Make your own free website on Tripod.com

Japanese @ Ellis Island

Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names I to K

Home
Arrivals@ Ellis Island Names A-E
Arrivals @ Ellis Island Names F-H
Arrivals @ Ellis Island Names I-K
Arrivals @ Ellis Island Names L-R
Arrivals @ Ellis Island Names S-Z
Royalty & Early Arrivals
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names A
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names B to D
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names E to H
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names I to K
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names L to Q
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names R to S
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names T
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names U to Z
"Maru" (Japanese Cargo) Ship Photos
Oral History Project of Ellis Island
Historical Notes
Chinese Arrivals @ Ellis Island
East Indian Arrivals @ Ellis Island
Korean Arrivals @ Ellis Island
Siamese (Thai) Arrivals @ Ellis Island
Filipino Arrivals @ Ellis Island
Filipino Arrivals @ Angel Island

Name of Ships listed in this webpage:

Ide, Ikomasan, India, Italy, Itsukushima, Iwatesan, Jufuku, Kagoshima, Kaisho, Kanagawa, Karachi,  Kawachi, Keifuku, Kifuku, Kinkasan, Kirin (Kitsurin), Koan, Kofuku, Koki, Kureha

I

Ide Maru arrived 10/21/1918 w/  60 Japanese Crew

 

1 .., Hanshiro

2 Amatsu, Masao

3 Arima, Sumitaka

4 Arisato, Kiyomori

5 Asami, Kooshichi

6 Asano, Asadi

7 Asano, Kosuke

8 Dote, Takaichi

9 Fukano, Iwakichi

10 Fukuda, Setsuzo

11 Hamaguchi, Suikichi

12 Handa, Toshishiko

13 Harumoto, Sei

14 Hirayama, Hidesuke

15 Honda, Kamehachi

16 Honda, Kyuhei

17 Ikeda, Itsuki

18 Ikeda, Shuzo

19 Inouye, Kiichi

20 Iwaki, Kamekichi

21 Kajiwara, Kegeaki

22 Kato, Heijiro

23 Kinoshita, Shinichi

24 Konagai, Otokichi

25 Kosaka, Tokuji

26 Kuwahara, Koroku

27 Magota, Jingoro

28 Matsuo, Yoshitomo

29 Morita, Toichi

30 Moriyama, Yaichiro

31 Murata, Rokuro

32 Muraya, Sohei

33 Nagao, Miyakichi

34 Nagata, Seikei

35 Nakamura, Sanzo

36 Noguchi, Wataro

37 Okamoto, Wakanosuke

38 Osanai, Kahei

39 Ose, Yuzo

40 Ota, Magozo

41 Sasada, Kinichi

42 Sasahara, Tetsuzo

43 Sasaki, Morinosuke

44 Sasaki, Ryozo

45 Shimisu, Yeikichi

46 Shinozaki, Nobu

47 Suganuma, Kizo

48 Suzuki, Kesataro

49 Takemoto, Wazo

50 Takemura, Tozo

51 Takeshita, Takeshi

52 Takita, Kesataro

53 Takizawa, Hidenao

54 Tsuchida, Shikoichi

55 Tsugumi, Kosuke

56 Tsukada, Yoshitaka

57 Wada, Kawamasa

58 Watari, Masato

59 Yamakawa, Sutegoro

60 Yendo, Shohei

 

Ikomasan Maru arrived 8/2/1917 w/  46 Japanese crew

 

 1 Ayabe, Isijiro

2 Ayabe, Saichi

3 Fujishiro, Kichitaro

4 Iida, Sukito

5 Itami, Yonosuki

6 Iwanaga, Shinanke

7 Kaji, Masuzo

8 Kawano, Toshinawo

9 Kishi, Satao

10 Kodama, Tomokichi

11 Kohira, Yukichi

12 Koyama, Sutatsu

13 Kurokawa, Kichimatsu

14 Machida, Toyogo

15 Matsufuji, Shikas

16 Matsuo, Kensei

17 Mirumi, Neno

18 Miyasaki, Tomizo

19 Mori, Tosaburo

20 Morimoto, Kojo

21 Nagata, Sanpo

22 Nakamura, Ginzo

23 Nakano, Rokuichi

24 Nakota, Kuichiso

25 Nishida, Kojo

26 Odawara, Kumazo

27 Okubo, Shimakichi

28 Ono, Kamitaro

29 Osaki, Sakuichi

30 Tabata, Nakamura

31 Taguchi, Naoizo

32 Taira, Kuji

33 Tanaka, Sokichi

34 Togami, Yosaburo

35 Togao, Yoichiro

36 Togara, Manki

37 Toguchi, Rikiya

38 Toyama, Naotsugu

39 Toyomasu, Kazuma

40 Tsuno, Masakushi

41 Uyematsu, Toraichiro

42 Yamachita, Gunichin

43 Yamamoto, Tanekichi

44 Yamashiro, Sanchi

45 Yijima, Kenji

46 Yoshida, Jinroku

India Maru arrived 7/20/1924 w/  36 Japanese Crew

 

1 Hashidate, Minokichi

2 Hatai, Kanzaburo

3 Hiasa, Torao

4 Iizuka, Kamekichi

5 Iwamoto, Jinichi

6 Kajiki, Taneyoshi

7 Kanakogi, Shinge

8 Katsuda, Ikuo

9 Kawahara, Mutsunosuke

10 Kawahara, Tomio

11 Kayahara, Kanamo

12 Kubota, Seishire

13 Kurokawa, Kumata

14 Matsusaki, Moichi

15 Murakami, Sonso

16 Nakano, Jinkichi

17 Oka, Mitsushi

18 Onishi, Keiji

19 Sakota, Kanokichi

20 Shibata, Sentare

21 Shimada, Saburo

22 Shiroki, Kumaji

23 Sugimote, Masaru

24 Tabata, Kunskuma

25 Taihei, Genzaburo

26 Takasaka, Hiromasa

27 Takoichi, Shigoki

28 Tamni, Toshikatsu

29 Tanaka, Tsunete

30 Tatsumi, Takezane

31 Uchimura, Teigi

32 Ueno, Masao

33 Ujihara, Tokuji

34 Yamagachi, Hikogoro

35 Yamagucki, Sadamu

36 Yanamoto, Ryucho

Italy Maru arrived 5/8/1923 w/  36 Japanese Crew

 

1 Fiikumoto, Seiichi

2 Hayashi, Kiyomi

3 Higashihata, Morinosuke

4 Hirano, Ryosaku

5 Ichikawa, Yonchachi

6 Imakawa, Fukashi

7 Inoue, Motoji

8 Ishiwata, Yuki

9 Jyo, Eijyu

10 Katada, Shigeru

11 Katoh, Ijiro

12 Kazu, Genyoshi

13 Kin, Eijyun

14 Kitakata, Kosuke

15 Kumada, Masakatsu

16 Kumon, Hikaru

17 Kure, Seito

18 Matsunaga, Bumpel

19 Matsuo, Toshiro

20 Mizobe, Heikichi

21 Murakami, Hisayoshi

22 N...gase, Yoshita

23 Neshida, Teiji

24 Noguchi, Jiro

25 Noguchi, Shigeo

26 Okushima, Kenrin

27 Satoh, Tomohiko

28 Shiroiwa, Tokuji

29 Sonoda, Jitsuaki

30 Takazawa, Hirosaku

31 Takiyama, Todao

32 Tani, Urashiro

33 Tatsuhashi, Keigo

34 Uchujone, Tadashi

35 Wakabayaski, Zemji

36 Yamamoto, Sutegoro

Italy Maru arrived 8/3/1923 w/  36 Japanese Crew

 

1 Fukumoto, Seiichi

2 Hayaski, Kiyome

3 Higashihata, Morinosuke

4 Hirano, Ryodaku

5 Ichikawa, Yonehachi

6 Inoue, Motoji

7 Inoue, Motoji

8 Ishiwata, Yuki

9 Jyo, Ey'yee

10 Kare, Seito

11 Katoh, Ijiro

12 Kazu, Genyoshi

13 Kin, Eijyun

14 Kitakata, Kosuke

15 Kumada, Masakatsu

16 Kumon, Olikaru

17 Matsunaga, Bumpei

18 Matsuo, Toshiro

19 Mizobe, Heikichi

20 Murakami, Hosayoshi

21 Nagase, Yoshita

22 Nakakima, Tokujiro

23 Nishida, Teiji

24 Noguchi, Jiro

25 Noguchi, Shigeo

26 Okushima, Kenrin

27 Satoh, Tomohiko

28 Shiroiwa, Tokuji

29 Sonoda, Jitsuaki

30 Takazawa, Hirosakee

31 Takipama, Tadaso

32 Tani, Urashiro

33 Tatsahashi, Keigo

34 Uchiyone, Tadashi

35 Wakabyashi, Zenji

36 Yamamoto, Sutegoro

Itsukushima Maru arrived 7/2/1919 w/  38 Japanese Crew

 

