31 Sakaye, Takuya

32 Sawada, Kamekichi

33 Setoguchi..., Kingo

34 Shimizu, Kosaburo

35 Soma, Saburo

36 Suzuki, Denesmon

37 Suzuki, Niichi

38 Taguchi, Tomomi

39 Tamiguchi, Gisaburo

40 Tsuchimoto, Shigeki

41 Uematsu, Saburo

42 Yamamoto, Tosaburo

43 Yasunaga, Masahiko

Ryufuku Maru arrived 11/18/1923 w/  38 Japanese crew

 

1 Aisu, Jiirokichi

2 Arikawa, Shin

3 Azuma, Jiichiro

4 Gamachi, Naota

5 Hamada, Risuke

6 Hanada, Yokichi

7 Hasebe, Tomegoro

8 Hatashita, Ichizayemon

9 Inouye, Shinichi

10 Isechi, Naburu

11 Katsumoto, Tokumi

12 Kawabata, Yoichi...o

13 Kawaguchi, Chiyotaro

14 Kawai, Chiusuke

15 Kondo, Sado

16 Maruyama, Goro

17 Matsuura, Hisaichi

18 Mayeda, Masayoshi

19 Miki, Shoichi

20 Mitsumoto, Setsuji

21 Miyagawa, Chiuji

22 Miyaji, Zenbai

23 Morita, Tokumatsu

24 Murata, Gorokichi

25 Nakamura, Katsutaro

26 Nakanishi, Takeshi

27 Sakaguchi, Naoye

28 Sakamoto, Yonezo

29 Sakaye, Tokuya

30 Sawada, Kamemichi

31 Shimizu, Kosaburo

32 Shiotani, Kozo

33 Suzuki, Denyemon

34 Taniguchi, Gisaburo

35 Tsuchimoto, Shigeki

36 Yamamoto, Tosaburo

37 Yamasaki, Shigeyoshi

38 Yonezawa, Shigeki

Ryufuku Maru arrived 2/23/1924 w/  37 Japanese crew

 

1 Aisu, Jirokichi

2 Arikawa, Shin

3 Azuma, Jiichiro

4 Gamochi, Naota

5 Hanada, Risuke

6 Hanada, Yokichi

7 Hasebe, Tomegoro

8 Hatashita, Ichizayemon

9 Inouye, Shinichi

10 Isechi, Noburu

11 Katsumoto, Tokumi

12 Kawabata, Yoichiro

13 Kawaguchi, Chiyotaro

14 Kawai, Chiusuke

15 Kondo, Sadao

16 Maruyama, Goro

17 Matsumoto, Setsuji

18 Matsuura, Hisaichi

19 Mayeda, Masayoshi

20 Miki, Shoichi

21 Miyaji, Zenbei

22 Miyazawa, Chiuji

23 Morita, Tokumatsu

24 Murata, Gorokichi

25 Nakamura, Katsutaro

26 Nakanishi, Takeshi

27 Sakaguchi, Naoye

28 Sakamoto, Yonezo

29 Sakaye, Tokuya

30 Sawada, Kamekichi

31 Shimizu, Kosaburo

32 Suzuki, Denyemon

33 Taniguchi, Gisaburo

34 Tsuchimoto, Shigeki

35 Yamamoto, Tosaburo

36 Yamasaki, Shigeyoshi

37 Yonezawa, Shigeki

S

San Francisco Maru arrived 6/13/1923 w/  31 Japanese crew

 

1 Akiba, Ichiro

2 Atsumi, Wakae

3 Fugii, Rinsuke

4 Harada, Yoshio

5 Hashida, Masayuki

6 Hisa, Samemoto

7 Inoue, Eikichi

8 Kuzawa, Kotaro

9 Matzuda, Noritada

10 Minami, Gentaro

11 Mori, Hideichi

12 Moriyama, Kiyoshi

13 Nakamura, Yoshiichi

14 Niimura, Chozo

15 Ojo, Kogoro

16 Okamoto, Kaichi

17 Ozawa, Mitsuo

18 Sakaguchi, Sanshi

19 Sakai, Masao

20 Sakai, Tetsuji

21 Sakamura, Uichi

22 Sato, Kiyoshi

23 Shimizu, Gontaro

24 Someya, Koun

25 Takada, Manshe

26 Takagi, Sanki

27 Takahashi, Takehide

28 Takeyama, Asaichi

29 Tanabe, Torao

30 Tsuda, Shiro

31 Yonehar, Sueo

San Francisco Maru arrived 12/9/1923 w/  31 Japanese crew

 

1 Akiba, Ichiro

2 Atsumi, Nakae

3 Fujii, Rinsuke

4 Harada, Yoshio

5 Hashida, Masayuki

6 Hisa, Sanemoto

7 Inoue, Ekichi

8 Matsuda, Noritada

9 Minami, Gentaro

10 Mori, Hidechi

11 Moriyama, Kiyoshi

12 Nakamura, Yoshiichi

13 Nimura, Chozo

14 Ojo, Kogoro

15 Okamoto, Kaichi

16 Ozawa, Mitsuo

17 Sakaguchi, Sanshi

18 Sakai, Masao

19 Sakai, Tetsuji

20 Sakamura, Uichi

21 Sato, Kiyoshi

22 Shimizu, Gonichiro

23 Someya, Koun

24 Takada, Mansho

25 Takagi, Sanki

26 Takahashi, Takehide

27 Takeyama, Asaichi

28 Tnabe, Tomizo

29 Tsuda, Shiro

30 Yonehara, Sueo

31 Yoshikawa, Kenkichi

Sanuki Maru arrived 7/18/1917 w/  75 Japanese crew

 

1 Abe, Seisuke

2 Ada, Kinji

3 Akiyama, Katsujiro

4 Ano, Yoshitake

5 Ariyoshi, Shunsaku

6 Asabu, Akira

7 Baba, Kyoji

8 Eudo, Ikutaro

9 Fujita, Genji

10 Fujiwara, Chuyemon

11 Goroshima, Keichi

12 Gotoh, Namatsutaro

13 Haga, Keizo

14 Hamada, Hachiji

15 Hamada, Yoshiye

16 Harada, Kazuichi

17 Hayoshi, Sakumatsu

18 Horada, Seichi

19 Iida, Yoshihiko

20 Iseri, Katsuji

21 Ishikawa, Michinosuke

22 Izumi, Ikemura

23 Kamada, Teizo

24 Kamiya, Hanbei

25 Katayama, Kunimatsu

26 Kawasaki, Yuichi

27 Kijima, Sakuji

28 Kobayashi, Rikuzo

29 Kowazoi, Tomosuke

30 Kuma, Inakichi

31 Maruyama, Jinshiki

32 Matsh, Chotaro

33 Matsuha, Toyomatsu

34 Matsuno, Yoshio

35 Mihira, Kintaro

36 Miura, Yohei

37 Miyakawa, Iwaroku

38 Miyauchi, Michiji

39 Miyazawa, Kiyokuma

40 Mizuno, Sadayoshi

41 Najuna, Kanekichi

42 Naubu, Riichi

43 Negu, Kenji

44 Neshizato, Kinnosuke

45 Nishizawa, Heikichi

46 Noguchi, Kiyosuburo

47 Nokamuza, Toshihiko

48 Nomota, Ishekichi

49 Ohnishi, Juzo

50 Ohya, Shinji

51 Sagara, Toyozo

52 Sasaki, Kumakichi

53 Satoh, Tokuichi

54 Shiba, Ikuma

55 Shino, Masataro

56 Shiwochi, Torakichi

57 Suga, Yozo

58 Suguira, Sajiu

59 Sumida, Takeichi

60 Suzuki, Satoye

61 Takahata, Tohichi

62 Takano, Unji

63 Takuhashi, Tokuichi

64 Tauzawa, Yoshiteru

65 Tawara, Shinicki

66 Toda, Kosaburo

67 Tsuda, Takashi

68 Urano, Yosoichi

69 Wakita, Kumaichi

70 Watanabe, Jinpei

71 Yamachika, Keisaku

72 Yamada, Aiji

73 Yamashita, Takeshi

74 Yana, Kametaro

75 Yomada, Chingo

Sanuki Maru arrived 3/19/1918 w/  81 Japanese crew

 

