Make your own free website on Tripod.com

Japanese @ Ellis Island

Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names T

Home
Arrivals@ Ellis Island Names A-E
Arrivals @ Ellis Island Names F-H
Arrivals @ Ellis Island Names I-K
Arrivals @ Ellis Island Names L-R
Arrivals @ Ellis Island Names S-Z
Royalty & Early Arrivals
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names A
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names B to D
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names E to H
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names I to K
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names L to Q
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names R to S
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names T
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names U to Z
"Maru" (Japanese Cargo) Ship Photos
Oral History Project of Ellis Island
Historical Notes
Chinese Arrivals @ Ellis Island
East Indian Arrivals @ Ellis Island
Korean Arrivals @ Ellis Island
Siamese (Thai) Arrivals @ Ellis Island
Filipino Arrivals @ Ellis Island
Filipino Arrivals @ Angel Island

Name of Ships listed in this webpage:

Taiho, Taizan, Tajima, Takaoka,Tasmania, Tatsuno,  Texas, Thames, Toba, Tofuku, Tokiwa, Tokufuku, Tokushima, Tokuyana, Tomiura, Tosa, Tottori, Toyama, Toyohashi, Toyooka

T

Taiho Maru arrived 3/31/1921 w/  33 Japanese crew

 

1 Choji, Iwanami

2 Chusaku, Takagi

3 Hanji, Sakurai

4 Ichisaburo, Sugita

5 Kamekichi, Saeki

6 Kanzu, Miwa

7 Katsunosuke, Chikauchi

8 Keiichi, Iwai

9 Kenbi, Satoya

10 Kichinosuke, Takanashi

11 Kiichi, Teshima

12 Kizo, Nakumura

13 Koichi, Uyeda

14 Kosaku, Kamichika

15 Koshiro, Ota

16 Matagoro, Saguchi

17 Mitsuji, Umemoto

18 Nobumasa, Takahashi

19 Ryushiro, Watanuki

20 Saichiro, Kawabata

21 Shigemori, Hangui

22 Shiro, Odahara

23 Sukeju, Honbo

24 Takatsuna, Sakuma

25 Tanigoro, Shibata

26 Tatsuzo, Ogawa

27 Tokusaburo, Shigeno

28 Tomitaka, Sonae

29 Tomoichi, Uyeno

30 Toneo, Ino

31 Totaro, Yamamoto

32 Uichi, Higashiye

33 Yotaro, Nakamura

Taizan Maru arrived 4/25/1919 w/  43 Japanese crew

 

1 Abe, Hisamitsu

2 Arakawa, Takaji

3 Asano, Ujuro

4 Ehara, Koichi

5 Esawa, Osamu

6 Fukuda, Eikichi

7 Haltori, Shouosuke

8 Hari, Kiyoshi

9 Hashima, Shigeyuki

10 Hata, Yoshitsura

11 Imabayashi, Kotaro

12 Kawajiri, Yoshio

13 Kinoshita, Kohei

14 Kuwatara, Takashi

15 Mandai, Kikunosuke

16 Maruyama, Sadao

17 Masuda, Denzo

18 Matsuo, Takeshi

19 Matsuyama, Kotara

20 Miyamoto, Geukichi

21 Morii, Jiro

22 Nakamura, Kiohiji

23 Nakamura, Tsuematsu

24 Nogata, Ijiro

25 Nohara, Keitaro

26 Nukii, Keiji

27 Okada, Tadao

28 Ono, Matsuzo

29 Onomura, Tatsuuosuke

30 Onuki, Ushizo

31 Osaki, Shigeo

32 Oshima, Tsurukichi

33 Oyama, Maukichi

34 Sakamato, Noboru

35 Sasaki, Bunjiro

36 Sawada, Hazime

37 Sukie, Narizo

38 Takeuchi, Tokusaburo

39 Tsukamoto, Ryo

40 Tsushima, Tameuosuke

41 Ueda, Eishiro

42 Watanabe, Kitaro

43 Yamasaki, Denjiro

Taizan Maru arrived 8/24/1919 w/  33 Japanese crew

 

1 Bandai, Kiknnosuki

2 Esewe, Osamn

3 Fukude, Eikicko

4 Hashima, Shigeki

5 Hata, Yoshio

6 Hattori, Shonosuke

7 Hori, Kiefoshi

8 Koichi, Ehara

9 Kuwehare, Takeshi

10 Marnyama, Sadao

11 Matsuyama, Kotaro

12 Mesude, Denzo

13 Metsno, Takeshi

14 Miyamoto, Genkicki

15 Morii, Jino

16 Nakamura, Kichiji

17 Nakemura, Tsunekishi

18 Narizo, Sukiye

19 Nukii, Keiji

20 Okada, Tadeo

21 Onamra, Tatsnnosuke

22 Onnki, Ushizo

23 Ono, Matsugo

24 Osaki, Shigea

25 Oyama, Mankiehi

26 Sakemoto, Noborn

27 Sasaki, Bunjiro

28 Sawada, Hajime

29 Takenchi, Tokusaburo

30 Tankamoto, Ryo

31 Tsushima, Tahnenosuki

32 Uide, Eishiro

33 Yamaseki, Denjiro

Taizan Maru arrived 1/16/1920 w/  43 Japanese crew

 

1 Bandai, Kukaziosuke

2 Esawa, Osama

3 Fukuda, Eikichi

4 Hasegawa, Sueji

5 Hattori, Shonosuke

6 Idata, Yoshio

7 Idori, Kiyoshi

8 Ishibuchi, Masaki

9 Iuanami, Choji

10 Kishikawa, Ryotaro

11 Kitagawa, Nobuo

12 Kuwabara, Takashi

13 Maruyama, Sadao

14 Masuda, Denzo

15 Matsuo, Takeshi

16 Matsuyama, Kotaro

17 Mitsuyoshi, Seijiro

18 Morii, Jiro

19 Mujamoto, Yenkichi

20 Nakamura, Junma

21 Nakamura, Kichiji

22 Nakamura, Tsunimatsu

23 Nukii, Keiji

24 Okada, Tadao

25 Ono, Mangoro

26 Ono, Matsuzo

27 Onomura, Tatsunosuke

28 Osaki, Shigeo

29 Ota, Kosaku

30 Oyama, Mankichi

31 Rae, John

32 Sakamoto, Yoshizo

33 Sasaki, Bunshiro

34 Sawada, Hajime

35 Shima, Sokujiro

36 Sunahori, Genichiro

37 Takeuchi, Tokusaburo

38 Tsukamoto, Ryo

39 Ueda, Eishiro

40 Won, Sil

41 Yamada, Rihei

42 Yamasaki, Denjiro

43 Yan Tok, Sir

Taizan Maru arrived 3/4/1920 w/  42 Japanese crew

 

1 Esawa, Osamu

2 Fujimiya, Kintaro

3 Fukuda, Eikichi

4 Hata, Yoshio

5 Hattori, Shonosuke

6 Hirose, Hisajiro

7 Hori, Kiyoshi

8 Ishibuchi, Masaki

9 Kishikawa, Ryotaro

10 Kuwabara, Takashi

11 Maruyama, Sadao

12 Masuda, Deuzo

13 Matsuyama, Kotaro

14 Mitsuyoshi, Seijiro

15 Miyamoto, Genkichi

16 Morii, Jiro

17 Nakamura, Junma

18 Nakamura, Kichiji

19 Nakamura, Tsunematsu

20 Nomoto, Shigema

21 Nukii, Keiji

22 Okada, Tadao

23 Okanehisa, Yasukecki

24 Ono, Mangoro

25 Ono, Matsuzo

26 Oriomura, Tatsunosuke

27 Ota, Kosaku

28 Oyama, Mankichi

29 Sakamoto, Yoshizo

30 Sawada, Hajime

31 Shima, Tokujiro

32 Shimada, Hyakuichi

33 Sunahori, Genichiro

34 Suzuki, Kinzaburo

35 Takami, Mitsunosuke

36 Takeuchi, Tokushiro

37 Tsukamoto, Ryo

38 Umino, Tamematsu

39 Yamada, Rihei

40 Yamamoto, Shuhei

41 Yamasaki, Denzo

42 Yoshida, Kumejiro

Taizan Maru arrived 7/10/1921 w/  40 Japanese crew

 

1 Ajamashita, Kihei

2 Ajotsuyanagi, Masaichi

3 Azuma, Takuyu

4 Doi, Suckichi

5 Doi, Taro

6 Fuhuda, Kinosuke

7 Hamaguchi, Kentaro

8 Honjo, Jakeshi

9 Ichigi, Svenao

10 Ikebata, Jakiso

11 Itose, Tatsuji

12 Kamenosono, Kiichiro

13 Kobayashi, Itaro

14 Kondo, Aprichiro

15 Kumasaki, Shotaro

16 Kurosu, Rinasaburo

17 Masada, Juozo

18 Miyagawa, Senzaburo

19 Miyazaki, Masana

20 Mototake, Matsuo

21 Nakamoto, Akito

22 Nakamura, Otomatsu

23 Narasaki, Yoshio

24 Noda, Eizo

25 Nukui, Sankichi

26 Oka, Suakichi

27 Sai, Seigan

28 Saito, Hideichi

29 Sanada, Shim

30 Sone, Mosuka

31 Suguwara, Bemgi

32 Taka, Hisakichi

33 Takamura, Nichi

34 Takeda, Tomejiro

35 Tomita, Toyosaburo

36 Tusaka, Tokumatsu

37 Wakibe, Akikichi

38 Yamachita, Yosaburo

39 Yamamoto, Tomekichi

40 Yokomaku, Seiichi

Tajima Maru arrived 11/22/1917 w/  78 Japanese crew

 

1 Ansai, Manoru

2 Arai, Bungoro

3 Arimura, Masaemon

4 Asao, Toshitsugu

5 Ashino, Heijiro

6 Banjo, Kisaku

7 Fujioka, Kenichi

8 Fujita, Badanobu

9 Fukutomi, Tadao

10 Hanagida, Denzo

11 Hatsugawa, Hakuzo

12 Hiraishi, Matsusaburo

13 Hirose, Kazuo

14 Hisano, Rinosuke

15 Honda, Hichizo

16 Ijuin, Shuseki

17 Ikawa, Matakichi

18 Ikeda, Hiroshi

19 Inaba, Mansaku

20 Iwai, Giichiro

21 Iwai, Shigeru

22 Kamamori, Sango

23 Kamezaki, Otokichi

24 Kanoh, Tetsusabruo

25 Kasahara, Keitaro

26 Kobayoshi, Shigeru

27 Koga, Ushimatsu

28 Koido, Sahuro

29 Kojima, Hitoshi

30 Kumekawa, Kentaro

31 Kurihara, Tetsu

32 Kurosawa, Tsunetaro

33 Mayeyama, Otokichi

34 Mendori, Takeichi

35 Minamoto, Kanematsu

36 Minemalsu, Fukunosuke

37 Minowa, Juichiro

38 Mita, Kenjiro

39 Mitsui, Yoshiharu

40 Mizuno, Yeizo

41 Nakabayashi, Yozo

42 Nakamura, Kanohichi

43 Nakamura, Tajima

44 Negishi, Ichitaro

45 Nishiyama, Toyojiro

46 Ogawa, Rihachi

47 Ogura, Benichi

48 Ohashi, Tokiji

49 Ohhara, Matsushiro

50 Oikawa, Tamizo

51 Okamoto, Tomizo

52 Okiyoshi, Hichiro

53 Onoda, Naojiro

54 Saitoh, Tohma

55 Sato, Tsunekichi

56 Seki, Genmatsu

57 Shibata, Seiichi

58 Suzuki, Yei

59 Tagawa, Orinosuke

60 Takahashi, Tamesuki

61 Takanashi, Kurakichi

62 Takeuchi, Kishiro

63 Tanaka, Chosaku

64 Tazaki, Kikujiro

65 Tomo, Rikizo

66 Tsunashima, Kokichi

67 Utsumi, Rinbei

68 Wada, Kiichi

69 Watanabe, Isaburo

70 Yagi, Takichi

71 Yamada, Uichi

72 Yamawaki, Torao

73 Yazawa, Ichizo

74 Yohima, Tarukin

75 Yokokawa, Inosuke

76 Yoneyama, Yonetoki

77 Yoshisato, Sunaoh

78 Yunoki, Yei

Tajima Maru arrived 10/8/1918 w/  83 Japanese crew

 

1 Abe, Chiyokichi

2 Amazaki, Tatsno

3 Arimura, Shouemon

4 Auraku, Takeji

5 Banjyo, Gisaku

6 Fujihiro, Tamotsu

7 Fujiwara, Mihei

8 Furutajima, Kohei

9 Ginba, Umanosuke

10 Higuchi, Kanematsu

11 Hirafuji, Yeisaku

12 Hirose, Kadjno

13 Honda, Hatsundo

14 Inaba, Mansaku

15 Inomata, Heihachi

16 Inomata, Tetsugoro

17 Ito, Kozo

18 Iwai, Giichiro

19 Iwase, Hidetaro

20 Kamezaki, Otokichi

21 Kanesada, Seiichi

22 Kato, Jikichi

23 Kawabata, Toyokichi

24 Kawai, Yoneji

25 Kimura, Toragoro

26 Kobayashi, Shigeru

27 Kobayashi, Yokichi

28 Kofori, Hidekichi

29 Koga, Ushimatsu

30 Koido, Saburo

31 Komachiya, Yeisaku

32 Kosugi, Toyoji

33 Kumekawa, Kanetaro

34 Kuno, Rinosute

35 Kurchara, Tetsu

36 Kuriyama, Nijuro

37 Malyama, Otokichi

38 Matsuyoshi, Nirohi

39 Mendori, Takeichi

40 Minamoto, Kanimetsu

41 Mita, Kenjiro

42 Mori, Shogo

43 Morishita, Heizo

44 Murai, Shojiro

45 Nakamura, Kanoichi

46 Nishii, Riononke

47 Nishii, Takujiro

48 Nishimori, Shikaji

49 Nishiyama, Togojiro

50 Ogura, Senichi

51 Okamoto, Tomizo

52 Oki, Toyotaro

53 Osugi, Yoshimatsu

54 Ota, Mitsutoki

55 Ota, Shinryo

56 Sakumoto, Shigeichi

57 Sasaki, Matsujiro

58 Sato, Tsunekichi

59 Sawada, Suejiro

60 Shioda, Seiji

61 Suzuki, Zuiya

62 Takagi, Kichiro

63 Takahashi, Kumaji

64 Takanashi, Kurakichi

65 Takano, Buhei

66 Takasaki, Harunosuke

67 Takeuchi, Kishiro

68 Togawa, Orinosuke

69 Tomo, Rikizo

70 Toyoda, Jun

71 Tsukahara, Toshimtsu

72 Uchiumi, Rinbei

73 Wada, Keichi

74 Watanabe, Isaburo

75 Yagi, Takichi

76 Yamada, Uichi

77 Yamamoto, Kusuya

78 Yamawaki, Torao

79 Yazawa, Ichizo

80 Yebata, Shohiche

81 Yoina, Tarukin

82 Yokokawa, Inosuke

83 Yoshiwo, Moriwaki

Tajima Maru arrived 4/29/1919 w/  75 Japanese crew

 

1 Aibara, Hideo

2 Akiyama, Chiyokichi

3 Amasaki, Tatsuo

4 Anraku, Takeji

5 Arimura, Shouemon

6 Boku, Keijui

7 Boku, Shojin

8 Ebata, Shohichi

9 Egawa, Taheshi

10 Hashimato, Jinpei

11 Hashimoto, Ichiro

12 Hirafiji, Eisaku

13 Hirose, Kadzundo

14 Honda, Hatsunin

15 Inaba, Iwahichi

16 Inaba, Mansaku

17 Irizawa, Umakichi

18 Ishimoto, Shigeo

19 Iwai, Giichiro

20 Jinba, Umanosuke

21 Kaido, Saburo

22 Kamesaki, Otokichi

23 Kanesada, Seuchi

24 Kawabata, Toyokichi

25 Kawai, Yoneji

26 Kayano, Hisashi

27 Kimura, Toragro

28 Kobayashi, Shigeru

29 Koga, Ushimatsu

30 Kojima, Kinichi

31 Kotoh, Jikichi

32 Kumegawa, Kanetaro

33 Kurala, Yoshimatsu

34 Kurihara, Tetsu

35 Kuriyama, Nijiuro

36 Maeyama, Otokichi

37 Mendori, Takeichi

38 Midorigawa, Kurakichi

39 Mila, Kenjira

40 Minamoto, Kinmatsu

41 Mori, Shogo

42 Moritake, Hukuji

43 Murai, Shojiro

44 Nakata, Jutaro

45 Nishie, Hatsusuke

46 Nishiyama, Tiyojiro

47 Ogura, Senichi

48 Ohi, Toyotara

49 Okamoto, Tomijsh

50 Ola, Shinryo

51 Owaki, Taiji

52 Sakamoto, Saichi

53 Satoh, Shuji

54 Shimada, Koichiro

55 Shioda, Seiji

56 Shiraiwa, Ichizo

57 Sudo, Hachiro

58 Sunabata, Kinjiro

59 Tahanashi, Kuraichi

60 Takahashi, Kumaji

61 Takano, Buhei

62 Takeuchi, Kishiro

63 Tomachiya, Eisaku

64 Tomo, Rikizah

65 Tsuchida, Kanji

66 Tsukahara, Toshimichi

67 Uchiumi, Rinbei

68 Wada, Kuchi

69 Watanaba, Isaburo

70 Yagi, Takichi

71 Yamasaki, Koyuru

72 Yamawaki, Torao

73 Yazawa, Ichiro

74 Yohina, Tarukin

75 Yokogawa, Inosukh

Tajima Maru arrived 12/15//1919 w/  64 Japanese crew

 

Aizawa, Kamiji

Ando, Susumu

Daiki, Daiko

Egawa, Sakuichi

Hama, Rinzo

Hamada, Kyusake

Harada, Sahichi

Hawala, Muneo

Hidano, Mamaru

Higashijima, Ichiro

Hiraki, Hatsusaburo

Hoda, Ichiza

Horiguchi, Isamu

Horikawa, Shinichi

Ide, Tojiro

Ikeda, Kiyashi

Inoguchi, Ryasuke

Ishii, Hifumi

Ito, Kaichi

Ito, Yo

Kamei, Tukumatsu

Kawashima, Kuichi

Kawata, Nuneo

Kaye, Kasaku

Kobayashi, Syusaku

Kobayashi, Takeo

Makano, Shinichi

Maku, Kawa Swamahu

Maruyama, Seizaemon

Matsukawa, Yunamatsu

Mikami, Junichi

Miyamoto, Shohachi

Miyamoto, Tokia

Mizuno, Toichi

Mulo, Koji

Myehara, Sakae

Nakano, Shinichi

Narikiya, Seitara

Ogawa, Kazuo

Okada, Toshio

Onishi, Masaichi

Osada, Milsunajo

Ryuge, Hiloski

Saito, Hisanosuke

Sataka, Tokushiro

Sato, Ichiyi

Sato, Ukon

Shiraishi, Shichigoro

Shiro, Yasukichi

Skeda, Kiyoshi

Snowaki, Yoshilaka

Sugilani, Kumiji

Sugimoto, Makijiro

Suhara, Masuji

Susguichi, Ryosuke

Takahashi, Tamiji

Takase, Kichijiro

Takenaka, Tamajiro

Taniguchi, Hiloski

Uehara, Sakae

Walanabe, Yaozo

Yamaguchi, Hiroyuki

Yamaguchi, Okasaburo

Yamamoto, Miyoza

 

