Make your own free website on Tripod.com

Japanese @ Ellis Island

Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names U to Z

Home
Arrivals@ Ellis Island Names A-E
Arrivals @ Ellis Island Names F-H
Arrivals @ Ellis Island Names I-K
Arrivals @ Ellis Island Names L-R
Arrivals @ Ellis Island Names S-Z
Royalty & Early Arrivals
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names A
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names B to D
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names E to H
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names I to K
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names L to Q
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names R to S
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names T
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names U to Z
"Maru" (Japanese Cargo) Ship Photos
Oral History Project of Ellis Island
Historical Notes
Chinese Arrivals @ Ellis Island
East Indian Arrivals @ Ellis Island
Korean Arrivals @ Ellis Island
Siamese (Thai) Arrivals @ Ellis Island
Filipino Arrivals @ Ellis Island
Filipino Arrivals @ Angel Island

Name of Ships listed in this webpage:

Wakasa, Wales, Washington, Woyo, Yamagata, Yaye, Yehoshi, Yeifuku

W

Wakasa Maru arrived 7/12/1917 w/  101 Japanese crew

 

1 Abe, Taiji

2 Agawa, Ryozaburo

3 Asanuma, Kiyoshi

4 Daishinia, Sozaburo

5 Deguchi, Yoraemon

6 Echigo, Bunjiro

7 Fakida, Kinozo

8 Fanaka, Seiichi

9 Fitta, Kisaku

10 Fuhuwara, Shigetaka

11 Fujii, Masami

12 Fujikawa, Sanshichi

13 Fukuchi, Junzo

14 Fukuda, Jinichi

15 Furukawa, Hiroshi

16 Fuwake, Tomeiche

17 Hara, Kenichi

18 Hara, Kiyosuke

19 Hara, Sumiji

20 Hari, Nagafuku

21 Hioki, Yoshinori

22 Hirano, Kyo

23 Hirata, Teijiro

24 Hirosuye, Kunima

25 Inouyo, Asajiro

26 Ishii, Tsunaysaki

27 Ito, Tokujo

28 Iujimura, Soichi

29 Kanasaka, Kuratara

30 Kashuvazaki, Fukularo

31 Kato, Ukicki

32 Kinchi, Koji

33 Kitamura, Genji

34 Kobayashi, Daisuke

35 Kobayashi, Sogo

36 Kobayashi, Yasujiro

37 Koheyiamo, Masayoshi

38 Koisho, Kiku

39 Kornigama, Naotaro

40 Kumagai, Naofiro

41 Kuwahara, Yashio

42 Makunaga, Kozo

43 Makunubu, Asanas

44 Makuskita, Kakutaro

45 Marno, Rokuichi

46 Mase, Zentaro

47 Matsumoto, Gunji

48 Matsuoka, Gensei

49 Miwa, Kikujiro

50 Miwa, Rinichi

51 Moriyama, Suzunosuke

52 Morizaki, Shintaro

53 Muroki, Takejiro

54 Nagamima, Torakichi

55 Nakada, Shickichi

56 Nakagawa, Genichi

57 Nakamira, Sataro

58 Nakamura, Denkichi

59 Nakauiohi, Kishiro

60 Nakayama, Chugo

61 Nishida, Shintaro

62 Ogino, Ihei

63 Ogota, Muneo

64 Ohira, Norikuni

65 Oniohi, Sukeji

66 Sachikawa, Isurukichi

67 Sagisaka, Koshiro

68 Sakashita, Kanko

69 Sakata, Enji

70 Sakuri, Bunsuke

71 Sasagawa, Seiichi

72 Sasaya, Untaro

73 Seino, Osamu

74 Sekine, Kanryu

75 Shaji, Harunosuste

76 Shiba, Tomipio

77 Shigelaka, Niaeda

78 Shimoyama, Kiyoshi

79 Shioga, Tomikichi

80 Suda, Bunhei

81 Sudzuki, Shigeyuki

82 Takahara, Shoichi

83 Takahashi, Asaji

84 Takahashi, Kota

85 Takahashi, Takuzo

86 Takiguchi, Kamemaku

87 Takiguchi, Nuijakichi

88 Taniguchi, Shuji

89 Toazuka, Hideo

90 Uchiyama, Naoji

91 Ujifuku, Shintaro

92 Umezaki, Kikuji

93 Uyeda, Takuna

94 Uyehara, Hirosake

95 Yamade, Minataro

96 Yamamato, Sakuzo

97 Yanai, Shigekichi

98 Yebizawa, Yuzuru

99 Yoshida, Seisaku

100 Yoshino, Toraji

101 Yoshiwara, Motokichi

Wales Maru arrived 3/4/1923 w/  37 Japanese crew

 