1 ...wa, Turntaro

2 Arai, Teizaburo

3 Asafu, Kenji

4 Fuji, Tsuneo

5 Fukashima, Hyakumatsu

6 Fukuoka, Yasutomo

7 Hamatani, Shinjiro

8 Harada, Hichisaburo

9 Harada, Tamanosuke

10 Imai, Kunizo

11 Inoue, Eiikichi

12 Ishihara, Kiichi

13 Iwashita, Akira

14 Kabeya, Toyoji

15 Kawahara, Yahei

16 Kikuchi, Tamenosuka

17 Kiya, Suetaro

18 Koide, Tsuneichi

19 Kuwahara, Mikisaburo

20 Maeda, Toshizo

21 Misaka, Kenzo

22 Miyamoto, Kazusuke

23 Muro, Sotaro

24 Nagato, Kesazo

25 Nakatani, Kumataro

26 Okagami, Utaro

27 Sakawo, Tokujiro

28 Sawamoto, Kinnosuke

29 Takai, Jiroe

30 Takasugi, Kyozo

31 Taketomi, Eiichi

32 Taniguchi, Yokishi

33 Tomaki, Yosaburo

34 Tsutsumi, Takeichi

35 Watanabe, Fumie

36 Yamamoto, Kusuhei

37 Yokoi, Matsutaro

38 Yokozawa, Saburo

Iwatesan Maru arrived 4/18/1923 w/  49 Japanese Crew

 

1 Aoki, Tatsumasa

2 Araki, Danshiro

3 Araki, Kicki

4 Araki, Suijiro

5 Asai, Shokichi

6 Funato, Kijuro

7 Gima, Tomimori

8 Hashimato, Masao

9 Hayashida, Motoki

10 Hikita, Teruichi

11 Honda, Tatsukuma

12 Inouye, Kosaburo

13 Kamei, Aiki

14 Kanedawara, Yonezo

15 Kitazumi, Tamekuma

16 Kobayashi, Suikichi

17 Kodama, Fukuju

18 Kodera, Tomo

19 Kuroda, Mankichi

20 Maida, Kojiro

21 Matsumeto, Masato

22 Matsuo, Araji

23 Mishima, Kimujiro

24 Muramoto, Shin

25 Nakashima, Norimitsu

26 Nakazono, Kankichi

27 Noguchi, Tokuji

28 Okubo, Kumeji

29 Okujima, Toshiharu

30 Ono, Masaju

31 Saito, Yasujiro

32 Sakai, Fukuichi

33 Sakai, Hatsujiro

34 Sakai, Karoku

35 Sakata, Shosaburo

36 Sasada, Daian

37 Shirata, Mitsuo

38 Taguchi, Tokuzo

39 Taguchi, Toyosaburo

40 Taguchi, Tsuneroku

41 Taira, Taneju

42 Taira, Yeizo

43 Umeda, Yeizo

44 Urakami, Torashiro

45 Watanabe, Suizo

46 Yamaguchi, Kaduji

47 Yamamoto, Tomomori

48 Yamashiro, Ryuichi

49 Yeguchi, Yataro

J

Jufuku Maru arrived 5/16/1920 w/  41 Japanese Crew

 

1 Fujimoto, Genichi

2 Fujimura, Kikuji

3 Hara, Sumiji

4 Hiraga, Nobuo

5 Hiroshima, Kanbei

6 Ikeda, Iwao

7 Inoue, Atsutada

8 Inoue, Tomotsugu

9 Iwamoto, Domon...

10 Kanekigo, Saichi

11 Kato, Ichima

12 Kawamata, Sojiro

13 Kazama, Sakuhei

14 Kinoshita, Toyoji

15 Matsui, Seiichi

16 Mochizuki, Masayuki

17 Nagai, Isaburo

18 Nakahira, Kuranosuke

19 Nakajima, Keisuke

20 Natoni, Kashinosuke

21 Odagiri, Ryokichi

22 Oi, Kenji

23 Oishi, Kunimatsu

24 Okayama, Choji

25 Osumi, Norio

26 Saki, Ninzo

27 Sasaki, Daichi

28 Sawada, Masataro

29 Sawai, Yemizo

30 Shima, Moriemon

31 Sigemura, Kinzo

32 Soga, Kiichiro

33 Sugaya, Tadao

34 Tanaka, Tokuichi

35 Tsukagoshi, Tsunejiro

36 Uchibayashi, Kazuhiko

37 Uchiyama, Yeiji

38 Yamakawa, Sadasuke

39 Yebisu, Tsurukichi

40 Yoshikawa, Guichi

41 Yoshioka, Yukiye

Jufuku Maru arrived 11/18/1921 w/  41 Japanese Crew

 

1 Aoki, Kiyotaro

2 Fukumoto, Otomatau

3 Funadi, Chasaku

4 Fuzii, Asakichi

5 Hada, Seiichi

6 Hamada, Suekichi

7 Harayama, Mosaburo

8 Hayashi, Kosuke

9 Hiramoto, Kanshiro

10 Hirose, Mituszo

11 Hitani, Shiichi

12 Ito, Sakae

13 Iwasa, Keizo

14 Kabayashi, Otoo

15 Kawahigashi, Osamu

16 Kawasaki, Hisao

17 Koga, Toshio

18 Mataumoto, Lentaro

19 Minamijima, Benjiro

20 Miyauchi, Yashigumi

21 Morioka, Takato

22 Murakami, Kakushiro

23 Nakano, Eyikichi

24 Noguchi, Saichi

25 Nozumi, Terumasa

26 Ochi, Yoshitoyo

27 Ochiai, Kenzo

28 Okano, Haruto

29 Okano, Shoichi

30 Okubo, Genya

31 Onga, Yoshijiro

32 Shimigu, Gonichiro

33 Suguki, Chogoro

34 Takahata, Waichi

35 Takegawa, Genjiro

36 Takehara, Gensuke

37 Takimoto, Eyijiro

38 Taneichi, Tokichi

39 Togashi, Toshiro

40 Uchikoshi, Torakichi

41 Yahoyama, Genichiso

Jufuku Maru arrived 10/20/1923 w/  38 Japanese Crew

 

1 Aoki, Kadzuo

2 Arai, Masanosuke

3 Fujisaki, Shidzuo

4 Fukumoto, Seiji

5 Furusato, Konoyama

6 Haradzuka, Chuyemon

7 Hasegawa, Junichi

8 Hayashi, Uyeshige

9 Ide, Shigeji

10 In, Yuhei

11 Jinbo, Tsunekichi

12 Katow, Kenzo

13 Kohno, Toshinao

14 Kushibiki, Yeitaro

15 Matsumiya, Kyutaro

16 Miyata, Yoshitaro

17 Nakata, Tadao

18 Narita, Chuichiro

19 Ninomiya, Masaharu

20 Okeya, Toranosuke

21 Saeki, Nobuyuki

22 Shiota, Jirobei

23 So, Shikaku

24 Sudow, Shozo

25 Tagata, Yanosuke

26 Takahashi, Yasutaro

27 Tanaka, Yasuyuki

28 Tanaka, Yosaku

29 Tashiro, Tameji

30 Terama, Kunisaburo

31 Umeno, Showzaburo

32 Uyeshima, Yosakichi

33 Wada, Hidetoshi

34 Watanabe, Tampei

35 Yamakawa, Kinsaburo

36 Yamamoto, Taizo

37 Yasuda, Yasuhiro

38 Yoshitomi, Saburo

Jufuku Maru arrived 2/2/1924 w/  36 Japanese Crew

 