Takaoka Maru arrived 3/27/1921 w/  78 Japanese crew

 

1 Abe, Keiji

2 Akimoto, Kikunosuke

3 Akita, Kamataro

4 Aoki, Sankichi

5 Arihara, Akijiro

6 Daishima, Sozaburo

7 Fujii, Gisaburo

8 Fujii, Tomojiro

9 Fujioka, Yuhei

10 Fukushima, Momoye

11 Hasumi, Yasuo

12 Hayashi, Shinji

13 Higuchi, Yuzaburo

14 Horino, Yoshimatsu

15 Hosoi, Akiyoshi

16 Ichiishii, Kuraji

17 Ichimura, Munetaka

18 Imamuro, Kazuo

19 Inaba, Mansaku

20 Inagaki, Jusuke

21 Ishazuka, Tsuneshiro

22 Isobe, Isamu

23 Isogai, Minoru

24 Ito, Masuyemon

25 Iwasaki, Yaichi

26 Kaizu, Torakichi

27 Kamagata, Shokichi

28 Kamioka, Nisaburo

29 Kaneko, Kahei

30 Kanenari, Seizo

31 Kato, Bunkichi

32 Kato, Ichisaku

33 Kato, Yanokichi

34 Kato, Yoshiro

35 Katsumi, Kosaburo

36 Katsumi, Yoshio

37 Kazama, Kengo

38 Komatsu, Midoti

39 Koura, Toyohito

40 Kurihara, Yasuke

41 Kurose, Kwan

42 Matsubayashi, Hiroshi

43 Matsuguchi, Hichigoro

44 Matsumura, Seiroku

45 Mayeda, Kojiro

46 Mikita, Rokugoro

47 Mitsuhashi, Yoshigoro

48 Miyaki, Toshio

49 Miyazawa, Genkichi

50 Mizuno, Kiyoshi

51 Mizutani, Hanroku

52 Naganuma, Torakichi

53 Nakajima, Jinnosuke

54 Nakanishi, Toshijiro

55 Numata, Naokichi

56 Ogawa, Tetsuro

57 Owaki, Taiji

58 Sagawa, Nacichi

59 Sagihashi, Takejiro

60 Saito, Sueki

61 Sakamoto, Tetsuro

62 Sato, Katsuichi

63 Sato, Yasuzo

64 Satonaka, Hisamatsu

65 Sekikawa, Takeshi

66 Shibahara, Shigeo

67 Shihozaki, Kyuzo

68 Tajiri, Kotaro

69 Takahashi, Tetsuzo

70 Takezawa, Hidezo

71 Tanaka, Dai

72 Tozaki, Kisojiro

73 Uemura, Yoshiaki

74 Watanabe, Yoshisada

75 Yamada, Sakujiro

76 Yamamoto, Kotaro

77 Yamamoto, Rikima

78 Yamshita, Totaro

Takaoka Maru arrived 11/17/1921 w/  80 Japanese crew

 

1 Abe, Keiji

2 Akibe, Nenosuke

3 Akisoto, Kikunosuke

4 Akita, Kamataro

5 Aoki, Sankishi

6 Arihara, Akijiro

7 Asada, Yeikichi

8 Azshin..., Kyosaku

9 Fijii, Tomojiro

10 Fujii, Cisaburo

11 Fujii, Sactaro

12 Fukushima, Mono...o

13 Harada, Eizo

14 Hirai, Giichi

15 Horino, Yoshimatsu

16 Ichiiski, Kuraji

17 Imamrra, Yeisuke

18 Inaba, Mansaku

19 Ishida, Shinjiro

20 Isobe, Isaru

21 Isogai, Minoru

22 Ito, Masuemor

23 Ito, Tomiasburo

24 Kaneko, Kahci

25 Kanno, Tasaski

26 Kato, Yanokichi

27 Katsusi, Kosaburo

28 Kawachi, Wakero

29 Kokateu, Midori

30 Kubo, Tonczo

31 Kujiraoka, Toshiye

32 Kurihara, Yasuke

33 Makita, Rokugoro

34 Mateurvra, Seiroku

35 Matsubayashi, Hiroshi

36 Matsuguchi, Hishigoro

37 Matsuzaki, Shoichi

38 Mayaki, Toshio

39 Mayedo, Kojiro

40 Mehata, Seiyemon

41 Mitrukaski, Yoshigoro

42 Miyarski, Gankichi

43 Mukonichi, Kanzo

44 Murata, Toyokichi

45 Nakamura, Teichi

46 Nakano, Chchiski

47 Nakano, Seiju

48 Nishihara, Meitoku

49 Numata, Naokichi

50 Okamura, Kiyoshi

51 Saito, Sokishi

52 Sakabo, Fuzao

53 Sakamoto, Kiyoichi

54 Sakamoto, Tetsuro

55 Sato, Tadashi

56 Satonaka, Hissmatsu

57 Segana, Naoichi

58 Seki, Goro

59 Sekimoto, Gentaro

60 Shimamoto, Suekiski

61 Shirakane, Sozo

62 Skittzaki, Kyuzo

63 Sugiyara, Yakishi

64 Tajiri, Kataro

65 Takahashi, Tetsuzo

66 Takeshima, Koma

67 Takezara, Hidezo

68 Tamura, Kanji

69 Tanaka, Dia

70 Tomonari, Susuru

71 Tozaki, Kisojiro

72 Tszshiya, Yoshimura

73 Ushiyama, Sannosuke

74 Wstanabe, Skinpei

75 Yamada, Sakujiro

76 Yarasishi, Kinzaku

77 Yarita, Taiishiro

78 Yazamoto, Rakima

79 Yazamoto, Yoshio

80 Yazashita, Totaro

Tasmania Maru arrived 11/12/1921 w/  38 Japanese crew

 

1 Arishima, Shinsuke

2 Asai, Kojiro

3 Fujita, Shinwaka

4 Fukuyama, Yasuo

5 Idashinoguchi, Tokiyoshi

6 Idayakawa, Yoshikatsu

7 Idisano, Yetsuzo

8 Idoriye, Jutaro

9 Kaneko, Chiyokichi

10 Kawata, Isao

11 Kitagawa, Malajiro

12 Kitamura, Kintaro

13 Kiuchi, Tadaichi

14 Miyaji, Yeizo

15 Mizukami, Koitsu

16 Mukai, Toyojiro

17 Naito, Kintaro

18 Nakao, Shinichi

19 Nishikata, Kumakichi

20 Nishioka, Shinigo

21 Nozawa, Chiyohichi

22 Okamura, Ginosuke

23 Okura, Yasunori

24 Omura, Mantaro

25 Orita, Yinnosake

26 Oshida, Jijiro

27 Sado, Yoichi

28 Sakurai, Ididekichi

29 Shimamawari, Sakan

30 Shimoyama, Kenjiro

31 Takada, Yaisaburo

32 Takano, Jintaro

33 Takaoka, Tomisaburo

34 Takizawa, Torasaburo

35 Urata, Kichiju

36 Uyeshima, Yoshitake

37 Yamamoto, Riyumatsu

38 Yamane, Tamazo

Tatsuno Maru arrived 3/27/1918 w/  80 Japanese crew

 

Abe, Riichi

Aisawa, Torashichi

Ando, Shonosuke

Chiguchi, Yusaku

Egawa, Kichitaro

Hara, Misao

Hasegawa, Kotoji

Hashimoto, Masaru

Hashizume, Kampei

Hatta, Yohachi

Homma, Kyotaro

Ishii, Koichi

Isonami, Kichitaro

Itoh, Kinichiro

Iwaki, Yukichi

Iwataru, Yasushi

Kameda, Teijiro

Kanoh, Hansuke

Karagawa, Masaichi

Kasuga, Takuemon

Kawaguchi, Rinzaburo

Kawai, Sadahisa

Kawano, Hiroshi

Kinoshita, Uichi

Kinugawa, Tsunekichi

Koga, Sekitaro

Kokubu, Bunichi

Komoda, Masaichi

Kubota, Otohiko

Kumabe, Shigezo

Kuwabara, Keiji

Kuzumi, Jiro

Makino, Kiyoshige

Miki, Toshichi

Miki, Yoshisuke

Miyamoto, Zenahiro

Mori, Kokichi

Nagai, Ikko

Nagano, Sakazo

Naha, Hideji

Nakada, Genzaburo

Nakagawa, Shinji

Nakamura, Santaro

Nakamura, Takematsu

Nirei, Izumi

Nishioka, Katsuzo

Norimoto, Minetaro

Ohnishi, Tokusaburo

Rokuto, Yuji

Saito, Tomekichi

Saito, Yonejiro

Saito, Yoshitaro

Sakakara, Tokusaburo

Satsuma, Yosaji

Seki, Ryoko

Seki, Sinzoh

Shiba, Kenkichi

Shimachi, Iwao

Sushida, Kiyoshi

Suzuki, Kichizo

Suzuki, Saburo

Suzuki, Sukesaburo

Suzuki, Yoshizo

Takahashi, Tetsuzo

Takano, Tomio

Tanigawa, Tasuke

Tatsumi, Kenichiro

Terashima, Torio

Uida, Tetsukichi

Wakana, Makoto

Watanabe, Namihei

Watanabe, Yonezo

Yamada, Sachio

Yamadera, Rimpei

Yamaguchi, Suekichi

Yamamoto, Kametaro

Yamashita, Ichitaro

Yamashita, Ryuhei

Yamawaki, Tomekichi

Yoshida, Keiji

Tatsuno Maru arrived 11/16/1918 w/  98 Japanese crew

 

Abe, Riichi

Aisawa, Torashichi

Araki, Chujiro

Chiguchi, Yusaku

Egawa, Kichitaro

Eguchi, Hirotsuga

Endo, Kanekichi

Fujisaki, Toyonosuke

Hara, Misao

Hasegawa, Kotoji

Hashimoto, Masaru

Hashizume, Kampei

Hatta, Yohachi

Homma, Kyotaro

Horiguchi, Tadawo

Inaba, Masataro

Iniki, Yoshisuke

Ishii, Koichi

Isonami, Kichitaro

Itoh, Kinchiro

Iwadare, Yosushi

Iwaki, Yukichi

Iwataru, Yasushi

Kameda, Teijiro

Kano, Hansuke

Karakawa, Masaichi

Kasaga, Tokuyemon

Kawaguchi, Rinzaburo

Kawai, Sadahisa

Kawano, Hiroshi

Kawaoto, Shichiro

Kikuchi, Kumashiro

Kinoshita, Uichi

Kinugawa, Tsunekichi

Kitano, Benjiro

Koga, Kantaro

Kohiyama, Tomekichi

Koide, Choshin

Kokubu, Bunichi

Komoda, Masaichi

Kubota, Otohiko

Kudo, Kaworu

Kumabe, Shigezo

Kuwabara, Keiji

Kuzumi, Jiro

Makino, Kiyoshige

Miyamoto, Zenshiro

Mori, Kokichi

Nagai, Ikko

Nagano, Sakuzo

Naha, Hideharu

Naha, Hideji

Nakada, Genzaburo

Nakagawa, Shinji

Nakamura, Santaro

Nakamura, Takematsu

Negishi, Ichitaro

Nirei, Izumi

Nishioka, Katsuzo

Nomura, Reizo

Norimoto, Minetaro

Ogiwara, Tadawo

Ohnishi, Tokusaburo

Okamoto, Toshiyoshi

Okubora, Tamotsu

Ootsubo, Heisuke

Saito, Tomekichi

Saito, Yoshitaro

Sakakura, Tokusaburo

Satsuma, Yosaji

Seki, Ryoko

Shiba, Kenkichi

Shimachi, Iwao

Shiraishi, Zenichiro

Sugai, Tomekichi

Sushida, Kiyoshi

Suzuki, Saburo

Suzuki, Yosizo

Takahashi, Tetsuzo

Takano, Tomio

Tanigawa, Tasuke

Tatsumi, Kenichiro

Terashima, Torio

Tokano, Tomiwo

Totsuka, Hidewo

Tsuji, Shigen

Uida, Tetsukichi

Wakana, Makoto

Watanabe, Namihei

Watanabe, Yonezo

Yamada, Kurukichi

Yamada, Sachio

Yamadera, Rimpei

Yamaguchi, Suekichi

Yamamoto, Kametaro

Yamashita, Ichitaro

Yamashita, Ryuhei

Yamawaki, Tomekichi

Yoshida, Keiji

 

 

Tatsuno Maru arrived 7/16/1919 w/  75 Japanese crew

 

1 Abe, Riichi

2 Amitani, Seijiro

3 Ando, Shonosuke

4 Araki, Chujiro

5 Azegami, Seiichi

6 Chiguchi, Yusaku

7 Chino, Bukichi

8 Hagiwara, Tadao

9 Haneo, Kumehachi

10 Hasegawa, Notoji

11 Hashimoto, Masaru

12 Hatta, Yohachi

13 Hosoya, Ichinosuke

14 Ichikawa, Yonehachi

15 Inaba, Shotaro

16 Inouye, Tomotsugu

17 Ishii, Koichi

18 Ishii, Osamu

19 Isonami, Kichitaro

20 Ito, Kinichiro

21 Ito, Nienosuke

22 Ito, Yukon

23 Iwadare, Yasushi

24 Kameda, Tejiro

25 Kaneko, Bunzaimon

26 Kawano, Hiroshi

27 Kawaoto, Shichiro

28 Kikuchi, Kumashiro

29 Kikushima, Koji

30 Kobori, Hidekichi

31 Koide, Choshin

32 Konishi, Tamejiro

33 Kono, Shohei

34 Kudo, Kaoru

35 Kuzume, Jiro

36 Makami, Yujiro

37 Makino, Kiyoshige

38 Mawaridate, Kosuke

39 Miyazaki, Kameji

40 Mori, Kokichi

41 Nagahara, Shotaro

42 Nakamura, Santaro

43 Nakamura, Takematsu

44 Nakata, Genzaburo

45 Nomura, Reizo

46 Nozaki, Toshio

47 Ogata, Denjiuro

48 Ogawa, Suji

49 Okada, Fusajiro

50 Okamoto, Toshiyoshi

51 Omiya, Jinsaku

52 Rokuto, Yuji

53 Saito, Tomekichi

54 Saito, Yoshitaro

55 Sakumoto, Shigeichi

56 Seta, Keizo

57 Shiba, Yasutaro

58 Shimuzu, Keiichiro

59 Shirai, Chikara

60 Sushida, Kiyoshi

61 Suzuki, Kichizo

62 Suzuki, Waichi

63 Takahashi, Tetsuzo

64 Takano, Tomio

65 Tanikawa, Tasuke

66 Tsukihashi, Masahe

67 Uchieto, Masaji

68 Ueki, Goroka

69 Watanabe, Yanosuki

70 Watanabe, Yonezo

71 Yamada, Sachio

72 Yamaguchi, Toyokichi

73 Yamamoto, Kametaro

74 Yamashita, Ichitaro

75 Yoshida, Kando

 

Tatsuno Maru arrived 9/2/1924 w/  1 Japanese crew

 

Fukamizu, Shosaku

 

Texas Maru arrived 3/19/1923 w/  44 Japanese crew

 

1 Adachi, Isaburo

2 Asai, Hotomi

3 Chiba, Yoshi

4 Date, Tokutaro

5 Funaki, Mikio

6 Gen, Yeikichi

7 Hiramatsu, Morikichi

8 Hokugo, Kencho

9 Ii, Yasuji

10 Ikudo, Nobuyuki

11 Isono, Tamaji

12 Kageyama, Yasuo

13 Kaneko, Shokichi

14 Kawano, Hatsuyemon

15 Kikuchi, Chukichi

16 Kikugawa, Takejiro

17 Kimura, Mitsutaka

18 Kin, Sho Retsu

19 Kinja, Junroku

20 Kuribayashi, Iwao

21 Minami, Mitsuhide

22 Nakazono, Gennosuke

23 Nemura, Tadamitsu

24 Nishimori, Masaru

25 Nomura, Hideo

26 Okubo, Genya

27 Sato, Seisaku

28 Sato, Yuta

29 Sawai, Yemizo

30 Shikauchi, Tokutaro

31 Shimizu, Jisaku

32 Shobudani, Yakumo

33 Takada, Jitsuichi

34 Tanaka, Miki

35 Toyomasu, Shosaku

36 Unebasami, Moriichi

37 Uyematsu, Senzo

38 Uyeyama, Sadao

39 Wada, Miyashi

40 Watanabe, Ichitaro

41 Yendo, Yasuji

42 Yoshida, Noboru

43 Yoshimatsu, Katsuma

44 Yoshimatsu, Kenji

 

Texas Maru arrived 11/26/1923 w/  41 Japanese crew

 

1 Adachi, Isaburo

2 Asai, Hatomi

3 Date, Tokutaro

4 Gen, Yeikichi

5 Hakugo, Kencho

6 Hiramatsu, Morikichi

7 Isono, Tamaji

8 Joyomasu, Shosaku

9 Kageyama, Yasuo

10 Kaneko, Shokichi

11 Kano, Hatsuyemon

12 Kikuchi, Chukichi

13 Kimura, Mitsutaka

14 Kin, Shoretsu

15 Kinjo, Junroku

16 Kitahara, Goro

17 Kuribayashi, Iwao

18 Li, Yasuji

19 Minami, Mitsuhide

20 Nakazono, Gennosuke

21 Nemura, Tadamitsu

22 Nishimoni, Masaru

23 Okubo, Genya

24 Sato, Seisaku

25 Sato, Yuta

26 Sawai, Emiza

27 Shikauchi, Tokutaro

28 Shimada, Zenji

29 Shimizu, Jivaku

30 Shobudani, Yoruma

31 Tanaka, Miki

32 Tunaki, Mikio

33 Unebasmi, Moriichi

34 Uyematsu, Senzo

35 Uyeyama, Sadao

36 Wada, Miyashi

37 Watanabe, Ichitaro

38 Yamasaki, Takaharu

39 Yendo, Takeji

40 Yoshida, Noboru

41 Yoshimatsu, Katsuma

 

 

Texas Maru arrived 9/15/1924 w/  39 Japanese crew

 