1 Aihara, Hajime

2 Azuma, Kajiro

3 Harada, Kokichi

4 Hirashima, Suchiro

5 Ishikawa, Yoichi

6 Kawabata, Kankichi

7 Kita, Kichijiro

8 Koshirakata, Kanjaburo

9 Koyama, Tsuniji

10 Kusama, Nakazo

11 Murashige, Masaichi

12 Nakamura, Kengo

13 Nakano, Hidegoro

14 Nakashima, Suketashi

15 Nei, Kurakichi

16 Nishi, Mataichi

17 Nomura, Takewo

18 Ogawa, Yutaka

19 Ohkubo, Sajoh

20 Okura, Tokutaro

21 Sarai, Kakusuke

22 Satomura, Matsuji

23 Shigi, Genichi

24 Shimada, Mitsugi

25 Shimizu, Masakata

26 Sudo, Gisaku

27 Sugahara, Hirokichi

28 Tamagami, Tsugunobu

29 Ueda, Fukumitsi

30 Wakiyama, Kinji

31 Yamaguchi, Tokubei

32 Yamamoto, Suezo

33 Yamanishi, Sukezo

34 Yamazaki, Suetaro

35 Yeda, Morinosuke

36 Yonaha, Chijo

37 Yuki, Kinji

Wales Maru arrived 8/22/1923 w/  35 Japanese crew

 

1 Harada, Kokichi

2 Hirashima, Suehiro

3 Kawabata, Kankichi

4 Kita, Kichijiro

5 Koshirakata, Kanzaburo

6 Koyama, Tsuneji

7 Kusama, Nakazo

8 Matsuei, Matsutaro

9 Murashige, Masaichi

10 Nakamura, Kengo

11 Nakano, Hidegoro

12 Nakashima, Suketochi

13 Nei, Kurakichi

14 Nishi, Mataichi

15 Nomura, Takeo

16 Ogawa, Yutaka

17 Oki, Takashi

18 Okubo, Sazo

19 Sarai, Kakusuke

20 Satomura, Matsuji

21 Shiki, Genichi

22 Shimada, Mitsugi

23 Shimizu, Masakata

24 Sihara, Hajime

25 Sudo, Gisaku

26 Sugahara, Hirokichi

27 Szuma, Kajiro

28 Takaha, Hirozo

29 Tamagami, Tsuginobu

30 Ueda, Fukumitsu

31 Wakiyama, Kinji

32 Yamaguchi, Tokubei

33 Yamanishi, Sukezo

34 Yeda, Morinosuke

35 Yonaha, Chijo

Wales Maru arrived 7/29/1924 w/  29 Japanese crew

 

1 Aki, Hoizan

2 Aoyama, Bunya

3 Arai, Seiji

4 Arima, Sumihiro

5 Dohi, Asaichi

6 Hamaguchi, Yoichi

7 Hayaski, Tadao

8 Hosoya, Bueya

9 Ikono, Nichizawa

10 Iwamoto, Hidetaro

11 Kamoda, Misamutsu

12 Kohno, Yeizaburo

13 Matsunaga, Saichi

14 Mitsunori, Ryozo

15 Nishine, Menjiro

16 Nizhii, Naoshiro

17 Okuno, Kamesaburo

18 Satomura, Matsuji

19 Shimazaki, Matsuzo

20 Shimomura, Yeitaro

21 Shin, Genkichi

22 Suzuki, Kojiro

23 Takahashi, Kyotaro

24 Takenouchi, Masata

25 Tamaki, Jugoro

26 Tanimura, Tamizo

27 Tomonaga, Tokuji

28 Yamamoto, Zenji

29 Yamasaki, Saburobei

Washington Maru arrived 12/12/1920 w/  12 Japanese crew

 