Acki, Kadzuo

2 Arai, Masanosuke

3 Fujisaki, Shizuo

4 Fukumoto, Seiji

5 Furusato, Korozan

6 Haradzuka, Chuyemon

7 Hasegawa, Junichi

8 Hayashi, Uyeshige

9 Ide, Shigeji

10 Jinbo, Tsunekichi

11 Katow, Kenzo

12 Kohno, Toshinao

13 Kushibiki, Yeitaro

14 Makata, Tadao

15 Matsumiya, Kyutaro

16 Miyata, Yoshitaro

17 Narita, Chuichi

18 Ninomiya, Yasharu

19 Okeye, Toranosuke

20 Saeki, Nobuyuki

21 Shiota, Jirobe

22 Sod..., ...

23 Tagata, Yanoauke

24 Takahashi, Yasutaro

25 Tanaka, Yasuaki

26 Tanaka, Yosaku

27 Tashiro, Tameji

28 Teraza, Kunisaburo

29 Ueeno, Showzaburo

30 Ueshima, Yosakichi

31 Wada, Hidetaro

32 Watanabe, Tanpei

33 Yamakawa, Kinsaburo

34 Yamamoto, Taizo

35 Yasuda, Yasuhiro

36 Yoshitomi, Saburo

K

 

Kagoshima Maru arrived 6/9/1917 w/  31 Japanese crew

 

1 Ayabe, Nobuiye

2 Baba, Tinsuke

3 Fumoto, Aritaka

4 Hirano, Makitara

5 Hirata, Suikichi

6 Hoshino, Hikogeiro

7 Ikoma, Isamu

8 Imura, Ringe

9 Ismi, Asakichi

10 Kanda, Yomokey

11 Kawachimaru, Kituge

12 Kawaharabayashi, Sutegeiro

13 Kawano, Sennosuke

14 Kimura, Kinzio

15 Kodama, Kentaro

16 Kuroshima, Rikimatu

17 Momoy, Sinkichi

18 Nakatani, Kumataro

19 Noro, Sinyu

20 Okazaki, Hidege

21 Oketani, Komakichi

22 Shibata, Kosaku

23 Sugahara, Hiroshi

24 Taguchi, Hatutaro

25 Taguchi, Tamaichi

26 Takemura, Toru

27 Tenyuguchi, Chikao

28 Terada, Hikozo

29 Teraoka, Shirusu

30 Ugai, Komataro

31 Watanabe, Yesuke

 

Kaisho Maru arrived 6/6/1919 w/  58 Japanese crew

 

1 Abe, Katsuzo

2 Asai, Hyohei

3 Chikano, Jenshiro

4 Endo, Michiharu

5 Fujii, Koji

6 Fujii, Masaichi

7 Fujimoto, Katzugu

8 Fujita, Tsurumatsu

9 Fumi, Sokichi

10 Goto, Hidekichi

11 Hirabayashi, Sadaichi

12 Horimoto, Hideo

13 Imura, Masao

14 Inoue, Shigetomi

15 Ishimoto, Tokichi

16 Ito, Yokichi

17 Iwamoto, Gyoichi

18 Iwamoto, Keiso

19 Kashiwagi, Yonezo

20 Kataoka, Hidezo

21 Kataoka, Nenokichi

22 Kawamata, Kokichi

23 Kawano, Hatsuemon

24 Kimura, Chuji

25 Kimura, Toshiichi

26 Kitayama, Masayuki

27 Komine, Kitoichi

28 Masaya, Yoemon

29 Matsuo, Isaku

30 Matsuura, Hisaichi

31 Minakawa, Jensei

32 Mitani, Tomeichi

33 Mitsuda, Ikuo

34 Mori, Konosuke

35 Nagayama, Shiro

36 Nakane, Kuhachi

37 Nishida, Takashi

38 Nishimura, Teruichi

39 Nitta, Masanao

40 Nomura, Kansuke

41 Okada, Etsutaro

42 Sakakida, Niemon

43 Sakuma, Tetsuzo

44 Sakurai, Tatsunosuke

45 Sato, Hyoriki

46 Sato, Kyohei

47 Shimamura, Monhichi

48 Shimazaki, Chokunu

49 Tabata, Naojiro

50 Tabata, Tomokichi

51 Takenaka, Yasunosuke

52 Tamura, Sadakichi

53 Tanahashi, Rtoya

54 Tanaka, Kesasuke

55 Usui, Shijiro

56 Watanabe, Seiichi

57 Yamamura, Shintaro

58 Yoshida, Sueki

Kanagawa Maru arrived 9/10/1917 w/  79 Japanese Crew

 

1 Adzuma, Shihyoye

2 Agawa, Jisuke

3 Araki, Jyonosaki

4 Asami, Isuke

5 Baba, Kenji

6 Fujimoto, Shiro

7 Fujita, Yasumatu

8 Fujita, Yoshio

9 Fukuda, Giichi

10 Hayakawa, Keiji

11 Hayama, Tomekiti

12 Ishida, Kamekiti

13 Iwata, Teruaki

14 Jamane, Torajiro

15 Jitukata, Urakiti

16 Kaneko, Bunzayemo...

17 Kase, Yonematu

18 Katayama, Takashi

19 Kawano, Matutaro

20 Kawatu, Keijiro

21 Kizuka, Jyunkiti

22 Koide, Shyozaburo

23 Kokado, Toraiti

24 Kokura, Kajiro

25 Kubo, Sei-ichi

26 Mayekawa, Kanji

27 Mayemura, Kumaichi

28 Mayesono, Yukiti

29 Mihori, Umekiti

30 Miki, Motaji

31 Mikuni, Toyozo

32 Miwa, Taro

33 Miyamoto, Naokusu

34 Murakami, Tokitaro

35 Nagayama, Asajyu

36 Naka, Gisuke

37 Nishi, Rokusuke

38 Nizawa, Hiroshi

39 Noda, Mutumi

40 Nojiri, Hyakki

41 Oda, Uzo

42 Oketani, Sakutaro

43 Okuma, Shigetugu

44 Omura, Nobu

45 Oyama, Yotaro

46 Saito, Kataro

47 Sakasai, Leizo

48 Sato, Ichimatu

49 Sato, Keisuke

50 Shibata, Gosuke

51 Shimada, Yeisaku

52 Suda, Ruizayemon

53 Sudo, Takeji

54 Sudzuki, Kiwnosuki

55 Taguti, Tetuzo

56 Takahashi, Ato

57 Takahashi, Shin-ichiro

58 Takakura, Kinjiro

59 Takeuchi, Orizo

60 Takeuti, Fukuji

61 Takiguti, Saburo

62 Tomiba, Shyoichi

63 Tonomura, Taijiro

64 Torii, Mitio

65 Tsunada, Ikuzo

66 Tutiya, Kitiji

67 Urayama, Haruyewon

68 Wada, Marayoshi

69 Watanabe, Sumindo

70 Yamaguti, Waichi

71 Yamakami, Kenji

72 Yamamoto, Katushin

73 Yamamoto, Kinji

74 Yamazaki, Kisabur

75 Yamazawa, Turukiti

76 Yashiro, Kikusaburo

77 Yedamoto, Mohei

78 Yoshida, Tokusuke

79 Yoshimoto, Seishi

Kanagawa Maru arrived 7/30/1919 w/  74 Japanese Crew (caution: many name duplicated in this list)

 