1 Abe, Eizo

2 Abe, Seisake

3 Adachi, Minoru

4 Ariga, Jiro

5 Ariyoshi, Shunsaka

6 Asaba, Akira

7 Dohi, Shosaburo

8 Fujita, Genji

9 Fujiwara, Chucmon

10 Fukuda, Taichi

11 Goroshima, Keiichi

12 Goto, Matsutaro

13 Hamada, Yoshiye

14 Harada, Kazuichi

15 Harada, Seiichi

16 Hayashi, Sakumatsu

17 Hirose, Urasaburo

18 Honda, Haruji

19 Iida, Yoshihiko

20 Iseri, Katsuji

21 Ishikawa, Michinosake

22 Iwata, Seikichi

23 Iwazaki, Hideo

24 Izumi, Ikemura

25 Kajima, Junji

26 Kamada, Naondo

27 Kamada, Teizo

28 Kasahara, Gosaburo

29 Katayama, Kunizi

30 Kawasaki, Yuichi

31 Kawazoi, Tomosuke

32 Kijima, Sakuji

33 Kobayashi, Rikuzo

34 Kuma, Inakichi

35 Maruo, Hotaro

36 Mato, Chotaro

37 Matsuno, Yoshio

38 Mine, Katsuji

39 Miura, Yahei

40 Miyagawa, Iwaroku

41 Miyauchi, Michiharu

42 Miyoda, Magoshiro

43 Murakami, Yuzo

44 Nakamura, Toshihiko

45 Nakane, Kenji

46 Niiwa, Eisuke

47 Nishino, Masashi

48 Nishizato, Kinnosuki

49 Noguchi, Seisabura

50 Nojima, Kenkichi

51 Nomoto, Isekichi

52 Oda, Kinji

53 Okamoto, Mikizo

54 Onishi, Juzo

55 Ono, Yoshitaka

56 Otajima, Seiyemon

57 Oyama, Toshihiko

58 Sagara, Tozozo

59 Sasaki, Kumakichi

60 Sato, Shinichi

61 Seo, Jutaro

62 Shino, Masataro

63 Suga, Yozo

64 Sumida, Takeichi

65 Suzuki, Koichi

66 Suzuki, Satoe

67 Takahata, Toichi

68 Takano, Unji

69 Takeuchi, Chosuke

70 Takeyama, Moriji

71 Takeyama, Teizo

72 Tanzawa, Yoshiteru

73 Tawara, Shinichi

74 Tokuda, Seitaro

75 Tsuda, Takashi

76 Urano, Yosaichi

77 Wakita, Kumaichi

78 Yamada, Aigi

79 Yamada, Aiji

80 Yamashita, Takeshi

81 Yumino, Kiyoshi

Sanuki Maru arrived 4/26/1921 w/  82 Japanese crew

 

1 ...sao, Juro

2 Aino, Kozo

3 Ando, Shigoru

4 Arai, Shoei

5 Dohi, Shozaburo

6 Ebihara, Giichiro

7 Eguchi, Yanosuko

8 Eneri, Tada...tsu

9 Fujii, Kakuji

10 Fujimoto, Sadao

11 Fujimura, Sadayuki

12 Fukuda, Sajuji

13 Harada, Eisuko

14 Harada, Kazuichi

15 Harada, Seiichi

16 Hata, Tsunekichi

17 Hattori, Tadanao

18 Hirano, Kyokuzo

19 Horibo, Toshiro

20 Hotta, Matah...i

21 Imagawa, Kazunosuko

22 Imai, Suckichi

23 Ishikawa, Michinosuko

24 Iwamoto, Fukuichi

25 Iwasaki, Takichi

26 Joh, Kamataro

27 Katayama, Kuniji

28 Katoh, Takashi

29 Kawai, Shizuo

30 Kawasaki, Kazuo

31 Kira, Shinichi

32 Kitsukawa, Kazuo

33 Kobayashi, Kikuzo

34 Kogama, Magashiro

35 Korseda, Tomoyuki

36 Koya, Takeo

37 Kuroda, Giichi

38 Mackawa, Einosuko

39 Masda, Toyoshiko

40 Matsuda, Saburo

41 Mizutani, Toshijiro

42 Moto, Kenshi

43 Nakagaki, Ryutaro

44 Nakajima, Yataro

45 Nakamichi, Akinosuko

46 Nakamura, Benjiro

47 Nakao, Komataro

48 Nanjio, U...ita

49 Ninomiya, Tadashiro

50 Nishizato, Kinnosuko

51 Noma, Michisaburo

52 Nomoto, Kojiro

53 Ohara, Takaitsu

54 Ohba, Takeo

55 Ohmura, Jiro

56 Ohoka, Eisuko

57 Ohtani, Sannosuke

58 Ohumi, Manroku

59 Oka, Famiyasu

60 Oketani, Shogo

61 Ro, Seiin

62 Sato, Onari

63 Sato, Totsuro

64 Seo, Jutaro

65 Shibasaki, Sozo

66 Shigomaku, Kiyoshi

67 Shina, Shiro

68 Shinya, Mitsugi

69 Suzuki, Satos

70 Tajima, Nizo

71 Takahashi, Kiyoshi

72 Tamura, Etauji

73 Tanaka, Gennosuke

74 Tawara, Shinichi

75 Tsukiji, Taiji

76 Usi, Hiroshi

77 Waku, Shigeo

78 Yamada, Chugo

79 Yamaguchi, Tatsujiro

80 Yamigishi, Tomotada

81 Yanagida, Moiji

82 Yoshino, Tamio

Sanuki Maru arrived 2/17/1922 w/  80 Japanese crew

 

1 Adachi, Makoto

2 Akimoto, Tomiaki

3 Arai, Shoye

4 Fujii, Kakuji

5 Fujimoto, Sadao

6 Fujimura, Sadayuki

7 H...no, Hyokuzo

8 H...o, Toshiro

9 Hakano, Tetsusuke

10 Harada, Yoisuke

11 Hatte, Matabsi

12 Higashino, Ichiro

13 Hino, Isao

14 Hiramatsu, Takayuki

15 Hirose, Kazao

16 Hosaka, Junichi

17 Ikoda, Shin

18 Imai, Suskichi

19 Ishikawa, Hichinosuke

20 Isogai, Rishichi

21 Ito, Bungaro

22 Jyo, Komataro

23 Kahno, Tukuzo

24 Kamiyama, Shigosaburo

25 Karoda, Guchi

26 Kasoda, Ibachiro

27 Katayama, Kuniji

28 Kato, Shigsyoshi

29 Keyama, Magoshiro

30 Kikuchi, Kameji

31 Kinoshita, Soiichi

32 Kira, Shinichi

33 Kobayashi, Ri...so

34 Kubo, Sauchi

35 Magai, Tadanao

36 Mamiya, Chiyoshichi

37 Manoi, Yasukichi

38 Mayakawa, Yeinosuka

39 Miura, Shinichi

40 Moto, Konshi

41 Nagano, Ko...uro

42 Nakamichi, Akinosuke

43 Nakamizo, Yoshisaburo

44 Nakamura, Banjiro

45 Nakamura, Toshio

46 Nanjio, Uheita

47 Nishiyana, Torakichi

48 Nokiharo, Kihutaro

49 Nomoto, Kohjiro

50 Obara, Ryuitsu

51 Ohba, Takao

52 Ohba, Torajiro

53 Ohtoga, Komataro

54 Ohumi, Manroku

55 Oka, Fumiyasu

56 Okoba, Yeisabu

57 Okstani, Shogo

58 Saki, Jiro

59 Sasayama, Takoji

60 Sato, Onari

61 Shigomatsu, Kiyoshi

62 Shinya, Mitsugi

63 Suzuki, Satoyo

64 Tahara, Shinichi

65 Tajima, Nizo

66 Tamura, Yetsuji

67 Taniguchi, Konichi

68 Tanikawa, Torao

69 Tomono, Yosaio

70 Tonita, Minoru

71 Turukawa, Kwan

72 Uwai, Hiroshi

73 Wakamatsu, Saburo

74 Watanabe, Junji

75 Yaguchi, Yasaburo

76 Yamada, Chugi

77 Yamada, Toyokichi

78 Yamada, Yasuo

79 Yanagi, Shinobu

80 Yanagida, Moiji

Scotland Maru arrived 7/28/1921 w/  34 Japanese crew

 