...tsunomiya, Yoshisane

2 Asai, Atsushi

3 Ata, Matozo

4 Fujiroara, Hajime

5 Inone, Y...kichi

6 Kawaguchi, Kamekichi

7 Mase, Mansaburo

8 Matsuoka, Setsu

9 Nishikawa, Rihachi

10 Omatsu, Sinchi

11 Yabuki, Yasuhara

12 Yamashita, Toshisada

Washington Maru arrived 3/27/1921 w/  13 Japanese crew

 

1 Eikechi, Inone

2 Hajime, Fujiwara

3 Kamaskaburd, Kawaguchi

4 Kichis, Izumi

5 Manzaburo, Mase

6 Naga, Chokaaburo

7 Nobusada, Shigamatsu

8 Rikacki, Nishikawa

9 Setsu, Matsuoka

10 Sinek, Omatsu

11 Togokichi, Sameshima

12 Yashima, Utsunomuya

13 Yugiwara, Tsutomu

Washington Maru arrived 6/30/1922 w/  43 Japanese crew

 

1 Fukushima, Toranosuke

2 Hamada, Kyusuke

3 Higo, Kahei

4 Hokida, Kyomatsu

5 Ishiwara, Kiichi

6 Kajeno, Yuusuke

7 Kajinoura, Magoemon

8 Kamiya, Kohei

9 Kitahama, Kenichi

10 Kitsuka, Goro

11 Kohama, Kubohiro

12 Korenaga, Todomu

13 Kusakabe, Kakutaro

14 Machida, Kiichi

15 Matsui, Tsunekichi

16 Migata, Ninosuke

17 Mizokami, Sakuma

18 Murahashi, Masaichi

19 Murata, Tatsuo

20 Nakano, Moichi

21 Narita, Chuichiro

22 Nishino, Chojiro

23 Okabayashi, Jisaku

24 Oku, Kiyoshi

25 Ota, Takejiro

26 Shinki, Yeiichi

27 Suzuma, Yejiro

28 Takahashi, Kenro

29 Takaki, Miki

30 Takarada, Noboru

31 Tamai, Toshitaka

32 Tamamura, Hitoshi

33 Toge, Takayuki

34 Tsujitaka, Kinzo

35 Tsuyama, Shimasaku

36 Umawatari, Sotaro

37 Uyeno, Kaichi

38 Watanabe, Yeiichiro

39 Yamakata, Tsunezo

40 Yamamura, Jenmatsu

41 Yamazaki, Yasuji

42 Yoshida, Kumao

43 Yoshizaki, Shinsaku

Washington Maru arrived 8/24/1923 w/  44 Japanese crew

 

1 Amano, Torazo

2 Aratani, Tstsushiro

3 Chiba, Kiichiro

4 Fukugasako, Ichiyeman

5 Hamada, Kyusaku

6 Haruta, Hyeichi

7 Hidaka, Katsuye

8 Higo, Kaichi

9 Hokida, Kiyomatsu

10 Inouye, Fusataro

11 Kitchana, Kenichi

12 Kitsuka, Goro

13 Kurokawa, Saichi

14 Matsuda, Matsutaro

15 Matsuzei, Jyetare

16 Mawatari, Sataro

17 Mizokani, Sakuma

18 Murahashi, Mataichi

19 Nabeshima, Buhei

20 Nakaho, Shintaro

21 Nakanishi, Yoso

22 Nakano, Moichi

23 Nishino, Kohei

24 Nobashigi, Toyoskima

25 Ohama, Kubohizo

26 Okabayashi, Jisaku

27 Oku, Yoshika

28 Onishi, Unoichi

29 Sassmeri, Kiyoaki

30 Shigenobu, Tayoshima

31 Shirakata, Takesaku

32 Susuki, Chuichire

33 Suzuki, Toyoshima

34 Takata, Hanji

35 Tawara, Isejiro

36 Tominaga, Matsutaro

37 Toyoshima, Shigenobu

38 Tsukinoura, Nageyemon

39 Tsuyama, Yosuko

40 Uyeno, Kaichi

41 Uyesugi, Kenji

42 Yamachita, Yoshisada

43 Yamagata, Tsunezo

44 Yamamoto, Sabure

Woyo Maru arrived 2/5/1922 w/  61 Japanese crew

 

