Make your own free website on Tripod.com

Japanese @ Ellis Island

Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names A

Home
Arrivals@ Ellis Island Names A-E
Arrivals @ Ellis Island Names F-H
Arrivals @ Ellis Island Names I-K
Arrivals @ Ellis Island Names L-R
Arrivals @ Ellis Island Names S-Z
Royalty & Early Arrivals
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names A
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names B to D
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names E to H
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names I to K
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names L to Q
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names R to S
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names T
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names U to Z
"Maru" (Japanese Cargo) Ship Photos
Oral History Project of Ellis Island
Historical Notes
Chinese Arrivals @ Ellis Island
East Indian Arrivals @ Ellis Island
Korean Arrivals @ Ellis Island
Siamese (Thai) Arrivals @ Ellis Island
Filipino Arrivals @ Ellis Island
Filipino Arrivals @ Angel Island

Name of Ships listed in this webpage:

Aden, Akita, Alaska, Alps, Altai, Amazon, Amur, Andes, Atagosan, Ataka, Atlantic, Ayaha, Azumasan

A

Aden Maru arrived 12/13/1919 w/ 46 Japanese crew

1 ...Michida, ...ur

2 Akase, Tadakichi

3 Akashi, Tadeo

4 Amase, Seizaemon

5 Asano, Iakahar...

6 Hayashida, Heizo

7 Horokawa, Kunizo

8 Imanishi, Fukuichi

9 Imano, Kinzo

10 Inowe, Sentaro

11 Ishikawa, Gogiro

12 Ishikawa, Tomiziro

13 Iwasaki, Yoshitsug...

14 Kakura, Keizi

15 Kitano, Shizuka

16 Kondo, Kocaiugi

17 Kozima, Sadaakira

18 Kunugashiru, Saburo

19 Malsu...zaki, Toshiharu

20 Matokawa, Uichi

21 Matsumoto, Sauzaburo

22 Mizuguchi, Hideo

23 Mizuguchi, Kumao

24 Muramatsu, Miyozo

25 Murashima, Masao

26 Muroya, Tetsitaro

27 Nagata, Kihachiro

28 Nagoya, Kumo

29 Nakanishi, Kuitaro

30 Nonaka, Fugio

31 Nonaka, Shigeyorhi

32 Okamoto, Shunko

33 Ozawa, Marizo

34 Sato, Genku

35 Sei, Kisho

36 Takahashi, Kentaro

37 Takanobu, Kotaro

38 Takekawa, Satomi

39 Takumato, Senichi

40 Tei, Shi...mo 1919 

41 Tuchiyama, Yasugi

42 Watada, Takito

43 Yamagawa, Kumuchiro

44 Yanagi, Eio

45 Yoshida, Jult..

46 Yoshino, Tunekicln

 