Adzuma, Tsuneji

Arai, Yoichi

Arie, Kitaro

Baba, Takashi

Bito, Junichi

Fujii, Kentaro

Fujimaki, Nobui

Fujita, Yasumatsu

Furuhashi, Morinosuke

Furukawa, Shoichi

Hagi, Masaichi

Harada, Ukichi

Hatsuta, Kokichi

Hayama, Tomekichi

Hikake, Makoto

Hirano, Tomehichi

Hirayama, Koichi

Hirokawa, Yoshisuku

Ishiyama, Shintaro

Itou, Yuhei

Izaki, Hitoshi

Kimura, Moichi

Kitayama, Keizo

Kokura, Kajiro

Konno, Ichiro

Koshiba, Sueji

Kubo, Seiichi

Kumano, Umeshiro

Maeda, Naokichi

Matsuoka, Gensei

Matsuoka, Yoshihisa

Matsuura, Hiroji

Mikura, Zenhichi

Miyairi, Mamoru

Miyamoto, Naokusu

Mori, Itsuji

Mori, Tamemoto

Mori, Tsunesaburo

Muramatsu, Yomo

Nagano, Kozo

Nagase, Eijiro

Nakasone, Ryutaro

Nakayama, Seikichi

Nishimura, Yasushi

Numamoto, Shizeru

Ogino, Ihei

Ogisu, Kisaburo

Ohkawa, Kiyoshi

Ohta, Sueichiro

Oikawa, Shigeyasu

Ono, Masutaro

Sakiyama, Shigeru

Sasaki, Masakuma

Sasano, Mitsuzo

Satow, Toichi

Shibata, Gosuke

Shibui, Tomekichi

Shoji, Harunosuke

Suda, Ruizaemon

Sudzuki, Keu

Sugimoto, Umejiro

Sugiyama, Benzo

Suwa, Masuji

Tasaka, Tomoyoshi

Terasaka, Yanekichi

Tomita, Masaichi

Umino, Kyusaku

Urayama, Haruemon

Wakematsu, Yushiro

Watanabe, Masao

Watanabe, Namihei

Yanahara, Takeyuki

Yashimi, Tetsuka

Yashiro, Kikusaburo

Kanagawa Maru arrived 1/24/1920 w/  55 Japanese Crew

 

1 ...ikawa, Shigeyasu

2 ...ujii, Tatetaro

3 Abe, Yasuji

4 Adzuma, Shihei

5 Arai, Yoichi

6 Baba, Takashi

7 Fujimake, Nobui

8 Fukatani, Fusanosuke

9 Harada, Ukichi

10 Hatsuta, Kokichi

11 Hayashi, Kihachi

12 Hirai, Zenji

13 Hirokawa, Yoshisuke

14 Ishibashi, Rokuro

15 Ito, Yuhei

16 Iwai, Tokichi

17 Kakefuda, Yasumatsu

18 Kimura, Yoshitaro

19 Komiyama, Tomisaku

20 Konishi, Masuji

21 Kubo, Seiichi

22 Maeda, Naokichi

23 Maeda, Saikichi

24 Matsuoka, Gensei

25 Matsuura, Hiroji

26 Minagawa, Tetsunosuke

27 Miyamoto, Naokusu

28 Mori, Itsuji

29 Nagaoka, Yoshiyuki

30 Nagase, Eijiro

31 Nakai, Giichi

32 Nakashita, Setsuo

33 Nakayama, Saichiro

34 Narui, Nobujiro

35 Ogino, Ihei

36 Ogisu, Kisaburo

37 Okawa, Kiyoshi

38 Omori, Yukimori

39 Sakamoto, Suezo

40 Sano, Kosaku

41 Sasaki, Masakuma

42 Sato, Toichi

43 Shibata, Keiichi

44 Shoji, Harunosuke

45 Sofue, Toichi

46 Sugimoto, Umejiro

47 Sugiyama, Benzo

48 Tanaka, Aimatsu

49 Urayama, Haruemon

50 Utaka, Toyoitsu

51 Wakamatsu, Yushiro

52 Watanabe, Namihei

53 Yamamoto, Hyosuke

54 Yamano, Torajiro

55 Yoshimi, Totsuka

Karachi Maru arrived 6/26/1923 w/  42 Japanese Crew

 

1 Amemiya, Juhei

2 Fujikawa, Yosaburo

3 Godaisekine, Masataru

4 Gyo, Sadakatsu

5 Hakata, Tsunejiro

6 Hana, Ichimatsu

7 Harada, Ihachi

8 Imai, Kuniso

9 Ishii, Fusaji

10 Kamiguchi, Dentaro

11 Kawamura, Ryohei

12 Kawanishi, Keitaro

13 Kimizuka, Kojiro

14 Masuda, Daikichi

15 Matsuzawa, Tsukasa

16 Mikuriya, Ryohachi

17 Miyai, Ichiro

18 Miyake, Kunizo

19 Mochikake, Masanobu

20 Mouri, Yoshisuke

21 Muramoto, Senjiro

22 Nagata, Juichi

23 Nakamura, Satsuo

24 Narahara, Junkichi

25 Naruse, Miyuki

26 Nishi, Seiji

27 Noguchi, Tametaro

28 Nomura, Ichiro

29 Ono, Toru

30 Ri, Kohen

31 Saito, Tomenosuke

32 Saki, Rinzo

33 Sato, Ushizo

34 Shin, Yukwan

35 Shingu, Gosuke

36 Shirahama, Noboru

37 Sugata, Shinichi

38 Suzuki, Sho

39 Tada, Iheida

40 Takahashi, Sangen

41 Yamamoto, Saburo

42 Yoshida, Matsugoro

Karachi Maru arrived 1/16/1924 w/  41 Japanese Crew

 

1 Amemiya, Jyuhei

2 Chin, Yukwan

3 Chirahama, Noboru

4 Godaisekine, Masataru

5 Gyo, Sadakatsu

6 Hama, Ichimatsu

7 Harada, Ihachi

8 Imai, Hozo

9 Ishii, Fusaji

10 Kamiguchi, Dentaro

11 Kawamura, Ryohei

12 Kimizuka, Koji

13 Masuda, Daikichi

14 Matsuzawa, Tsukasa

15 Mikuriya, Ryohachi

16 Miyai, Ichiro

17 Miyake, Kunizo

18 Mochikake, Masanobu

19 Mouri, Yoshisuke

20 Muramoto, Senjiro

21 Nagata, Shinichi

22 Nakamura, Satsuo

23 Nakata, Tsunejlro

24 Narahara, Jyunkichi

25 Naruse, Miyuki

26 Nishi, Seiji

27 Noguchi, Tametaro

28 Nomura, Ichiro

29 Ono, Toru

30 Ri, Kohen

31 Saito, Tomenosuke

32 Saki, Rinzo

33 Sato, Ushizo

34 Shingu, Gosuke

35 Sugata, Juichi

36 Suzuki, Sho

37 Tada, Iheida

38 Takahashi, Sangen

39 Yamamoto, Saburo

40 Yamamoto, Soichi

41 Yoshida, Matsugoro

Kawachi Maru arrived 9/3/1917 w/  100 Japanese Crew

 

1 Abe, Chuzabure

2 Abe, Moriji

3 Arai, Kasuke

4 Arai, Sumi

5 Arakawa, Rokuro

6 Arizawa, Shinki

7 Asakura, Yuju

8 Asano, Aishichi

9 Dotan, Denshichi

10 Fujikawa, Sazo

11 Fujikawa, Suehiko

12 Fujio, Masashige

13 Fujiwara, Sakujiri

14 Fukuiya, Kanjiro

15 Fukuzawa, Nakajiro

16 Goi, Rokutaro

17 Harano, Yumori

18 Hashimoto, Takeshi

19 Hikone, Tsurukichi

20 Hirano, Tsunejiro

21 Honda, Matsuzo

22 Ishibashi, Jui

23 Ishikawa, Raiji

24 Izumii, Heitaro

25 Kanezashi, Shosakie

26 Kano, Asanosuke

27 Katayose, Inosuke

28 Kawada, Washiro

29 Kihara, Kizo

30 Kinoshita, Kosaku

31 Kinoshita, Matsutaro

32 Kitamura, Shinichi

33 Kokubu, Senyoshi

34 Komatsubara, Hirokichi

35 Kondo, Mototsugu

36 Kono, Tsunekichi

37 Koshiro, Shenshin

38 Kurita, Tatsuya

39 Kusanoki, Kikuji

40 Kuwaori, Shinji

41 Maruyama, Den

42 Matsumoto, Tokuyei

43 Matsushita, Sukegoro

44 Mayeda, Yosoji

45 Mihara, Seiichi

46 Mitsujima, Sakujiro

47 Miura, Jun

48 Miyazaki, Heiji

49 Moriyama, Kizo

50 Motohiro, Isamu

51 Motomichi, Sobei

52 Murakami, Ikkaku

53 Murata, Kanshichi

54 Murata, Masazo

55 Nagae, Kenzo

56 Nagase, Bunkichi

57 Nakagawa, Koichiro

58 Nakamura, Gengo

59 Nakamura, Yoshio

60 Namiki, Tatsujiro

61 Negoro, Zenichi

62 Nem, Sojiro

63 Nohira, Yeno

64 Okabe, Harujiro

65 Okubi, Toyojiro

66 Ola, Tatsuemon

67 Onaka, Mitsuji

68 Ono, Shigeji

69 Oshima, Sadao

70 Owada, Toshisabaro

71 Sagara, Yetsuzo

72 Saito, Bunta

73 Saito, Toshiyo

74 Sakaye, Tatsumi

75 Sakurai, Hidekichi

76 Sakurai, Kinji

77 Sano, Kenji

78 Sasaki, Toichi

79 Sato, Toru

80 Shito, Denji

81 Somekawa, Kiichi

82 Suzaki, Yuichi

83 Suzuki, Junoji

84 Taguche, Mechizo

85 Takenchi, Nabeshiro

86 Takenchi, Seiichi

87 Takenchi, Senzo

88 Takita, Toichire

89 Tanaka, Fumio

90 Tat...ori, Fokujiro

91 Ujihara, Riwa

92 Urashima, Hatsuji

93 Watanabe, Shuka

94 Watanabe, Suro

95 Yamada, Sutejiro

96 Yamakawa, Hatsumori

97 Yasukawa, Karakichi

98 Yawagishi, Gosuki

99 Yemoto, Goichi

100 Yoshida, Keijiro

Kawachi Maru arrived 3/21/1920 w/  80 Japanese Crew

 