1 Akajima, Otomatsu

2 Eguchi, Jiroku

3 Hokugo, Kencho

4 Ii, Yasudi

5 Inaba, Keiji

6 Inouye, Shinji

7 Isono, Tamaji

8 Kikuchi, Chukichi

9 Kumakura, Seigo

10 Masuda, Kinsaku

11 Minamori, Hideichi

12 Mizutani, Tsuneichi

13 Mouri, Shintaro

14 Nagai, Kisaji

15 Nakayama, Haruichi

16 Nakazono, Gennoshin

17 Nara, Jiro

18 Nishimori, Masaru

19 Okami, Atsuyoshi

20 Okamoto, Tsuruma

21 Okubo, Genya

22 Okubo, Sadakichi

23 Sato, Seisaku

24 Sato, Shigetoshi

25 Shinohara, Kazuni

26 Suguiura, Eishu

27 Susume, Hisatake

28 Suzuki, Kurakichi

29 Takabayashi, Kihei

30 Takeda, Fusaichi

31 Takenoi, Hiroshi

32 Takimoto, Eizo

33 Uyematsu, Saburo

34 Uyematsu, Senzo

35 Uyemura, Shigeo

36 Yamada, Seijiro

37 Yendo, Takeji

38 Yetsu, Sumihide

39 Yoshida, Nobora

 

Texas Maru arrived 12/12/1924 w/  39 Japanese crew

 

1 Akajima, Otomatsu

2 Hokugo, Kencho

3 Ii, Yasuji

4 Inaba, Keiji

5 Inouye, Shinji

6 Isone, Tamaji

7 Kikuchi, Chukichi

8 Kishimori, Masaru

9 Kumakura, Seigo

10 Masuda, Kinsaku

11 Maye, Hisatake

12 Miramori, Hideichi

13 Mizutani, Tsuneichi

14 Mori, Shintaro

15 Nagai, Kisaji

16 Nakayama, Haruichi

17 Nakazono, Gennoshin

18 Nara, Jiro

19 Okami, Atsuyoshi

20 Okamoto, Tsuruma

21 Okubo, Genya

22 Okubo, Sadakichi

23 Sato, Seisaku

24 Sato, Shigetoshi

25 Shinohara, Kazumi

26 Sugiura, Eishu

27 Suzuki, Kurakichi

28 Takabayashi, Kihei

29 Takeda, Fusaichi

30 Takenoi, Hiroshi

31 Takimoto, Yeizo

32 Uyamura, Shigeo

33 Uyematsu, Saburo

34 Uyematsu, Senzo

35 Yamada, Seijiro

36 Yeguchi, Jiroku

37 Yendo, Takeji

38 Yetsu, Sumihide

39 Yoshida, Noboru

 

Thames Maru arrived 1/8/1924 w/  36 Japanese crew

 

1 Arima, Kiichi

2 Fujizawa, Jiro

3 Goka, Chonosuke

4 Hanaoka, Fusato

5 Hibino, Giichi

6 Imamura, Korekuma

7 Kamiya, Fudeichi

8 Kanda, Kyujiro

9 Kato, Yoshio

10 Kawamoto, Ukichi

11 Masuda, Kenichi

12 Matsui, Muneshige

13 Minematsu, Kenji

14 Miyabayashi, Denzo

15 Nagai, Hideji

16 Naito, Masato

17 Nakata, Ryoichi

18 Natsui, Isezo

19 Nishida, Takashi

20 Nishioka, Shizuka

21 Nokuyama, Akira

22 Sano, Sonosuke

23 Satake, Yeiken

24 Sato, Junichi

25 Shimana, Masanori

26 Soejima, Takashi

27 Suzuki, Kosuke

28 Takaki, Rakusui

29 Torigoe, Yeijiro

30 Tsuji, Toshio

31 Tsurushige, Misao

32 Watai, Ryosuke

33 Yamaguchi, Shiichi

34 Yamashita, Minoru

35 Yamashita, Tadamatsu

36 Yuwaski, Masuo

 

Thames Maru arrived 6/11/1924 w/  36 Japanese crew

 

1 Arima, Klichi

2 Fujizawa, Jiro

3 Goke, Chonosuke

4 Hanaoka, Fusato

5 Hibimo, Glichi

6 Imamura, Korekuma

7 Kamiya, Fudeichi

8 Kanda, Kyujiro

9 Kato, Yoshio

10 Kawamoto, Ukichi

11 M...yabayashi, Denzo

12 Masuda, Kenichi

13 Masui, Muneshige

14 Minematsu, Kenji

15 Nagai, Hideji

16 Naito, Masato

17 Nakata, Ryoichi

18 Natsui, Isezo

19 Nishicka, Shizuka

20 Nishida, Takashi

21 Okuyama, Akira

22 Sano, Sonosuke

23 Satake, Yeiken

24 Sato, Junichi

25 Shimana, Masanori

26 Soyejima, Takashi

27 Suzuki, Kosuke

28 Takagi, Rakusui

29 Torigoye, Yeijiro

30 Tsuji, Toshio

31 Tsurushige, Misao

32 Watsai, Ryosuke

33 Yamaguchi, Shinichi

34 Yamashita, Minoru

35 Yasmashita, Tadamatsu

36 Yuwasaki, Masuo

 

Toba Maru arrived 8/25/1917 w/  75 Japanese crew

 

1 Aritake, Yetsugo

2 Fudo, Suyekichi

3 Fujita, Kanauke

4 Fujita, Masaichi

5 Fujiyoshi, Kisapn

6 Fukuda, Tsnneyuki

7 Fukumoto, Kuhei

8 Gsaughi, Toyokiti

9 Hakamoto, Jugors

10 Hiramateu, Kenichi

11 Hirano, Tonasoku

12 Honda, Jugin

13 Iateyama, Minco

14 Ikeda, Tetsuzo

15 Ivashita, Kesaishi

16 Kabayachi, Fukurshiro

17 Kadokawa, Yokozo

18 Kadota, Toabitiro

19 Kajima, Sanokichi

20 Kaneko, Shigeichi

21 Katumata, Etanojs

22 Ketoin, Toroa

23 Koga, Nosekiti

24 Koignmi, Jeoki

25 Koyams, Kinjiro

26 Kumemura, Yenhitiro

27 Kunimote, Hisapiabe

28 Kuriyama, Katsunojo

29 Kusans, Toku

30 Maeda, Jutaro

31 Masahashi, Kusakie

32 Masusa, Gosuke

33 Matsumura, Seiroku

34 Minegishi, Yasugo

35 Mitenya, Akira

36 Miyakawa, Kanskishi

37 Miyake, Hidesalrue

38 Mori, Masao

39 Murakami, Yutaka

40 Nagai, Usaburo

41 Nagato, Ichitaro

42 Netoniya, Etno

43 Oigumi, Zennsmcn

44 Oka, Sadanao

45 Oka, Sansei

46 Okamato, Yasaku

47 Sakaizumi, Suyeo

48 Sakamoto, Teruma

49 Shiba, Tatsujiro

50 Shimizu, Genzo 51 Shinagawa, Gohei

52 Shirai, Masoto

53 Skiyama, Ruizo

54 Spase, Chuaich

55 Sugita, Tsunetaro

56 Sumiya, Umekichi

57 Suyuki, Juri

58 Taigo, Jinhashi

59 Tanaka, Ohohichi

60 Tanaka, Seuchi

61 Tazunie, Urakichi

62 Teubokura, Ryoichi

63 Tomai, Takayoshi

64 Tomioka, Zango

65 Tutiya, Masajiro

66 Tvakiya, Kaneishi

67 Ukida, Yashusa

68 Wada, Misao

69 Yamada, Kamenosuke

70 Yamada, Kuchi

71 Yamaki, Yashis

72 Yamamato, Kamakichi

73 Yamanaka, Giishire

74 Yamane, Teurnichi

75 Yukuo, Tokichi

 

Toba Maru arrived 9/20/1918 w/  80 Japanese crew

 

1 Akase, Chukichi

2 Akaski, Tadasuke

3 Akatsuka, Chosaburo

4 Anayama, Tetsuzo

5 Arai, Hiroshi

6 Asada, Inosuke

7 Fryiyoshi, Kisaku

8 Halano, Tsurunosuke

9 Handa, Ilisashi

10 Harada, Masanobu

11 Hayashi, Konosuke

12 Horie, Shikosaburo

13 Hotta, Yoichi

14 Ieda, Yoshio

15 Imada, Jolichi

16 Inouye, Tonosuke

17 Iwashita, Kesaichi

18 Iwazaki, Jisaku

19 Kadota, Washichiro

20 Kajinaka, Seitaro

21 Kaneko, Shigeichi

22 Katsumata, Yetsunoji

23 Kawai, Hidesuga

24 Ketoin Kedooiu, Torao

25 Kimoto, Sakichi

26 Kinugawa, Tokuji

27 Kitagawa, Shigejiro

28 Kobayashi, Futusaburi

29 Kogano, Seikichi

30 Koizumi, Iyeki

31 Koizumi, Shuichi

32 Koyama, Kinjiro

33 Koyoshi, Tozo

34 Kumura, Kan

35 Kurita, Kosaburo

36 Maruyama, Harumo

37 Masahashi, Kyusaku

38 Minegishe, Yasuzo

39 Minohara, Goro

40 Miyakawa, Soichi

41 Miyata, Guchi

42 Miyata, Jujiro

43 Miyazaki, Kinzo

44 Murakami, Yutaka

45 Nakamura, Masando

46 Ninomiya, Ichiso

47 Nishiyama, Takatomo

48 Nonaka, Seitaro

49 Nujima, Kanjiro

50 Ochi, JitsnSaburi 51 Ohada, Kojiro

52 Ohubo, Salusule

53 Onisawa, Mataju

54 Osugi, Kanroku

55 Oyama, Isamu

56 Oyeda, Yasujiro

57 Shiga, Yoshisuke

58 Shirose, Mokichi

59 Sogabe, Shigeru

60 Sumitani, Umekichi

61 Takeda, Kanechio

62 Takeuchi, Tokryi

63 Taku, Utarotu

64 Tamai, Takayoshi

65 Tanaka, Choshichi

66 Tayita, MaSaichi

67 Tazumi, Urakichi

68 Tsryi, Kirche

69 Tsuchida, Kanji

70 Tsuchiya, Masajiro

71 wada, Misao

72 Wada, Mitsutoshi

73 wakiya, Kenichi

74 Yamada, Kamenosuke

75 Yamaguchi, Goron

76 Yamane, Tsuruichi

77 Yamashia, Arichika

78 Yenokiya, Kumeta

79 Yoritomo, Shigematsu

80 Yoshizaki, Shiroichi

 

Toba Maru arrived 3/13/1919 w/  73 Japanese crew

 

1 Akadzuka, Chosaburo

2 Akase, Tsukichi

3 Akashi, Tadasuke

4 Anayama, Tetsuzo

5 Fujimori, Masahiho

6 Fujita, Masaichi

7 Fujita, Zentaro

8 Fujiyoshi, Kisaku

9 Handa, Junin

10 Hatano, Tsurunosuke

11 Hinata, Manjiro

12 Hinokidani, Kumela or Kumeta

13 Hishida, Kiichi

14 Horie, Hikosaburo

15 Hotta, Yoichi

16 Iida, Yoshio

17 Imada, Yokichi

18 Inagawa, Hachiro

19 Irino, Rakuji

20 Ishiki, Tomokichi

21 Iwashita, Seichi

22 Kadota, Waichiro

23 Kajinaka, Seitaro

24 Katsumata, Etsunojo

25 Ketoin, Torao

26 Kinugawa, Tokuji

27 Kitagawa, Shigejiro

28 Kobayashi, Fukusaburo

29 Kobayashi, Shohachi

30 Kogano, Seikichi

31 Koijumi, Ieki

32 Koijumi, Shuichi

33 Koyama, Kinjiro

34 Koyoshi, Tozo

35 Kubo, Michitomo

36 Kushunoki, Kaoru

37 Machida, Jitsutsuna

38 Masahashi, Kyusaku

39 Minegishi, Yasuzo

40 Miyagawa, Soichi or Soighi

41 Miyata, Juro

42 Murakami, Uminosuke

43 Ninomiya, Ichiro

44 Nishiyama, Takatomo

45 Ochi, Jitsusaburo

46 Oda, Masayoshi

47 Ogawa, Shohei

48 Ohtsu or Otsu, Kumazo

49 Okamura, Shuichi

50 Okumura, Yozo 51 Onizawa, Mataji

52 Ota, Giichi

53 Oyeda, Yashujiro

54 Sakasegawa, Mijuho

55 Sakol, Teijiro

56 Shiga, Horyo

57 Sumitani, Umekichi

58 Takahara, Masao

59 Takeda, Kaneichio

60 Takuma, Moriemon

61 Tamai, Takayoshi

62 Wada, Misao

63 Wada, Mitsuji

64 Waijumi, Tokuichi

65 Wakiya, Kenichi

66 Yamada, Kamenosuke

67 Yamane, Tsuruichi

68 Yamashita, Yurin

69 Yoritomo, Shigematsu

70 Yoshida, Kenji

71 Yoshida, Monbei

72 Yoshijaki, Hiroichi

73 Yumino, Kiyoshi

 

Toba Maru arrived 11/12/1919 w/  73 Japanese crew

 

1 Anayamo, Tatsuzo

2 Arisato, Tozo

3 Baba, Inosuks

4 Baba, Sei...

5 Fujisawa, Juro

6 Fujita, Hiroji

7 Fujita, Sentaro

8 Fujiyoshi, Kisaku

9 Fukushima, Moshige

10 Goda, Yoshihiro

11 Hamada, Yoshikichi

12 Handa, Junin

13 Hinata, Manjiro

14 Hinokidani, Kumeta

15 Hotta, Yoichi

16 Iida, Hachiro

17 Iida, Yoshio

18 Imada, Jokioni

19 Ishigahi, Mokichi

20 Izumi, Tckuichi

21 Kadota, Washiohiro

22 Kajinaka, Seitaro

23 Kamada, Shohei

24 Kamei, Tokitaro

25 Ketoin, Torao

26 Kimura, Keizaburo

27 Kimura, Shohachi

28 Kitagawa, Shigejiro

29 Kobayashi, Fukusaburo

30 Kogano, Seikichi

31 Koizuml, Ieoki

32 Koizuml, Shuichi

33 Kondo, Junz

34 Koyoshi, Tozo

35 Machioa, Jitsutsuna

36 Minegishi, Yasuzo

37 Mochida, Haruji

38 Nakajima, Takeo

39 Nanjo, Eijiro

40 Ninomiya, Ichiro

41 Nishino, Yoshio

42 Ogasawara, Takeo

43 Ogawa, Shohei

44 Okamura, Shuji

45 Oki, Eijiro

46 Okumura, Yozo

47 Oohi, J...tsusaturo

48 Orita, Masayoshi

49 Osda, Yasujiro

50 Otz, Golchi

51 Sakamoto, Jusaku

52 Sakoh, Teijiro

53 Sato, Onari

54 Shiba, Yoshio

55 Shiga, Yoshisuke

56 Shiochi, Soichi

57 Sumitani, Umakioni

58 Takeda, Kanechio

59 Takuma, Moriemon

60 Tamai, Takayoshi

61 Ushiyama, Nakaji

62 Vomuca, Sutejiro

63 Wada, Misao

64 Wada, Mitsuhisa

65 Watanabe, Shiro

66 Yamada, Hidekichi

67 Yamada, Kamenosuke

68 Yamane, Tsuruichi

69 Yoshida, Keiji

70 Yoshida, Kenji

71 Yoshida, Monbei

72 Yoshizaki, Hiroichi

73 Yuwashita, Kesaichi

 

Toba Maru arrived 8/27/1921 w/  85 Japanese crew

 

1 Akutsu, Toraichi

2 Amano, Tokutaro

3 Anayama, Tetauzo

4 Ario, Kitaro

5 Arisato, Tozo

6 Assi, Kuma

7 Fujii, Chiuzo

8 Fujishima, Hidechiha

9 Fujita, Gianburo

10 Fujita, Hiroji

11 Fukai, Shozo

12 H..., ...

13 Hojyo, Shin

14 Hokio, Chujiro

15 Honda, Taichi

16 Iahigami, Mokichi

17 Iahikawa, Shinauka

18 Imada, Jokichi

19 Ishikawa, Shigeo

20 Kanejina, Xen-ichi

21 Kareke, Shinkichi

22 Katayama, Eiji

23 Kim..., Koisaburo

24 Kinugawo, Takachi

25 Kitagawa, Shigejiro

26 Kobari, Okuamon

27 Kobayoshi, Ichisaburo

28 Koga, Seikichi

29 Koizuma, .aoki

30 Maeda, Masak-chi

31 Mizuguchi, Eizo

32 Mizushira, Tokujiro

33 Moriwaki, Yoshio

34 Muchida, Harruji

35 Mukai, Yaichiro

36 Murata, Kiichi

37 Nabeshima, Uhachi

38 Nagase, Masao

39 Nak..., Takeo

40 Nakamoto, Jugoro

41 Nakamura, Nasyoshi

42 Nakanishi, Sueichi

43 Nakanishi, Takeichi

44 Nanjo, Eijiro

45 Naruao, Kwnzo

46 Natori, Hidetsune

47 Nishiura, Kiichiro

48 Oeda, Yasujiro

49 Okuma, Jisuke

50 Olabe, Jusaku 51 Ono, Inaho

52 Orsuba, Kinachi

53 Saito, Itsusaburo

54 Sakaba, Fusao

55 Sakaguchi, Naokichi

56 Sato, Ricata

57 Shimada, Yasuro

58 Shimura, Sutejiro

59 Siga, Horyi

60 Suhama, Ichisaburo

61 Suzuki, Eiji

62 Suzuki, Hiroshi

63 Suzuki, Katsuyoshi

64 Takano, Shimpei

65 Takeuchi, Ryo

66 Tamai, Saitaro

67 Tamai, Takayoshi

68 Tateno, Yoohei

69 Tauboi, Ziji

70 Tomonaga, Sansaku

71 Toramato, Komataro

72 Tsuchiya, Mitsuki

73 Tsukada, Ineo

74 Usno, Yoshio

75 Wakabayachi, Kunio

76 Watanabe, Tominochin

77 Yamazaki, Atsu

78 Yokohama, Kaoru

79 Yoshida, Shigetaro

80 Yoshimiro, Koichi

81 Yoshino, Kuro

82 Yoshioka, Kiyosuke

83 Yoshioka, Shigeuki

84 Yoshizaki, Hisakichi

85 Yuwashita, Kesaichi

 

 

Tofuku Maru arrived 4/18/1919 w/  48 Japanese crew

 