Aden Maru arrived 8/5/1921 w/ 53 Japanese crew

1 Aochi, Matsuo

2 Asaba, Sakiyuki

3 Gentaro, Saito

4 Hamada, I.

5 Hamada, Meidiro

6 Hamaguchi, Hangi

7 Hayashi, Daijiro

8 Hazama, Seisaku

9 Higashimura, K.

10 Hirai, S.

11 Hori, Ryuichi

12 Ichikawa, I

13 Inaba, Keidi

14 Ishikawa, H.

15 Iwakiri, A.

16 Kinoshita, Takashi

17 Kishi, Minekiochi

18 Kitagawa, Taizo

19 Kobayashi, Nakaichi

20 Kotake, Naozo

21 Manabe, Shoyei

22 Matsushima, K.

23 Mimura, A.

24 Miyoshi, Chiazo

25 Murayama, J.

26 Nagami, Mamoru

27 Nagano, Satsuo

28 Nakagruia, Kamejire

29 Nakamo, Yeikichi

30 Nishizono, Sakichi

31 Nozawa, I.

32 Oka, Sakuihi

33 Okada, F.

34 Okada, Yoichi

35 Okuhira, S.

36 Saito, Gentaro

37 Saito, Taizo

38 Sato, Anpei

39 Sato, Masanosuke

40 Sato, Takunosuke

41 Shiro, Takemoto

42 Shiroo, Y.

43 Taizo, Kitagawa

44 Taizo, Saito

45 Takano, Megumi

46 Takashi, Kinoshita

47 Takemoto, Shiroh

48 Takeshita, Tarao

49 Takota, K.

50 Tomita, S.

51 Ukishima, T.

52 Yamamota, Mataichi

53 Yamamura, Yasaburo

Aden Maru arrived 9/13/1922 w/ 44 Japanese crew

1 Abe, Marajiro

2 Azuma, Tokutomo

3 Fujime, Shizeru

4 Fujizaki, Torasuke

5 Hattori, Kanji

6 Higoshi, Kikutaro

7 Hirayama, Masaji

8 Ito, Tamisuke

9 Kaku, Iiro

10 Kanao, Morito

11 Kimura, Senkatsu

12 Kimura, Yasuo

13 Kobagashi, Sakaichi

14 Kobagashi, Shinichi

15 Koga, Masaru

16 Koizumi, Seisaka

17 Kumagai, Yokichi

18 Matsumoto, Masazo

19 Matsuzawa, Kiichiro

20 Miyaji, Kisaichi

21 Mizumori, Tahashi

22 Mori, Neoki

23 Morita, Mutsukaza

24 Nakayoshi, Zennosuke

25 Nawada, Tajima

26 Ohira, Shizetaka

27 Okano, Masaichi

28 Okuzawa, Shimekishi

29 Ono, Keisuke

30 Ono, Toshio

31 Ozama, Toyakichi

32 Saito, Takeo

33 Shimizu, Yoshiye

34 Shimomura, Takeo

35 Sudo, Hanjiro

36 Suzuki, Kichinosuka

37 Tabata, Neojiro

38 Takahashi, Chusuke

39 Takamura, Shigenobu

40 Takeo, Nobunaga

41 Tapuri, Takamatsu

42 Tomiya, Motoichiro

43 Yashimoto, Tokutero

44 Zuru, Ninosuke

Aden Maru arrived 3/6/1924 w/ 30 Japanese crew

1 Azuma, Tokutomo

2 Fkeda, Masaichi

3 Fzumi, Yoshio

4 Hanahisa, Toji

5 Hirayama, Masaharu

6 Hoshina, Hatsuo

7 Kanao, Morito

8 Keri, Yukimichi

9 Kimura, Senkatsu

10 Kuraoka, Seiichi

11 Mori, Nawoiku

12 Nagata, Chikashi

13 Nakamura, Daini

14 Nakamura, Hisahatsu

15 Okano, Masaichi

16 Ono, Toshio

17 Oyarua, Toyokichi

18 Ryo, Ryokichi

19 Saito, Takeo

20 Shishido, Ryosaku

21 Sudo, Hanjiro

22 Tadokoro, Masaka

23 Takemoto, Takeshi

24 Uno, Tokumatsu

25 Uno, Yoshitaro

26 Wada, Kashu

27 Watarsabe, Hitoshi

28 Yamashita, Yeinosuke

29 Yoshida, Tamekichi

30 Yoshidome, Moriichi

Aden Maru arrived 5/25/1924 w/ 31 Japanese crew

1 Azuma, Tokutomo

2 Hanahisa, Toji

3 Hirayama, Masaharu

4 Hoshina, Hatsuo

5 Ikeda, Masaichi

6 Izumi, Yoshio

7 Kanao, Morito

8 Ken, Yukimichi

9 Kimura, Senkatsu

10 Kuraoka, Seiichi

11 Mori, Nawoiku

12 Nagata, Chikasni

13 Nakamura, Daini

14 Nakamura, Hisahatau

15 Nakata, Tadao

16 Okano, Masaichi

17 Ono, Toshio

18 Oyama, Toykichi

19 Ryo, Ryokichi

20 Shigeyama, Keizo

21 Shishido, Byosaku

22 Sudo, Hanjiro

23 Tadokoro, Masaka

24 Takemoto, Takeshi

25 Uno, Tokumatsu

26 Uno, Yoshitaro

27 Wada, Kashu

28 Watanabe, Hitoshi

29 Yamashita, Yeinozuke

30 Yoshida, Tamekichi

31 Yoshidome, Moriichi

Aden Maru arrived 8/14/1924 w/ 29 Japanese crew

1 Hanchida, Toji

2 Hirayama, Nassaharito

3 Ho, Yenji

4 Hori, Vanoicka

5 Kada, Kashu

6 Kanas, Norido

7 Ken, Yukimichi

8 Kinnira, Senkasen

9 Kurocka, Leiiki

10 Ludo, Hanjiro

11 Nakamura, Hisahalsu

12 Nakasa, Tadao

13 Nuriuchi, Haruichi

14 Okano, Hasaichi

15 Ono, Toshio

16 Ryo, Ryochichi

17 Shigeyoma, Keizo

18 Shishido, Ryosako

19 Tadohoro, Nasaka

20 Takomoto, Takeshi

21 Tkeda, Nasaichi

22 Tsiu..i, Yoshio

23 Uno, Tokumatsu

24 Uno, Yoshitaro

25 Vagala, Chikashi

26 Watanabe, Hitoshi

27 Yamashita, Yeinosuke

28 Yoshida, Tamakichi

29 Yoshidama, Noriichi  

Aden Maru arrived 11/8/1924 w/ 30 Japanese crew

1 Hagata, Chikashi

2 Hakamura, Hosahatsu

3 Hanshisa, Toji

4 Hirayama, Masaharu

5 Ikeda, Masaichi

6 Ito, Enji

7 Izumi, Yoshio

8 Kanao, Morito

9 Ken, Yukimichi

10 Kimura, Senkatsu

11 Kuraoka, Seiichi

12 Mori, Nawoiku

13 Nakata, Tadao

14 Okano, Masaichi

15 Ono, Toshio

16 Ryo, Ryokichi

17 Sato, Ushizo

18 Shibaoka, Senju

19 shigeyama, Keizo

20 Shishido, Ryosaku

21 Su...o, Hanjiro

22 Tadokoro, Masaka

23 Takemoto, Takeshi

24 Uno, Tokumatsu 1

25 Uno, Yoshitaro

26 Wada, Kashu

27 Watanabe, Hitoshi

28 Yamashita, Ywinosuke

29 Yoshida, Tamekichi

30 Yoshidome, Moriichi  

Akita Maru arrived 9/1/1918 w/ 61 Japanese crew

1 Abiko, Kuheiji

2 Akaike, Tomoyoshi

3 Asai, Tetsujiro

4 Chino, Bukichi

5 Enomoto, Kichibei

6 Fujita, Bunjiro

7 Fukuda, Sakuichi

8 Fukuura, Shigeyoshi

9 Futami, Seikichi

10 Hata, Kyuichi

11 Iwai, Yasuji

12 Iwamuro, Teikan

13 Kanai, Katsusaburo

14 Kanoh, Hajime

15 Kato, Sakuso

16 Kawai, Yoshio

17 Kidoguchi, Shinichi

18 Kikuchi, Keijiro

19 Kikuchi, Susumu

20 Kokaji, Nihei

21 Kosakai, Tokuen

22 Kurota, Bunnojo

23 Maeda, Yukie

24 Matoba, Kasaku

25 Matsuura, Tsuneju

26 Miura, Koichi

27 Miyazaki, Yoshichika

28 Miyazawa, Jusaku

29 Murakami, Ryotaro

30 Nakamura, Yasutaro

31 Nishikawa, Taneshige

32 Ogawa, Kenji

33 Ohono, Seigoro

34 Ohtsuka, Harukichi

35 Okada, Suekichi

36 Okuno, Yoshitaro

37 Okuyama, Yasuhei

38 Sakurai, Chikashige

39 Shimidzu, Ichiro

40 Shimidzu, Suketomo

41 Shiotani, Masataro

42 Shiraki, Yaichi

43 Takano, Tomokichi

44 Tanabe, Tetsuzo

45 Tanaka, Jirobei

46 Tanaka, Tomekichi

47 Tokiwa, Zentaro

48 Tsuchida, Matsuo

49 Tsuge, Norishige

50 Tsurumaki, Wataru

51 Tsuruta, Tokuji

52 Uchiyama, Uramoto

53 Ueda, Heisaku

54 Wakabayashi, Yukichi

55 Yamada, Naokichi

56 Yamagata, Tadakazu

57 Yamamoto, Suekichi

58 Yamamoto, Tsukasa

59 Yamanaka, Seijiro

60 Yoshimura, Kinjiro

61 Yoshino, Kikujiro

Akita Maru arrived 11/21/1920 w/ 62 Japanese crew

1 ...ki, Kushari

2 ...melane, Taro

3 ...muru, ...