1 Abe, Tetsuichi

2 Fujita, Kisuke

3 Haga, Tamiwo

4 Hamaguchi, Taromatsu

5 Hashimoto, Yutaka

6 Hiro, Kiusuke

7 Iriye, Kenichi

8 Ishimoto, Tarozo

9 Iwata, Soichi

10 Kamiwo, Sasuke

11 Kanahori, So suke

12 Katow, Heiziro

13 Katow, Rokuro

14 Kawabata, Yonenori

15 Kazikawa, Masawo

16 Kusakabe, Ikunosuke

17 Makimura, Ainosuke

18 Matsumoto, Shohichi

19 Matsuzaki, Yoshito

20 Mowri, Tsurukichi

21 Mowri, Yasuwo

22 Murakami, Niwaziro

23 Nakagawa, Hyosuke

24 Nakano, Yukichi

25 Okuno, Suyejiro

26 Shigemi, Takeichi

27 Shimazaki, Shozi

28 Shimoda, Matsutaro

29 Tabuchi, Kiyowo

30 Takeuchi, Sanji

31 Toyama, Aikichi

32 Yamamoto, Otokichi

33 Yamashita, Shigeyuki

34 Yokowo, Otokichi

Seattle Maru arrived 7/8/1919 w/  87 Japanese crew

 

1 Akamune, Ziro

2 Aoki, Kanji

3 Aoyama, Senzaburo

4 Asada, Tokujiro

5 Atari, Nagatoyo

6 Demizu, Yoshiyuki

7 Esaka, Kuichiro

8 Fukai, Matsutaro

9 Fukanaga, Isotaro

10 Fukushima, Atsushi

11 Furukawa, Masaji

12 Hamada, Fujinori

13 Hamada, Shigemitsu

14 Hara, Yoshisuke

15 Hariya, Ryuichi

16 Hira, Kashin

17 Hirahara, Sanji

18 Hirata, Zutaro

19 Hirayama, Takashi

20 Horikawa, Sataichi

21 Horiki, Yuji

22 Ichikawa, Takeo

23 Imachi, Umesaburo

24 Iniwa, Kuroji

25 Inouye, Kinzo

26 Inouye, Motozo

27 Isawa, Sokichi

28 Ishimaru, Kumataro

29 Isogae, Eiichi

30 Iwashita, Kenji

31 Kametani, Kenji

32 Kanno, Yoshio

33 Kano, Sumitake

34 Kato, Haruichi

35 Katsushima, Takichi

36 Kitashima, Kajiro

37 Kokado, Kazunosuke

38 Kondo, Noburo

39 Koono, Asataro

40 Kurozawa, Otokichi

41 Mayebara, Kaneichi

42 Mayumi, Masajiro

43 Mike, Masaemon

44 Mita, Jiroichi

45 Miura, Kameichiro

46 Miyazawa, Motoichi

47 Mizusawa, Tsuneichi

48 Mori, Kazuichi

49 Motoshige, Tokuji

50 Mukuhara, Kakuzo

51 Murakami, Ainosuke

52 Murakami, Tainosuke

53 Murakata, Kagi

54 Mutsuo, Hideo

55 Nakagawa, Tsunesaburo

56 Nakajima, Isoji

57 Nakano, Kuniichi

58 Nakayama, Tyugoro

59 Niohizu, Harutaro

60 Nishi, Toyotaro

61 Nishiyama, Kinzo

62 Obata, Kizo

63 Ogawa, Kyo

64 Ogawa, Matsushi

65 Okano, Yujiro

66 Saeki, Hiroyasu

67 Sakiyama, Keisuke

68 Sasake, Saburo

69 Sasaki, Takayuki

70 Sawabata, Tsunezo

71 Shibata, Harukichi

72 Sugiyama, Eiziro

73 Suyeta, Kazumi

74 Suzuki, Waichiro

75 Tada, Gonzaburo

76 Tajima, Heizaemon

77 Takahashi, Noburo

78 Takemura, Syuji

79 Takenouchi, Gozo

80 Tanaka, Yasunori

81 Tani, Shigeichi

82 Tanikawa, Yonezo

83 Terai, Katsutaro

84 Terajima, Chikashi

85 Uchida, Kotaro

86 Uchida, Umetaro

87 Yamashita, Umesaburo

Seifuku Maru arrived 4/5/1919 w/  49 Japanese crew

 

1 Akaboshi, Ryozo

2 Ashizawa, Yoshizo

3 Atsumi, Wakae

4 Atsumi, Yeinosuke

5 Fujii, Yoshio

6 Fujitani, Masayoshi

7 Furumura, Jikichi

8 Goda, Jotaro

9 Hashimoto, Keiya

10 Hiraoka, Tetsuichi

11 Hirata, Rihei

12 Honjo, Takeshi

13 Ishiyama, Ishijiro

14 Itoh, Nakataro

15 Kagayama, Takashi

16 Kato, Tsukasa

17 Kawaguchi, Yasujiro

18 Kinto, Kiichiro

19 Kobayashi, Iwao

20 Kosawa, Yoshiyuki

21 Maeda, Ichizo

22 Masuda, Minekichi

23 Matsuda, Tamezo

24 Matsuzaki, Kaizo

25 Miwa, Kikujiro

26 Miyamoto, Shigeharu

27 Nagao, Katsuta

28 Nakayama, Koichi

29 Ogawa, Mantaro

30 Ohara, Tetsugoro

31 Ohshita, Yahei

32 Ohta, Shigejiro

33 Okamoto, Isao

34 Orii, Sadamu

35 Otaki, Chojiro

36 Oye, Juichi

37 Sakai, Tatsuji

38 Sakamoto, Tsuneta

39 Sato, Yukichi

40 Seino, Harushi

41 Shimidzu, Tatsunosuke

42 Shimozuma, Kuro

43 Sugita, Sakuzo

44 Taketani, Harukichi

45 Tamura, Chiyokichi

46 Teramoto, Hiroki

47 Terasaki, Tsunekichi

48 Waribashi, Hisao

49 Yotsuyanagi, Masaichi

Seifuku Maru arrived 2/24/1920 w/  47 Japanese crew

 