1 Abe, Chuzaburo

2 Akiyama, Toyosaburo

3 Boku, Eijitsu

4 Deguchi, Kikuo

5 Fujihara, Bihei

6 Fujihara, Sakujiro

7 Gno, Sukeo

8 Goi, Rokutaro

9 Horino, Yoshimatsu

10 Hosoya, Sho

11 Imai, Tomeji

12 Imano, Heiji

13 Imano, Shohei

14 Imoto, Goichi

15 Inada, Seikichi

16 Ioki, Yoshima

17 Itoy, Gentaro

18 Iwamoto, Hikoichi

19 Kagami, Hisawo

20 Kaihatsu, Gakubi

21 Kawaguchi, Yoshio

22 Kawasaki, Seigi

23 Kawata, Yoshiki

24 Kikuchi, Susumi

25 Kin, Kaneaki

26 Kohigashi, Rikiji

27 Komotsubara, Hirokichi

28 Kondo, Genji

29 Kondo, Shiro

30 Konishi, Kei

31 Kusunoki, Kikuji

32 Kuwaori, Nobuyoshi

33 Matsubara, Kiyoshi

34 Matsushita, Sukegoro

35 Moeda, Yasoji

36 Morisawa, Kakuji

37 Murakami, Chifumi

38 Murata, Shokichi

39 Nagai, Kenzo

40 Nagase, Bumkichi

41 Naka, Yoshisuke

42 Nakajima, Hikosaburo

43 Nakamura, Kokichi

44 Niwa, Toshiichi

45 Odajima, Torakichi

46 Ogino, Zenji

47 Ogoshi, Iwahiko

48 Oguma, Tadasato

49 Ohashi, Torazo

50 Okabe, Harujiro

51 Okiyama, Rikizo

52 Okubi, Toyojiro

53 Ouchi, Bunzaburo

54 Saito, Tokichi

55 Sakurai, Kinji

56 Sakurai, Teijei

57 Sasaki, Ioichi

58 Sasaki, Iwajiro

59 Sasaki, Shiro

60 Satake, Yoshikazu

61 Satoh, Isawo

62 Shimizu, Hiroshi

63 Sugano, Tatsuo

64 Sugiura, Shoichi

65 Suwa, Hitoshi

66 Suzuki, Kiichi

67 Suzuki, Tamamitsu

68 Takahashi, Tokunosuke

69 Takasaki, Harunosuke

70 Tashiro, Katsumasa

71 Terauchi, Yoshikichi

72 Tomita, Kinzo

73 Tsunoda, Tasuke

74 Wakabayashi, Kojiro

75 Watanabe, Tomonao

76 Yamada, Sutejiro

77 Yamada, Taneshige

78 Yoneya, Eikichi

79 Yoshida, Sanae

80 Yoshida, Zenzo

Keifuku Maru arrived 4/21/1919 w/  49 Japanese Crew

 

1 Akaboshi, Kumekichi

2 Anazawa, Torasaburo

3 Arai, Takeo

4 Atobe, Genkichi

5 Baba, Chojiro

6 Fujikawa, Kosaburo

7 Hamazaki, Seizo

8 Harada, Masanobu

9 Hashimoto, Junichi

10 Hashimoto, Kakutaro

11 Hashimoto, Katsusaburo

12 Hayashi, Nakaba

13 Hirano, Matsusaburo

14 Humada, Gohei

15 Idani, Genshiro

16 Iwamatsu, Sakao

17 Kasama, Tomvaki

18 Katow, Rokuro

19 Katsuyama, Sakuju

20 Kawabata, Kantaro

21 Kawasaki, Kojiro

22 Kobayashi, Tetsunosuke

23 Kobayashi, Umekichi

24 Koyama, Ikuharn

25 Kurihara, Koichi

26 Matsumoto, Tsutomu

27 Morita, Mitsuyoshi

28 Murakami, Rikuhei

29 Nakahara, Tomosaburo

30 Nakata, Rinji

31 Narayama, Tokuji

32 Naruse, Junichi

33 Nishihara, Isabu

34 Ogawa, Hideo

35 Ohara, Toyoichi

36 Onizuku, Kingo

37 Saitow, Kataro

38 Saitow, Yoshio

39 Shibamoto, Yuzo

40 Shibatu, Genjiro

41 Shimizu, Chonosuke

42 Tamaki, Jugoro

43 Tokahara, Usaburo

44 Watanabe, Kwanichi

45 Watanabe, Yoshitaro

46 Yamagata, Nenokichi

47 Yawuta, Shuichiro

48 Yoneshima, Toshio

49 Yoshida, Shonosuke

Keifuku Maru arrived 5/7/1921 w/  47 Japanese Crew

 

1 ...aruoka, Notaru

2 Ada, Motozo

3 Ban, Sadapro

4 Banno, Yoshitaru

5 Foshino, Tatsuo

6 Fukuchi, Y.

7 Hatanaka, Yaichiro

8 Hi...ooka, Kiteku

9 Honda, Toshiaki

10 Hurakami, Tainetaro

11 Iisawa, Shikiro

12 Imai, T.

13 Inoue, T.

14 Ish..., Umeki

15 Iwakita, S.

16 Joseph, Zwilla

17 Kamisaka, T.

18 Kanda, Canematsu

19 Kimura, S.

20 Kitagawa, J.

21 Kono, Sugitaro

22 Minami, Yonekichi

23 Nishimoto, M.

24 Niwa, Iwakichi

25 Niwa, Seiichi

26 Numata, Shiguru

27 Ochiai, Mitimobo

28 Okasaki, T.

29 Perkins, Harry Kim

30 Sa...ra, Tadasu

31 Sasaki, Tokimasa

32 Seki, Tame Toyo

33 Shobu, M.

34 Tabata, N.

35 Tadokoro, H.

36 Takamoto, Masayoshi

37 Takayasu, Saichi

38 Takeguchi, Tomejiro

39 Tanaka, K.

40 Tanaka, K.

41 Tomiyasu, Ichihei

42 Tsuchida, S.

43 Uchida, Yojiro

44 Uesaka, Y.

45 Yamada, Nasamori

46 Yoshida, Katsutaro

47 Yoshioka, S.

Keifuku Maru arrived 6/14/1924 w/  31 Japanese Crew

 

1 Aoyama, Masanao

2 Fujimoto, Genichi

3 Fukudome, Yeizo

4 Hanata, Hiromu

5 Hara, Sumiharu

6 Harada, Juzo

7 Hayashi, Kanichi

8 Hoshikawa, Chugoro

9 Ishihara, Takeo

10 Ito, Tamisuke

11 Kawaguchi, Ainosuke

12 Kawase, Yosa

13 Kikuchi, Fusakichi

14 Kimura, Junichi

15 Maruyama, Yoshio

16 Mitani, Matsutaro

17 Nakano, Juichi

18 Obo, Shigehiko

19 Odagiri, Ryokichi

20 Okita, Kiyoshi

21 Sasaki, Daiji

22 Shimomura, Takeo

23 Shirozawa, Shohei

24 Takeuchi, Masajiro

25 Tanaka, Shigeru

26 Tomida, Matsutaro

27 Uyeda, Genroku

28 Uyeda, Tatsugo

29 Watanabe, Toyoji

30 Yoshimura, Kenjiro

31 Yutaka, Yeisai

Keifuku Maru arrived 9/23/1924 w/  29 Japanese Crew

 