4 Anjai, Minoru

5 Fohikawa, Jirchuchi

6 Fujimura, Selcho

7 Furichata, Zenichiro

8 Harida, Shohichi

9 Haru, Tomiyoshi

10 Hayala, Yasutaro

11 Hieda, Yoshio

12 Hioki, Choju

13 Ikeda, Kideo

14 Imada, Kenji

15 Indo, Kanji

16 Inouye, Sukesabaro

17 Kano, Yoichi

18 Kato, Sukujo

19 Kekuchi, Tasaku

20 Kikuchi, Seichi

21 Kiuchi, Kei

22 Kolde, Toshija

23 Koshidu, Fujilo

24 Kurachi, Genkuchiro

25 Matsumoto, Shotioro

26 Matsumoto, Urano...

27 Miyazanu, Jusuku

28 Murakomi, Shiro

29 Muratome, Jinkicho

30 Nakayama, Seikichi

31 Niino, Chuji

32 Ochiai, Shizue

33 Oke, Seiken

34 Omato, Jitsujo

35 Oshiro, Manadu

36 Rizun, Go

37 Saito, Toshilo

38 Sakuta, Kan

39 Salo, Juji

40 Shigenaga, Gensuke

41 Shimezu, Rokunosake

42 Shimezu, Tokiye

43 Shionoya, Masataro

44 Sugai, Sukyiro

45 Sugatani, Kamenatu

46 Suzuki, Jiichi

47 Suzuki, Tadashi

48 Suzuki, Turukichi

49 Takase, Yukichi

50 Tanabe, Telsuzo

51 Tanaka, Yasujiro

52 Tezuka, Sigiro

53 Toyoda, Kunosuke

54 Tsujomura, Malaicho

55 Tsuya, Shunzo

56 Wada, Koju

57 Yakura, Yujuro

58 Yamada, Nuokichi

59 Yamanuka, Fusajiro

60 Yasuda, Tsematsa

61 Yebashi, Sudami

62 Yonemoto, Yonetaro

Akita Maru arrived 6/2/1921 w/ 64 Japanese crew

1 Akiyama, Torunosuke

2 Arai, Michio

3 Bito, Junichi

4 Dewa, Shigeyoshi

5 Fukushima, Shinnosuke

6 Fukuyama, Motomichi

7 Haru, Tomeyoshi

8 Hashidu, Shohichi

9 Hayata, Yasutaro

10 Hida, Yoshio

11 Hioki, Choju

12 Ikeda, Hideo

13 Ikegawa, Kajuro

14 Indo, Kanji

15 Iskikawa, Yirohachi

16 Iwamura, Teijiro

17 Kato, Niichiro

18 Kato, Sakugo

19 Kawamura, Hileo

20 Kinoshita, Tokichi

21 Kiuchi, Kei

22 Koide, Fukas

23 Korde, Toshiji

24 Koshida, Fujito

25 Kowada, Tsunehichi

26 Kurachi, Genhachiro

27 Kurinami, Hisao

28 Manabe, Kumahiehi

29 Matsumoto, Shotaro

30 Matsuoka, Shinjiro

31 Miki, Tsugio

32 Miyazawa, Jusaku

33 Murakami, Shiro

34 Murakami, Togoro

35 Muralomi, Jinkichi

36 Nakai, Giechi

37 Neioa, Koichi

38 Ochiai, Seijiro

39 Ochiai, Sheguye

40 Ohyo, Manabu

41 Rijun, Go

42 Sato, Juji

43 Shigenaga, Gensuke

44 Shimiju, Rokunosuke

45 Shimiju, Tamotsu

46 Shionoya, Masatars

47 Sudzuki, Tsurukichi

48 Sudzuta, Mitsuiye

49 Takahashi, Toshiji

50 Tanabe, Tetswzo

51 Tizseka, Seijiro

52 Toda, Kyujiro

53 Tokase, Yukochi

54 Toyoda, Kunosate

55 Tsugaki, Seikai

56 Tsujimaru, Mataechi

57 Tsurujaki, Tsurumatsu

58 Wada, Koju

59 Watanabe, Yu

60 Woguchi, Teijo

61 Yagura, Sukejuro

62 Yasuda, Isematsu

63 Yohimoto, Hirokichi

64 Yonemoto, Yanetaro

Alaska Maru arrived 8/20/1920 w/ 74 Japanese crew

1 Abe, Tsutomu

2 Aibara, Shikazoh

3 Akamatsu, Magotarow

4 Akino, Kizoh

5 Asakawa, Katsura

6 Asakawa, Nagahasa

7 Azuma, Yoshiji

8 Chiba, Takematsu

9 Dohi, Soyemon

10 Fujita, Akira

11 Furukawa, Heiki

12 Fushimi, Akitomi

13 Hikida, Akira

14 Hirano, Kohhei

15 Hirata, Hiroshi

16 Hirata, Junshin

17 Hokugo, Akiyoshi

18 Honda, Mamoru

19 Honma, Keji

20 Horiuchi, Mitsusabloow

21 Ichikawa, Hisamitsu

22 Inouye, Johshirow

23 Ishida, Yeihow

24 Ishii, Seizoh

25 Ishikawa, Tsunekichi

26 Isono, Iwamatsu

27 Itow, Yutaka

28 Izumikawa, Shigetomi

29 Kamiya, Sadao

30 Kanaoka, Yeijirow

31 Kanatani, Hyoma

32 Kawama, Hisakichi

33 Kawano, Kameichi

34 Kitazawa, Morio

35 Kurosaki, Tametarow

36 Kurosawa, Yasunosuke

37 Maruishi, Hisazoh

38 Masuda, Yukishige

39 Matsumoto, Gihei

40 Miura, Wataru

41 Mori, Kanao

42 Mori, Miyahiko

43 Mukaiyoshi, Koyei

44 Nagabuchi, Togorow

45 Naganawa, Mataichi

46 Nakazawa, Towji

47 Ogawa, Asaji

48 Ogawa, Matsukichi

49 Ogawa, Yuzow

50 Ohgami, Minokichi

51 Ohomori, Shigeru

52 Okada, Kanichi

53 Sakaguchi, Saitarow

54 Sei, Noriaki

55 Shibata, Yasuji

56 Shimizu, Gunichi

57 Shimizu, Takuji

58 Shimizu, Tokushirow

59 Sonoda, Yonetarow

60 Sugioka, Kaohru

61 Sugita, Yasuke

62 Suzuki, Kametarow

63 Tabata, Naokishi

64 Tamura, Yasutarow

65 Tauruda, Ushiwaka

66 Tsuji, Tarow

67 Uchino, Masakichi

68 Uyeno, Kankichi

69 Yamamori, Sogaku

70 Yamamoto, Utarow

71 Yamasaki, Yachio

72 Yanai, Tamotsu

73 Yasuda, Shintarow

74 Yoshino, Shigeru

Alaska Maru arrived 7/24/1922 w/ 66 Japanese crew

1 Akiyama, Shoichi

2 Amano, Iwao

3 Arisa, Ukichi

4 Asakura, Sadamu

5 Chiba, Takemutsu

6 Furukawa, Heiki

7 Furumoto, Senkichi

8 Hashikawa, Masujiro

9 Hirano, Kohei

10 Hirata, Junshin

11 Hirose, Kunimatsu

12 Hiyori, Magokichi

13 Hokygo, Akiyoshi

14 Honda, Mamoru

15 Ino, Seima

16 Iwaasa, Kansuke

17 Kaidoh, Yoshio

18 Kamaishi, Tomekichi

19 Kanaoka, Yeijiro

20 Kawabata, Shoji

21 Kawakami, Yasoichi

22 Kawama, Hisakichi

23 Kawasaki, Kichisaburo

24 Kawasaki, Shotaro

25 Kikuchi, Enjiro

26 Kinoshita, Tokuji

27 Kobayashi, Kazo

28 Kondo, Yutaka

29 Kurosawa, Yasunosuke

30 Kusaka, Eiichi

31 Kusumoto, Eatoru

32 Miyake, Minezo

33 Morita, Toson

34 Nagata, Kinnojo

35 Naito, Motokichi

36 Nakajima, Tokuzo

37 Nakayama, Gido

38 Nomura, Jiro

39 Ogawa, Matsukichi

40 Ohgami, Minokichi

41 Ono, Toyosaku

42 Saito, Yeiichi

43 Sakai, Iwagoro

44 Sakamoto, Shigetoshi

45 Sei, Noriaki

46 Shibata, Harukichi

47 Shibata, Kaichi

48 Shimidzu, Takuji

49 Shimoyama, Shintaro

50 Shirahama, Yeikichi

51 Susuki, Kametaro

52 Suzuki, Kintaro

53 Takata, Hoichi

54 Tamura, Yasutaro

55 Tanokami, Takeo

56 Tatsumi, Tomekichi

57 Toge, Rinzo

58 Uji, Suekichi

59 Yajima, Mikizo

60 Yamada, Chuji

61 Yamada, Yonefuku

62 Yamamoto, Katsuma

63 Yamamoto, Tsumeki

64 Yamamoto, Utraro

65 Yamasaki, Koichi

66 Yoshimoto, Yukio

Alps Maru arrived 8/9/1919 w/ 88 Japanese crew

 