1 Ashizawa, Yoshi

2 Atsmui, Wakae

3 Bandow, Shintaro

4 Fujitani, Masayoshi

5 Furukawa, Tadao

6 Hatsu, Tokuji

7 Hirano, Suezo

8 Iton, Ohutaro Nakataro

9 Iton, Satoru

10 Katow, Tukasa

11 Kayama, Hideichi

12 Kobayashi, Swao

13 Kwanai, Tatsuhei

14 Matenki, Matsutaro

15 Miyata, Masuzo

16 Mujanchi, Sataro

17 Murakawi, Masaysuki

18 Natsuda, Tamezo

19 Nayuki, Yeijiro

20 Nishio, Shunsaku

21 Nukano, Tayosaturo

22 Numata, Sadaki

23 Nunoi, Tadayoshi

24 Oakamoto, Isao

25 Ogawa, Fusaichi

26 Onisawa, Tojiro

27 Ose, Kinosuke

28 Oshita, Yahei

29 Osorei, Schitavo

30 Sakai, Totsuji

31 Sakamoto, Tsuneta

32 Satori, Yukicho

33 Shimizu, Tatsunosuki

34 Suesane, Shunichi

35 Sugita, Sakenje

36 Suwa, Hisakichi

37 Takahashi, Ichiro

38 Takahashi, Towu

39 Tamara, Chiyokichi

40 Tamzawa, Kichiroku

41 Terasaki, Tsunekichi

42 Tsuda, Matsupro

43 Tsunashimo, Masayoshi

44 Yamamoto, Setsuji

45 Yamana, Saburo

46 Yomashita, Kinsaku

47 Yoshinaga, Shizao

Seifuku Maru arrived 6/14/1920 w/  45 Japanese crew

 

1 Amano, Hirosuke

2 Ashisawa, Yoshi

3 Atsumi, Wakaye

4 Bando, Shintaro

5 Fujitani, Masayoshi

6 Furukawa, Tadao

7 Hatsu, Tokuji

8 Ito, Satoru

9 Kanai, Tatsuhai

10 Kawano, Bunhei

11 Kobayashi, Iwao

12 Koyama, Hideicho

13 Marimoto, Takichi

14 Matsuda, Tamezo

15 Matsuki, Matsutaro

16 Miyauchi, Sataro

17 Murakami, Masayuki

18 Nakano, Toyosabaro

19 Nayuki, Yeijio

20 Nishio, Shunsaku

21 Numata, Sadaki

22 Ogawa, Fusaichi

23 Okemato, Isao

24 Onisawa, Tejiro

25 Ose, Kinasuka

26 Oshita, Yahei

27 Osora, Ichijiro

28 Sakamato, Isuneta

29 Sato, Yukichi

30 Shimizu, Tatsanocuke

31 Suwa, Hisakichi

32 Suyesane, Sunichi

33 Takahashi, Ichiro

34 Takahashi, Taru

35 Takai, Tatsuji

36 Taki, Shigeru

37 Tamura, Chiyokichi

38 Tanisawa, Kichiroku

39 Terasaki, Tsunekichi

40 Tsuda, Matsujiro

41 Tsunashima, Masayoshi

42 Yamamoto, Setsuji

43 Yamashita, Kinsaka

44 Yamaue, Sabura

45 Yoshinaja, Shijuo

Seiyo Maru arrived 7/18/1918 w/  91 Japanese crew

 

1 ...ada, Katzuhei

2 ...gore, ...atan...

3 ...ito, Zentaro

4 ...rui, ...

5 Abe, Taroji

6 Acki, Hachismon

7 Akiyama, Teiho

8 Andow, Teiichi

9 Arai, Tetsuzo

10 Banba, Seiji

11 Chikamoto, Tauchimatau

12 Chimura, Yoshitake

13 Fujii, Masao

14 Fukushima, Isosu

15 Hakano, Raiban

16 Handa, Zairichi

17 Haneda, Gohoi

18 Hirosa, Arizo

19 I...go, ...

20 Ichimori, Eizo

21 Idekago, Jittshu

22 Ikegami, Kameo

23 Imada, Kingo

24 Inone, Sutekichi

25 Itow, ...

26 Itow, ...i...ro

27 Itow, Zenshiro

28 Jim, Mikiya

29 Kanetaka, Kichizo

30 Kasagi, Fukematsu

31 Katahira, Seikichi

32 Katow, Kide...i

33 Katow, Miccsuke

34 Kitahara, Heikichi

35 Kobayashi, ...kichi

36 Kohno, Akira

37 Ku..., ...

38 Maral, Tersichi

39 Miyatani, Masaji

40 Momose, Tetsuo

41 Mori, Junichi

42 Morimoto, M...uji

43 Murakawa, Yatso

44 Murakomi, Tosmoa

45 Nakagano, Janichiro

46 Nakagiri, Seichiro

47 Nakajima, Denzo

48 Ogawa, Eijiro

49 Ogawa, Takashi

50 Ohta, Yashio

51 Ohtsaka, ...uji

52 Oiwake, Teijiro

53 Oka..., ...

54 Okabe, Goh...

55 Okado, Yasamitsu

56 Oshina, Shogo

57 Sakaguchi, Rijou

58 Satow, Ichijiro

59 Satoya, Kenju

60 Sekiguchi, Kishiro

61 Sh...a, Shojiro

62 Shimamoto, Tomegoro

63 Shirasaka, Yashichi

64 Shirashige, Shigetada

65 Shiroichi, Shigaki

66 Sugino, Shigataro

67 Sugiura, Shoichi

68 Tai, Gorchi

69 Tajima, Jirow

70 Tajir..., Eikioki

71 Takabayashi, Kinezo

72 Takano, Fuku

73 Takatsu, Tatsuji

74 Takeshita, Yaichi

75 Takezawa, Chui...i

76 Tanaka, Mikimatsu

77 Tashiro, Shoichi

78 Teyashi, Hik...chi

79 Tokunaga, Totajiro

80 Tsuzuki, Suokichi

81 Ugadu, Enjiro

82 Y...ukawa, ...jiro

83 Yagasaki, Kanji

84 Yamada, Yoshiici

85 Yamamoto, Asajiro

86 Yamozaki, Ginei

87 Yanagida, Fukujiro

88 Yoneda, ...

89 Yoshida, Hidematsu

90 Yoshikawa, Gisaku

91 Yumoto, Yaichi

Seiyo Maru arrived 9/13/1918 w/  99 Japanese crew

 