1 Akutsu, Kenzo

2 Furuike, Ichizo

3 Harukawa, Mitsnru

4 Hayashi, Takechi

5 Hayashi, Yoshitaro

6 Hirano, Toyojiro

7 Hirayama, Kizo

8 Ichikawa, Nobukichi

9 Ichioka, Kojiro

10 Ishikuro, Daisuke

11 Ito, Shinsaburo

12 Iwashita, Yoshikichi

13 Kato, Kan-ichi

14 Kato, Takuji

15 Kitagawa, Toshiyuki

16 Kobayshi, Kentaro

17 Koide, Yoshinobu

18 Kswamura, Toyosaku

19 Kubota, Yoichi

20 Kurosawa, Otokichi

21 Matsuda, Takishi

22 Matsushita, Jimmatsu

23 Miki, Masaichi

24 Mishima, Gen-yemon

25 Morimoto, Toragoro

26 Motonaga, Kichihei

27 Motoyasu, Shu

28 Muds, Tatsuji

29 Nakayama, Tokujiro

30 Nishikawa, Fusataro

31 Nishimura, Shigeichi

32 Nishiyama, Jin

33 Norikane, Akimatsu

34 Ogawa, Kyutaro

35 Ogawa, Yeijiro

36 Okamoto, Hidekichi

37 Okuma, Takuro

38 Osuga, Kaoru

39 Ota, Keizo

40 Oyama, Isamu

41 Sa, Ryugen

42 Saki, Keikichi

43 Shimidan, Kozo

44 Soda, Chiko

45 Sumi, Kanekichi

46 Tada, Risaburo

47 Tanaka, Chokichi

48 Tanikawa, Shigeru

49 Tsukuda, Noboru

50 Tsunoda, Yoshio

51 Ushio, Giyo

52 Utoda, Yoshio

53 Wada, Ginjiro

54 Watanabe, Seibei

55 Watanabe, Tsuneyoshi

56 Yamagi...hi, Seiichi

57 Yamamoto, Gommatsu

58 Yamamoto, Shin-ichi

59 Yanaka, Kenji

60 Yokoyama, Shoyen

61 Yoshida, Hidematsu

 

Woyo Maru arrived 4/16/1923 w/  52 Japanese crew

 

1 Akai, Kaizo

2 Akutsu, Kenso

3 Aoki, Hisashi

4 Furuike, Iehiso

5 Harada, Keisuke

6 Hashimoto, Sakayo

7 Hayashi, Nakaba

8 Hayashi, Takeshi

9 Hayashi, Yoshitaro

10 Hokin, Zenkiehi

11 Isawa, Inakichi

12 Ito, Tamatane

13 Kakiuchi, Hijiro

14 Kamagata, Kiko

15 Kamimot, Kuiehi

16 Kato, Biehire

17 Kawai, Kotaro

18 Kitagawa, Toshiyuki

19 Kojima, Saburo

20 Kurosawa, Otokiehi

21 Kusumoto, Ichiro

22 Matsuiwa, Nasayuki

23 Maye, Naomasa

24 Miki, Nasaiehi

25 Miyaoka, Takeo

26 Mizumoto, Kiyoshi

27 Naganishi, Yoshio

28 Nakayama, Tokusaburo

29 Nonoyama, Yoshimatsu

30 Nozu, Yoshitetsu

31 Ohishi, Misao

32 Ohk..., Takt...

33 Ohta, Keise

34 Okamoto, Hidekichi

35 Okita, Minokichi

36 S..., Chosaku

37 Saki, Keikiehi

38 Shamoto, Yoshiharu

39 Shimisu, Kozo

40 Soda, Chikau

41 Sugaya, Matsymosuke

42 Takagi, Motomu

43 Takayanagi, Toshinosuke

44 Takeuchi, Bushi

45 Tsubakihara, Yasaku

46 Utoda, Yoshio

47 Uyeba, Jinpei

48 Watanabe, Koji

49 Watanabe, Seibei

50 Yamamoto, Ge...atsu

51 Yano, Seitaro

52 Yukio, Michinoshin

Woyo Maru arrived 12/8/1923 w/  56 Japanese crew

 