1 Eikichi, Minoda

2 Etsuzo, Taniguchi

3 Fudeji, Yamamato

4 Fukutaro, Katsuyama

5 Genjiro, Satow

6 Genkichi, Nagata

7 Genshiro, Hayashi

8 Genzo, Okuyama

9 Gojei, Murakami

10 Hachiro, Inoue

11 Heima, Daidoji

12 Heizo, Shoji

13 Hidekichi, Masui

14 Hideo, Kurita

15 Hiroshi, Ishihara

16 Hirosuko, Sakai

17 Isoji, Kobayaghi

18 Iwaso, Matsukaje

19 Jinso, Fukiage

20 Junichi, Narasaki

21 Kakutaro, Nishicka

22 Kaoru, Yugeta

23 Katsuzo, Numata

24 Kazutaro, Kawai

25 Keisaburo, Ishibashi

26 Kentaro, Fukumoto

27 Kichisuke, Kusakabe

28 Kinjiro, Inagaki

29 Kinjiro, Kamizono

30 Kiyoshi, Satow

31 Kiyoshi, Yanagawa

32 Koheji, Hamasaki

33 Koichi, Kodama

34 Kozo, Kishi

35 Kuraichi, Ohseto

36 Magokichi, Hiyori

37 Manki, Tsuchiya

38 Manzo, Harada

39 Masanaga, Hika

40 Masanori, Emoto

41 Masanowuke, Satow

42 Masaru, Iwasaki

43 Mataichi, Hirota

44 Minoru, Machimura

45 Misao, Sotokawa

46 Morito, Kanao

47 Rokuro, Gotow

48 Sadajiro, Ukawa

49 Sadao, Kamo

50 Saisaburo, Nishiguchi

51 Sakujiro, Hirano

52 Sanji, Kira

53 Seiji, Yoshioka

54 Sekimatsu, Shimasaki

55 Setsugo, Nunokawa

56 Shichigo, Yamaguchi

57 Shigeru, Hirose

58 Shoshitsu, Satow

59 Sigeru, Sadatow

60 Sokuryo, Onizuka

61 Sueki, Yabu

62 Sukenao, Shintani

63 Susumu, Katow

64 Takeo, Komoike

65 Takeo, Oda

66 Takezo, Sakagami

67 Tani, Kumakubo

68 Tatsujiro, Ishihara

69 Teizo, Suzuki

70 Terumasa, Nosumi

71 Tetsutaro, Okamura

72 Tohru, Yamaguchi

73 Toraji, Wada

74 Torao, Ohkawa

75 Toshio, Ohki

76 Totaro, Miyata

77 Tsunanori, Ohyama

78 Tsunekichi, Suzuki

79 Yasuji, Fujita

80 Yonosuke, Takeuchi

81 Yonosuke, Umino

82 Yoshiharu, Nishida

83 Yoshiharu, Tsunekawa

84 Yoshinosuke, Hirota

85 Yoshinosuke, Yoshimine

86 Yoshisumi, Maekawa

87 Yutaka, Kamimura

88 Zenkichi, Sekine

Alps Maru arrived 4/24/1920 w/ 84 Japanese crew

1 Daidoji, Heima

2 Fujita, Tonosuke

3 Fujita, Yasuji

4 Fukumura, Seisho

5 Hagihira, Kaname

6 Hanaoka, Yoshio

7 Hayashi, Genshiro

8 Hirano, Sakujiro

9 Hirose, Shigeru

10 Hirota, Yoshinosuke

11 Inagaki, Kinjiro

12 Inoue, Hachiro

13 Ishibashi, K...isaburo

14 Ishibashi, Keisaburo

15 Ishihara, Hiroshi

16 Iwasaki, Masaru

17 Kamiohi, Shibuya

18 Kamo, Badao

19 Kamomuta, Yutaka

20 Kanao, Morito

21 Kaneda, ...ijiro

22 Karai, Shigeru

23 Katsuyama, Fukutaro

24 Kawai, Kazutaro

25 Kawai, Nihei

26 Kishi, Kozo

27 Kishimoto, Setsuji

28 Kobayashi, Isoji

29 Kodama, Koichi

30 Kokado, Yoshinosuke

31 Komoike, Takeo

32 Kume, Toshio

33 Kurita, Hideo

34 Kurotani, Shoji

35 Kusakabe, Kichisuk...

36 Masui, Hidekichi

37 Matsudo, Kiyomatsu

38 Matsukaze, Iwazo

39 Matsumoto, Shigeichi

40 Minoda, ...ikichi

41 Morihara, Kiyota

42 Murakami, Gohei

43 Nagai, Sakuichi

44 Nagata, Genkichi

45 Narasaki, Junichi

46 Nisgida, Yoshiharu

47 Numata, Katsuzo

48 Nunokawa, Setsugo

49 Oda, Takeo

50 Ohkawa, Torao

51 Ohki, Toshio

52 Ohmori, Tejiro

53 Ohno, Tetsuzo

54 Okawa, Matsushi

55 Okuyama, Genzo

56 Onisuka, Sokuryo

57 Saitow, Mistushi

58 Sakagami, Takezo

59 Satow, Shoshitsu

60 Sekine, Zenkichi

61 Shoji, Heizo

62 Somekawa, Yoshihiko

63 Sono, Teijiro

64 Sonoda, Noboru

65 Suganuma, Mitsuru

66 Tagami, Matsue

67 Takahashi, Denrokuro

68 Takeuchi, Yonosuke

69 Tanaka, Genshiro

70 Tanigucahi, Ets...

71 Tokame, Sutekichi

72 Tsuchiya, Mitsunori

73 Ukawa, Sadajiro

74 Umino, Tonosuke

75 Utsue, Jutayu

76 Wada, Toraji

77 Watanabe, Tomio

78 Yabu, Sueki

79 Yamaguchi, Shichigo

80 Yamamoto, Fudeji

81 Yanagawa, Kiyoshi

82 Yokoyama, Genichiro

83 Yoshimine, Yoshinosuke

84 Yoshioka, Seiji

Altai Maru arrived 2/18/1920 w/ 87 Japanese crew

1 Aihara, Shotaro

2 Andow, Atsushi

3 Andow, Suzukichi

4 Arai, Gentaro

5 Ashimura, Masataro

6 Fuchigami, Daihei

7 Fujii, Takeichi

8 Hashimoto, Chukichi

9 Hayashi, Kyuichi

10 Hayashi, Warewo

11 Hirata, Junshin

12 Ho, Tsunetoyo

13 Ichimiya, Shigematsu

14 Ikeda, Hyoichi

15 Ikeda, Masaichi

16 Irifune, Fukutaro

17 Ishida, Noriwo

18 Ishii, Kazuwo

19 Itho, Kishiro

20 Itoh, Ryosuke

21 Kaneko, Shojiro

22 Kawagoe, Kiyotake

23 Kawano, Akira

24 Kawano, Tokushiro

25 Kaya, Shinichi

26 Kayashima, Shizuwo

27 Kimotsuki, Kenzo

28 Kimura, Kenji

29 Kodama, Koichi

30 Koishi, Masanori

31 Komoriya, Noboru

32 Kuniyasu, Sadaichi

33 Kurihara, Takizo

34 Kuroishi, Tomekichi

35 Mae, Yoshizumi

36 Magota, Masutaro

37 Masaji, Raiichi

38 Mase, Kaizo

39 Mihori, Kiichi

40 Minoboshi, Yohei