1 Abe, Taroji

2 Akira, Kohno

3 Akujama, Teiho

4 Andow, Teiichi

5 Aoki, Hachiemou

6 Bamba, Seiji

7 Chikamoto, Isuchimaku

8 Chimura, Yoshitake

9 Fujii, Masas

10 Fujita, Zentaro

11 Fukyshima, Isosuke

12 Haneda, Gohei

13 Hirose, Arizo

14 Ichimori, Eizo

15 Idekago, Mitsuro Jitzu

16 Ikegami, Kameo

17 Ikegaya, Orai Tetsugo

18 Imada, Kingo

19 Inouye, Setekichi

20 Inouye, Shojiro

21 Ito, Binro Toshiro

22 Itow, Tometro

23 Itow, Zeushiro

24 Iwanaga, Iohimatsu

25 Jin, Mikiya

26 Kanetaka, Kichizo

27 Kasagi, Fukumatsu

28 Kashiwabara, Mitsuharu

29 Katahera, Kiyoshi

30 Katow, Kidenji

31 Katow, Minosake

32 Katsuhei, Wada

33 Kitahowa, Heikichi

34 Kobayoshi, Fusaichi

35 Kusakobe, Momojiro

36 Miyatani, Masaji

37 Momose, Tetsuzo

38 Mori, Junichi

39 Morimoto, Matsuji

40 Murai, Toroichi

41 Murakami, Toewon

42 Murakawo, Yataro

43 Murota, Sogoro

44 Naitow, Kimei

45 Nakagawa, Junichiro

46 Nakagiri, Seiichiro

47 Nakano, Raibun

48 Nakojima, Denzo

49 Nanda, Kanichi

50 Ogaroa, Eijiro

51 Ogawa, Takashi

52 Ohashi, Toshiro

53 Oiwake, Tejiro

54 Oka, Nisomatsu

55 Okabe, Goma

56 Okada, Yasomitsu

57 Oshima, Shogo

58 Ota, Yoshio

59 Otsuka, Ryuji

60 Satow, Ichijiro

61 Satoya, Keuju

62 Sekiguchi, Kishiro

63 Shimamoto, Tomegora

64 Shinomiya, Shajiro

65 Shirasaka, Yoshiehi

66 Shiroichi, Juki

67 Shiroshige, Shigetada

68 Sosaki, Kichizi

69 Sugino, Shigetaro

70 Suginra, Shoichi

71 Sukaguchi, Rizutoshishige

72 Tai, Goichi

73 Tajima, Jiro

74 Tajiri, Eikichi

75 Takano, Fuku

76 Takatsu, Tatsuji

77 Takeshita, Yaichiro

78 Takezawa, Chuichi

79 Tanaka, Mikimatsu

80 Tashiro, Shoichi

81 Teroshima, Hikoichi

82 Teryi, Takezo

83 Tokabayashi, Kineze

84 Tokunaga, Torajiro

85 Tonaka, Kiyokuma

86 Tsuzuki, Suekichi

87 Umeda, Entaro

88 Watanobe, Yoohigora

89 Yamada, Yoshiichi

90 Yamamoto, Asajiro

91 Yogasaki, Konji

92 Yomasaki, Gihei

93 Yonagetta, Zukujiro

94 Yoneda, Kotaro

95 Yonokami, Kinjiro

96 Yoshida, Hidematsu

97 Yoshikowa, Giroku

98 Yoshuaka, Tomejiro

99 Yumoto, Yaichi

Seiyo Maru arrived 12/9/1918 w/  112 Japanese crew

 

1 Akiyania, Teiho

2 Andow, Teiichi

3 Aoki, Hachiemosa

4 Bamba, Seiji

5 Chimura, Yoshitahe

6 Fajiri, Eikichi

7 Fujii, Masao

8 Fujita, Zentaro

9 Fukuda, Isematsu

10 Fukushima, Isosuki

11 Futakami, Kishiro

12 Gonohami, Kinjiro

13 Hamakawa, Hamanas

14 Handa, Kauichi

15 Hashimoto, Shikaichi

16 Hata, Gohei

17 Hirano, Eisuke

18 Hirayama, Takeji

19 Hirose, Arizo

20 Ichimori, Eizo

21 Idekago, Jitsu

22 Ikegomi, Kameo

23 Imada, Kingo

24 Imui, Zinotaro

25 Inoue, Shojiro

26 Inoue, Sutekichi

27 Isomine, Noboru

28 Itow, Tomataro

29 Itow, Toshiro

30 Iwanaga, Ichimatsu

31 Jui, Mikeifa

32 Kasagi, Fukumatsu

33 Katahira, Seikichi

34 Katow, Kidenji

35 Katow, Minosuke

36 Katsuya, Takahashi

37 Kauetaka, Kichizow

38 Kawabala, Kokichi

39 Kitahara, Heikichi

40 Kobayashi, Fusakichi

41 Kohno, Akira

42 Kowada, Kumajiro

43 Kusakahe, Momojiro

44 Misaki, Rokuji

45 Miyano, Naoki

46 Miyasaka, Seichi

47 Miyatani, Masaji

48 Mizutori, Sohkichi

49 Momose, Tetsuo

50 Mori, Junichi

51 Murai, Toraichi

52 Murakami, Toemon

53 Murakawa, Yatao

54 Murata, Sogoro

55 Nagami, Juzo

56 Naitow, Tahatomo

57 Nakagawa, Junichiro

58 Nakagiri, Seiichiro

59 Nakamura, Chozo

60 Nakasiski, Isamu

61 Newoto, Bunichi

62 Ogawa, Eijiro

63 Ohashi, Tashiro

64 Ohta, Yoshio

65 Oiwake, Teijiro

66 Oka, Hisamatsu

67 Okabe, Tsuyonia

68 Okada, Yasanursic

69 Okawa, Minosuke

70 Onimura, Sakaya

71 Oshima, Shogo

72 Otsuka, Rynji

73 Riktishi, Kotara

74 Sakaguchi, Ritzu

75 Satow, Ichijiro

76 Satow, Shichiemon

77 Satoya, Kenju

78 Sekiguchi, Kishiro

79 Shimamoto, Tomagoro

80 Shimohira, Torajiro

81 Shiroichi, Shigeki

82 Sugino, Shigetaro

83 Sugiura, Shoichi

84 Suzuki, Tomishige

85 Taguchi, Tetsuzo

86 Tai, Goichi

87 Tajina, Jiro

88 Takabayashi, Kinezo

89 Takagi, Tsunso

90 Takano, Fuksi

91 Takatsu, Tatsuji

92 Takeshita, Yaichiro

93 Takezawa, Chuichi

94 Tanaha, Kiyohuma

95 Tanaka, Mikimatsu

96 Tao, Joichi

97 Tashiro, Shoicho

98 Terajima, Hikoichi

99 Terui, Takego

100 Tokunaga, Tarajiro

101 Tsuzuki, Suekichi

102 Ukawa, Iwataro

103 Watanabe, Yoshigoro

104 Yagasaki, Kanji

105 Yamazaki, Gihei

106 Yanagida, Fukujiro

107 Yasui, Zojuro

108 Yawada, Yoshiichi

109 Yoneda, Kotaro

110 Yoshida, Hidenaisu

111 Yoshikawa, Gisaku

112 Yumoto, Yaichi

Shanghai Maru arrived 4/27/1920 w/  41 Japanese crew

 

1 ...iki, Ritaro

2 Eto, Masakichi

3 Fukuda, Harutaro

4 Fukui, Keiichi

5 Hanaoka, Mutsuo

6 Hikishima, Sakichi

7 Hirano, Kakichi

8 Hiraoka, Niichi

9 Honjo, Tadashi

10 Ikeda, Tairi

11 Ishimaru, Yoshio

12 Kanitani, Sadashi

13 Kar...aya, Hanayoshi

14 Kato, Seijiro

15 Kuroda, ...asakichi

16 Matsushita, Kotaro

17 Nagano, Sakudo

18 Nakamura, Buhei

19 Nakano, Sakichi

20 Nomura, Kakuji

21 Ohira, Shigetoshi

22 Okada, Yoshio

23 Otake, Sadajiro

24 Saito, Kurakichi

25 Sato, Yaju

26 Satoh, Naoharu

27 Shimiju, Kiichiro

28 Sunahara, Kasoji

29 Ta...aki, Chosaburo

30 Taguchi, Yoshikata

31 Takahashi, Yoshinosuke

32 Takebe, Mansuke

33 Takenaka, Kichinosuke

34 Takeshita, Kinyu

35 Tanaka, Tameichi

36 Terada, Ichihachi

37 Tomonage, Tokuji

38 Toyokuni, Kojuchi

39 Watanabe, Moritaro

40 Yamachita, Seikichi

41 Yamada, Toshio

Shinbu Maru arrived 12/15/1917 w/  52 Japanese crew

 