1 Akiba, Nagazo

2 Amo, Tsunetaro

3 Baba, Shoshin

4 Fujoika, Yoshiharu

5 Harada, Keisuke

6 Harukawa, 

7 Hayabusa, Kayoshi

8 Hayashi, Nakaba

9 Hayashi, Yoshitaro

10 Higashihata, Kiyoji

11 Higashikosano, Kizo

12 Hokin, Kenkichi

13 Horiye, Setsuro

14 Inkzawa, Inakichi

15 Ishii, Isaburo

16 Isowa, Shirokichi

17 Kamagata, Kiyoshi

18 Kamimoto, Kuichi

19 Kashiwa, Yoritora

20 Kawashima, Masatoshi

21 Kitagawa, Toshiyuki

22 Kobayashi, Kentaro

23 Kojima, Saburo

24 Kurosawa, Otokichi

25 Kusumoto, Ichiro

26 Matsuiwa, Masanori

27 Matsune, Tomokichi

28 Mayo, Naoji

29 Miki, Masaichi

30 Mizumoto, Kiyoshi

31 Murahara, Kaneo

32 Nakayama, Tokuzaburo

33 Nozo, Yoshiteru

34 Oda, Taka

35 Okamoto, Hidekichi

36 Okawara, Tatsujiro

37 Ota, Keizo

38 Saki, Keikichi

39 Soda, Chiko

40 Suetsugu, Kurankuichi

41 Taguchi, Toranosuke

42 Takahara, Yasumasa

43 Takayanagi, Toshinosuke

44 Tanaka, Shinichiro

45 Tanida, Sakaye

46 Tokusa, TakeNi

47 Tsubakibara, Yasaku

48 Tsunoda, Hideo

49 Utoda, Yoshio

50 Watanabe, Bitaro

51 Watanabe, Kosa

52 Yamaguchi, Takao

53 Yamamoto, Gonmatsu

54 Yano, Soitaro

55 Yoshituno, Taro

56 Yukio, Mikizo

Y

Yamagata Maru arrived 10/2/1918 w/  63 Japanese crew

 

1 Abe, Kameshiro

2 Chiba, Zensuke

3 Egawa, Naofumi

4 Endo, Atsushi

5 Fukase, Ichiro

6 Fukumoto, Shihei

7 Fupta, Heskichi

8 Hakata, Shegehiro

9 Harada, Jitsuzo

10 Hirakawa, Tatsuyuki

11 Hirama, Bunkichi

12 Hosokawa, Nobushiro

13 Ikeshita, Minoru

14 Imori, Igoro

15 Inoue, Isaburo

16 Iroamoto, Tsuneo

17 Ishii, Tadosuke

18 Ishikawa, Saijiro

19 Kajimoto, Ken-nojyo

20 Kamimura, Mosuke

21 Kano, Shigrmatsu

22 Kashiwagi, Urazo

23 Kawabata, Hoyakichi

24 Kawakami, Inao

25 Kohara, Getaro

26 Komoto, Hesoshi

27 Koyama, Kawenosuki

28 Kozaka, Sueyuki

29 Machida, Katsuya

30 Maruo, Kotaro

31 Matsumoto, Motsu

32 Miyakawa, Eizabaro

33 Morekawa, Usaburo

34 Mori, Shegeaki

35 Naito, Setsugi

36 Nakagawa, Sahachi

37 Nakamaru, Gyugoro

38 Nakamuru, Kaoru

39 Nakata, Iwazo

40 Niimi, Chobei

41 O Kamura, Koichi

42 Okuma, Fukutaro

43 Otsuka, Kenkichi

44 Sakoda, Toshikuni

45 Sasai, Sakaichu

46 Satonaka, Hesamatsu

47 Sawada, Sawa

48 Shinohari, Kichijiro

49 Shinozaki, Keiji

50 Suzuki, Tatsuyuki

51 Tachibana, Kumao

52 Takahashi, Shin...ichiro

53 Tanaka, Umeji

54 Tobei, Tatsuo

55 Uchida, Hkosaburo

56 Yamada, Hidekichi

57 Yamada, Kikuji

58 Yamada, Tsumatsu

59 Yamaguchi, Huhachi

60 Yamamoto, Kiroku

61 Yasuda, Vukehachi

62 Yasuteke, Toragoro

63 Yukawa, Kokichi

Yamagata Maru arrived 6/10/1919 w/  60 Japanese crew

 