41 Miyazaki, Chotaro

42 Morita, Hisajiro

43 Nagase, Kantaro

44 Naka, Hiloichiro

45 Nakawo, Miyoji

46 Negami, Tokujiro

47 Nishida, Moseburo

48 Nomura, Torawo

49 Oda, Nichi

50 Oda, Tokuzo

51 Ogasawara, Soejiro

52 Ohara, Shoichi

53 Ohno, Kumawo

54 Ohtomo, Gunji

55 Sakae, Jitaro

56 Sakamoto, Konosuke

57 Sasabe, Mohei

58 Sasakawa, Asajiro

59 Sekiguchi, Ippei

60 Senzaki, Waichi

61 Sho, Nawahiko

62 Sonomura, Moriwo

63 Sugino, Zenjiro

64 Suzuki, Eijiro

65 Suzuki, Gonzo

66 Tajima, Tokue

67 Takahashi, Masuzo

68 Takegoshi, Eisuke

69 Takeuchi, Tatsuhei

70 Taniguchi, Kenzo

71 Tanimura, Shimejiro

72 Terashita, Ryuhei

73 Tetsuwo, Ryuichi

74 Tokumoto, Torabumi

75 Tomita, Takewo

76 Tsuneishi, Kunishige

77 Uyeno, Yoshito

78 Wakiyama, Hiroyo

79 Yamamoto, Masaichi

80 Yamamoto, Sadaji

81 Yamamoto, Tsunetaro

82 Yamazaki, Taizo

83 Yasuda, Koji

84 Yatsuka, Tadaharu

85 Yokose, Fumiji

86 Yokoyama, Kiyomi

87 Yoshioka, Jitaichi

Altai Maru arrived 9/28/1920 w/ 82 Japanese crew

1 Akita, Takawo

2 Andow, Suzukichi

3 Asakura, Umewo

4 Doi, Koji

5 Ezaki, Reizo

6 Fujiwara, Aramatsu

7 Hashimoto, Chukichi

8 Hashimoto, Kenzo

9 Hayahi, Kyuichi

10 Hisago, Katsuji

11 Ikeda, Hyoichi

12 Ikeda, Masaichi

13 Inagaki, Jiro

14 Inazawa, Isokichi

15 Ishida, Kotaro

16 Ishida, Noriwo

17 Itamoto, Suekichi

18 Itoh, Kishiro

19 Itoh, Shintaro

20 Iwahashi, Suematsu

21 Kaneko, Shojiro

22 Kawagoshi, Kiyotake

23 Kawakatsu, Hidewo

24 Kawano, Akira

25 Kihara, Seijyu

26 Kimura, Genji

27 Kimura, Motomi

28 Kishita, Sanpei

29 Kiuchi, Seisaku

30 Kiya, Kiichiro

31 Kodzu, Chujiro

32 Kondow, Shokichi

33 Kuroishi, Tomekichi

34 Magota, Masutaro

35 Manabe, Hansuke

36 Mayo, Yoshizumi

37 Mikami, Shigeru

38 Mori, Katsue

39 Mori, Terutomo

40 Nagase, Kwantaro

41 Nakamori, Minoru

42 Nakano, Genichi

43 Naruta, Ihei

44 Negami, Tokujiro

45 Nishimura, Yasoichi

46 Nomura, Torawo

47 Nonogami, Tonaichi

48 Oda, Niichi

49 Ogasawara, Soyejiro

50 Ohfuka, Yoshisuke

51 Ohki, Yoshitomi

52 Ohnishi, Kozaemon

53 Okabe, Nobutada

54 Saito, Yasuwo

55 Saitoh, Tameichi

56 Sakamoto, Konosuke

57 Sasabe, Mohei

58 Sasaki, Bunjiro

59 Sasaki, Otokichi

60 Satch, Yukichi

61 Satomi, Shuichi

62 Sekiguchi, Ippei

63 Shimura, Terukichi

64 Shoh, Nawohiko

65 Sugino, Zenjiro

66 Taga, Ichitaro

67 Takaki, Mohachi

68 Tanahashi, Kojiro

69 Taniguchi, Kenzo

70 Tanimura, Shimejiro

71 Terashita, Ryuhei

72 Tokioka, Zenzaburo

73 Tokumoto, Torabumi

74 Tsumura, Katsusaburo

75 Uyene, Eikichi

76 Uyeno, Yoshito

77 Wada, Yonejyu

78 Yamamoto, Sadaichi

79 Yamamoto, Tsuneji

80 Yokose, Fumiji

81 Yokota, Sadakatsu

82 Yokoyama, Kiyomi

 

Amazon Maru arrived 1/20/1920 (another list dated 1/22/1920 w/ duplication of names)  Japanese crew between 84 to 94

Akasaka, Isurukichi

Akimoto, Kenichi

Doi, Hachihei

Fujita, Sumiye

Fujita, Toju

Fukui, Ichiji

Fukumatsu, Shogoro

Hakaki, Takezo

Hamada, Hatsuichi

Hamaguchi, Yoshimatsu

Hamasaki, Jenkichi

Hara, Jyuro

Hara, Teishiro

Hashiguchi, Shigenori

Hayashi, Masataro

Honjo, Takeichi

Iheda, Chohichi

Ijima, Hitoe

Ikotani, Yoichi

Iniyagi, Kwanyei

Ishihara, Genichi

Ishikawa, Hanji

Isomura, Kihei

Ito, Hachihu

Iwashima, Chuzo

Izumi, Isamu

Kanai, Kinkuma

Karaki, Kakichi

Kashihara, Umeji

Kato, Kensuke

Kawai, Tasuke

Kawakami, Kichizo

Kawasaki, Shunzo

Kikuchi, Iwakichi

Kimoto, Hichiro

Kitagawa, Kenji

Kiyota, Chekichi

Kobayashi, Aiji

Kondo, Tadataro

Koono, Heitaro

Kumagaye, Yoshiyemon

Kutsuna, Kanekichi

Kuwada, Chuta

Machida, Shotaro

Matsui, Ryoyu

Mikawa, Ryukichi

Minoru, Toshihide

Mito, Chozo

Mitsugi, Tsunejiro

Miyagi, Kwanyei

Miyala, Kenzo

Nagasawa, Tsurukichi

Naka, Shigeru

Nakahara, Morishige

Nakakami, Hagemu

Nakasu, Kankichi

Nichogi, Tomekichi

Nishi, Hideo

Nishikata, Ken

Nishino, Nobujiro

Nishino, Shoji

Ochiai, Kurazo

Ogawa, Unosuke

Ohnishi, Shokichi

Ohuchi, Hizao

Okada, Rinichiro

Oxnishi, Shokichi

Saito, Umekichi

Sasaki, Hisakichi

Segawa, Rioji

Seki, Takayoshi

Sheda, Chohichi

Shimamura, Isematsu

Sobashima, Ryuichiro

Tabe, Ichyoro

Takahashi, Tetsusaburo

Takebayashi, Kinjiro

Tamanaga, Kaoru

Tamura, Kozo

Tanaka, Masataro

Tanaka, Misao

Tanaka, Nobutoshi

Taniguchi, Kakuji

Tonjo, Takeichi

Torii, Tamakichi

Uchiyama, Uramoto

Uda, Nakao

Umahashi, Navokichi

Uneda, Yijuro

Uyeda, Asagoro

Wakaki, Takezo

Yamawaki, Takema

Yanagisawa, Tokuji

Yoshida, Yasujiro

 

 