1 Akaboshi, Ryozo

2 Akasaki, Torazo

3 Anazawa, Jyohachi

4 Aritomi, Denzo

5 Asano, Jisaburo

6 Azuma, Sadao

7 Azumaji, Matsujiro

8 Bunya, Takeo

9 Chizato, Kyujiro

10 Hama, Kiyomi

11 Haraguchi, Jyozo

12 Higaki, Kiyoshi

13 Hiramoto, Kantaro

14 Hirano, Suckichi

15 Horii, Masaji

16 Ichimura, Ichizo

17 Ide, Seizo

18 Ito, Magosuke

19 Kawamoto, Watomoro

20 Kawano, Hideo

21 Kayahara, Motoji

22 Kidachi, Pinzo

23 Kishikawa, Hanzo

24 Kojima, Kiichi

25 Kosugi, Yoshie

26 Kurihara, Matsuzo

27 Marutani, Sukeji

28 Mizuno, Yutaka

29 Murakami, Seinosuke

30 Nagai, Yeikichi

31 Nakamura, Kyujiro

32 Nakano, Shigeo

33 Niho, Kenji

34 Okude, Moichi

35 Okuno, Shikashi

36 Omoto, Katsusaburo

37 Sakakida, Niemon

38 Sakuma, Teishin

39 Sekizuka, Rinpei

40 Sera, Suematsu

41 Shimizu, Hiroshi

42 Shindo, Mitsuzo

43 Sumi, Yoshiaki

44 Suzuki, Kaneichi

45 Suzuki, Tadasu

46 Tajima, Matsumoto

47 Takeuchi, Kenji

48 Tanago, Kanemon

49 Tanaka, Kyoshi

50 Tsuchiya, Zenichi

51 Wada, Ichiji

52 Yoshikawa, Iwakichi

 

Shinbu Maru arrived 10/30/1920 w/  28 Japanese crew

 

1 Akiyama, Shuzo

2 Baba, Hatsutaro

3 Goto, Eijiro

4 Ishibashi, Shozo

5 Ishida, Seikichi

6 Ito, Yasutaro

7 Manabe, Osamu

8 Matsubayashi, Ihuchiro

9 Mi, Yasutada

10 Minouro, Hikohachi

11 Nagami, Hisanobu

12 Nishimura, Tsurinchi

13 Oide, Teizo

14 Okanishi, Yasumatsu

15 Sakada, Mizuho

16 Sako, Yuzo

17 Shibata, Tanigoro

18 Shimatani, Suejiro

19 Shirai, Kiwaji

20 Sugano, Kazuo

21 Takabe, Wakichi

22 Tamura, Kunisuke

23 Tanaka, Jyunpei

24 Taneda, Shinri

25 Tetsni, Eijiro

26 Ueno, Katsuzo

27 Yamamoto, Yoshimatsu

28 Yasunaka, Shizuo

Shinsei Maru arrived 2/18/1921 w/  55 Japanese crew

 

1 Abe, Yancichi

2 Fujie, Toshio

3 Fujimoto, Yoshitaro

4 Fujiwara, Takeichi

5 Hamada, Leitei

6 Harunari, Yeiji

7 Hatanaka, Fuji

8 Hirao, Motoichi

9 Honda, Takematsu

10 Ikeda, Kenmei

11 Insuye, Imajiro

12 Ishino, Kensake

13 Ishiwatari, Kumazo

14 Ito, Kahiyiro

15 Kameoka, Koichi

16 Kanamura, Yoshiaki

17 Kaneko, Michizo

18 Kawamura, Rokuzo

19 Kikuchi, Tamajiro

20 Kodera, Hiroichi

21 Kuboki, Sadaji

22 Kuichi, Soh

23 Kumura, Kan

24 Kuwano, Tsuman

25 Masuko, Bichu

26 Matsukane, Shinichi

27 Mayeda, Manshichi

28 Mita, Kenjiro

29 Mori, Tamayoshi

30 Mujake, Shichinaseeke

31 Nakamura, Luyejiro

32 Nakano, Suyers

33 Nishimoto, Masubi

34 Nishio, Tomajiro

35 Nomura, Kanekichi

36 Nozaki, Tsutonui

37 Okamura, Lukeji

38 Oura, Jenichi

39 Sasaki, Heichi

40 Setajuchi, Sannoseeke

41 Sudo, Toshiye

42 Sujano, Kihei

43 Tateno, Kuzaeman

44 Todaroki, Masaji

45 Tokunaja, Kikichi

46 Wataru, Toshiyoshi

47 Yamagishi, Atsushi

48 Yamamoto, Kamakichi

49 Yamashita, Tauruzo

50 Yamoto, Tadao

51 Yano, Jisaburo

52 Yano, Kikike

53 Yokoyama, Masazo

54 Yoshida, Keichi

55 Yoshike, Tatumazuke

Shunko Maru arrived 2/18/1921 w/  57 Japanese crew

 

1 Akune, Tokiyoshi

2 Arisato, Hideo

3 Daitoku, Bimon

4 Fujii, Yujiro

5 Fujino, Rikisaburo

6 Fukumori, Yasuo

7 Higuchi, Satokichi

8 Hirasawa, Joshimi

9 Idanda, Toshihiko

10 Idara, Kunitaro

11 Idatori, Katsujiro

12 Idigashijima, Riichi

13 Idosoi, Kenji

14 Imaji, Seiichi

15 Ishibashi, Chotaro

16 Jamagata, Nagac

17 Jamagata, Npachi

18 Jamahita, Nakujiro

19 Kakizaki, Yuzo

20 Kawabata, Takichi

21 Kawasaki, Takehichi

22 Kikuchi, Sadakichi

23 Kohama, Idansuke

24 Koso, Seiji

25 Kunichika, Itsushi

26 Kuroda, Ideishero

27 Mihari, Idankichi

28 Miyakaawa, Seizo

29 Mizuno, Miyakichi

30 Mori, Takeo

31 Nagata, Takejiro

32 Nakabe, Torazo

33 Nakayama, Yoichi

34 Nishi, Kichijiro

35 Nishi, Seiemon

36 Ochi, Mosac

37 Oda, Saburo

38 Ohita, Ichiroku

39 Okada, Sadayuki

40 Okeda, Idarumatsu

41 Okumura, Tsuneji

42 Otomo, Tamekazu

43 Saegusa, Ichiro

44 Saiga, Masayuki

45 Saigo, Tessei

46 Sakaki, Tokikiko

47 Shimizu, Ukichi

48 Tanaka, Kyioshi

49 Tsuchiya, Yoshijiro

50 Ueda, Kiyomasa

51 Ueno, Tamejiro

52 Wata, Sadasuke

53 Yamada, Kajue

54 Yamada, Tsukimi

55 Yamamoto, Naosuke

56 Yamamoto, Tokusabro

57 Yanagimoto, Eikichi

Shunko Maru arrived 2/7/1922 w/  63 Japanese crew

 

1 Ando, Keigo

2 Banno, Hikotaro

3 Daitoku, Yoshikada

4 Doi, Kaoru

5 Eto, Meikichi

6 Fujiki, Takuo

7 Fujita, Kumasaburo

8 Fukuda, Kazuchiyo

9 Hasui, Yoshio

10 Hayashi, Shogo

11 Inagaki, Shinichi

12 Ishikawa, Shoichi

13 Ishikura, Masahisa

14 Kato, Hozo

15 Kawano, Tatsuo

16 Kobayashi, Shinshiro

17 Kobayashi, Yoshiichi

18 Konishi, Seiji

19 Kubo, Masao

20 Kubota, Suekichi

21 Maeda, Kanehiko

22 Maeda, Shunzo

23 Maehara, Tadashi

24 Makiuchi, Masuichi

25 Matsuda, Sanjiro

26 Matsui, Fusakichi

27 Matsumoto, Daikichi

28 Matsusaki, Kumataro

29 Miyaji, Mitsutaro

30 Mizutani, Kakuzo

31 Momose, Hatae

32 Motoe, Kawaichi

33 Nakamura, Jenichi

34 Nakano, Gunichi

35 Nakao, Yasaku

36 Nakayama, Choemon

37 Nishio, Yaju

38 Otsuka, Fukashi

39 Oyanagi, Iwao

40 Sadasue, Tomoyuki

41 Saiga, Otomatsu

42 Sakaguchi, Fukumatsu

43 Sano, Soji

44 So, Motonori

45 Soeda, Masami

46 Suzuki, Mitsuru

47 Tagawa, Shinkichi

48 Takahashi, Kizo

49 Takechi, Kotaro

50 Tani, Shozo

51 Tokito, Yasutami

52 Tsubaki, Magojiro

53 Tsurui, Masachika

54 Ueki, Isoji

55 Ueki, Masaichi

56 Ukai, Kakuichi

57 Watanabe, Akira

58 Yamada, Magosuke

59 Yamaguchi, Tetsuichi

60 Yamaguchi, Yukichi

61 Yamashita, Shinichi

62 Yanagida, Ryunosuke

63 Yugeta, Kaoru

Shunko Maru arrived 9/5/1923 w/  60 Japanese crew

 