1 Abe, Kameshiro

2 Abe, Michijiro

3 Chiba, Zensuke

4 Ezaki, Koji

5 Fujita, Heikichi

6 Fujiwara, Chiuemon

7 Fukumoto, Shihei

8 Funaki, Kihei

9 Haramiishi, Gensuke

10 Irita, Masajiro

11 Ishikawa, Saijiro

12 Jizo, Toyoichi

13 Kanazashi, Chosaku

14 Kashiwagi, Urazo

15 Katsumura, Rikizo

16 Kawabata, Heikichi

17 Kawai, Sadahisa

18 Kawasaki, Jinsaku

19 Koshio, Sojiro

20 Koyama, Masashi

21 Kugimoto, Shizeharu

22 Kuzuna, Yoichi

23 Machida, Katsuya

24 Maruo, Kotaro

25 Matsumoto, Shigetaro

26 Miyagawa, Yeisaburo

27 Moori, Sankichi

28 Murata, Morinosuke

29 Nakada, Iwazo

30 Nakagawa, Isuke

31 Nakamura, Masukichi

32 Nakamura, Yasutaro

33 Niimi, Chobei

34 Oiwa, Goro

35 Okamura, Koichi

36 Otaka, Ishimatsu

37 Otsuka, Kinkichi

38 Oyanagi, Yoshimatsu

39 Sasai, Sakaichi

40 Sawada, Sawa

41 Seo, Yuichi

42 Sugata, Chiuzo

43 Suzuki, Tatsuyuki

44 Tachibana, Kumao

45 Takahashi, Kinji

46 Takahashi, Kinsuke

47 Tamura, Ohei

48 Tanaka, Umeji

49 Tei, Zaigen

50 Tsuboya, Kinshi

51 Watanabe, Kitaro

52 Watanabe, Torajiro

53 Yamada, Kikuji

54 Yamaguchi, Heihachi

55 Yamamoto, Kiroku

56 Yamazaki, Fumio

57 Yasuda, Kohachi Yukihachi

58 Yasutake, Toragoro

59 Yugawa, Kokichi

60 Yumoto, Kenji

Yamagata Maru arrived 7/30/1921 w/  68 Japanese crew

 

1 Abe, Michijiro

2 Aihara, Hideo

3 Asada, Moritomo

4 Atoda, Toraji

5 Fujita, Heikichi

6 Fujiwara, Chyuyemon

7 Fukano, Miki

8 Furukawa, Kitaro

9 Gotoh, Moichi

10 Harada, Otojiro

11 Hayashi, Sakumatsu

12 Hoshino, Kinnosuke

13 Ichihara, Bunjiro

14 Ikezawa, Daikichi

15 Inouye, Kiyoji

16 Irisawa, Umakichi

17 Ishikawa, Saijiro

18 Kai, Manzo

19 Kanazashi, Chyosaku

20 Katsumura, Rikizo

21 Kawabata, Hayakichi

22 Kawazoye, Takeru

23 Kikuchi, Hidesaburo

24 Kobayashi, Masaji

25 Koshimidzu, Taizo

26 Kumemura, Genshichiro

27 Kuruta, Kenzo

28 Masuda, Kinzo

29 Matsuda, Minoru

30 Matsumori, Kenjiro

31 Matsumoto, Masaichi

32 Mayeda, Heitaro

33 Miyakawa, Yeizaburo

34 Miyakoshi, Masuichi

35 Miyazaki, Koichi

36 Monguchi, Koji

37 Morita, Takeshi

38 Nagasaka, Ichiro

39 Nakamura, Naosaku

40 Nakaya, Keizo

41 Narushima, Minekichi

42 Nishikawa, Terukichi

43 Nishimura, Kinkichi

44 Ochi, Nisaburo

45 Ohta, Takeji

46 Okamura, Koichi

47 Saga, Yoshikadzu

48 Sanoh, Ryosuke

49 Satoh, Mamoru

50 Serioi, Takeichi

51 Shinno, Chyuji

52 Shiraishi, Yeikichi

53 Sudzuki, Kwango

54 Sugihara, Yozo

55 Sumita, Takeichi

56 Takahashi, Kanaye

57 Tanaka, Kichiro

58 Tanaka, Umeji

59 Tei, Zaigen

60 Tsunoda, Kwanichi

61 Wakabayashi, Harukichi

62 Yamamoto, Shigeji

63 Yamashita, Uheiji

64 Yamato, Junji

65 Yasutake, Toragoro

66 Yoshida, Jirokichi

67 Yoshida, Mombei

68 Yoshikawa, Chyuzo

Yaye Maru arrived 10/29/1919 w/  49 Japanese crew

 