1 Aoyama, Masanao

2 Fujimoto, Genichi

3 Fukudome, Yeizo

4 Hanada, Hiromu

5 Hara, Sumiharu

6 Harada, Juso

7 Hayashi, Kanachi

8 Hoshikawa, Chugoro

9 Ishihara, Takec

10 Ito, Tamisuko

11 Kawaguchi, Ainosuko

12 Kawase, Yosa

13 Kikuchi, Fusakichi

14 Kimura, Junichi

15 Maruyama, Yoshio

16 Mitani, Matsutaro

17 Nakano, Juichi

18 Obo, Shigehiko

19 Odagiri, Ryokichi

20 Okita, Kiyoshi

21 Sasaki, Daishi

22 Takeuchi, Masajiro

23 Tanaka, Shigeru

24 Tomida, Matsutaro

25 Uyeno, Tatsugo

26 Uyeta, Genroku

27 Watonabe, Toyoji

28 Yoshimura, Kenjiro

29 Yutaka, Yeisai

 

Kifuku Maru arrived 5/23/1919 w/  49 Japanese Crew

 

1 Amari, Toshio

2 Fujimoto, Kumasaburo

3 Hamaji, Yasumasa

4 Hashiguchi, Cho

5 Higashiyama, Tomishige

6 Hirata, Shizuzo

7 Horiguchi, Katsujiro

8 Ichimaru, Masakichi

9 Ichiro, Iikawa

10 Imano, Minomatsu

11 Ishibashi, Chotaro

12 Kaneko, Seiichi

13 Kanogae, Yutaka

14 Kawabata, Shinji

15 Kawara, Tomio

16 Kokanomaru, Tatsumatsu

17 Kondo, Kiyoshigo

18 Masaki, Hisao

19 Mitsuishi, Masaki

20 Mori, Kaomune

21 Morishima, Masaichi

22 Murakami, Jintaro

23 Murata, Tomokichi

24 Nagahama, Yasuzo

25 Nishii, Seismon

26 Nishioka, Akira

27 Numata, Kurasaburo

28 Ouchi, Munomizu

29 Sawano, Minoru

30 Sekine, Harutaro

31 Shimizu, Kontaro

32 Shinozaki, Susumu

33 Soga, Toyomasa

34 Sugita, Hiroshi

35 Takanaka, Saisuke

36 Takeshita, Kisaku

37 Tomihara, Genze

38 Totani, Tadanori

39 Toyonaga, Jingoro

40 Uu, Kihachi

41 Yamaguchi, Shinzaburo

42 Yamanaka, Masayuki

43 Yamano, Tokumatsu

44 Yamashita, Hajime

45 Yamashita, Rikukai

46 Yamashita, Soiichi

47 Yasuda, Tetsus

48 Yawata, Kiichiro

49 Yoshimoto, Toyota

Kifuku Maru arrived 2/2/1922 w/  44 Japanese Crew

 

1 Akutagawa, Soraku

2 Akuyama, Yoshio

3 Arai, Jutaro

4 Fukumoto, Tsuruji

5 Fukutomi, Tadao

6 Funaki, Kiichi

7 Hayashi, Masayuki

8 Higashi, Ichibei

9 Honma, Tetsuo

10 Hozumi, Todaaki

11 Ichikura, Zenshichi

12 Ichimura, Shoichi

13 Ishiyama, Kyusaburo

14 Iyeda, Sajiro

15 Kawano, Kesamaku

16 Kijima, Yukichi

17 Kitamura, Genya

18 Kojima, Toyokichi

19 Komishi, Masakazu

20 Komori, Haruji

21 Koyama, Suyekichi

22 Matsuo, Shigeharu

23 Matsuura, Yashisaburo

24 Nagatami, Kanjuco

25 Naito, Yasunosukes

26 Nakano, Toichi

27 Nobuki, Miyozo

28 Okai, Somekichi

29 Okubo, Yoshitaka

30 Sakota, Harukichi

31 Shimoyama, Kesasuke

32 Shinmura, Naokichi

33 Takahashi, Buyemon

34 Takahashi, Yasuzo

35 Takano, Saburo

36 Takehara, Bunichi

37 Toyoda, Tomekichi

38 Utsunomiya, Iwakichi

39 Uyeda, Chuji

40 Uyeki, Hajime

41 Watanabe, Sukeshichi

42 Yamamoto, Han

43 Yamanchi, Yomaro

44 Yoshida, Tsunekichi

Kinkasan Maru arrived 8/25/1921 w/  52 Japanese Crew

 

1 Araki, Shiro

2 Arikawa, Masahide

3 Aroki, Aritoshi

4 Ayabe, Isejiro

5 Fujii, Fisaku

6 Harada, Hiroshi

7 Hashimoto, Fusakichi

8 Ikkaku, Hiroshi

9 Imamura, Shotaro

10 Ito, ...niji

11 Kitayama, Masayuko

12 Maeda, Yotaro

13 Matsuo, K...hiro

14 Matsuzaki, Setsuji

15 Miyagawa, Mitsuo

16 Miyahara, Juro

17 Miyaji, Chozo

18 Miyake, Yorio

19 Miyamoto, Kiohitaro

20 Mori, Yoshio

21 Moto, Taicki

22 Mutsukura, Tsukumo

23 Nagaoka, Ihiro

24 Nakagawa, Sakae

25 Nakamura, Soji

26 Nakashima, Toyofusa

27 Nakatsukasa, Asamatsu

28 Negawa, Daikichiro

29 Oda, Mitsuyoshi

30 Orito, Horin

31 Osaki, Sakuichi

32 Saeki, Juzo

33 Sakai, Ichisaburo

34 Sakino, Junichiro

35 Shimidzu, Iwao

36 Sonada, Masayuki

37 Sonada, Tsuruo

38 Sugimoto, Kihachi

39 Sugimoto, Tomekichi

40 Taguchi, Koichi

41 Taguchi, Saichi

42 Taguchi, Yoshimitsu

43 Tahira, Tanemasa

44 Takagi, Iwao

45 Takahashi, Kazue

46 Takahashi, Zensaku

47 Thiraishi, Yoshitaro

48 Tukuda, Kijuro

49 Wada, Denjira

50 Yamamoto, Isao

51 Yamashita, Toju

52 Yoshida, Suchachi

 

Kirin (Kitsurin) Maru arrived 8/23/1918 w/  70 Japanese crew

 

1 Akira, Watanabe

2 Akiyoshi, Hosoi

3 Chotaro, Imai

4 Eizo, Hashiguchi

5 Fukirichi, Imanichi

6 Garo, Kurodo

7 Giichi, Fujimoto

8 Gorukichi, Sakamoto

9 Hidematsu, Satoh

10 Hideyuki, Narukawo

11 Hikojiro, Hiyama

12 Hyogonosuke, Ishikawa

13 Hyozo, Namikowa

14 Ichiro, Yokoyama

15 Imosuke, Sumita

16 Inosuke, Baba

17 Jitsuji, Dru

18 Junichi, Yanuamoto

19 Junkichi, Satoh

20 Junnosuke, Yoshivara

21 Kakusku, Urata

22 Kamo, Uyema

23 Kanaye, Takeuchi

24 Katsushige, Hosaka

25 Kazuichi, Nakamura

26 Keijiro, Sakata

27 Ken, Fukuda

28 Kihachiro, Osada

29 Kinroku, Satoh

30 Kiutoh, Fujimoto

31 Kosaku, Nagasawa

32 Kozutaro, Nakayama

33 Kumaichi, Yokota

34 Masawo, Uyeda

35 Masayoshi, Satoh

36 Momoshige, Fukushima

37 Moriwo, Seshto

38 Namikichi, Tanaka

39 Nawokichi, Kawakrui

40 Nobora, Nishikawa

41 Poyataro, Kasetani

42 Riichi, Hirano

43 Ritsuzo, Kikuchi

44 Sanokichi, Kojima

45 Seiichi, Kimura

46 Seiichiro, Tanaka

47 Seitaro, Yoshii

48 Seizaburo, Mayeda

49 Shigeji, Ohno

50 Shin, Hashimoto

51 Shinichi, Nogata

52 Shuichi, Kojima

53 Soichi, Tauabe

54 Sukenori, Takeyama

55 Sutekichi, Nakamura

56 Takeshi, Fukano

57 Takutaro, Tokayama

58 Tamijiro, Yamamoto

59 Tatsunosuke, Ohneda

60 Teikichi, Suguira

61 Tokitaro, Murakami

62 Uasakichi, Kusaka

63 Usaburo, Wakawoji

64 Watsuzo, Ohta

65 Yonejiro, Dohata

66 Yoshitatsu, Nozawa

67 Yosnitaro, Uyeda

68 Yosukichi, Ido

69 Yujiro, Takemoto

70 Yutaka, Hirata

Kirin (Kitsurin) Maru arrived 12/23/1918 w/  70 Japanese Crew

 