1 Asajiro, Tsukuda

2 Chikahir, Katagiri

3 Fusaiechi, Sasaki

4 Hiroshi, Yamauchi

5 Jiro, Nomura

6 Jirokichi, Aisu

7 Kachiichi, Arita

8 Kanichi, Yano

9 Kenjiro, Kanigashira

10 Kichiji, Kyotami

11 Kikugoro, Yenoki

12 Kisaburo, Kimura

13 Kisaburo, Yamanaka

14 Kiyoshi, Kishima

15 Kurakichi, Suzuki

16 Kyutaro, Konishi

17 Magoshike, Ito

18 Masaichi, Murashige

19 Masao, Sumita

20 Masukirchi, Kojima

21 Michio, Oishi

22 Minokichi, Tano

23 Naoshi, Kumagaye

24 Nobutane, Hara

25 Nobuye, Yamajuchi

26 Omi, Kawano

27 Sadakichi, Mori

28 Seizaburo, Deguchi

29 Seuichi, Kameda

30 Shigereichi, Nishioka

31 Shintaro, Sumida

32 Shizu, Watanabe

33 Shojiro, Kawabuta

34 Shozo, Kodama

35 Shu, Okuno

36 Sutekichi, Hamada

37 Takichi, Wakazawa

38 Tamakichi, Kanatsu

39 Tasaku, Sato

40 Tokiji, Yamane

41 Tokiyoshi, Kobayashi

42 Tomeroka, Shigeno

43 Torazo, Taura

44 Toshio, Tsuzi

45 Tsuruichi, Uda

46 Umazo, Yokozeki

47 Yasuke, Shimatobi

48 Yasusuke, Toyoda

Tofuku Maru arrived 2/14/1921 w/  48 Japanese crew

 

1 Arima, Kafumi

2 Azama, Sennosuke

3 Azuma, Yeisaku

4 Doi, Kozo

5 Fumoto, Tomishiro

6 Furukawa, Kanzo

7 Gushima, Waichi

8 Haruki, Kamezo

9 Hattori, Shonosuke

10 Honda, Kamehachi

11 Ichinari, Tsunemichi

12 Ishihama, Juntaro

13 Ishii, Kaname

14 Kajiwara, Benzaburo

15 Katayama, Torao

16 Katsuyama, Tokutaro

17 Kawaguchi, Tatsuji

18 Koiwa, Nishiroku

19 Kondo, Nichi

20 Kumagai, Yokichi

21 Masamitsu, Yakichi

22 Miyaji, Kisaichi

23 Miyaji, Tsuneo

24 Miyauchi, Kumeichi

25 Miyazaki, Tomezo

26 Mochida, Katsue

27 Murakami, Masao

28 Nakano, Yoshiji

29 Nanba, Suketaro

30 Ninomiya, Heisaburo

31 Ohara, Tetsugoro

32 Oiwa, Seihichi

33 Oka, Kihachiro

34 Osada, Masaji

35 Ozawa, Morizo

36 Sakamoto, Tomisaburo

37 Satoyochi, Yoshihiro

38 Shimokawaji, Doshi

39 Takayama, Tomezo

40 Teramoto, Sekita

41 Tokiwa, Ichinosuke

42 Tokoro, Kanjou

43 Ushigai, Ichiro

44 Uyeda, Genroku

45 Wataya, Kizo

46 Yamashita, Jun-ichi

47 Yonehara, Sueo

48 Yoshida, Haruo

Tofuku Maru arrived 4/11/1922 w/  45 Japanese crew

 

1 Akayama, Tameshige

2 Amamiya, Takashi

3 Doi, Shokichi

4 Ebisujima, Riichi

5 Furukome, Isaburo

6 Hara, Kunitaro

7 Imata, Ryotars

8 Ishida, Manichi

9 Kaminoyama, Yaichi

10 Katsuyama, Matajiro

11 Kawabata, Sadayoshi

12 Kondo, Mokunosuke

13 Kosha, Sho...ke

14 Kumamoto, Gentaro

15 Kunitsugu, Tonoju

16 Matsuura, Sotomatsu

17 Matsuyama, Hisakatsu

18 Minamisato, Hyoichi

19 Mose, M...zo

20 Mose, Manjabura

21 Muranaka, Hatsnichi

22 Nagai, Takeshi

23 Nagata, Koji

24 Nakagaki, Tetsujiro

25 Nakajima, Kannai

26 Nakamura, Hiroshi

27 Nakamura, Toyosaku

28 Nakanishi, Toshio

29 Nakomara, Kiyoshi

30 Narahara, Hiroji

31 Oshi, Tameshi

32 Ota, Tasaku

33 Ozaki, Uichi

34 Saito, Gunji

35 Shiomi, Gengo

36 Sugino, Kazus

37 Suzuki, Chuichiro

38 Tagami, Tameyuki

39 Tamura, Chuhachi

40 Tanisho, Shokichi

41 Tonda, Gunki

42 Tsunekichi, Kowasaki

43 Yamada, Mitsukichi

44 Yamashita, Jyunichi

45 Yamato, Noboru

Tofuku Maru arrived 3/31/1923 w/  43 Japanese crew

 

1 Akamine, Toshiaki

2 Akiho, Keisaburo

3 Anasawa, Teikichi

4 Asahara, Kensuke

5 Fujii, Asakichi

6 Furumai, Seiichi

7 Hiratsuka, Komanoshin

8 Hirukawa, Shoji

9 Ikebata, Tokuaki

10 Ikeuchi, Mitsuji

11 Imada, Ryotaro

12 Ito, Masaru

13 Kasama, Sakuhei

14 Kawanishi, Kazuma

15 Kawasaki, Tsunekichi

16 Kono, Mitsushige

17 Kumagai, Naoshi

18 Masa, Kishitoshi

19 Masa, Mansaburo

20 Mike, Choshiro

21 Mitsui, Zensaburo

22 Muranaka, Hatsuichi

23 Nagai, Hachito

24 Nagasawa, Kyuichi

25 Naruse, Arajiro

26 Neha, Maemori

27 Niwano, Minokichi

28 Oda, Wazo

29 Ogawa, Tatsuzo

30 Oishi, Akira

31 Sakai, Shigeko

32 Sakamoto, Tsugiyo

33 Sasaki, Shoichi

34 Shindo, Kensaburu

35 Shinoda, Densaku

36 Tabata, Takazumi

37 Takaraji, Hatsutaro

38 Tanaka, Shozo

39 Yamaguchi, Masaji

40 Yamashita, Kyuichi

41 Yamato, Noboru

42 Yano, Yoshitaka

43 Yoshimoto, Naga

Tofuku Maru arrived 7/17/1923 w/  42 Japanese crew

 

1 Akamine, Toshiaki

2 Akiho, Keisaburo

3 Anasawa, Teikichi

4 Asahara, Kensuke

5 Fujii, Asakichi

6 Furumai, Saiichi

7 Hiratsuka, Komanoshin

8 Hirukawa, Shoji

9 Ikeuchi, Mitsuji

10 Imada, Ryotaro

11 Ito, Masaru

12 Kasama, Sakuhei

13 Kawamishi, Kazuma

14 Kawasaki, Tsunekichi

15 Kono, Michishige

16 Kumagai, Naoshi

17 Masa, Kishitoshi

18 Mase, Mansaburo

19 Mike, Choshiro

20 Mitsui, Zensaburo

21 Muranaka, Hatsuichi

22 Nagai, Hachiro

23 Nagasawa, Kyuichi

24 Naruse, Arajiro

25 Neha, Maemori

26 Niwano, Minokichi

27 Oda, Wazo

28 Ogawa, Tatsuzo

29 Oishi, Akira

30 Sakai, Shigeko

31 Sakamoto, Tsugiyo

32 Sasaki, Shoichi

33 Shindo, Kensaburo

34 Shinoda, Densaku

35 Tabata, Takazumi

36 Takaraji, Hatsutaro

37 Tanaka, Shozo

38 Yamaguchi, Masaji

39 Yamashita, Kyuhichi

40 Yamato, Noboru

41 Yano, Yoshitaka

42 Yoshimoto, Ryo

Tokiwa Maru arrived 5/16/1917 w/  75 Japanese crew

 

1 Abe, Matsue

2 Akutsu, Kisaku

3 Amako, Shozo

4 Azuma, Koshichi

5 Chiba, Kimiji

6 Doi, Noboru

7 Fujii, Junzo

8 Fujimoto, Kajiro

9 Fujiwara, Kinichi

10 Fukumura, Riu

11 Fukuta, Keiichi

12 Furukawa, Bunichi

13 Furuta, Keikichi

14 Hasimoto, Kakutaro

15 Hattori, Kozo

16 Hirata, Yasutaro

17 Hisatomi, Seto

18 Honda, Gisaburo

19 Honda, Shigeji

20 Hozaka, Katsushigi

21 Iidgumi, Yoshimatsu

22 Iwai, Sentaro

23 Kamano, Zenkichi

24 Kamiyama, Shigesaburo

25 Katajima, Churoku

26 Kato, Tohru

27 Kato, Yoshiro

28 Kawazoe, Masaichi

29 Kida, Bunpei

30 Kogano, Shigezo

31 Kondo, Kametaro

32 Kubo, Ichiji

33 Kudo, Shinkichi

34 Kuribara, Kakichi

35 Kurosawa, Shinkun

36 Masuda, Taro

37 Matsue, Yeikichi

38 Matsuo, Genichiro

39 Murakami, Jusuke

40 Murata, Yuji

41 Nagao, Mitsuyoshi

42 Nagata, Scitaro

43 Nagayama, Yukichi

44 Nakagawa, Sahachi

45 Nakamura, Toshio

46 Nakayama, Misao

47 Nishitani, Kamenosuke

48 Nitta, Munetaka

49 Obara, Tetsugoro

50 Ogura, Kyotaro 51 Ohkubo, Sakusuke

52 Ohta, Chotaro

53 Saheki, Tsutomu

54 Saito, Kosaburo

55 Sawa, Tsunchide

56 Shiba, Kenkichi

57 Sudzuki, Choshichiro

58 Sudzuki, Shinpei

59 Takahara, Masao

60 Takamura, Iwao

61 Takasugi, Shiro

62 Tanaka, Yushi

63 Terashima, Tokujuro

64 Teshima, Hiroshi

65 Toyoshima, Seizo

66 Uchimi, Manzabura

67 Watanabe, Shigeyoshi

68 Watanabe, Yutaka

69 Wisaki, Yuichiro

70 Yamada, Hidemori

71 Yamaguchi, Michio

72 Yamashita, Shinasaburo

73 Yasuda, Rokuro

74 Yokota, Naozo

75 Yoshimine, Hideo

Tokiwa Maru arrived 8/11/1919 w/  77 Japanese crew

 

1 Akagi, Shigeru

2 Anzai, Furuichi

3 Arisato, Teizo

4 Azuma, Kohichi

5 Hattori, Kozo

6 Hayashi, Unosuke

7 Hayashi, Yoichi

8 Hirano, Ky...so

9 Honda, Shigeji

10 Horiuchi, Bungoro

11 Horiyo, Unichi

12 Ikeda, Shiro

13 Inagaki, Ka...

14 Ishii, Kiyoji

15 Ishii, Tadasuke

16 Ishikawa, Shinsuke

17 Ishikawa, Yano...ko

18 Ishiura, Meitaro

19 Itoh, Yuichi

20 Iwai, Sentaro

21 Iwata, Seiichi

22 Kamiya, Kumajiro

23 Kamiyama, Shigesaburo

24 Kanasaka, Matsugoro

25 Katanura, Iwao

26 Katoh, Fusaichi

27 Katoh, Yoshiro

28 Kawaguchi, Rinzaburo

29 Kawauchi, Jiso

30 Kogo, Hisayoshi

31 Kurokawa, Shingechi

32 Makino, Umekichi

33 Matsuda, Tokusabure

34 Miki, Motoji

35 Miyamoto, Nakazo

36 Miyasawa, Ko

37 Miyoshi, Masao

38 Mizuno, Kosaku

39 Morimoto, Shinjiro

40 Mototani, Sajiichi

41 Nagai, Kurata

42 Nagamori, Kenzo

43 Nagano, Yekito

44 Nak..., Misao

45 Nakamichi, Jukichi

46 Nakamura, Yoshiyuki

47 Nitta, Munetaka

48 Osawa, Yasu

49 Otsuk..., Bunzo

50 Saitoh, Hyakutaro

51 Saitoh, Kosaburo

52 Sakai, Yonezo

53 Sasaki, Hisashi

54 Satoh, Ichimatsu

55 Sawa, Tsunehide

56 Shibuya, Koshi

57 Shimizu, Junnosuko

58 Shimoda, Shonosuke

59 Sosuge, Suyekichi

60 Takasugi, Shiro

61 Takeuchi, Kichisaburo

62 Tanaka, Namikichi

63 Terada, Jiiojiro

64 Terao, Chihiro

65 Tom Kate, Fredarick Garel

66 Tsuchihashi, Yoshigaru

67 Tsujii, Goro

68 Uyeda, Torakichi

69 Watanabe, Hir...ke

70 Yamaguchi, Michio

71 Yamaguchi, Shintaro

72 Yamamoto, Nakazo

73 Yamane, Teahi...uke

74 Yamashita, Arichika

75 Yoshida, Sanpei

76 Yoshida, Yoshinao

77 Yuda, Matsugoro

Tokiwa Maru arrived 2/26/1920 w/  79 Japanese crew

 

1 Aihara, Tasaburo

2 Akagi, Shigeru

3 Anzai, Furuicki

4 Arisato, Teizo

5 Azuma, Kohicki

6 Fuku, Asatomo

7 Hirase, Ryotaro

8 Horiuchi, Bungoro

9 Idara, Sangoro

10 Idattori, Kozo

11 Idigashitano, Toraick

12 Idiraga, Misaburo

13 Idonda, Shigeji

14 Idrano, Gyokuzo

15 Iida, Fadasuke

16 Iida, Yoshihiko

17 Ikeda, Shiro

18 Ishikawa, Yanosuke

19 Ishiyama, Tetsuo

20 Ishizaki, Jiro

21 Ito, Kiyozo

22 Ito, Yuichi

23 Iwai, Sentaro

24 Iwata, Seichi

25 Kajiwara, Bunroku

26 Kamiyama, Shigesaburo

27 Kato, Fumiaki

28 Kato, Ideitaro

29 Kato, Yoshiro

30 Kawachi, Niso

31 Kawajiri, Teugumatsu

32 Kinoshita, Sadakuki

33 Kogo, Idisayoski

34 Kurono, Ideisaburo

35 Makino, Umekicki

36 Matsui, Saiji

37 Miyamoto, Nakazo

38 Miyamoto, Rinzaburo

39 Miyamoto, Shinkicki

40 Miyata, Goro

41 Miyazawa, Kosuke

42 Miyazawa, Yeigo

43 Mizuno, Kosahu

44 Morimoto, Shinjiro

45 Nagai, Kurata

46 Nagamori, Kenzo

47 Nagano, Yckito

48 Nagatomo, Takemori

49 Nakai, Kisaburo

50 Nakamura, Yoshiyuki 51 Nakanishi, Tomezo

52 Nakayama, Yoshitoshi

53 Nikuchi, Seiju

54 Nitta, Munekata

55 Ogawa, Kiyoski

56 Oka, Takeo

57 Okamoto, Yashiro

58 Saito, Kosaburo

59 Sasaki, Idisaski

60 Seki, Mataicki

61 Shibuya, Koshi

62 Shimoyamada, Mickinosuke

63 Shinohara, Ryukicki

64 Suzuki, Tatsuyuki

65 Takasugi, Shiro

66 Takei, Utaroku

67 Tanaka, Chohicki

68 Tani, Midori

69 Tezuka, Yutaka

70 Tsuchidaski, Yoshiji

71 Tsunefuji, Idichiji

72 Ueno, Idiroski

73 Watanabe, Kisou

74 Yajima, Ididekatsu

75 Yamaguchi, Rinzaburo

76 Yamagucki, Shintaro

77 Yamamoto, Nakazo

78 Yamashita, Kisaburo

79 Yuasa, Yeiji

Tokiwa Maru arrived 6/25/1921 w/  80 Japanese crew

 

1 Aihara, Tasaburo

2 Ando, Natagoro

3 Arizato, Teizo

4 Atoguchi, Shisaji

5 Azuma, Kohichi

6 Hasegawa, Yasuharu

7 Hattori, Mitsuzo

8 Hiraguri, Toshozo

9 Hirase, Mukutaro

10 Honda, Shigeji

11 Hosoya, Kakuji

12 Ikeda, Keiji

13 Isoda, Magoichi

14 Ito, Kiyozo

15 Iwamoto, Tsuneo

16 Kashima, Mitsuo

17 Katayama, Koichiro

18 Kato, Kiheiji

19 Kawachi, Niso

20 Kawakami, Maezumi

21 Kawakami, Yoshimatsu

22 Kishimoto, Kaichi

23 Kitagawa, Gihichi

24 Kogo, Hisayoshi

25 Koike, Masakichi

26 Kunifuji, Seikichi

27 Machida, Takashi

28 Masuko, Kinnosuke

29 Mayeda, Yoichi

30 Merimoto, Shinjiro

31 Mine, Masashi

32 Misuno, Mitsuru

33 Miyake, Sueichi

34 Miyamoto, Nakazo

35 Motodo, Shigeo

36 Nagai, Kurata

37 Nakamura, Tomio

38 Nakayama, Yoshitoshi

39 Ogawa, Kiyoshi

40 Ohuchi, Shinichiro

41 Oka, Kunio

42 Okamoto, Kootaro

43 Ryu, Gensei

44 Saito, Koosaburo

45 Sakurai, Ichiro

46 Sasaki, Taro

47 Sato, Hiroshi

48 Sato, Itsuzo

49 Sato, Suetaka

50 Seki, Mataichi

51 Soda, Hiroo

52 Suenaga, Shigekichi

53 Susuki, Tatsuyuki

54 Suzuki, Hanakichi

55 Suzuki, Tetsujiro

56 Tachibana, Yoshiichi

57 Takano, Yootaro

58 Takase, Genji

59 Takashima, Naoeuke

60 Takasugi, Shiro

61 Tanaka, Chohichi

62 Tanaka, Yasujiro

63 Tanaka, Yetaro

64 Terakado, Yeiju

65 Tsuchihashi, Yoshiji

66 Tsuda, Kenzo

67 Umeuchi, Seiji

68 Urai, Yutaka

69 Watabe, Kiso

70 Watanabe, Kitaro

71 Watanabe, Torajiro

72 Watanabe, Toyosaku

73 Yamaguchi, Masaki

74 Yamaguchi, Shintaro

75 Yamamoto, Yetsuji

76 Yamashita, Kisaburo

77 Yanagizawa, Goro

78 Yoshikawa, Motonari

79 Yukihiro, Takeshi

80 Yusa, Riki

Tokufuku Maru arrived 7/9/1920 w/  48 Japanese crew

 