Amazon Maru arrived 9/17/1920 w/ 84 Japanese crew

1 Abe, Teiji

2 Adzuma, Hiroshi

3 Aoki, Jingoro

4 Ashikaga, Daichi

5 Doi, Hachihei

6 Eara, Teishiro

7 Fujita, Toju

8 Fukai, Matsutaro

9 Fukasawa, Wasaku

10 Fukumatsu, Shogoro

11 Hamada, Tokimori

12 Hayashi, Zensho

13 Hirano, Riichi

14 Hisanaga, Takeji

15 Honjyo, Takeichi

16 Hoshika, Shigeaki

17 Iheida, Chohichi

18 Iketani, Yoh-ichi

19 Imadzu, Masuo

20 Imura, Eisuke

21 Inudzuka, Mitsuji

22 Ishii, Jyunpei

23 Isomura, Kihei

24 Iwami, Kasaburo

25 Jyo, Koh

26 Kageyama, Tomeji

27 Kakuda, Shinkichi

28 Kasabo, Hiroyuki

29 Kashihara, Umeji

30 Kashiwagi, Kenkichi

31 Katoh, Kensuke

32 Kawakami, Kaoru

33 Kawamoto, Yoshemasa

34 Kimoto, Hichiro

35 Kitagawa, Kenji

36 Kohno, Hachisaku

37 Kohno, Heitaro

38 Kondoh, Kasaburo

39 Konishi, Tsunezo

40 Kozo, Tamura

41 Machida, Shotaro

42 Matsui, Ryosuke

43 Mito, Chozo

44 Miyagi, Kwanyei

45 Mori, Tomekichi

46 Morimoto, Juta

47 Morita, Zenichiro

48 Murata, Toshikatsu

49 Nagasawa, Tsurukichi

50 Nichogi, Tomekichi

51 Nishi, Hideo

52 Noyama, Dennosuke

53 Ogawa, Unosuke

54 Oide, Katsuei

55 Oishi, Kan

56 Okimoto, Hisekichi

57 Ouraji, Kakichi

58 Ryuichiro, Sobashima

59 Ryusa, Eiken

60 Sakaguchi, Tadaji

61 Sasaki, Hisakichi

62 Satoh, Etsujiro

63 Seki, Hideichi

64 Seki, Takayoshi

65 Shinkawa, Kizoh

66 Shintani, Jusuke

67 Sudzuki, Fumio

68 Takahagi, Ryuya

69 Takahashi, Tetsusaburo

70 Takara, Masashige

71 Takei, Tohkichi

72 Tamanaga, Kaoru

73 Tamura, Riichiro

74 Tanaka, Misao

75 Tokutome, Hideo

76 Torii, Tamakichi

77 Tsuboi, Takeo

78 Uchida, Kakuzo

79 Uda, Nakao

80 Udoh, Tetsuhiko

81 Umahashi, Nayokishi

82 Washiyama, Wasaku

83 Yamaguchi, Seiichi

84 Yamawaki, Takema

Amur Maru arrived 10/20/1919 w/ 87 Japanese crew

1 Adachi, Toychiko

2 Akiba, Saburo

3 Aoki, Yoshio

4 Arima, Sumitaka

5 Fujiwara, Fujimatsu

6 Funakawa, Haruji

7 Funaki, Kameharu

8 Furukawa, Kazuye

9 Hamada, Tokichi

10 Hamaguchi, Kaoru

11 Hamano, Kazuo

12 Haruyama, Hiroji

13 Hattori, Riochi

14 Hattori, Takeo

15 Iijima, Rinjiro

16 Inaba, Yaosaku

17 Ishii, Kyusaburo

18 Ishikawa, Sanjiro

19 Ito, Yoshinori

20 Iwaasa, Kansuke

21 Kamikawa, Yahci

22 Kaneko, Shizuma

23 Kawamura, Gizo

24 Kigawa, Yugi

25 Kimura, Rikimatsu

26 Kiriu, Tadao

27 Kohga, Iseji

28 Koike, Tameye

29 Kondo, Ichijiro

30 Kondo, Jikichi

31 Kosaka, Tomoichi

32 Koyama, Naozo

33 Kudo, Sakuichi

34 Maruyama, Yasusaburo

35 Matsuda, Morizo

36 Matsumoto, Tomckichi

37 Matsumoto, Yasudomi

38 Matsuzaki, Zinkichi

39 Miwa, Konzo

40 Motooka, Junzo

41 Nagao, Tadashige

42 Nagashima, Shuro

43 Nakajima, Kusuji

44 Nakajima, Masaki

45 Nakamura, Yoneaki

46 Nakano, Kiyoharu

47 Nakayama, Takeo

48 Nakazawa, Kiyoshi

49 Naohara, Jisaburo

50 Ochihara, Uyeji

51 Ohba, Tsuyaji

52 Ohta, Zenzaburo

53 Okai, Seiji

54 Okamotot, Shinichi

55 Onishi, Heihicji

56 Sakamoto, Risuke

57 Sakano, Kan

58 Sasaki, Sunao

59 Shibayama, Mitsuo

60 Shinbori, Jutaro

61 Shotani, Yeiichi

62 Susuki, Rio

63 Tada, Nisaburo

64 Takai, Kinnosuke

65 Takami, Kojiro

66 Takemoto, Wazo

67 Takenura, Suyomatsu

68 Taketani, Heikichiro

69 Tanaka, Umckichi

70 Terada, Kanichi

71 Tomura, Toji

72 Tsuchiya, Renichiro

73 Tsumura, Katsusaburo

74 Une, Ichiro

75 Urayama, Mohachiro

76 Uyeda, Aisuke

77 Watanabe, Takoo

78 Yagi, Yashitaro

79 Yamada, Takuno

80 Yamada, Totaro

81 Yamamoto, Takaitsu

82 Yamamoto, Tokuji

83 Yamanishi, Sukezo

84 Yoshida, Seinosuke

85 Yoshida, Yoshitaro

86 Yoshikura, Mitsukane

87 Yoshimura, Kamekichi

Amur Maru arrived 7/24/1920 w/ 82 Japanese crew

1 Abe, Gunzo

2 Akibe, Sai...ro

3 Chde, Sadao

4 Chiba, Hoima

5 Frukawa, Kazuei

6 Fujieara, Fugimatsu

7 Fujimoto, Kuniitsu

8 Funakawa, Haruji

9 Hahacka, Haranao

10 Hakaya, Kinzo

11 Hanada, Manzo

12 Hara, Tasuku

13 Harada, Saburo

14 Hattori, Ryoichi

15 Higashi, Tasuku

16 Higo, Kiyoshi

17 Hira, Yuzo

18 Hirota, Mataichi

19 Ishibashi, Einosuke

20 Ishihara, Yojiro

21 Ishino, Yoshimatsu

22 Isshima, Einomatsu

23 Kashimura, Chusaku

24 Katayama, Shizuo

25 Katch, Morizo

26 Kawakami, Jyuichi

27 Kawamura, Yoshizo

28 Kimura, Rikimatsu

29 Kitamoto, Sotojiro

30 Kondo, Ichijiro

31 Kosaka, Tomoichi

32 Masui, Kenishi

33 Matssumoto, Yasutomi

34 Matsumoto, Denji

35 Matsuo, Genji

36 Matsushima, Ypshizuma

37 Minami, Jyotaro

38 Miyoshi, Shinkichi

39 Nagashima, Shuro

40 Nagata, Shirmosuke

41 Naitoh, Kanoh

42 Nakamoto, Kisaku

43 Nakamura, Tomozo

44 Negoro, Masanojyo

45 Nomnguchi, Kanao

46 Noshi, Seitaro

47 O..., Gunjiro

48 O..., Hoihichi

49 Ogura, Akira

50 Ohara, Masaemon

51 Ohba, Tsuyaji

52 Okada, Tariha

53 Okai, Seiji

54 Okamoto, Ikuichi

55 Okamoto, Shinichi

56 Onishi, Shigeru

57 Ono, ...

58 Orihara, Kyusaburo

59 Osamo, Toyoyoshi

60 Saitoh, Tomegoro

61 Satoh, Chujiro

62 Shinoda, Yoshiaki

63 Shinohara, Kyu'shi

64 Sugiyama, Kenji

65 Suwaki, Mitsugoro

66 Takagi, Tetsubaro

67 Taketa, Iwaji

68 Tanaka, Umekichi

69 Tanaka, Yokoichi

70 Tokuriki, Kiyoshi

71 Tokushita, Jitsuma

72 Tomura, Fujiji

73 Tsuchiya, Soyokichi

74 Tsutaumi, Shigeo

75 Uraya, Mohachiro

76 Watanabe, Takeo

77 Yabu, Ichijiro

78 Yagi, Katato

79 Yamanato, Nikihiko

80 Yamanishi, Sukezo

81 Yoshida, Seinosuke

82 Yoshimura, Juichi

Amur Maru arrived 12/9/1921 w/ 60 Japanese crew

1 Abe, Gunzo

2 Arimura, Shizuichi

3 Danno, Fukumatsu

4 Dg, Kashiku

5 Gorokawa, Hatsuzo

6 Harado, Samuro

7 Harmen, Ju

8 Hashimoto, Koichi

9 Hattori, Rioichi

10 Heshisa, Yojiro

11 Higashi, Tasuku

12 Hirasaka, Saburo

13 Hiratsuka, Yuzo

14 Ikeda, Satoshi

15 Ishiharo, Yojiro

16 Ito, Betoka

17 Iwahashi, Suemastu

18 Izumitani, Tomekichi

19 Kaisuka, Shikita

20 Kashimun, Chusuko

21 Kato, Masakiyo

22 Kawakami, Juiichi

23 Kendo, Ichijiro

24 Keshiba, Seiishiro

25 Kibukawa, Matoji

26 Matsumoto, Denji

27 Matsumoto, Yasutomi

28 Matsunaga, Masaaki

29 Miyoshi, Shinkishi

30 Nakmoto, Kisaku

31 Nakmura, Jugoro

32 O'Hara, Masazaomon

33 Ohde, Sadao

34 Ohta, Yosakichi

35 Oiwa, Risaburo

36 Okai, Seiji

37 Okuda, Takuji

38 Pujino, Hidesuko

39 Saito, Tomegorol

40 Sato, Chiujoro

41 Suemitsu, Fukuji

42 Sugiyana, Kenji

43 Taguchi, Chikanbhu

44 Tagucki, Masatoshi

45 Takeda, Iwaji

46 Tanaka, Umekichi

47 Tanaka, Yoshizo

48 Tatsuhashi, Keikichi

49 Tomura, Toji

50 Tsuchiya, Soyokichi

51 Tsuruta, Kesakichi

52 Wada, Kazuichi

53 Watanabe, Hikohei

54 Yaji, Toshio

55 Yamada, Yoshikata

56 Yamamoto, Kamoji

57 Yamguchi, Keiso

58 Yechida, Asaichi

59 Yokoi, Bunjiro

60 Yokota, Keizo

Andes Maru arrived 10/25/1919 w/  102 Japanese crew (many duplication of names)