1 ?Fugimoto, Kinto

2 Baba, Inosake

3 Den, Jitsuji

4 Dohata, Yonejiro

5 Fujimoto, Giichi

6 Fukano, Takeshi

7 Fukuda, Ken

8 Fukushim, Mo...hige

9 Geshita, Morio

10 Hirano, Riichi

11 Hirata, Yutaka

12 Hiyama, Hikojiro

13 Hosaka, Katsushige

14 Hoshiguchi, Eizo

15 Hoshimoto, Shin

16 Hosoi, Akiyoshi

17 Ido, Yosukichi

18 Iniai, Chotaro

19 Inianishi, Fukuichi

20 Ishikawia, Hyogonosuke

21 Kakuda, Inosake

22 Kawakami, Naokichi

23 Kikuchi, Ritsnzo

24 Kinwra, Seiichi

25 Kojima, Sanokichi

26 Kojima, Shuichi

27 Kosetani, Toyotaro

28 Kuroda, Goro

29 Kusaka, Masakichi

30 Maeda, Seizaburo

31 Murakanir, Iokitaro

32 Nagata, Kihachire

33 Nagata, Shinichi

34 Nagosawa, Kosaku

35 Nakamura, Kazuichi

36 Nakamura, Sutekichi

37 Nakayawa, Kazutaro

38 Namikawa, Hyozo

39 Nishikawa, Noboru

40 Norukawa, Hideyuki

41 Nozowa, Yoshitatsu

42 Ohneda, Tatsunosuke

43 Ohno, Shigeji

44 Ohta, Matsuzo

45 Sakamoto, Gonkichi

46 Satata, Keijiro

47 Sato, Hidematsa

48 Sato, Junkichi

49 Sato, Kinroku

50 Sato, Mosayoshi 51 Sugilra, Teikichi

52 Takayama, Takutaro

53 Takemoto, Yujiro

54 Takeuchi, Kanae

55 Takezama, Sakenori

56 Tanabe, Saichi

57 Tanaka, Namikichi

58 Tanaka, Seiichiro

59 Ueda, Masao

60 Ueda, Yoshitaro

61 Uema, Kamo

62 Urata, Kakusuke

63 Wakaoji, Usaburo

64 Watanabe, Akira

65 Yamamoto, Junichi

66 Yokota, Kumaichi

67 Yokoyama, Ichiro

68 Yomamoto, Tamijiro

69 Yoshihara, Junnosuke

70 Yoshii, Seitaro

 

Kirin (Kitsurin) Maru arrived 3/9/1919 w/  70 Japanese crew

 

1 Baba, Inosuke

2 Den, Jitsaji

3 Dohata, Yonejiro

4 Fujimoto, Giichi

5 Fujimoto, Kinto

6 Fukano, Takeshi

7 Fukashima, Momoshige

8 Fukuda, Ken

9 Hashiguchi, Eizo

10 Hashimoto, Shin

11 Hirano, Riichi

12 Hirata, Yutaka

13 Hizama, Hikojiro

14 Hosai, Akiyoshi

15 Hosaka, Katsushige

16 Ido, Yosakichi

17 Imai, Chotaro

18 Imanishi, Fukuichi

19 Ishikawa, Hyogonosake

20 Kakuda, Inosuke

21 Kasetani, Tozotaro

22 Kawakami, Naokichi

23 Kikuchi, Ritsazo

24 Kimura, Seiichi

25 Kojima, Sanokichi

26 Kojima, Sbuichi

27 Kuroda, Goro

28 Kusaka, Masakichi

29 Maeda, Seizaburo

30 Marakami, Tokitaro

31 Nagasowa, Kosaka

32 Nagata, Shinichi

33 Nagota, Kihachiro

34 Nakamura, Kazuichi

35 Nakamura, Sutekichi

36 Nakayama, Kazataro

37 Namikawa, Hyozo

38 Narukawa, Hidezuki

39 Neda, Masao

40 Neda, Yoshitaro

41 Nishikawa, Nobora

42 Nozawa, Yoshitatsa

43 Ohneda, Tutsunosake

44 Ohno, Shigeji

45 Ohta, Matsuzo

46 Sakamoto, Gonkichi

47 Sakata, Keljiro

48 Sato, Junkichi

49 Sato, Kinroku

50 Sato, Masazoshi

51 Seshita, Morio

52 Soto, Hidematon

53 Suginra, Teikichi

54 Takayama, Tokutaro

55 Takemoto, Yujiro

56 Takeuchi, Kanae

57 Takeyama, Sakenori

58 Tanabe, Soichi

59 Tanaka, Seiichiro

60 Tonaka, Namikichi

61 Uema, Kamo

62 Unata, Kakusuke

63 Wakaoji, Usaburo

64 Watanabe, Akira

65 Yamamoto, Junichi

66 Yamamoto, Tamijiro

67 Yokota, Kumaichi

68 Yokoyama, Iebiro

69 Yoshihara, Junnosuke

70 Yoshii, Seitaro

 

Kirin (Kitsurin) Maru arrived 10/12/1919 w/  60 Japanese crew

 

1 Aizu, Hiroshi

2 Akagi, Shomatsu

3 Asaoka, Akira

4 Ashikawa, Yasuhei

5 Eda, Hachiro

6 Fukaura, Joichi

7 Harada, Tamotsu

8 Hashimoto, Junichi

9 Hashimoto, Makoto

10 Ina, Ichiro

11 Isono, Kiuya

12 Iwakiri, Denjiro

13 Iwamatsu, Shigeyoshi

14 Iwasaka, Togoro

15 Kashihara, Inosuke

16 Katayama, Mankichi

17 Kawabe, Jitaro

18 Kendo, Kihei

19 Kimura, Riichi

20 Kimura, Tokuji

21 Kojima, Masasuke

22 Kumasaka, Masaki

23 Kushida, Shinjiro

24 Maruo, Tonahachi

25 Matsumoto, Inokuma

26 Matsumura, Kozaburo

27 Mayeda, Seizaburo

28 Mimi, Nisaburo

29 Mitsura, Sadashigi

30 Miyabara, Katsuzo

31 Miyaji, Yoshiki

32 Morimoto, Hironori

33 Murai, Kametaro

34 Nakae, Tsuruji

35 Nakamura, Kazuichi

36 Nakanishi, Kaoru

37 Nakayama, Kazutaro

38 Namba, Hiroshi

39 Nukumi, Seisuke

40 Obana, Jinzo

41 Okafuji, Goro

42 Okazaki, Kikuji

43 Saito, Tatsumi

44 Sato, Masayoshi

45 Sato, Yoshikichi

46 Shimazaki, Mokichi

47 Shimogami, Kotaro

48 Shirai, Tokio

49 Shiraiwa, Ichizo

50 Suganuma, Aki 51 Sugita, Isaburo

52 Suwabi, Toshikazo

53 Tanaka, Kameshige

54 Tanaka, Tarokichi

55 Tazaka, Kozo

56 Uyeda, Junichi

57 Watanabe, Akira

58 Watanabe, Minoru

59 Yamaguchi, Toichi

60 Yamamoto, Junichi

Koan Maru arrived 8/3/1919 w/  46 Japanese Crew

 