1 Arai, Yoshijiro

2 Gotoh, Shori

3 Hada, Umesaburo

4 Hata, Kichisaburo

5 Heinouchi, Shosabura

6 Higashi, Kyuhachi

7 Hirano, Katsuo

8 Hirashima, Suehiro

9 Hirayuwa, Lusumu

10 Horiyone, Chukichi

11 Igarashi, Hikoji

12 Ikeda, Eizo

13 Ikenaga, Umaziro

14 Inouye, Gendo

15 Ishimatsu, Yohachi

16 Kamachi, Naota

17 Kaneshige, Yoshiyuki

18 Katoh, Takamatsu

19 Kawasaki, Kengo

20 Kohno, Kichisuke

21 Kumamoto, Tetsurya

22 Matsuoka, Taneichi

23 Matsuura, Kyuichi

24 Mitsumune, Seihei

25 Miyada, Tojiro

26 Nagashima, Saburo

27 Oishi, Yasaku

28 Okada, Ryotaro

29 Okamoto, Minoru

30 Okenaga, Sadamu

31 Otake, Yaoji

32 Saitoh, Noboru

33 Sakahita, Isotaro

34 Satoh, Hichiemon

35 Shimidzu, Genei

36 Shinohara, Hiroji

37 Takahara, Sojiro

38 Takanobu, Kotaro

39 Takeyama, Hokei

40 Tamaki, Kanzi

41 Tanaka, Fusaji

42 Toba, Keuchi

43 Tsuruzono, Gensuke

44 Ugawa, Iwataro

45 Yamaguchi, Shinsabura

46 Yamamoto, Tosaburo

47 Yoshimura, Totaro

48 Yoshioka, Takeo

Tokufuku Maru arrived 3/24/1922 w/  43 Japanese crew

 

1 Anazawa, Jyohachi

2 Arai, Teisaburo

3 Ariga, Toichiro

4 Ashiya, Seiji

5 Fukumoto, Shimahisa

6 Imai, Shiro

7 Imanishi, Masutaro

8 Inakuma, Masaichi

9 Ishii, Soichiro

10 Izumi, Shigezo

11 Kanemitsu, Eiichi

12 Kato, Kazuma

13 Kawabato, Sajiro

14 Kawasaki, Michitaro

15 Kayahara, Takeo

16 Kazama, Sakuhei

17 Kurose, Kanekuma

18 Masuda, Soichi

19 Matsumoto, Kaiki

20 Mishima, Morio

21 Mitani, Sentaro

22 Motoyma, Gisaburo

23 Murata, Masayuki

24 Nakaura, Motoji

25 Okazaki, Kitarn

26 Oya, Teiichi

27 Sakata, Shichiemon

28 Shibata, Heitaro

29 Shimizu, Ichiro

30 Shirakura, Daikichi

31 Sugai, Tomekichi

32 Takeshige, Keizo

33 Takiguchi, Kiyoshi

34 Takumi, Sataro

35 Tanaka, Seizo

36 Tenkagoshi, Tsunejiro

37 Toguchi, Nobuo

38 Tokumaru, Kiyohide

39 Torigoe, Toyoji

40 Toyomitsu, Yoshinosuke

41 Yamashita, Sahachi

42 Yanaguchi, Arakichi

43 Yokoyama, Heitaro

Tokufuku Maru arrived 6/21/1923 w/  40 Japanese crew

 

1 Arai, Teizaburo

2 Asheya, Kiyoji

3 Fugimoto, Kamematzu

4 Furmkawa, Kamoku

5 Hara, Maosuke

6 Janioka, Kikutarr

7 Jmai, Shiro

8 Kanemitsu, Erichi

9 Kato, Kamura

10 Kawabota, Sadayoski

11 Keijuna, Ichiji

12 Ketaus, Shigeyoshi

13 Konor, Mokunosuke

14 Lmanishi, Ma...taro

15 Lshii, Soichiro

16 Lsumi, Shigeso

17 Matanoka, Koichi

18 Miyaki, Tetsyo

19 Motosnatan, Tomir

20 Nanba, Shunidio

21 Niotoyama, Yisatmo

22 Noguchi, Goji

23 Ohya, Teiichi

24 Sakamoto, Tomizaburo

25 Sakata, Hichiemon

26 Sas, Katanyoshi

27 Sh...akura, ...aikichi

28 Shigeyama, Keizo

29 Shinwaie, Tehiro

30 Sunaga, Shohei

31 Taka, Kiyomasa

32 Takeshoge, Keizo

33 Tokida, Naoso

34 Torigore, Toyoji

35 Toyomitzu, Kichinosuke

36 Tsunejir, Tsukagoshi

37 Yamashita, Sahachi

38 Yamashito, Saichi

39 Yokoyama, Heitaro

40 Yoshioha, Kiyasuke

Tokufuku Maru arrived 9/22/1923 w/  42 Japanese crew

 

1 Arai, Teizaburo

2 Ashiya, Kiyoji

3 Fujimoto, Kamematsu

4 Furukawa, Kanroku

5 Hara, Naosuke

6 Iezumi, Shigezo

7 Imai, Shiro

8 Imanishi, Mastaro

9 Inoguchi, Tergo

10 Ishii, Soichiro

11 Kanemitsu, Eiichi

12 Kato, Kazuma

13 Kawabata, Sadayoshi

14 Kijima, Ichiji

15 Kitano, Shigeyoshi

16 Kondo, Mokunosuke

17 Masunesto, Hiroshi

18 Matsuoka, Koichi

19 Miyaki, Tetsuzo

20 Motog..., Gisaburo

21 Motoyamatsu, Tomio

22 Namba, Shunichi

23 Noguchi, Goji

24 Oya, Teiichi

25 Sahachi, Yamashita

26 Sakamoto, Tomisaburo

27 Sakata, Hichiemon

28 Seo, Katsuyoshi

29 Shigeyama, Keizo

30 Shimizu, Ichiro

31 Shirakura, Daikichi

32 Sunaga, Shohei

33 Taka, Keyomasa

34 Takeshige, Keizo

35 Tanioka, Kikutaro

36 Tokida, Naozo

37 Torigoe, Toyoji

38 Toyomitsu, Kichinosuke

39 Tsukagoshi, Tsunejiro

40 Yamashita, Saichi

41 Yokoyama, Heitaro

42 Yoshioka, Kiyosuke

Tokushima Maru arrived 5/5/1917 w/  64 Japanese crew

 

1 Buichi, Kisanuki

2 Daikichi, Kataoka

3 Denzaburo, Uchida

4 Fukutaro, Miyamoto

5 Geazaburo, Kan

6 Hachitaro, Ishii

7 Hachitaro, Sudo

8 Ichita, Yewaida

9 Ihe, Funakoshi

10 Isamu, Arita

11 Jinkichi, Sekiya

12 Juzo, Kitahara

13 Keiji, Kanegaye

14 Keishichi, Kamura

15 Kenji, Nakane

16 Kenjiro, Ohuji

17 Kinzo, Miyazaki

18 Kiuzo, Miyano

19 Koshichi, Morimoto

20 Kozo, Kikuta

21 Masajiro, Kishi

22 Matasaburo, Uyeda

23 Morihe, Shizume

24 Naotaro, Masaami

25 Riotaro, Tsutsumi

26 Rokuzo, Tanaka

27 Saburo, Ibihara

28 Sanmai, Okada

29 Seima, Yamasaki

30 Seitaro, Yendo

31 Sentaro, Sugiyama

32 Shigeyuki, Furukawa

33 Shiro, Hashiguchi

34 Shiroku, Ohuchi

35 Shiuzo, Shimase

36 Shizukichi, Fukube

37 Shoichi, Yoshida

38 Shokichi, Kazukawa

39 Shotaro, Ichikawa

40 Sukedayu, Yoshihara

41 Tadaye, Takagi

42 Takuji, Tamai

43 Tetsuzo, Anayama

44 Tokiyuki, Suzuki

45 Tokutaro, Kobayashi

46 Tomesaburo, Murayama

47 Tomiji, Niohijima

48 Tomosaburo, Sakamoto

49 Tomotaro, Nakasuka

50 Tsukasa, Yamamoto

51 Tsunazo, Sugawa

52 Tsuneimon, Takeishi

53 Tsuneyoshi, Nakada

54 Tsurukichi, Kitagawa

55 Tsutomu, Kenmizaki

56 Unosuke, Yamasaki

57 Ushimatsu, Yamaguchi

58 Yaichi, Deguchi

59 Yakuma, Hamada

60 Yoosuke, Hashimoto

61 Yosakichi, Hosono

62 Yoshio, Osada

63 Yoshio, Sugiyama

64 Yuuhe, Fujioka

 

Tokushima Maru arrived 12/3/1918 w/  69 Japanese crew

 

1 Asajiro, Kato

2 Buichi, Kisanuki

3 Chuichi, Murakami

4 Fukuzo, Kawasaki

5 Genichi, Miyata

6 Gonroku, Senoo

7 Gunji, Yaguchi

8 Hachitaro, Ishiwi

9 Hanshi, Hirayama

10 Haruji, Otsuki

11 Ichita, Twaida

12 Ioshihisa, Kakoi

13 Jenkichi, Sekiya

14 Junpei, Sawata

15 Jutaro, Kikuchi

16 Kei, Asaba

17 Keikichi, Waku

18 Kenjiro, Ouji

19 Kenkichi, Takano

20 Kinjiro, Norigane

21 Kinsho, Ueda

22 Kitaro, Amano

23 Kizo, Tochiori

24 Komakichi, Ishii

25 Kumakichi, Nagata

26 Kuniyoshi, Takiishi

27 Manei, Shimada

28 Masagro, Sato

29 Masajiro, Kishi

30 Masato, Shirai

31 Matasakwro, Ueda

32 Mitsuhisa, Miwa

33 Murajiro, Naito

34 Mutsushi, Kudahata

35 Nisaburo, Iwata

36 Niso, Kawachi

37 Nisuke, Fukugaseko

38 Oroka, Momotake

39 Otomatsu, Kawahara

40 Rihei, Sakuta

41 Risaburo, Koyama

42 Saburo, Ibihara

43 Seidzo, Yoshitani

44 Seiichi, Yanagawa

45 Seiichi, Yuyama

46 Seitaro, Endo

47 Sentaro, Sugiyama

48 Shiro, Hirata

49 Shiroku, Ouchi

50 Shokichi, Kazukuwa

51 Shuichi, Sakami

52 Singo, Yamoto

53 Sukedayu, Yoshihara

54 Suteji, Kokura

55 Tamio, Nagata

56 Teisho, Kayama

57 Tomesaburo, Murayama

58 Tomiji, Nishijima

59 Tomotaro, Nakasuka

60 Tsunekichi, Shirai

61 Tsuneyemon, Takeishi

62 Uehide, Noyama

63 Unosuke, Yamasaki

64 Ushimstsa, Yamaguchi

65 Yasutaro, Inoue

66 Yosakichi, Hosono

67 Yoshimatsu, Wada

68 Yoshio, Naka

69 Yoshio, Osada

Tokushima Maru arrived 9/15/1919 w/  65 Japanese crew

 

Amano, Ziroku

Ebihara, Saburo

Endo, Seitaro

Fujii, Tokiemon

Furihata, Mutsushi

Goto, Moichi

Hashimoto, Yasuo

Hoojie, Magendo

Iijima, Saikichi

Ikeda, Noboru

Ishii, Hachitaro

Ishikawa, Rinji

Ito, Yosuke

Izumi, Yoshio

Katayama, Mototora

Kato, Asajiro

Kawasaki, Fakuzo

Kayama, Teisho

Kazukawa, Masakichi

Kisanuki, Buiehi

Kishi, Masajiro

Kodazina, Kohoi

Koyama, Risaburo

Kuba, Shinsho

Kudo, Keizo

Masuda, Kyosuko

Matsumoto, Kamakiohi

Miwa, Mitsuhisa

Miwada, Kobi

Miyake, Takao

Miyazaki, Heiji

Murata, Yuuji

Murayama, Tomesaburo

Nagafuji, Shosaku

Naito, Murajiro

Nakasuka, Tomotare

Nakatake, Hiroshi

Nezaki, Yeichi

Nishijima, Tomiji

Nozaki, Yoichi

Ogura, Suteji

Oka, Kunio

Okuno, Yoshitaro

Osada, Yoshio

Ouchi, Shiroku

Saito, Ohekichi

Sakao, Keizo

Sawada, Zunpei

Shimada, Banei

Shinohara, Kameyoshi

Shirai, Masato

Sugiyama, Sentaro

Suzuki, Takashi

Takeishi, Tsuneemon

Tetsu, Karakichi

Waku, Keikichi

Watanaba, Yoshiro

Watanabe, Meiichi

Weku, Keikiehi

Yamaguchi, Ushimatsu

Yamaguchi, Waichi

Yamazaki, Unosuka

Yasuda, Zenteku

Yoshida, Yoshio

Yoshiwara, Motokichi

 

Tokushima Maru arrived 3/21/1920 w/  68 Japanese crew

 

1 Amano, Jiroku

2 Eguchi, Kaoru

3 Endo, Seitaro

4 Fujii, Tokiemon

5 Gokita, Churyo

6 Harada, Kokuro

7 Hashimoto, Yasuo

8 Ikuta, Ichiji

9 Ishikawa, Rinji

10 Kaneko, Tomezo

11 Katayama, Mototora

12 Kato, Asajiro

13 Katoh, Setsuwo

14 Kawara, Yukio

15 Kisanuki, Buichi

16 Kishi, Masajiro

17 Kotajima, Kohei

18 Kotani, Masatak

19 Kudo, Keizo

20 Kurizaki, Otokichi

21 Kuwahara, Kikuo

22 Maekawa, Hiroshi

23 Maeyama, Seijiro

24 Masahashi, Kyusaku

25 Matsuoka, Shijiro

26 Matsushita, Hideo

27 Mikuni, Naoichi

28 Miwata, Kobi

29 Murayama, Nakasue

30 Nagafuji, Shosaku

31 Naito, Murajiro

32 Nakamura, Isamu

33 Nakatake, Hiroshi

34 Nishijima, Tomiji

35 Nozaki, Yoichi

36 Nunokawa, Genji

37 Ochi, Kiyoharu

38 Ogura, Suteji

39 Oka, Kunio

40 Okuno, Yoshitaro

41 Osada, Yoshio

42 Ouchi, Shiroku

43 Oyanagi, Yoshimatsu

44 Sagawa, Shotsuchi

45 Saito, Chokichi

46 Sako, Keizo

47 Sawada, Junpei

48 Shinohara, Kameyoshi

49 Shirahata, Tominosuke

50 Sugitani, Kanetsuchi

51 Sugiyama, Sentaro

52 Takagi, Masataka

53 Takaoka, Shiichi

54 Takechi, Tomosaburo

55 Takeishi, Tsuneemon

56 Tanabe, Soichi

57 Tasaki, Kenkichi

58 Tsuchiya, Telujine

59 Tsuno, Masashi

60 Watanabe, Meiichi

61 Yamaguchi, Waichi

62 Yamamoto, Kanshu

63 Yamamoto, Tokutaro

64 Yamasaki, Mansaku

65 Yamasaki, Unosuke

66 Yamashita, Ichimatsu

67 Yamauchi, Kinpei

68 Yasuda, Yoshinori

Tokuyama Maru arrived 9/30/1917 w/  79 Japanese crew

 

1 Abe, Tatsuzo

2 Aras, Sekimatsu

3 Daidoji, Kenkichi

4 Fujimoto, Konin

5 Hamaguchi, Saijiro

6 Hamakawa, Zennojo

7 Hamude, Naojiro

8 Hashi, Choji

9 Hatashita, Miyokichi

10 Hiraga, Tatsugoro

11 Hirata, Hatsutaro

12 Horikoshi, Hyo

13 Horiuchi, Gonnosuke

14 Hoshina, Goichi

15 Ideno, Kikutaro

16 Ikeuchi, Kunimori

17 Ikida, Shiro

18 Imai, Koichiro

19 Inomata, Ichisaku

20 Ishizuka, Kakichi

21 Itoh, Nienosuke

22 Iwamatsu, Tsunemaro

23 Iwasa, Tsukasa

24 Jo, Komataro

25 Jo, Yasuo

26 Kakuyama, Fumiji

27 Kanda, Hidesaburo

28 Katoh, Yosaburo

29 Kita, Sukutaro

30 Kitagawa, Chiyozo

31 Kobayashi, Takisaburo

32 Kosuga, Jinsaku

33 Koyama, Sadashiro

34 Kurosawa, Funiso

35 Maida, Yeitaro

36 Matsumura, Susumu

37 Matsuoka, Yoshihisa

38 Midzuno, Harumitsu

39 Misawa, Kansaku

40 Miyoshi, Tanashi

41 Morobashi, Shusaku

42 Mukai, Kyuji

43 Nakamura, Misao

44 Nehara, Ichizo

45 Nishishiba, Kumakichi

46 Noguchi, Yasuhei

47 Nomura, Sotokichi

48 Nonaka, Fujitaro

49 Ohtsuyama, Yeiji

50 Ohyama, Hidezo

51 Okazaki, Masaichi

52 Ryuzaki, Wakamatsu

53 Satoh, Shojiro

54 Shigihara, Kunisuke

55 Shiraishi, Teiichi

56 Soneda, Toku

57 Sugawara, Jiunosuke

58 Takada, Sueyoshi

59 Takahashi, Teisaku

60 Takeda, Kosuke

61 Takemoto, Kingoro

62 Tanaka, Katsusaburo

63 Tasa, Zenji

64 Tateshima, Gojiro

65 Teramoto, Takakichi

66 Tokutani, Hiro

67 Tsukuda, Kajiro

68 Ueno, Hiroshi

69 Uji, Yugoro

70 Umemoto, Suichi

71 Watanabe, Seisahu

72 Yajima, Kintaro

73 Yamagishi, Noboru

74 Yamanouchi, Yakuro

75 Yamazaki, Ginosuke

76 Yoshida, Keizo

77 Yoshida, Yasukichi

78 Yoshimura, Shiro

79 Yusa, Chikara

Tomiura Maru arrived 4/5/1919 w/  46 Japanese crew

 

1 Chiba, Zenzo

2 Fujimoto, Mojiro

3 Hayashima, Gentaro

4 Hirai, Naokatsu

5 Honda, Zenhachi

6 Ide, Seisaku

7 Inouye, Shinichi

8 Isomoto, Koichi

9 Izumi, Harumi

10 Kajiki, Okuzumi

11 Kanda, Sadajiro

12 Kaneuchi, Kintaro

13 Kashiwabara, Torao

14 Kato, Tatsuzo

15 Kimura, Seiji

16 Kise, Nobu

17 Kojima, Bansaku

18 Kojiro, Kota

19 Mayeda, Umaji

20 Mitsuoka, Hiroshi

21 Miyata, Hachiro

22 Mizuba, Takematsu

23 Mizutani, Otoichi

24 Morioka, Monosuke

25 Nakakuma, Kadotsugu

26 Noguchi, Masatoshi

27 Noguchi, Yasuichi

28 Okazaki, Tsunejiro

29 Oki, Chikazo

30 Sakai, Shichiro

31 Sakamoto, Hiroshi

32 Sakurami, Nobuo

33 Sakurami, Tadanobu

34 Sekioka, Tsurukichi

35 Sewaki, Zensaku

36 Shigesa, Kutaro

37 Shigeyama, Keizo

38 Takasaki, Isaku

39 Tsuchiya, Isaburo

40 Ubakata, Chozaburo

41 Uyetani, Junnosuke

42 Watanabe, Soichi

43 Yamanouchi, Tojiro

44 Yegami, Sadajiro

45 Yokakawa, Tosheaki

46 Yokota, Kurata

Tomiura Maru arrived 10/27/1920 w/  49 Japanese crew

 