Abe, Fakashi

Akiyama, Tameo

Aoe, Takashi

Asawa, Susuma

Ashida, Inosuke

Atsumi, Shuichi

Fakenchi, Keiji

Fateno, Kyoshiro

Ferada, Kansaku

Fsuchiya, Yonejiri

Fsukune, Feiichiro

Fukagaseko, Ninsuke

Hasagawa, Kisaku (Kisaka)

Hoizumi, Eiji

Imatsu, Sanji

Inagaki, Takashi

Inoue, Katsunosuke

Iseki, Tamchiko

Ishida, Jiro

Itano, Kotaro

Iwaki, Tsunao

Iwao, Samessi

Jihagaseko, Jinsuke

Kameishi, Shinnosuke

Kamiashi, Tokusaburo

Kanda, Tonojyo

Kanokoda, Mitsuru

Kariya, Sadakichi

Kato, Kenji

Katsu...a, Yukiteru

Kishikawa, Hinosuke

Kishino, Asaji

Kitao, Goro

Kitasawa, Morio

Kobayashi, Masajiro

Kobori, Kinjiro

Konishi, Soichi

Kurahashi, Kyukichi

Kuroki, Nobuc

Maeyama, Sogen

Mastusaki, Kajuro

Masuda, Rizo

Matsumoto, Shinichi

Matsusaki, Kajuro

Mishizawa, Mori

Mivakawa, Itaro

Miyasaki, Shigenori

Mori, Masaichi

Mori, Masanao

Mukohara, Totaro

Murata, Teizo

Musuda, Rizo

Nagase, Sojiro

Nagata, Koji

Nakashima, Mineo

Nchimura, Nikoji

Nemoto, Masami

Nisaikawa, Ainosuke

Nishi, Seitaro

Nishizawa, Mori

Niyakawa, Itaro

Noda, Yoshitaka

Okamoto, Kiyoshi

Sakami, Shuichi

Sakano, Meijiro

Sakurai, Chuichi

Sasai, Michi

Sasai, Uichi

Sawaki, Kinzo

Serida, Kikujiro

Shiga, Tadashi

Shimada, Nisaburo

Signura, Yoshiharu

Someya, Yo

Suda, Takeo

Suehiro, Tokuichi

Sugiura, Yoshiharu

Sunami, Tamekichi

Suwaki, Mitsugoro

Suzaki, Fukuji

Suzuki, Minoru

Takenaka, Kiso

Takeuchi, Keiji

Tamamura, Hitoshi

Tanada, Kanematsu

Tateno, Kyushiro

Terada, Kansaku

Tsuchiya, Yonejiro

Tsukune, Toiltro

Uchimura, Hikoji

Watanabe, Manshichi

Watanabe, Shishio

Yagifu, Somatsu

Yamagata, Toyoichi

Yamamote, Shiro

Yamamoto, Yasuo

Yanagita, Hiroshi

Yohekura, Seikichi

Yoshi, Kisei

Yoshida, Ichinosuke

Yoshida, Katsuo

Yosni, Kisei

Atagosan Maru arrived 12/9/1917 w/  47 Japanese crew

 

1 Dando, Kyosuke

2 Furukawa, Takushi

3 Harada, Hichizo

4 Inai, Chotaro

5 Inamasu, Kunitaro

6 Ishida, Itsuzo

7 Kainei, Tsuruye

8 Karibe, Kiugs

9 Kawabatu, Kiyomitsu

10 Kawakami, Fukusen

11 Kayama, Keushi

12 Kobayashi, Yozo

13 Masui, Uhei

14 Matsumura, Sakuziro

15 Matsus, Hyoichi

16 Mayeda, Ichisaburo

17 Minagawa, Chushi

18 Miura, Kaupei

19 Mori, Jenichi

20 Mori, Katru

21 Motai, Gonroku

22 Nishibe, Kikuichi

23 Nishimura, Hirokichi

24 Nishimura, Tokunozuke

25 Nozaka, Yotaro

26 Ogawa, Giziro

27 Ohmachi, Masasuki

28 Shimamoto, Tomisuki

29 Shiodr, Naoshi

30 Sonoka, Hatsuzo

31 Taguchi, Heigoro

32 Taguchi, Matsunozuki

33 Taguchi, Saukichi

34 Taguchi, Tokuzu

35 Takahata, Masajiro

36 Takasugi, Kuniji

37 Tauabe, Seiko

38 Tawaki, Kiuosuke

39 Uychara, Yutaro

40 Uyesa, Naoshi

41 Yamamoto, Kiutaro

42 Yamamoto, Kotro

43 Yamashita, Mohei

44 Yonemura, Jideo

45 Yoshida, Tadauori

46 Yoshimoto, Kazuyoshi

47 Yoshiro, Toramatsu

Atagosan Maru arrived 12/1/1920 w/  37 Japanese crew

 

1 ..ki.., Kinichiroh

2 .iyaji, Suikichi

3 Ch.o, Kyujiroh

4 Chujyo, Tamitaroh

5 H..i, ...

6 Hirai, Uichi

7 Honda, Kanehiko

8 Ka..., Tochio

9 Kemine, Suiji

10 Keyama, Kenshi

11 Kin, Tokshun

12 Kodoma, Mitsusoh

13 Kotake, Toyoji

14 Mat..., Hyoichi

15 Matsuyara, Seiichiroh

16 Minakawa, Chuji

17 Oa.kiaui, Sui

18 Ohta, Kimata

19 Ono, Sohkichi

20 Sadakata, Asaju

21 Sakai, Suishige

22 Sakata, Shozaburoh

23 Sakima, Miyajyun

24 Satoh, Takema

25 Somoda, Hatsusoh

26 T.K..aga, Ichi jyuroh

27 Taguehi, Kayosoh

28 Taira, Mataichi

29 Tamaka, Jigeb

30 Tan, Arito

31 Toguchi, Yamakichi

32 Tukuta, Aizoh

33 Yam.shita, Ichiroh

34 Yono, Kiyoshi

35 Yoshida, Cyuio

36 Yoshihira, Gieshi

37 Yoshimoto, Ka..hige

Ataka Maru arrived 7/26/1918 w/  57 Japanese crew

 

1 Anamizu, Gitei

2 Fujii, Yonetaro

3 Fukuda, Kinosuke

4 Goda, Kakichi

5 Hamagishi, Yasaburo

6 Hosokawa, Ukichi

7 Ida, Toyoji

8 Ikeda, Kgoichi

9 Ikeda, Tatamilhi

10 Irige, Torazo

11 Iwamoto, Shosabaro

12 Kaji, Harunaga

13 Katsu, Shigeru

14 Kawabata, Rumasuke

15 Kawamoto, Kazuma

16 Kimoto, Shigeru

17 Kimura, Genpachi

18 Kishimoto, Jiro

19 Kitaguchi, Toyoji

20 Kitsuda, Shoichi

21 Koiye, Kenichi

22 Matsubara, Goro

23 Matsumoto, Tsurukichi

24 Miyamoto, Sadaishi

25 Miyamoto, Toraichi

26 Mizuhara, Gengoro

27 Nakama, Kurasuke

28 Nakamizo, Wakitaro

29 Ogawa, Kaneaki

30 Ohno, Umenosuke

31 Sakurada, Umekichi

32 Sato, Kuraji

33 Shimizu, Naogoro

34 Sudoh, Shigekaza

35 Suzuki, Chichiiche

36 Tabata, Mokichi

37 Tachikawa, Kanroku

38 Takagama, Takahisa

39 Takahashi, Shiro

40 Takeishi, Yasuda

41 Takeuchi, Seumatsu

42 Tamura, Ikutaro

43 Tasaki, Takuichi

44 Tateyama, Yoshimi

45 Tsuda, Malsujiro

46 Tura, Tatsunosuke

47 Usui, Kiyoshi

48 Wada, Mitsujiro

49 Yamabe, Jiro

50 Yamamoto, Akijiro

51 Yamamoto, Sataro

52 Yamanishi, Isamu

53 Yamashita, Katsuichi

54 Yamazaki, Jirosaemon

55 Yoshida, Hyao

56 Yoshida, Mitsujiro

57 Yuasa, Tasuke

Ataka Maru arrived 9/29/1918 w/  57 Japanese crew

 