1 Asai, Iwahei

2 Azuma, Shoichi

3 Fujimoto, Yohei

4 Fumoto, Reishi

5 Furutani, Bitsuchi

6 Hagino, Kiyotasea

7 Horii, Masaji

8 Horikoshi, Shuntaro

9 Inagaki, Bungoro

10 Ishida, Kenmei

11 Kamekura, Motozo

12 Karashima, Kurataro

13 Kariya, Tatsui

14 Katayama, Kanichi

15 Katayama, Keijiro

16 Kato, Komajiro

17 Kawakami, Masazumi

18 Kawamuki, Akira

19 Kawamura, Tomekichi

20 Ki, Kikunori

21 Kiyama, Takichi

22 Kobayashi, Isamu

23 Koike, Koichi

24 Matsushita, Mataki

25 Nakajima, Yeijiro

26 Nakano, Masataro

27 Okugawa, Shoichi

28 Okugawao, Toichiro

29 Otsuka, Takematsu

30 Sakane, Sataro

31 Sano, Takaji

32 Sato, Jinkichi

33 Shiomi, Matsujiro

34 Shiromoto, Yeinojho

35 Shirosaka, Koya

36 Sugata, Shinichi

37 Takano, Teishiro

38 Terahara, Toyo

39 Teraoka, Nonitsune

40 Tokuno, Shigeo

41 Tsukada, Rimi

42 Uchida, Tojiro

43 Ushijima, Sanji

44 Yamada, Kumahichi

45 Yamanaka, Iwahachi

46 Yamano, Teruichi

Kofuku Maru arrived 11/15/1920 w/  8 Japanese Crew

 

1 Hamada, Takewon

2 Kamada, Isohei

3 Kambe, Takiji

4 Maruoka, Namiji

5 Meguri, Toshiharn

6 Nagaya, Kumao

7 Noshezaki, Heikichi

8 Okayama, Namishiro

Kofuku Maru arrived 3/6/1921 w/  12 Japanese Crew

 

1 Goka, Yeisaburi

2 Hamada, Takenori

3 Iuazawa, Tukmnatin

4 Kamad, Isohei

5 Kambe, Takiji

6 Kobayashi, Sahei

7 Maruoka, Naunji

8 Nagoya, Kumas

9 Nishizaki, Heikichi

10 Okayama, Namisbiro

11 Suzaki, Riichi

12 Wa.anabe, Yasukicho

Kofuku Maru arrived 5/9/1924 w/  31 Japanese Crew

 

1 Audo, Kazno

2 Enomoto, Sutizo

3 Furutausi, Saichi

4 Honda, Sunao

5 Hubota, Yoshio

6 Ishizuro, Kataro

7 Iwai, Ryosaku

8 Kauae, Ryuhei

9 Kawamoto, Yaoji

10 Komori, Yojiro

11 Minami, Chozaburo

12 Mito, Shichihei

13 Miyaura, Yoshio

14 Moriishi, Takashi

15 Nakamura, Titsumasa

16 Nishimura, Shsichi

17 Noritake, Yoshimaru

18 Oshima, Kynjiro

19 Ouchi, Yoshio

20 Sakaguchi, Tannimatsu

21 Shimpo, Sadao

22 Shiusu, Takiyoshi

23 Taira, Nakakichi

24 Takiyama, Takinobu

25 Tanchi, Chiyokichi

26 Taniwaki, Ichitaro

27 Tokunaga, Jitsukichi

28 Yamamoto, Koji

29 Yamashita, Mitsuzo

30 Yamazaki, Wataru

31 Yozawa, Yutaka

Kofuku Maru arrived 7/24/1924 w/  30 Japanese Crew

 

1 Audo, Haguo

2 Enomoto, Sutejo

3 Faniwaki, Ichitaro

4 Furutani, Saiohi

5 Honda, Sunao

6 Kanae, Ryuhi

7 Kawamoto, Yaoji

8 Komori, Yojiro

9 Kubota, Yashio

10 Minami, Chozaburo

11 Miyavra, Yoshio

12 Nakamura, Tetsumasa

13 Nichimaru, Shoichi

14 Nito, Shichichu

15 Noriishi, Takeshi

16 Noritake, Yoshimara

17 Oshima, Kyujira

18 Ouchi, Yoshio

19 Sakaguchi, Tsunimatsu

20 Shimpo, Sadao

21 Shinsu, Takeyoshi

22 Swar, Rosanu

23 Taera, Naka...ichi

24 Takeyama, Takenobu

25 Tanchi, Chiyokichi

26 Tonkanago, Yitsukichi

27 Yamamoto, Koji

28 Yamapaki, Wataru

29 Yamashita, Mitsuzo

30 Yo...awa, Yutaka

Koki Maru arrived 10/28/1921 w/  43 Japanese Crew

 

1 Endo, Taro

2 Flamada, Tokutaro

3 Fujita, Kazuo

4 Fukuda, Eikichi

5 Fumoto, Matsuta

6 Haraoho, Mutsue

7 Jivata, Sotaro

8 Katayama, Tomizo

9 Kikuchi, Matsuji

10 Kitamura, Yosaburo

11 Kurushima, Kotaro

12 Makareichi, Zyukichi

13 Manabe, Yaemon

14 Masuyama, Tomoji

15 Matsumoto, Masaichi

16 Matsumoto, Ribeit

17 Meida, Torakichi

18 Mishiya, Jisaku

19 Miyagawa, Kinichi

20 Nakamura, Tsunematsu

21 Nakata, Korsichi

22 Ochi, Akira

23 Okiyamo, Shintaro

24 Okushiro, Kon

25 Oshio, Toiishi

26 Pezoro, Sumio

27 Shinizu, Chomosuke

28 Shirakawa, Sancosuki

29 Skeda, Aannosuke

30 Stoh, Jiro

31 Sugimoto, Kaichi

32 Taniguchi, Masaichi

33 Toe, Manyoro

34 Tomita, Katsuchi

35 Tsubai, Yorekichi

36 Twanoto, Twas

37 Vmetani, Kichicaro

38 Yamaguchi, Kamejiro

39 Yamamoto, Genkichi

40 Yamamoto, Shigeyaki

41 Yamarchi, Bunkichi

42 Yamuyuchi, Shigeru

43 Yoshinaga, Morizo

Kureha Maru arrived 11/2/1920 w/  58 Japanese Crew

 

1 Amaki, Kenji

2 Fujito, Toranosuke

3 Fukuoka, Katsuro

4 Goto, Soichi

5 Hirano, Ushinosuke

6 Horikawa, Yeikichi

7 Ikezoye, Heikichi

8 Imoto, Ryuichi

9 Irimura, Teiji

10 Ishii, Iohachi

11 Ishii, Ryokichi

12 Itakura, Itaro

13 Iwai, Kaneji

14 Iwase, Jinkichi

15 Kayano, Kouji

16 Kiuchi, Motosaburo

17 Kobayashi, Kuniji

18 Koroishi, Seichi

19 Kubo, Iseto

20 Kuroyanagi, Nobuhara

21 Minamoto, Masakichi

22 Miura, Naoichi

23 Miyasaki, Yasuo

24 Miyata, Keiji

25 Murakami, Muraichi

26 Murayei, Shuro

27 Nakamura, Masayoshi

28 Nishihara, Senri

29 Nomura, Katsutaro

30 Nomura, Seitaro

31 Ogawa, Keitaro

32 Okada, Kinichi

33 Ouki, Hyosuke

34 Ozawa, Yukikatsu

35 Rikida, Shuichi

36 Saga, Umpei

37 Saito, Komakichi

38 Sakawa, Tomojiro

39 Sato, Masaki

40 Sawada, Kyutaro

41 Shimizu, Sanzo

42 Sugimoto, Yosaku

43 Tabusa, Fujitaro

44 Takahashi, Shiro

45 Tanahashi, Sahei

46 Tominaga, Yasuhide

47 Tsurumi, Hikojiro

48 Uyeda, Taichi

49 Wada, Tetsuzo

50 Wakamatsu, Kyosaku

51 Watabe, Shigetada

52 Watanabe, Jiro

53 Watase, Kesakichi

54 Yamashita, Sanehide

55 Yano, Kisaburo

56 Yeguchi, Tameharu

57 Yokota, Zenichi

58 Yoshimura, Aikichi

FAIR USE

Pursuant to Title 17 U.S.C. 107, other copyrighted work is provided for educational purposes, research, critical comment, or debate without profit or payment. If you wish to use copyrighted material from this site for your own purposes beyond the 'fair use' exception, you must obtain permission from the copyright owner