1 Adacki, Koji

2 Ejiri, Riusaku

3 Gamachi, Kei

4 Inous, Motaharu

5 Ishikura, Teiji

6 Isomoto, Takaichi

7 Ito, Yosaburo

8 Iwamura, Juichi

9 Kamohara, Yeiji

10 Kataoka, Ciichi

11 Kato, Seitaro

12 Kato, Tatsuzo

13 Kida, Densiro

14 Kijiya, Kyuichi

15 Kobayashi, Teikichi

16 Komockiba, Kokichi

17 Maito, Shigekazu

18 Misuba, Takematsu

19 Morioka, Shigenosuke

20 Morishita, Keiryo

21 Motoyama, Masaji

22 Nagamachi, Yeuji

23 Naguchi, Yasuichi

24 Nakamura, Kosaku

25 Nakayama, Kyujiro

26 Nanba, Hayas

27 Nasu, Takeo

28 Ocsono, Yeiji

29 Ogura, Tatsujiro

30 Ohira, Jui

31 Quo, Tokuzo

32 Sato, Ryosuke

33 Sekioka, Tsurukichi

34 Shigeoka, Kasusuke

35 Shigeta, Takichi

36 Shindo, Tsuneji

37 Shirotani, Kikuhei

38 Suda, Haruichi

39 Tamura, Takio

40 Tanino, Takumi

41 Terasaki, Yojiro

42 Tsubomizu, Isehachi

43 Tsuchiya, Isaburo

44 Tsumura, Kazumi

45 Ueki, Seiki

46 Wada, Junsuke

47 Yamasaki, Masahiro

48 Yogawa, Toshi

49 Yonemitsu, Haruichi

Tosa Maru arrived 7/28/1917 w/  74 Japanese crew

 

1 Endo, Miyaji

2 Fukushima, Tsunekichi

3 Furukawa, Yukimatsu

4 Handa, Shigeto

5 Hanzawa, Kazumaso

6 Hatto...i, Denjiro

7 Himi, Yasutaro

8 Hirano, Kyokuzo

9 Hirota, Yanoye

10 Hoshina, Seibei

11 Iinuma, Chukishi

12 Ishii, Fukumatsu

13 Kaichihara, Eisake

14 Kashima, Kotaro

15 Kawamichi, Nisuke

16 Kawasaki, Shotaro

17 Kawase, Muneo

18 Kishimato, Toyosaburo

19 Kitagawa, Sadao

20 Koiw...a, Suckichi

21 Kusano, Seiji

22 Miba, Koji

23 Moriai, Sadaji

24 Morikawa, Masayoshi

25 Murakoshi, Masuzo

26 Nakam...a, Seiichi

27 Nakamura, Kichiheiji

28 Nakano, Kamekichi

29 Nakano, Sanjiro

30 Nakatani, Jutaro

31 Nakatsu, Kojiro

32 Nishi, Shigeru

33 Njihara, Moichi

34 Ogowa, Risuke

35 Ohno, Risaburo

36 Ohsaka, Titruji

37 Ohsaki, Yoshita

38 Ohsumi, Masanosuke

39 Ohta, Kakaemon

40 Ohtaki, Seno

41 Okada, Bunjiro

42 Okamura, Suichiro

43 Okamura, Tokuji

44 Okano, Niichi

45 Okazaki, Kichisakuso

46 Okumura, Tasaku

47 Orita, Kyoichi

48 Ozaki, Rintaro

49 Saji, Yoshita

50 Sakaguchi, Seijiro

51 Sasaki, Shosuke

52 Sayegusa, Kinzo

53 Shimosokogowa, Eizo

54 Shintani, Hanamatsu

55 Sogabe, Gaichi

56 Tajiri, Gotaro

57 Takagi, Nichi

58 Takahashi, Kotaro

59 Takano, Takakiro

60 Takashima, Jiroichi

61 Takizawa, Isaburo

62 Tanaka, Hogo

63 Tashiro, Takanori

64 Toshimori, Etsuji

65 Tsuji, Hisahi

66 Tsuji, Junkichi

67 Yamada, Wasaku

68 Yamaguchi, Choshiro

69 Yamamoto, Tamijiro

70 Yasuno, Wasaburo

71 Yoshi, Kuboyaki

72 Yoshikawa, Tomekichi

73 Yoshiyama, Motome

74 Yotsumoto, Kwiosuk

Tosa Maru arrived 1/6/1918 w/  74 Japanese crew

 

1 Akai, Kichigoro

2 Amano, Teo

3 Fakaya, Yoshinosuke

4 Fujisaki, Tsunematsu

5 Fukushima, Tsunekichi

6 Furukawa, Yoshimatsu

7 Gatoh, Hidesaku

8 Handa, Shigehito

9 Hanzawa, Wasei

10 Hattori, Denjiro

11 Higachi, Yoshigo

12 Higaki, Kusukide

13 Himi, Yasutara

14 Hoshura, Seibei

15 Ikata, Gisuke

16 Ikeda, Masaichi

17 Ishii, Fakismatan

18 Ishikawa, Gonjiro

19 Kashima, Mitsutaro

20 Katoh, Keiichi

21 Kau...e, Uruneo

22 Kawabata, Genji

23 Kawai, Kojiro

24 Kawamiohi, Nis...ka

25 Kawarabata, Shigetaka

26 Kawasaki, Shotaro

27 Kiskimoto, Toyosaburo

28 Kitagara, Sadao

29 Kitagawa, Naoye

30 Koichichara, Yeirgo

31 Kono, Takiro

32 Matsatani, Keiryo

33 Miba, Mitsuji

34 Mikuma, Riichi

35 Miyeda, Kinzo

36 Moriai, Sadaji

37 Nakajama, Ryosuke

38 Nakam...a, M...ji

39 Nakamara, Seiichi

40 Nakamura, Kiheiji

41 Nakano, Kamekichi

42 Nishikini, Tsuruji

43 Noguchi, Senshi

44 Ogawa, Matasabaro

45 Okaka, Bunjiro

46 Okamma, Kameji

47 Okanada, Seiickiro

48 Okanara, Tokujo

49 Okaro, Niichi

50 Okazaki, Kichisabito

51 Okumura, Tosaka

52 Ono, Risabaro

53 Osaki, Yoshita

54 Osumi, Masanosuke

55 Otarci, Senno

56 Ozaki, Rintaro

57 Saimori, Yedanji

58 Saji, Oguta

59 Sakaguchi, Maskishi

60 Sakaguchi, Seijiro

61 Shimo...ko, Yeizo

62 Shistani, Hanamstan

63 Tajiri, Gotaro

64 Takakashi, Mikio

65 Takisawa, Isaburo

66 Torii, Kikuzo

67 Tozawa, Senchi

68 Tsuji, Hisashi

69 Tsuji, J...da

70 Ujihara, Moichi

71 Wakczuki, Hirosi

72 Yamada, Wasaku

73 Yamagachi, Choshiro

74 Yotsumoto, Kinosake

Tosa Maru arrived 8/29/1921 w/  77 Japanese crew

 

1 Abe, Shinzo

2 Fukai, Joshi

3 Fukuta, Genjyuro

4 Hanaguchi, Kuraji

5 Hasegawa, Tobei

6 Hattori, Kango

7 Higuchi, Tsunekichi

8 Hinata, Manjiro

9 Hirai, Kanebumi

10 Ikeuchi, Kunimori

11 Inie, Kinzo

12 Inomata, Shinsei

13 Inouya, Ryujiro

14 Ishihara, Hikaru

15 Itai, Yoshio

16 Kagami, Yoshio

17 Kakemuru, Iasmu

18 Kakijama, Kinji

19 Kakuwa, Minokichi

20 Kamota, Kanekichi

21 Kamoya, Toraji

22 Karija, Sutezo

23 Kashihara, Tokutaro

24 Katayama, Satakuni

25 Kato, Shisei

26 Kawaguchi, Iuchi

27 Kawashige, Takaji

28 Kobayshi, Tomekichi

29 Koboyashi, Hanafusa

30 Kodama, Tadahiko

31 Kojima, Yasuichi

32 Kotani, Yuta

33 Kozawa, Atsushi

34 Kumagai, Kichisuke

35 Kusumoto, Taunejiro

36 Matsumoto, Haru

37 Miba, Mitsubaru

38 Mikuma, Ruchi

39 Mizuki, Masanobu

40 Morishita, Ushima

41 Morzuchi, Tatsuji

42 Muraki, Daiichi

43 Murakoshi, Gento

44 Nagamori, Kenso

45 Nagase, Kanji

46 Nakaro, Umesaburo

47 Nishikawa, Noboru

48 Noto, Suweji

49 Ogawa, Matassburo

50 Onashis, Hiroishi

51 Onishi, Juzo

52 Oya, Tsunebaru

53 Saigo, Satasji

54 Saiki, Toyokuma

55 Saito, Iisaku

56 Saka, Fumio

57 Sasaki, Genzaimon

58 Sekine, Yoshisata

59 Shibata, Shisho

60 Sokabe, Masaichi

61 Sone, Gunzo

62 Sudsuki, Shinber

63 Takekawa, Satao

64 Tanaka, Urasuke

65 Tanita, Kyutaro

66 Taraka, Seiji

67 Tokizawa, Hikoo

68 Tonabe, Satahira

69 Tozawa, Seuchi

70 Tsuchiya, Uzo

71 Tsuroda, Kisho

72 Uchiae, Tsurazo

73 Ujirara, Moichi

74 Wada, Natsujiro

75 Yamanaka, Eita

76 Yoshino, Shinsuke

77 Yotsumoto, Kinosuki

Tottori Maru arrived 12/17/1917 w/  70 Japanese crew

 

1 Abe, Katsuichi

2 Baba, Shinichi

3 Enokida, Gunkichi

4 Fujiyoshi, Tomokichi

5 Fukano, Kanji

6 Hatakeyama, Shiro

7 Hattori, Jinpei

8 Hoshina, Nobora

9 Ikero, Masaya

10 Ikuta, Taro

11 Ina, Ichiro

12 Inamura, Yasuo

13 Ishihara, Hikaru

14 Ishii, Yoshihiko

15 Ishizaki, Makoto

16 Kabata, Tadakichi

17 Kamiyama, Teichi

18 Kawamura, Shinichi

19 Kihara, Rihei

20 Kikuchi, Seiju

21 Kimura, Matsuji

22 Kishimoto, Sentaro

23 Kitasawa, Hisakichi

24 Kitayama, Kichiji

25 Kitusaka, Jisaku

26 Komure, Ichizaemon

27 Koyama, Toyokichi

28 Kusumoto, Matsuo

29 Machida, Kikuji

30 Masuda, Hideichi

31 Matsutake, Nagashige

32 Matsuyoshi, Hiroshi

33 Miyamoto, Rinzaburo

34 Mori, Tatsunosuki

35 Morikawa, Masao

36 Morikawa, Usaburo

37 Morinaga, Tosuke

38 Morishita, Shinji

39 Murata, Shokichi

40 Nakatsuka, Mohachi

41 Naruse, Junichi

42 Nishi, Kisasuke

43 Noda, Kanesuke

44 Noda, Kuninosuke

45 O Kubo, Tadao

46 Oyauchi, Toraji

47 Ozawa, Yasushi

48 Sagihashi, Takejiro

49 Sakai, Shoshichi

50 Sakurai, Choji

51 Sawada, Suyesaburo

52 Seki, Hirotaka

53 Shido, Tsurumatsu

54 Shimazaki, Shoji

55 Shishiao, Jinemon

56 Suzuki, Tokichi

57 Suzuki, Yasutaro

58 Takahashi, Kyuji

59 Tanabe, Kinichi

60 Torishima, Yoshihiko

61 Toriumi, Yasuo

62 Ubukata, Yoshio

63 Uyeno, Nobunosuke

64 Watanabe, Genzo

65 Yajima, Sonji

66 Yamaguchi, Yoichi

67 Yamazaki, Banyei

68 Yoshida, Kaichi

69 Yoshida, Rokuichi

70 Yoshijima, Masayoshi

Tottori Maru arrived 6/10/1918 w/  79 Japanese crew

 

1 Abe, Katsuichi

2 Anraku, Kisakichi

3 Arikata, Takeo

4 Baba, Shinichi

5 Enokida, Gunkichi

6 Fujiyoshi, Tomokichi

7 Fukano, Kanji

8 Hatayama, Shiro

9 Hattori, Jinpei

10 Ichihara, Hidenosuke

11 Ikero, Masaijoshi

12 Ikuta, Taro

13 Ina, Ichiro

14 Ishihara, Hikaru

15 Ishii, Shigeo

16 Ishii, Yoshihiko

17 Ishiwatari, Manjiro

18 Ishizaki, Makoto

19 Kabata, Tadakichi

20 Kanahori, Sousuke

21 Kawabata, Hidesaki

22 Kawase, Masafumi

23 Kazama, Yeita

24 Kikuchi, Seiju

25 Kimura, Matsuji

26 Kitamura, Genji

27 Kitamura, Tatsutora

28 Kitasaka, Jisaku

29 Kitayama, Kichiji

30 Kitazawa, Hisakichi

31 Konada, Daijiro

32 Koyama, Toyokichi

33 Kusumoto, Matsuo

34 Machida, Kikuji

35 Masuda, Hideichi

36 Matsumoto, Shohichi

37 Matsutake, Nagashige

38 Mori, Tatsunosuke

39 Morino, Jinyemon

40 Murata, Shokichi

41 Nagai, Shikanosuke

42 Nakamura, Gengo

43 Nakatsuka, Mohachi

44 Nakayama, Kouhichi

45 Nanba, Heroshi

46 Niida, Tomikichi

47 Nishi, Yorisuke

48 Noguchi, Anpei

49 Nozu, Sakuichi

50 Oda, Rizo

51 Okubo, Tadao

52 Sagihashi, Takejiro

53 Saito, Bunya

54 Sakai, Shohichi

55 Sasuda, Kamezo

56 Sato, Toshisaburo

57 Shigemune, Hideichi

58 Shimasaki, Shoji

59 Suzuki, Yasutaro

60 Takahashi, Kyuji

61 Takamatsu, Miyokichi

62 Tanabe, Kinichi

63 Taniguchi, Ainosuke

64 Torishima, Yoshihiko

65 Toriumi, Yasuo

66 Uyeno, Nobunosuke

67 Wakasa, Takenori

68 Watanabe, Genzo

69 Watanabe, Gorosuke

70 Yajima, Sonji

71 Yamaguchi, Naoki

72 Yamaguchi, Yoichi

73 Yamamoto, Kinji

74 Yamamoto, Yonekichi

75 Yamaoka, Shosaburo

76 Yatsuda, Shozo

77 Yoshida, Kaichi

78 Yoshida, Rokuichi

79 Yoshida, Tatsume

Tottori Maru arrived 2/26/1919 w/  72 Japanese crew

 

Abe, Katsuichi

Anraku, Kisakichi

Arikata, Takeo

Baba, Shinichi

Enokida, Gunkichi

Fujita, Kikutaro

Fujiyoshi, Tomokichi

Fukano, Kanji

Fukuman, Montsui

Hatayama, Shiro

Hattori, Jinpai

Ichihara, Hidenosuke

Ikero, Masuyoshi

Ikutra, Taro

Ino, Ichiro

Ishihara, Hikaru

Ishii, Shigeo

Ishizaki, Makoto

Kanahori, Sosuke

Kawabata, Hideaki

Kawakita, Shimakichi

Kawase, Masafumi

Kazama, Yeita

Kikuchi, Seiju

Kimura, Matsuji

Kinkei, Riyu

Kitamura, Genji

Kitamura, Tatsutora

Kitayama, Kichiji

Kitazawa, Hisakichi

Kobayashi, Takajiro

Konada, Daijiro

Koyama, Toyokichi

Machida, Kikuji

Matsuda, Kouhichi

Matsumoto, Shohichi

Mitomi, Sadahei

Mori, Tatsunosuke

Morino, Jinyemon

Murata, Shokichi

Nagai, Shikanosuke

Nakamura, Gengo

Nakatsuka, Mochachi

Nakayama, Korihichi

Nanba, Hiroshi

Niida, Tomikichi

Nishi, Yorisuke

Nishimura, Sakuhei

Noguchi, Anpei

Nozu, Sakuichi

Okubo, Tadao

Owada, Tsunenosuke

Saito, Bunya

Sato, Toshisaburo

Shimasaki, Shoji

Suzuki, Yasutaro

Takahoshi, Nyuji

Takamatsu, Miyokichi

Tanabe, Kenichi

Taniguchi, Ainosuke

Torishima, Yoshihiko

Uyeno, Nobunosuke

Wakasa, Takenori

Watanabe, Genzo

Watanabe, Gorosuke

Yajima, Sonji

Yamaguchi, Naoki

Yamaguchi, Yoichi

Yamamoto, Kinji

Yasuda, Shozo

Yoshida, Rokuichi

Yoshida, Tatsumi

Tottori Maru arrived 6/9/1920 w/  70 Japanese crew

 

1 Ajigami, Choyemon

2 Akiyama, Ryutaro

3 Arai, Shinzaburo

4 Ashida, Yasuji

5 Egawa, Naofumi

6 Fujimoto, Kanzo

7 Furumoto, Kamematsu

8 Furuta, Yuzo

9 Hanaoka, Toyozo

10 Harada, Tamotsu

11 Hayashi, Shinji

12 Inouye, Kiyoji

13 Ito, Tomohei

14 Iwata, Minokichi

15 Jimbo, Kanari

16 Kageshima, Hiroo

17 Katsu, Yoshitaka

18 Kawakami, Nackichi

19 Kitasaka, Jisaku

20 Konasaka, Enji

21 Koshimura, Sotoo

22 Koyanagi, Hidekichi

23 Mayekunito, Saichi

24 Miike, Kentaro

25 Mizutori, Sokichi

26 Morinari, Seishiro

27 Murao, Takejiro

28 Nakajima, Jinnosuke

29 Nakamizo, Yoshisaburo

30 Nakazawa, Uyeru

31 Niizato, Matsusuke

32 Nishimori, Yoshihide

33 Nishitani, Kamenosuke

34 Obara, Shigeo

35 Oka, Yoshimatsu

36 Okabayashi, Yoshitaro

37 Okabe, Takeshi

38 Okamoto, Shigeichi

39 Omi, Saburo

40 Oshima, Hideo

41 Ota, Fusaichi

42 Ota, Keihachi

43 Ota, Yasuzo

44 Sakamoto, Momotaro

45 Sato, Jusaburo

46 Sato, Kinshiro

47 Shimohiro, Ukichi

48 Shimoyama, Kiyoshi

49 Shirakawa, Genji

50 Suwa, Tatsuji

51 Suzuki, Kiyomatsu

52 Suzuki, Tatsuo

53 Takagi, Sagoro

54 Takara, Susumu

55 Takeuchi, Kanaye

56 Tamura, Takeyoshi

57 Taniguchi, Motokichi

58 Tomizaki, Toji

59 Umetsu, Koji

60 Uraguchi, Sakuzo

61 Uyematsu, Semmatsu

62 Yabo, Keizo

63 Yamada, Fukuzo

64 Yamagishi, Noboru

65 Yamaguchi, Sokichi

66 Yamaguchi, Tayemon

67 Yamashita, Yasutaro

68 Yamazaki, Ishichi

69 Yoshida, Kintaro

70 Yoshida, Tadao

Tottori Maru arrived 2/11/1923 w/  74 Japanese crew

 