1 ...iteh, Yasutami

2 ...toh, Maikiohi

3 Fakumotob, Kanotaro

4 Fu...a, Shinji

5 Heshiba, Riichiro

6 Hir...tsu, Kinishiro

7 Hirano, Kiyoto

8 Hirono, Nakatsuno

9 Hiy...oto, Kiyoshi

10 Inagaki, Sainichi

11 Ishikara, M...schisa

12 Iwabushi, Kikujiro

13 Iwasaki, Nasaharu

14 K...ano, Tatsho

15 K...tta, Suekichi

16 Kagawa, Jyunjiro

17 Kamak...i, Mattaro

18 Kanoi, Tatsuro

19 Katoh, Toyoji

20 Katsu, Kaku...si

21 Katsui, Fuzakichi

22 Kobeyushi, Shunzo

23 Kobyashi, Shinjiro

24 M..., You...ichi

25 Makiuchi, Masuishi

26 N...da, Shun...o

27 N...k..., Yasaka

28 Nagoi, Saburo

29 Nakagwa, Ikuzo

30 Natsuda, Sanjiro

31 Niyata, Suso

32 Ohashi, Jyunishi

33 Omura, Tsunemichi

34 Oyanagi, Iwao

35 Rayashi, Chiishi

36 Saimosoki, Saichi

37 Saitoh, Hyoji

38 Sano, Manohara

39 Sawata, Kenjroo

40 Shimidsu, Fakamstsu

41 Shimo...ara, Hikokura

42 Shindo, Shunnesuko

43 Tada, Jyuichi

44 Tajima, Kichizo

45 Takakachi, Tatsujiro

46 Takashi, Kotaro

47 Tamura, Kazuyoshi

48 Tateishi, Hideo

49 Tateyama, Shigeyoshi

50 Terowaki, Kikishi

51 Tsu...sui, Masatoshi

52 Ugai, Kakuichi

53 Uoki, Hasaichi

54 Uoki, Iseji

55 Wahihara, Saburo

56 Watanabe, Takeo

57 Y...guchi, Yukichi

58 Yam...oto, Yoshio

59 Yokot..., Sadakatsu

60 Yoshi, Kisci

Singapore Maru arrived 10/27/1919 w/  47 Japanese crew

 

1 Abe, Kasuke

2 Achi, Masseki

3 Achi, Yoshichika

4 Ala, Kichisaku

5 Arihara, Mesaichi

6 Atsuka, Monikazu

7 Busha, Katsumi

8 Chiya, I kichi

9 Haijima, Tai

10 Hamada, Kameki

11 Hanaguchi, Saiji

12 Ibaraki, Sinsaku

13 Iga, Yoshimatsu

14 Igawa, Jiyujiro

15 Isamu, Koseki

16 Kakamura, Suyejiro

17 Kanazawa, Saburo

18 Katayama, Tonao

19 Kawano, Jitsuwaka

20 Kawano, Matakichi

21 Kawaquchi, Denzo

22 Kishi, taka

23 Kitamura, Chosaku

24 Komatsu, Tsunaji

25 Kuriyama, Jinsuke

26 Mayeda, Suyekichi

27 Mizukawa, Tetsuta

28 Moni, Takeo

29 Monma, imatsu

30 Murata, hojiro

31 Nakabayashi, Shigematsu

32 Nakajima, Ichiro

33 Sane, Fukusei

34 Sawa, amasaburo

35 Sima, Saburo

36 Skenchi, Sangono

37 Suyehiro, Teizo

38 Suzuki, Nitaro

39 Takaki, masami

40 Tamura, Masayoshi

41 Tanaka, Tokichi

42 Tiuru, Gontaro

43 Utsumi, Mansaburo

44 Uyeda, Suyejiro

45 Yamamoto, Yoshimatsu

46 Yamanouchi, Tichibei

47 Yokoyama, Toitsu

Singapore Maru arrived 12/10/1920 w/  8 Japanese crew

 

1 Haga, Rikizo

2 Kamei, Shichiro

3 Koyama, Makoto

4 Masuda, Tokumatsu

5 Matsurua, Sukenori

6 Mitsui, Kuniichiro

7 Morohashi, Kensuhe

8 Tsuji, Kiicki

Singapore Maru arrived 12/14/1921 w/  44 Japanese crew

 

1 Akune, Tokiyoshi

2 Ando, Minoru

3 Asada, Yoshishiro

4 Chiba, Sogo

5 Fukuda, Ichiji

6 Hori, Kitaro

7 Hoshino, Kanji

8 Ichihara, Kilchi

9 Ichikawa, Shinzo

10 Igarashi, Hikoji

11 Ishibe, Torasaburo

12 Ito, Jinnosuke

13 Kaneko, Ginosuke

14 Katanozaka, Kanaye

15 Kato, Suemaru

16 Kawabata, Issui

17 Kawai, Ryohel

18 Kawasaki, Tokutaro

19 Kimura, Sansuke

20 Kimura, Yoshiteru

21 Kumskura, Bunkichi

22 Makino, Hisakichi

23 Masuda, Kinsaku

24 Matsuura, Naoto

25 Momiyama, Takasui

26 Mori, Tetsuwo

27 Nagamachi, Nobuji

28 Nakanishi, Toyotaro

29 Nishimi, Yota

30 Ogawa, Fukuichi

31 Omi, Takeo

32 Ozawa, Ryuzo

33 Sakai, Kanzo

34 Sakashita, Gnozaburo

35 Shirakata, Takezo

36 Taba, Kamado

37 Takeshita, Kanemoto

38 Tateishi, Giichiro

39 Uyeno, Gitaro

40 Watanabe, Isawo

41 Yamamoto, Shigeyoshi

42 Yokoune, Takami

43 Yoshikawa, Kenkichi

44 Yoshioka, Taneichi

Spain Maru arrived 4/10/1924 w/  36 Japanese crew

 

1 Boku, Daikon

2 Endo, Yukichi

3 Etsu, Yoshinobu

4 Gigi, Hotei

5 Hamaguchi, Ihei

6 Hirohata, Bunshiro

7 Iijima, Tarajiro

8 Ikeda, Hideho

9 Irukayama, Kiyonari

10 Ishii, Shin

11 Iwama, Kakichi

12 Iwamoto, Kimiichi

13 Iwasaki, Mitsuru

14 Kanahiro, Hiroshi

15 Kimura, Kiichi

16 Kitamura, Kiichi

17 Kohayakawa, Tarokichi

18 Kohno, Isuke

19 Maekawa, Kaniichi

20 Mihata, Hiko Saburo

21 Saheki, Tamotsu

22 Saito, Hikoichi

23 Sakanashi, Hatsuhei

24 Sakima, Shinsei

25 Shano, Tomizo

26 Shin, Genhen

27 Soto, Makio

28 Takada, Seizo

29 Takeshi, Eiryo

30 Tanaka, Itsuji

31 Tanaka, Yuzo

32 Tokifuda, Kenzo

33 Toyooka, Kensho

34 Yamawaki, Chutaro

35 Yokoo, Shigeo

36 Yoshimura, Matsujiro

Spain Maru arrived 9/25/1924 w/  36 Japanese crew

 