1 Anamigi, Gitei

2 Fashikawa, Kanroku

3 Goda, Kakishi

4 Hamagishi, Yasaburo

5 Hosokawa, Ukishi

6 Ida, Tagoji

7 Ikeda, Kyoishi

8 Ikeda, Tahamishi

9 Irie, Torago

10 Iura, Tatsunosuke

11 Iwamoto, Shozaburo

12 Kaji, Harunaga

13 Kamamoto, Kaguma

14 Katsu, Shigera

15 Kawabata, Kumasuke

16 Kimoto, Shigeru

17 Kimura, Genpachi

18 Kishimoto, Jirs

19 Kitaguchi, Toyoji

20 Kitsuda, Shoihi

21 Koiye, Kenichi

22 Matsubara, Garo

23 Matsumoto, Tanrnkichi

24 Migamoto, Toraichi

25 Miyamoto, Sadaichi

26 Mizuhara, Sengoro

27 Nakama, Jurasuke

28 Nakamigo, Wakitars

29 Ogawa, Kaneaki

30 Ohno, Umenosuke

31 Sakurada, Umekichi

32 Sato, Kuraji

33 Shimigu, Neogoro

34 Sudoh, Shigekaza

35 Suguki, Chichiichi

36 Tabata, Mokishi

37 Takagama, Takehisa

38 Takahashi, Shiro

39 Takaishi, Yasuda

40 Takeuchi, Senmatsu

41 Tamura, Ikutaro

42 Tasaki, Toknishi

43 Tateyama, Yoshimi

44 Tisjii, Yonetars

45 Tsuda, Matsnjiro

46 Tukuha, Kinosuke

47 Usu, Kiyoshi

48 Wada, Mitsnjirs

49 Yamabe, Jiro

50 Yamamoto, Akijiro

51 Yamamoto, Sataro

52 Yamanishi, Isama

53 Yamashita, Katsnichi

54 Yamazaki, Jirogaemon

55 Yoshida, Ayao

56 Yoshida, Mitsujiro

57 Yuasa, Tasuke

 Atlantic Maru arrived 6/24/1923 w/  34 Japanese crew

 

1 Asai, Utoru

2 Chujo, Naosaburo

3 Furukawa, Keuichi

4 Hamasaki, Mesao

5 Higo, Masakichi

6 Hino, Kyukichi

7 Kariya, Yoshiji

8 Kaseda, Eizo

9 Kin, Shumsei

10 Kotobuki, Jusen

11 Kuge, Masaki

12 Kuiashila, Tadaki

13 Kurisu, Geuji

14 Kuromi, Kuni

15 Maeda, Thei

16 Mariya, Ryohei

17 Matsusaka, Aheida

18 Mizula, Ryozo

19 Nagai, Isaburo

20 Nakashima, Ronosliu

21 Sakai, Talsuji

22 Sakiyama, Juukichi

23 Sato, Saburo

24 Seki, Yasuichi

25 Sekigawa, Zeubei

26 Shiumura, Yeikichi

27 Taguchi, Yoshikane

28 Tsubonouye, Juichi

29 Tsurusaki, Yeikichi

30 U., Kihachi

31 Uefuji, Tomokazu

32 Yamaguehi, Nabuiche

33 Yomamoto, Naosuke

34 Yoshimura, Hisao

 

 Ayaha Maru arrived 11/19/1920 w/  56 Japanese crew

 

1 Adachi, Eiji

2 Doono, Kyoichi

3 Fakunaka, Shuichi

4 Fujita, Masatsura

5 Fujiyama, Motohachi

6 Fukuda, Seijyu

7 Furutori, Kazuma

8 Hige, Saizo

9 Ijiri, Sadaichi

10 Ima, Heisuke

11 Ishiga, Nawoichi

12 Kakiuchi, Yoshimi

13 Kinoshita, Seitaro

14 Kishima, Matsusaburo

15 Kojima, Sangoro

16 Makino, Kiyoshi

17 Mamuro, Hiroichi

18 Mando, Gyoshiro

19 Matsumoto, Iitsu

20 Matsumoto, Shinjrio

21 Matsushita, Seitaro

22 Misushima, Tasoji

23 Miwa, Kinji

24 Morino, Kumitaro

25 Murayama, Michiwo

26 Nakayama, Hideaki

27 Negishi, Kyuji

28 Nogawa, Masaemon

29 Nohara, Sueyoshi

30 Ogata, Kichigoro

31 Oisumi, Tadayoshi

32 Oki, Toshinobu

33 Omisha, Tsunebumi

34 Onishi, Masasuke

35 Osawa, Tetsuwo

36 Saikyo, Ritaro

37 Satow, Minoru

38 Satow, Takuro

39 Seneda, Yoshimori

40 Shigekane, Kameichi

41 Shimizu, Nawogoro

42 Shingo, Yaroku

43 Soga, Kanewo

44 Suzuki, Yasutaro

45 Takeda, Shizumu

46 Tomie, Wasaburo

47 Toriyama, Tomoji

48 Tsuruwo, Kanoji

49 Ueda, Hikosaburo

50 Ueda, Seki

51 Uehara, Hokichi

52 Uemura, Itaro

53 Watanabe, Moriichi

54 Yamasaki, Seitaro

55 Yamashita, Sanzo

56 Yasuda, Torazo

Azumasan Maru arrived 4/9/1920 w/  56 Japanese crew

 

1 Ebisu, Kotaro

2 Fukuda, Tomoki

3 Fuse, Sadao

4 Goto, Tomekichi

5 Higashi, Kataro

6 Hirayu, Teikichi

7 Honda, Kamematsu

8 Horigome, Katsutoshi

9 Ikiuo, Yoshitaro

10 Inouye, Hiroshi

11 Iwai, Yukio

12 Kamiguchi, Yuzo

13 Kazeno, Yusuke

14 Kimura, Junzo

15 Koba, Kakumatsu

16 Kodama, Sakuju

17 Koyama, Yoshifuku

18 Kuhara, Tameichi

19 Matsumoto, Seiichiro

20 Mayeda, Miasaburo

21 Minamoto, Zuiho

22 Miyamoto, Hiroshi

23 Mori, Asamatsu

24 Mori, Hikoichi

25 Mori, Somatsu

26 Moritake, Guchi

27 Murayama, Morikata

28 Nakayama, Ikki

29 Narahara, Yuji

30 Norimatsu, Hyozo

31 Ohara, Hisaharu

32 Ono, Toyokichi

33 Osaki, Manjiro

34 Otsuki, Rikizo

35 Saito, Ahira

36 Sakai, Yoshiyuki

37 Sakamoto, Manji

38 Sasada, Ichisaburo

39 Sasada, Kinichi

40 Suwamoto, Kikumatsu

41 Suzuki, Keizo

42 Taguchi, Kiyoshi

43 Taguohi, Shikamatsu

44 Tauchi, Toyoshi

45 Tokunago, Shinzo

46 Tsuruoka, Hideichi

47 Uno, Tsuguo

48 Uyeki, Jitsumo

49 Uyeki, Mitomo

50 Uyematsu, Toju

51 Uyematsu, Toraichero

52 Wakejima, Mitsuyuki

53 Yamamoto, Usaburo

54 Yamamura, Kwanji

55 Yoshida, Masataro

56 Yoshino, Kiju

FAIR USE

Pursuant to Title 17 U.S.C. 107, other copyrighted work is provided for educational purposes, research, critical comment, or debate without profit or payment. If you wish to use copyrighted material from this site for your own purposes beyond the 'fair use' exception, you must obtain permission from the copyright owner