1 Akiyama, Ryutaro

2 Aoyagi, Yoshinao

3 Aoyama, Seijun

4 Ariyoshi, Sakae

5 Egawa, Taclaichi

6 Faruta, Yuzo

7 Fujii, Kanzo

8 Gokida, Churyo

9 Hamazaki, Tsunetaro

10 Hanaoka, Toyozo

11 Hashino, Kunizo

12 Hata, Saburo

13 Higaki, Kusuhide

14 Ichikawa, Senji

15 Ikari, Tameji

16 Imano, Ryokichi

17 Kamagata, Akira

18 Kaneko, Kinji

19 Kawai, Hinakichi

20 Kawane, Kohichiro

21 Kobayashi, Hidemasa

22 Kobayashi, Yasutaro

23 Koga, Shin

24 Koyama, Sangoro

25 Kubota, Yoshio

26 Kurita, Tatsuya

27 Kusakabe, Kokuo

28 Maruyama, Fukuma

29 Matsuzaka, Fukutaro

30 Matsuzawa, Sakuji

31 Mayeda, Zenzasmon

32 Miike, Kentaro

33 Mimura, Kotaro

34 Miyagawa, Yuwaroku

35 Miyata, Kaichiro

36 Momoi, Ryokichi

37 Morisawa, Junsuke

38 Murabayashi, Kumesaburo

39 Murai, Otokichi

40 Nakanone, Hiroshi

41 Nishimoto, Kazuji

42 Nonaka, Sada

43 Ogasawara, Toyotaro

44 Ogino, Yujiro

45 Ohi, Choji

46 Okada, Toyoshige

47 Oki, Yoshio

48 Onuki, Kenji

49 Sasao, Naoji

50 Sato, Kiichi

51 Sato, Toichi

52 Sato, Yataro

53 Shimanuki, Yoshio

54 Shimidzu, Tahei

55 Shirakawa, Motoharu

56 Shoda, Hikojiro

57 Sugiyama, Tadahei

58 Tachibana, Kiyoshi

59 Tajima, Kosaku

60 Tajima, Yoshimatsu

61 Taka, Yoshitaro

62 Takahashi, Noboru

63 Takano, Sanko

64 Takasaki, Tamisuke

65 Tamura, Takeyoshi

66 Tanaka, Hiroshi

67 Uraguchi, Sakuzo

68 Uzawa, Masaji

69 Watanabe, Kenkichi

70 Yamamoto, Sokichi

71 Yamazaki, Ishichi

72 Yamura, Kiyoshi

73 Yasunishi, Koichi

74 Yoshimoto, Isamu

Toyama Maru arrived 8/14/1917 w/  74 Japanese crew

 

1 Abe, Hides

2 Akiyama, Teit

3 Akiyoshi, Masatars

4 Aoni, Uichi

5 Deguchi, Kisnke

6 Ends, Iwatars

7 Ends, Kamekichi

8 Finjii, Tonieman

9 Fori, Teizo

10 Hashimoto, Tomekichi

11 Hayashi, Jirokn

12 Hayashi, Schijearci

13 Higuchi, Toraichi

14 Hirose, Shoza

15 Imoto, Jichichi

16 Inaba, Chuskiro

17 Incoto, Toshizo

18 Inonye, Mohachi

19 Ishiwata, Mangirs

20 Jwai, Shoni

21 Kakuya, Michi

22 Kamiya, Hisanata

23 Katsuyama, Saknju

24 Kawabe, Temoisun

25 Kawama, Kukichi

26 Kimnra, Kakumke

27 Kogiso, Kirjozo

28 Konudo, Hajime

29 Kurihara, Shigeru

30 Machida, Jiroaman

31 Mans, Shigetjirs

32 Miki, Saigirs

33 Miyas, Myki

34 Miyuki, Johs

35 Mochidzuki, Toyosaku

36 Mochidzuki, Yoshizo

37 Morioka, Morisaku

38 Motomina, Hirochi

39 Murakami, Katsue

40 Nadano, Tsutaichi

41 Nishita, Yota

42 Nishitam, Gooro

43 Obara, Yoshitaeo

44 Orita, Gunhichi

45 Oyama, Nodngi

46 Ozeki, Kosaburo

47 Sakurada, Kamemaker

48 Sasaki, Makujirs

49 Sato, Kenji

50 Sato, Saburs

51 Sato, Shuji

52 Sawamura, Knkichi

53 Schikawa, Yoshipars

54 Schikawa, Yoshipars

55 Seo, Yoshis

56 Shimidzu, Kishi

57 Shiota, Saiji

58 Sudzuki, Emame

59 Sumi, Shuzo

60 Takase, Kaoru

61 Takenchi, Toknshige

62 Tanaka, Inosuke

63 Tauaka, Itars

64 Tsukabibara, Harurs

65 Umeda, Tokashi

66 Urata, Uranychi

67 Wada, Osame

68 Watanabe, Kuchirs

69 Watanabe, Yoshitaro

70 Yabana, Masakichi

71 Yamagishi, Yushio

72 Yonenaga, Karichi

73 Yoshimto, Eisaburo

74 Yuki, Yozika

Toyama Maru arrived 7/17/1918 w/  85 Japanese crew

 

1 Abe, Hideo

2 Akiyama, Eiji

3 Akiyama, Tokushige

4 Aoki, Uichi

5 Baba, Kinji

6 Endow, Iwataro

7 Fujita, Yasuichi

8 Fukushima, Kiyoshi

9 Fuse, Unosyke

10 Hachikuva, Mantaro

11 Hashimoto, Tomekichi

12 Hayashi, Shigeaki

13 Horioka, Yachachi

14 Imaidyumi, Mohei

15 Ishii, Keigo

16 Ishii, Kuniichi

17 Kajiwara, Bunroku

18 Kamei, Otokichi

19 Kataoka, Matakichi

20 Katsuyama, Sakuju

21 Kawabata, Shigeo

22 Kawabe, Teinosuke

23 Kawauchi, Wakayo

24 Kikuchi, Yoshiji

25 Kobayashi, Hidemasa

26 Kogiso, Kiyozo

27 Krobe, Shinzo

28 Kumamoto, Suchiro

29 Kurihara, Shigeru

30 Kuroda, Bunzo

31 Mano, Shigejiro

32 Matsugami, Bunsaku

33 Matsumoto, Kikumatsu

34 Matsushita, Sheichi

35 Misono, Seiichi

36 Miyao, Miki

37 Miyuki, Jouho

38 Mochidzuki, Yoshiyo

39 Morita, Mitsusaburo

40 Morita, Yasuhiko

41 Moriya, Yoshiji

42 Motomura, Hiroshi

43 Nadano, Tsutaichi

44 Nakabayashi, Tomotaro

45 Nakamura, Chouzo

46 Nakanishi, Chomatsu

47 Nakatani, Nobuichi

48 Narui, Hobujiro

49 Nishida, Yota

50 Obata, Junkichi

51 Ohsaki, Jotaro

52 Ohyama, Nobuji

53 Okada, Senkatsu

54 Onow, Naraji

55 Orita, Gunhichi

56 Ozawa, Riyo

57 Sakurada, Kanematsu

58 Satow, Shunji

59 Seo, Yoshio

60 Shimidzu, Tomeyoshi

61 Shioya, Rakuji

62 Sudyuki, Kinichi

63 Sugawara, Tetsunosuke

64 Sumi, Shuuzo

65 Sumii, Kichiyo

66 Sumiya, Uichi

67 Suzuki, Kisaburo

68 Takasaki, Nobutaro

69 Takase, Kaoru

70 Taketani, Harukichi

71 Tanaka, Inosuke

72 Teramoto, Kouki

73 Tokoro, Kinji

74 Uesaka, Masaru

75 Urata, Uranishi

76 Watanabe, Kiichiro

77 Watanabe, Muraji

78 Watanabe, Tsutomu

79 Yabana, Masakichi

80 Yamagishi, Yusho

81 Yoshida, Kikuzo

82 Yoshida, Tokusuke

83 Yoshimoto, Eisaburo

84 Yoshino, Toraji

85 Yuuki, Youjiro

Toyama Maru arrived 9/7/1918 w/  83 Japanese crew

 

1 Abe, Hideo

2 Akiyama, Eiju

3 Akiyama, Tokushige

4 Aoki, Uichi

5 Baba, Kinji

6 Endo, Iwataro

7 Fujita, Yasuichi

8 Fukushima, Kiyoshi

9 Fusi, Unosuke

10 Hashimoto, Tomekichi

11 Hayashi, Shigeaki

12 Horioka, Yaehachi

13 Imaidrjumi, Mohei

14 Ishii, Keigo

15 Ishii, Kuniichi

16 Kajiwara, Bunroku

17 Kamei, Otokichi

18 Kataoka, Matakichi

19 Katsuyama, Sakuju

20 Kawabata, Shigeo

21 Kawabe, Teinosuke

22 Kawachi, Wakazo

23 Kimura, Kisaku

24 Kobayashi, Hidemasa

25 Kogiso, Kiyozo

26 Kosaka, Masaru

27 Krobe, Shinzo

28 Kumamoto, Suehiro

29 Kuroda, Bunzo

30 Mano, Shigejiro

31 Mano, Shigejiro

32 Matsugami, Bunsaku

33 Matsumoto, Kikumatsu

34 Matsushita, Shoichi

35 Misono, Saichi

36 Miyao, Miki

37 Miyuki, Joho

38 Mochidzuki, Yoshizo

39 Morita, Mitsusaburo

40 Morita, Yasuhiko

41 Moriya, Yoshiji

42 Motomura, Hiroshi

43 Nadano, Tsutaichi

44 Nakamura, Chouzo

45 Nakanishi, Chomatsu

46 Nakatani, Nobuichi

47 Narui, Nobujiro

48 Nishida, Yota

49 Obata, Fukichi

50 Ohyama, Nobuji

51 Okada, Senkatsu

52 Ono, Naraji

53 Orita, Yunhiche

54 Osaki, Jotaro

55 Ozawa, Riyo

56 Sakurada, Kanematsu

57 Sato, Shuji

58 Seo, Yoshio

59 Shimidzu, Tomeyosho

60 Shioya, Rakuji

61 Somano, Shintaro

62 Sudzuki, Kin-ichi

63 Sudzuki, Kisaburo

64 Sugawara, Tetsunosuke

65 Sumi, Shuzo

66 Sumiya, Uichi

67 Takase, Kaoru

68 Taketani, Harukichi

69 Tanaka, Inosuke

70 Teramoto, Kouki

71 Tokoro, Kinji

72 Urata, Uranishi

73 Watanabe, Kiichiro

74 Watanabe, Muraji

75 Watanabe, Tsutomu

76 Yabana, Masakichi

77 Yakuwa, Mantaro

78 Yamagishi, Yuusho

79 Yoshida, Kikuzo

80 Yoshida, Tokosuke

81 Yoshimoto, Eisaburo

82 Yoshino, Toraji

83 Yuuki, Youjiro

Toyama Maru arrived 3/31/1919 w/  76 Japanese crew

 

1 ..cawa, Ryo.

2 .asamura, Kinhei

3 .ishida, Yota

4 Aizawa, Koju

5 Akiyama, Tokushiga

6 Anaka, Tokumatsu

7 Ando, Teruyaki

8 Aoki, Uichi

9 Araki, Arayoshi

10 Ariyoshi, Shunsaku

11 Fuchiwaki, Keiji

12 Fudo, Suekiohi

13 Funaki, Yuzo

14 Fuse, Unosuke

15 Hamasaki, Keiichi

16 Hashiguchi, Chikuma

17 Hashimoto, Tomekichi

18 Hayskashi, Chiyoji

19 Ikawa, Toyoji

20 Indo, Iwataro

21 Inoue, Tsuneo

22 Ishii, Kuniichi

23 Kamei, Otokichi

24 Kataya, Mahkiohi

25 Kawamoto, Jisaku

26 Kosaka, Masaru

27 Kubota, Kinnosuke

28 Kurihara, Shigeru

29 Masumoto, Toraji.

30 Metamura, Hiroshi

31 Minagawa, Kensuke

32 Miyao, Miki

33 Miyazaki, Kinzo

34 Mochizuki, Yoshizo

35 Morit., Mitsusaburo

36 Morita, Yasuhiko

37 Nadano, Tsutaichi

38 Nakatani, Shiniohi

39 Nano, Shigejiro

40 Narul, Mobujire

41 Nishimura, Tekuo

42 Okads, Chikatsu

43 Okawara, Ftsuji

44 Oki, Kaoru

45 Rayashi, Shigeaki

46 Sakiya, Yoshitaro

47 Sakuraba, So

48 Sasai, Shintaro

49 Sato, Tsuneji

50 Seo, Yoshio

51 Shimamoto, Shigeichi

52 Shimidzu, Tomeyoshi

53 Shinagawa, Gohei

54 Shioya, Rakuji

55 Shirahama, Shigeo

56 Sikurada, Kanematsu

57 Sudo, Masuo

58 Sudzuki, Eiiohi

59 Sueda, Yasutaro

60 Sugawara, Tetsunosuke

61 Takisawa, Shuzo

62 Tanaka, Inosuke

63 Toi, Shinkichi

64 Tokoro, Kinji

65 Uc.hida, Sakae

66 Ueda, Kanekichi

67 Urata, Uranishi

68 Watanabe, Kiichiro.

69 Watanabe, Muraji

70 Yahana, Masakichi

71 Yamagishi, Yusho

72 Yasui, Shigajiro

73 Yoshida, Tokuauke

74 Yoshimoto, Eisaburo

75 Yoshitoma, Yoshimasa

76 Yusa, Chikara

Toyama Maru arrived 9/19/1919 w/  42 Japanese crew

 

1 Anaka, Tokumatsu

2 Araga, Gisaku

3 Chin, Juniteu

4 Endo, Iwataro

5 Fuchiwaki, Keiji

6 Fudo, Suekichi

7 Fujimoto, Kiyoshi

8 Hamasaki, Keiichi

9 Hashimoto, Tomakichi

10 He...mi, Shigetaro

11 Kanemoto, Taisuke

12 Kariya, Kikuhiko

13 Kimura, Kenji

14 Kojima, Akimoto

15 Mano, Shigejiro

16 Masumoto, Toraji

17 Matsuoka, Gi

18 Minagawa, Sadanoshin

19 Minoura, Nariteru

20 Mochizuki, Yoshizo

21 Morita, Mitsusaburo

22 Nadano, Tsutaichi

23 Nakajima, Kameo

24 Nakamura, Michikichi

25 Nakatani, Shinichi

26 Ogawa, Kana...e

27 Okada, Chikatsu

28 Oki, Kaoru

29 Otake, Tomijiro

30 Ozawa, Ryo

31 Sakurada, Kanematau

32 Sasaki, Kaname

33 Sekiya, Yoshitaro

34 Shimauchi, Kinshichi

35 Shioya, Rakuji

36 Tanaka, Saigoro

37 Toi, Shinkichi

38 Uchida, Sakae

39 Watanabe, Kiichiro

40 Yahara, Masakichi

41 Yamaguchi, Tadahei

42 Yoshitoma, Yoshimasa

 

Toyohashi Maru arrived 9/3/1917 w/  75 Japanese crew

 

1 Akazaki, Taichiro

2 Akita, Kamataro

3 Arakida, Ryosuke

4 Bando, Kamekichi

5 Doshita, Kikutaro

6 Fujino, Koso

7 Fukuda, Shigematsu

8 Futami, Seikichi

9 Hara, Yuji

10 Hattori, Yahachiro

11 Hayashi, Kuranosuke

12 Higo, Kesajiro

13 Hongo, Denji

14 Horie, Rinro

15 Ibe, Shiro

16 Ida, Buntaro

17 Ikemura, Masakichi

18 Imai, Tokushige

19 Imano, Minomatsu

20 Ishii, Shuji

21 Ishikawa, Kotaro

22 Ishikawa, Tonahachi

23 Isoe, Taneta

24 Ito, Santaro

25 Kamibayashi, Goro

26 Kan, Yoshikazu

27 Kanazawa, Chuhei

28 Kanetsuna, Kazuo

29 Kawakami, Sadawo

30 Kawakami, Shinichi

31 Kibe, Shukei

32 Kikuchi, Tamakichi

33 Kikukawa, Kaoru

34 Kimura, Moichi

35 Kiyomoto, Aizo

36 Kondo, Kiyoshige

37 Kubota, Kingo

38 Kurabayashi, Kazuichi

39 Kurabe, Morimasa

40 Kurihara, Gizo

41 Matsudaira, Reijo

42 Matsunaga, Saichi

43 Miko, Suewo

44 Miyata, Shigeru

45 Morita, Kisaburo

46 Murai, Masajiro

47 Muramatsu, Masanori

48 Nagashima, Juzo

49 Nakatose, Yoemon

50 Nitta, Matsutara

51 Ochi, Nakaji

52 Ochiai, Kurazo

53 Ohira, Rguichi

54 Okamo, Gonnasuke

55 Ota, Sueichiro

56 Owada, Tsunenosuke

57 Sasaki, Hisashi

58 Satomi, Shichiemon

59 Shimonosono, Kumasuke

60 Shingai, Jiro

61 Shinozaki, Eikichi

62 Shizuka, Takewo

63 Suzuki, Reizo

64 Takeuchi, Yataro

65 Tsuchimochi, Takashi

66 Uruma, Gonzo

67 Yamada, Yoshiharu

68 Yamaguchi, Keinojo

69 Yamamoto, Seibi

70 Yamamoto, Tsuneji

71 Yanagisawa, Toyojiro

72 Yendo, Takeshi

73 Yoshida, Tadatoshi

74 Yoshikawa, Matsutaro

75 Yoshimoto, Toyota

Toyohashi Maru arrived 6/12/1918 w/  81 Japanese crew

 