1 Boku, Daikon

2 Endo, Yokichi

3 Etsu, Yoshinobu

4 Gi, Gihotei

5 Hamaguchi, Ihei

6 Hirohata, Bunshiro

7 Iijima, Torajoro

8 Ikeda, Hideho

9 Irukayama, Kiyonari

10 Ishii, Nobushi

11 Iwama, Kakichi

12 Iwamoto, Kimiichi

13 Iwasaki, Mitsuru

14 Kanahiro, Hiroshi

15 Kimura, Yaoji

16 Kitamura, ...iichi

17 Kohayakawa, Tarokichi

18 Kono, Isuke

19 Maekawa, Kaniichi

20 Mihata, Hikosaburo

21 Saheki, Tamotsu

22 Saito, Hikoichi

23 Sakanashi, Hatsuhei

24 Sakima, Shimsei

25 Sato, Makio

26 Shano, Tomizo

27 Shin, Genhen

28 Takada, Seizo

29 Take, Eiryo

30 Tanaka, Itsuji

31 Tanaka, Yuzo

32 Tokisatsu, Kenzo

33 Toyooka, Kensho

34 Yamawaki, Chutaro

35 Yokoo, Shigeo

36 Yoshimura, Matsujiro

Suez Maru arrived 1/26/1921 w/  9 Japanese crew

 

1 Hahn, Tuk Pong

2 Hiro Oka, Kiyoshi

3 Ishima, Sheiji

4 Mizokami, Sakuma

5 Nakakawa, Shinitchiro

6 Suzuki, Sokuro

7 Takahashi, Yasuharu

8 Tsuphiya, Yasfitaro

9 Yoshimaru, Kenichi

Sumatra Maru arrived 9/2/1919 w/  65 Japanese crew

 

1 Ahara, Makoto

2 Asaba, Heijiro

3 Asai, Yakujiro

4 Asano, Shotaro

5 Fukunaga, Ryo

6 Furuta, Suekichi

7 Hayashiyama, Tokuhei

8 Higashikozono, Kizo

9 Higo, Kuniharu

10 Hotokozaka, Torao

11 Ishidoh, Katsumi

12 Kajimoto, Wataru

13 Kashimura, Chusuke

14 Kumagae, Shigeri

15 Kusuoka, Morinobu

16 Kuwahara, Raiji

17 Magano, Isami

18 Maikawa, Eitaro

19 Maki, Chugi

20 Manabe, Harutaka

21 Matsuda, Mototame

22 Matsushima, Tokugoro

23 Miyamoto, Manro

24 Mori, Shiro

25 Morita, Tabaichi

26 Morita, Taji

27 Moritsugu, Magoemon

28 Nadamoto, Nakaichi

29 Nagata, Masahiko

30 Nakai, Ushizo

31 Nakamatsu, Iwajiro

32 Nakamura, Hanji

33 Nakamura, Misao

34 Nishimura, Yukei

35 Nogami, Naojiro

36 Ogihara, Gentaro

37 Oh-ho, Masashi

38 Ohta, Zenji

39 Okasaki, Iwaji

40 Ono, Taiji

41 Saitoh, Shin-ichi-ro

42 Sano, Jitsujiro

43 Sato, Toto Yosh

44 Satoh, Toyoji

45 Shimizu, Junji

46 Shinoda, Toshio

47 Shirai, Kiyohi

48 Taga, Tsuneichi

49 Takatani, Jin-ichi

50 Taniguchi, Masashi

51 Toyoshima, Toyaya

52 Tsuda, Inosuke

53 Uchiyama, Masakichi

54 Uchiyama, Nobukichi

55 Ushigusa, Tsunejiro

56 Uyaki, Shinze

57 Uyehara, Shintaro

58 Uylda, Haruji

59 Yabu, Morihei

60 Yamaguchi, Masa

61 Yamaguchi, Tatsumi

62 Yamamoto, Katsumi

63 Yamamoto, Kyhei

64 Yamasaki, Ken-ichi

65 Yudoh, Tetsuhiko

Sumatra Maru arrived 11/16/1921 w/  56 Japanese crew

 

1 Fujinaga, Hideo

2 Fujita, Denei

3 Furuta, Suekichi

4 Hashimoto, Shizuo

5 Hiao, Kiyoshi

6 Higo, Ku...iharu

7 Hijishita, Yoshimitsu

8 Honda, Yasaku

9 Hori, Masaji

10 Ibaraki, Chogoro

11 Iida, Seisaku

12 Ikeda, Tokujiro

13 Imura, Yoshiyuki

14 Ishikura, Takuyu

15 Ito, Yutoro

16 Komatsu, Tadaaki

17 Kurotori, Wasaku

18 Manabe, Harutaka

19 Matsubara, Kumaei

20 Matsuda, Genshu

21 Matsusaki, Kajuro

22 Matsushima, Tokugoro

23 Matsushita, Magosaburo

24 Miwa, Kuroji

25 Miyake, Minezo

26 Nakata, Katsukiyo

27 Nishida, Jiro

28 Nishihara, Kiroku

29 Ohiro, Ichinosuke

30 Okamoto, Kiyoshi

31 Okawa, Tamaru

32 Omiya, Wataru

33 Ozawa, Shigeyuki

34 Sato, Satoyoshi

35 Segawa, Kensei

36 Sugimoto, Goichi

37 Sugiyama, Yoshinori

38 Sumino, Moichi

39 Susuki, Kintaro

40 Susuki, Tatsuzo

41 Suzuki, Kyushiro

42 Taguchi, Jiro

43 Taka, Yoryo

44 Takashi, Sanoryo

45 Takata, Otosabu...o

46 Taketani, Jinichi

47 Taketani, Nobuzo

48 Tamura, Tetsutaro

49 Taniguchi, Masashi

50 Terada, Soshichi

51 Teraji, Ryusaku

52 Toonna, Morishige

53 Tsujimura, Kyuemon

54 Yamamoto, Kyuhei

55 Yamashita, Fudekichi

56 Yanazawa, Akibumi

Sweden Maru arrived 8/4/1924 w/  36 Japanese crew

 

1 Arima, Iadahisa

2 Chihara, Imekichi

3 Fuju, Yushun

4 Fukuura, Nizo

5 Hama, Yosaburo

6 Iakae, Eiryo

7 Iasaki, Kozo

8 Iato, Sho

9 Ihimo Kawa, Usaka

10 Ioki, Tozo

11 Ishii, Shigeru

12 Ito, Shin

13 Kanae, Takeshi

14 Kanamotos, Ario

15 Kanasaki, Montaro

16 Kobayoshi, Kuniji

17 Kondo, Kiyoshige

18 Kurose, Saburo

19 Maruyama, Yosaichi

20 Minoru, Fukusei

21 Miwa, Fumio

22 Morita, Usaku

23 Muramatsu, Tijima

24 Nakaura, Kinjiro

25 Nishii, Hatsusiike

26 Nishiya, Shukichi

27 Osada, Kikachiro

28 Shigeta, Toshitaka

29 Tajiri, Iaichi

30 Takeda, Minoru

31 Takenchi, Kynji

32 Tanaka, Nobuo

33 Usami, Kihachiro

34 Watanabe, Kazuma

35 Yedayoshi, Bunpacher

36 Yoshizaki, Yoshiro

FAIR USE

Pursuant to Title 17 U.S.C. 107, other copyrighted work is provided for educational purposes, research, critical comment, or debate without profit or payment. If you wish to use copyrighted material from this site for your own purposes beyond the 'fair use' exception, you must obtain permission from the copyright owner