1 Akita, Kamataro

2 Bando, Kamekichi

3 Doshita, Rikutaro

4 Fukazu, Kakusaburo

5 Hango, Denji

6 Hattori, Yahachiro

7 Higo, Kesajiro

8 Horie, Rinro

9 Ichikawa, Shinkichi

10 Ida, Buntaro

11 Imano, Minomatsu

12 Imayoshi, Tetsuji

13 Ishii, Shuji

14 Ishikawa, Kotaro

15 Ishikawa, Tonahachi

16 Isoe, Taneta

17 Ito, Santaro

18 Kamibayashi, Goro

19 Kan, Kozuyoshi

20 Kanazawa, Chuhei

21 Kawakami, Sadao

22 Kawarada, Kozo

23 Kibe, Kazue

24 Kikuchi, Tamakichi

25 Kikukawa, Kaoru

26 Kimura, Keisaburo

27 Kirino, Toshimichi

28 Kita, Tomekichi

29 Komatsu, Tetsuo

30 Kondo, Kiyoshige

31 Kubota, Kingo

32 Kurabayashi, Kazuichi

33 Matsunaga, Saichi

34 Mito, Sueo

35 Miyata, Shigeru

36 Mochizuki, Koichi

37 Mori, Misaburo

38 Morinaga, Taiji

39 Morita, Kisaburo

40 Nagashima, Zuzo

41 Nakai, Guchi

42 Nakatose, Yoemon

43 Nozu, Shizuhira

44 Ochi, Hakaji

45 Ogura, Shigeo

46 Okada, Zuichiro

47 Okamo, Gonnosuke

48 Ota, Sueichiro

49 Owada, Tsunenosuke

50 Oyama, Yotaro

51 Saito, Takuji

52 Sanekata, Urakichi

53 Sasaki, Hisashi

54 Sasata, Seisu

55 Satomi, Shichiemon

56 Shigaraki, Kanekichi

57 Shimosona, Kumasuke

58 Shingai, Jiro

59 Shinozaki, Yeikichi

60 Shiraishi, Yeikichi

61 Shizuka, Takeo

62 Susuki, Reizo

63 Taketani, Shinzo

64 Tanaka, Ume Kiclir

65 Tatsukawa, Shu

66 Tomura, Sangoro

67 Tsuchimochi, Takashi

68 Tsuchiya, Yoshiharu

69 Uruma, Gonzo

70 Watanabe, Fujii

71 Yagi, Yukio

72 Yamada, Yoshi Haru

73 Yamakichi, Toyokichi

74 Yamakuchi, Keinojo

75 Yamamoto, Seibi

76 Yamanchi, Yukichi

77 Yendo, Takeshi

78 Yoshida, Tadatoshi

79 Yoshikawa, Matsutaro

80 Yoshimato, Toyota

81 Yoshioka, Masamitsu

Toyohashi Maru arrived 12/25/1919 w/  77 Japanese crew

 

1 Abe, Tsunesaki

2 Amatsu, Masaaki

3 Asada, Tenjiro

4 Doshita, Kikutaro

5 Haga, Shuhei

6 Hayashi, Kozo

7 Hirako, Tohru

8 Hitomi, Ushitaro

9 Horie, Kinro

10 Ida, Buntxro

11 Ikeda, Tozo

12 Isol, Taneta

13 Johu, Jukunatsu

14 Johu, Shuji

15 Kamura, Yoshitasu

16 Kano, Tetsusaburo

17 Kato, Harukichi

18 Kato, Hatsutaro

19 Kawachi, Jaburo

20 Kibe, Kazu

21 Kihara, Tomosuke

22 Kikuchi, Tamakichi

23 Kikuda, Kozo

24 Kmabayashi, Harukichi

25 Kobayashi, Shigeru

26 Koizumi, Sammi

27 Komatsu, Matsunosuke

28 Komatsu, Tetsuo

29 Komori, Sobei

30 Kubata, Kingo

31 Kuotiyana, Masaji

32 Kusafuka, Jenjiro

33 Maeda, Kajiro

34 Maeda, Masataro

35 Masuda, Minoru

36 Michizuki, Tamezo

37 Miyanchi, Yisuke

38 Morimoto, Jiro

39 Morita, Kisaburo

40 Moriyana, Kiyashi

41 Naito, Nubuyuki

42 Nakamura, Josaku

43 Nakatani, Hidekichi

44 Nakatose, Solomon

45 Nannshigawa, Taichi

46 Neno, Harukichi

47 Nishino, Sutaka

48 Nishizawa, Toshikichiro

49 Ogawa, Tameichi

50 Ohsakaki, Takestu

51 Ohynma, Nobuji

52 Sasaki, Tautomu

53 Satadate, Cuhei

54 Sato, Kinnosuke

55 Sato, Kurakichi

56 Satomi, Hichienou

57 Shinohara, Shusaku

58 Shinozaki, Eikichi

59 Suzuki, Reizo

60 Takano, Yoshio

61 Takeshita, Matsuji

62 Takeuchi, Fukuji

63 Takeuchi, Jeuchi

64 Tanaki, Kyoichi

65 Tao, Kazno

66 Tenji, Takizo

67 Tsuchiga, Takastu

68 Tsuchiya, Kichiji

69 Tsutsumi, Kiotaro

70 Tukumoto, Harutni

71 Uchino, Masaichi

72 Yamada, Kenji

73 Yamauchi, Yukichi

74 Ynmashita, Jukichi

75 Yokoynma, Shigetaka

76 Yoynina, Yasukichi

77 Yugi, Yukio

Toyooka Maru arrived 10/1/1917 w/  75 Japanese crew

 

1 Aiba, Tadao

2 Akiha, Yoshisuke

3 Amari, Toshio

4 Ami, Kosaku

5 Arakawa, Eiko

6 Atsuti, Tojiro

7 Azegami, Seiichi

8 Deki, Yoneichi

9 Ezaki, Koji

10 Fujie, Hajime

11 Fujita, Tatswzo

12 Fujita, Toramatsu

13 Furui, Rihachi

14 Goto, Daijiro

15 Goto, Nitoku

16 Hagiwara, Suematsu

17 Hanada, Keizo

18 Hashino, Heikichi

19 Hayashi, Chokichi

20 Higuchi, Jimbei

21 Hirai, Saburo

22 Inaba, Unosuke

23 Inamura, Tokio

24 Ishii, Kichigoro

25 Ito, Taij

26 Kanesaka, Matsugoro

27 Kato, Moritaka

28 Kawaguchi, Sentaro

29 Kawai, Rikin...suke

30 Kikul, Tetsuzo

31 Kitano, Yorimichi

32 Kobayashi, Kaichi

33 Kojima, Inosuke

34 Koyama, Kamenosuke

35 Mano, Tetsusaburo

36 Marui, Jinzaburo

37 Matsunuma, Kinzo

38 Mimura, Risuke

39 Miyashita, Kumaichi

40 Miyazawa, Genkichi

41 Mogi, Sadogoro

42 Munechika, Kano

43 Muramatsu, Sokichi

44 Nagaoka, Yoshiyuki

45 Nakano, Toshiuki

46 Narasaki, Tsutae

47 Natsuyama, Nobuji

48 Nitta, Tomikechi

49 Ogawa, Moritaro

50 Okamoto, Kotaro

51 Okamoto, Takeshi

52 Onuma, Saburo

53 Osawa, Usaburo

54 Saito, Noboru

55 Saito, Tomenosuke

56 Sato, Hiroshi

57 Sato, Kadzunobu

58 Sato, Shotaro

59 Sato, Toranosuke

60 Shigeno, Sajiro

61 Sugai, Takujiro

62 Takei, Heima

63 Tanabe, Taminosuke

64 Tanaka, Hideho

65 Terata, Shintaro

66 Tokuno, Mokusaburo

67 Tomita, Chosaku

68 Tsumori, Kwanichi

69 Uchid..., Tsurukichi

70 Uno, Masujiro

71 Wageta, Morishige

72 Watari, Takezo

73 Yama...a, Anojiro

74 Yamakawa, Shinichiro

75 Yoshizawa, Asanosuke

Toyooka Maru arrived 4/8/1918 w/  75 Japanese crew

 

1 Abe, Matsue

2 Aiba, Tadao

3 Akaki, Kakuryu

4 Akiha, Yoshisuke

5 Ami, Kosaku

6 Arakawa, Eiko

7 Atsuta, Tojiro

8 Azegami, Seiichi

9 Fudo, Suekichi

10 Fujita, Tatswgo

11 Fujita, Toramatsu

12 Goto, Nitoku

13 Hagiwara, Suematsu

14 Hanada, Keizo

15 Hashino, Heikichi

16 Higuchi, Jinbei

17 Igarashi, Kakujiro

18 Inaba, Unosuke

19 Inamura, Tokio

20 Ishii, Kichigoro

21 Ito, Taiji

22 Iwasa, Bunji

23 Iwashita, Mosaburo

24 Kameyama, Motoyoshi

25 Kase, Yonematsu

26 Kato, Moritaka

27 Kawaguchi, Sentaro

28 Kawai, Rikinosuke

29 Kawakami, Shinkichi

30 Kitano, Yorimichi

31 Kobayashi, Kaichl

32 Kojima, Inosuke

33 Mano, Tetsusaburo

34 Marui, Jinzaburo

35 Matsunuma, Kinzo

36 Mimura, Risuke

37 Miyashita, Kumaichi

38 Mochizuki, Toyosaku

39 Mogi, Sadagoro

40 Munechika, Kano

41 Nagaoka, Yoshiyuki

42 Nakamura, Rokumatsu

43 Nakano, Isutomu

44 Nakano, Toshiuki

45 Narazaki, Isutae

46 Natsuyama, Nobuji

47 Nishimoto, Rakubi

48 Ogata, Tozaemon

49 Ogawa, Moritaro

50 Okamoto, Takeshi

51 Ono, Yoshizo

52 Oshima, Shigeo

53 Sato, Hiroshi

54 Sato, Kazunobu

55 Sato, Makoto

56 Sato, Shotaro

57 Sato, Toranosuke

58 Shigeno, Sajiro

59 Shirahashi, Yosaku

60 Sugai, Tokujiro

61 Takuma, Moriemon

62 Tanabe, Taminosuke

63 Tanaka, Yoshima

64 Terata, Shintaro

65 Tokuno, Mokusaburo

66 Tsumori, Kwanichi

67 Tsushima, Yonekichi

68 Turui, Rihachi

69 Uno, Masujiro

70 Uwanuruyu, Suekichi

71 Wageta, Morishige

72 Wakabayashi, Shigeji

73 Watase, Kikuro

74 Yoshizawa, Asanosuke

75 Yuzuriyhara, Kyushiro

Toyooka Maru arrived 8/18/1920 w/  81 Japanese crew

 

1 Aida, Gunji

2 Amano, Tei

3 Anzai, Yasuzo

4 Aoki, Kaichi

5 Aoki, Kunisaku

6 Arii, Kiyoshi

7 Asada, Seikcehi

8 Asada, Tsugio

9 Asakawa, Shingo

10 Bando, Hikofumi

11 Endo, Genshiro

12 Fujishiro, Toyosaburo

13 Fujita, Toranosuke

14 Funiu, Goro

15 Furukawa, Koichi

16 Harada, Masao

17 Hashimoto, Jirosuke

18 Hayata, Shunzo

19 Higake, Shin

20 Hiijama, Takemasa

21 Hikima, Yutaro

22 Hirai, Saburo

23 Ide, Tatsumi

24 Igarashi, Kakujiro

25 Ishido, Denichi

26 Ito, Sentaro

27 Iwata, Saijiro

28 Iwata, Teruaki

29 Izrai, Daizaburo

30 Jimura, Saburo

31 Kai, Kichiji

32 Kamiya, Yukichi

33 Kato, Seiichi

34 Kida, Kisaku

35 Kiyota, Seizu

36 Kuwahara, Rokuro

37 Mano, Tetsusaburo

38 Mato, Chotaro

39 Matsuda, Koichi

40 Matsunuma, Kinzo

41 Minamoto, Kinmatsu

42 Morita, Kuniji

43 Nagano, Sukeyoshi

44 Nakamura, Gengo

45 Nasu, Tomo

46 Natori, Takaji

47 Nishizawa, Shirozo

48 Nozaki, Sadao

49 Nukumi, Seisuke

50 Ogata, Tozaemon

51 Ogawa, Matasaburo

52 Onishi, Shigezo

53 Ota, Naoji

54 Sakai, Akikichi

55 Sanabe, Toranosuke

56 Sato, Makoto

57 Sato, Toranosuke

58 Seo, Iehiro

59 Shimada, Matsujiro

60 Shiratori, Shiro

61 Sugimoto, Sakae

62 Sukeyuki, Nagano

63 Suzuki, Yoichi

64 Tadokoro, Nakasaburo

65 Takashima, Jiro

66 Tanida, Hidenao

67 Tashiro, Jujiro

68 Terasaka, Yonekichi

69 Tokuno, Mokusaburo

70 Toyoshima, Hiroshi

71 Trie, Koshiro

72 Tsutsumi, Shigeo

73 Watanabe, Gentaro

74 Watanabe, Seisaku

75 Watanabe, Toyosaku

76 Watanuki, Heijiro

77 Yamada, Kozo

78 Yamaguchi, Keisaku

79 Yamamado, Bunjiro

80 Yoshihara, Keizo

81 Yoshizawa, Asanosuke

Toyooka Maru arrived 10/20/1920 w/  79 Japanese crew

 

1 Aida, Gunji

2 Amano, Sada

3 Anzai, Yasuzo

4 Aoki, Kaichi

5 Aoki, Kunisaku

6 Arii, Kiyoshi

7 Asada, Seikichi

8 Asada, Tsugio

9 Asakawa, Shingo

10 Bando, Hikobumi

11 Endo, Genshiro

12 Fujisharo, Toyosaburo

13 Fujita, Toranosuke

14 Furukawa, Koichi

15 Harada, Masao

16 Hashimoto, Jirosuke

17 Hayata, Shunzo

18 Higake, Shin

19 Hikima, Yutaro

20 Hirai, Saburo

21 Hiyama, Takemasa

22 Ide, Tatsumi

23 Igarashi, Kabujiro

24 Iimura, Saburo

25 Imai, Daizaburo

26 Ishido, Denichi

27 Ito, Sentaro

28 Iwata, Saijiro

29 Iwata, Teruaki

30 Kai, Kichiji

31 Kamiya, Yukichi

32 Kato, Seiichi

33 Kida, Kisaku

34 Kida, Kisaku

35 Kiyota, Seizu

36 Kuwahara, Rokuro

37 Mano, Tetsusaburo

38 Mato, Chotaro

39 Matsuda, Koichi

40 Matsunuma, Kinzo

41 Minamoto, Kinmatsu

42 Morita, Kuniji

43 Nakamura, Gengo

44 Nasu, Tomo

45 Natori, Takaji

46 Nishizawa, Shirozo

47 Nozaki, Saolao

48 Nukumi, Seisuke

49 Ogata, Tozaemon

50 Ogawa, Matasaburo

51 Onishi, Shigezo

52 Ota, Naoji

53 Puniu, Goro

54 Sakai, Akikichi

55 Sato, Makoto

56 Sato, Toranosuke

57 Seo, Ichiro

58 Shimada, Matsujiro

59 Shiratori, Shiro

60 Sugimoto, Sakae

61 Suzuki, Yoichi

62 Tadokoro, Nakasaburo

63 Takashima, Jiro

64 Tanabe, Taminosuke

65 Tanida, Hidenao

66 Tashiro, Jujiro

67 Terasaka, Yomekichi

68 Tokuno, Mokusaburo

69 Toyoshima, Hiroshi

70 Tsutsumi, Shigeo

71 Watanabe, Gentaro

72 Watanabe, Seisaku

73 Watanabe, Toyosaku

74 Watanuki, Heijiro

75 Yamada, Kozo

76 Yamaguchi, Keisaku

77 Yamamoto, Bunjiro

78 Yoshihara, Keisuke

79 Yoshizawa, Asanosuke

Toyooka Maru arrived 5/18/1921 w/  80 Japanese crew

 

1 Anzai, Yasuzo

2 Aoki, Kiichi

3 Aoki, Kunisoku

4 Arai, Yoichi

5 Asada, Siikichi

6 Bando, Hikofumi

7 Chiyene, Otoichi

8 Egawa, Kichitaro

9 Endo, Genshiro

10 Endo, Iwataro

11 Fukui, Tomo

12 Fukunishi, Tetsukichi

13 Furukawa, Kiyoji

14 Furukawa, Koichi

15 Furukawa, Momoji

16 Harada, Jitsuzo

17 Hashimoto, Jirosuke

18 Hatto, Yobachi

19 Hikima, Yutaro

20 Hirai, Saburo

21 Hiramatsu, Bunshiro

22 Ide, Tatsumi

23 Iida, Kumakichi

24 Ishii, Kimitaro

25 Iwata, Saijiro

26 Jimura, Saburo

27 Kamiya, Yukichi

28 kato, Seiichi

29 Kato, Shokichi

30 Kawamura, Sotojiro

31 Kimura, Yooji

32 Kiyoto, Shigenobu

33 Kubo, Michitomo

34 Makita, Masanobu

35 Mano, Tetsusaburo

36 Mato, Chotaro

37 Matsuda, Koichi

38 Matsumoto, Yoshikezu

39 Matsunuma, Chikazo

40 Mizuno, Jiro

41 Morishita, Shinji

42 Morita, Kuniji

43 Muneta, Nobutaro

44 Naga...ma, Haruhiko

45 Nagahama, Yoshihiko

46 Nagata, Isamu

47 Nakamura, Shinzo

48 Nasu, Tomo

49 Natori, Takaji

50 Nishizawa, Shirozo

51 Nukumi, Seisuke

52 Okubo, Risaburo

53 Ota, Sadahiko

54 Otsuki, Enao

55 Oya, Shinji

56 Sasaki, Satto

57 Sato, Nobuji

58 Sato, Toranosuke

59 Shintani, Kinjiro

60 Suzuki, Ikutaro

61 Suzuki, Yoichi

62 Takata, Satoshi

63 Takeda, Riyoichi

64 Tamai, Seiichi

65 Tanabe, Taminosuke

66 Tanita, Hideno

67 Tashiro, Jinjiro

68 Terasaka, Yonekichi

69 Tokuno, Mokusaburo

70 Tsuchida, Nakaji

71 Tsunefuji, Hichiji

72 Ueji, Rokumatsu

73 Wakabayaski, Kinzo

74 Watanabe, Seisaku

75 Watanuki, Heijiro

76 Yamada, Kozo

77 Yamamoto, Bunjiro

78 Yoneta, Mantaro

79 Yoshihara, Keishuke

80 Yumino, Kiyoshi

FAIR USE

Pursuant to Title 17 U.S.C. 107, other copyrighted work is provided for educational purposes, research, critical comment, or debate without profit or payment. If you wish to use copyrighted material from this site for your own purposes beyond the 'fair use' exception, you must obtain permission from the copyright owner