1 Akahori, Seisaku

2 Audo, Shinsaku

3 Fudeya, Nakajiro

4 Fujii, Kamekichi

5 Fujikawa, Kushiro

6 Fuku, Shunichi

7 Fukuoka, Shinichi

8 Hamada, Gakuo

9 Hamada, Risuki

10 Hariya, Fukuwaku

11 Hatanaka, Yoshio

12 Hiraoka, Matsutaro

13 Hirosi, Yoshiichi

14 Ito, Masaichi

15 Itoda, Soichiro

16 Kakutani, Yoshiji

17 Kananchi, Sikido

18 Katahira, Mutsujiro

19 Kawlino, Tokuji

20 Kitaga, Nave

21 Koromogawa, Tokuji

22 Minowa, Heinai

23 Mori, Wakisuke

24 Murakami, Kenji

25 Nawa, Hiroki

26 Nishimoto, Juro

27 Nogami, Kishido

28 Nomura, Naoyuki

29 Osi, Juro

30 Sakae, Tokuya

31 Sakamoto, Yonedo

32 Shiaku, Kenichi

33 Suma, Atsushi

34 Tagawa, Yakichi

35 Taguchi, Towomi

36 Takahashi, Kanichi

37 Takahashi, Takedo

38 Takaku, Hiroichi

39 Takenchi, Sendo

40 Taneoka, Shinichi

41 Umino, Kojiro

42 Watanabe, Wakaji

43 Yaguchi, Yokuji

44 Yamaguchi, Kakubei

45 Yamani, Suteo

46 Yanasi, Toshido

47 Yokoyama, Magosaku

48 Yoshinaga, Ryokichi

49 Yuwashima, Zenkichi

Yaye Maru arrived 12/26/1921 w/  47 Japanese crew

 

1 Akai, Sahichi

2 Fujimoto, Taichi

3 Fukui, Kiyosaburo

4 Hayashi, Yokichi

5 Hirose, Sakujiro

6 Hirota, Iwazo

7 Horio, Senji

8 Ito, Jukichi

9 Ito, Mosaku

10 Itoyama, Ichiji

11 Katayori, Tomenosuke

12 Kawabata, Shigeo

13 Kawabe, Yeitaro

14 Ko...ori, Tokihiko

15 Komatsu, Tsumaji

16 Miwa, Zinsuke

17 Morii, Hisao

18 Morokuma, Tatsuo

19 Murakami, Yoichi

20 Na...sa, Masata

21 Nonaka, Kazuo

22 Oguma, Izayemon

23 Okura, Shonosuke

24 Osato, Kotaro

25 Ota, Yoshisaku

26 Sakaguchi, Kazuo

27 Sako, Senkichi

28 Sakurai, Yeikichi

29 Sato, Kaichi

30 Sawai, Yemizo

31 Sekizuka, Rimpei

32 Setoyama, Yeinosuke

33 Shimidzu, Zisaku

34 Takaraji, Hatsutaho

35 Tamura, Chiyokichi

36 Tano...e, Yoshio

37 Tarnaka, Shirsoku

38 Tohita, Masaji

39 Tsuchiya, Kihei

40 Tsukuda, Asataro

41 Uchida, Kiyoshi

42 Uyemura, Masaji

43 Yamada, Yoichi

44 Yamo, Kak-Kchi

45 Yenoki, Kikugoro

46 Yokoyama, Hid...o

47 Yokozeki, Umazo

Yaye Maru arrived 6/17/1923 w/  40 Japanese crew

 

1 Akana, Masanosuke

2 Ano, Zonichi

3 Fujita, Hiroshi

4 Furaki, Kanaye

5 Hamada, Takemori

6 Hirase, Teketane

7 Ishii, Saburo

8 Kaburagi, Kiiji

9 Kamchara, Yeizi

10 Kanki, Shinichi

11 Kin, Tokukan

12 Koide, Nawoji

13 Koidemizu, Hidezi

14 Koyebata, Kosaku

15 Kubota, Kinsaku

16 Masuda, Tokumatsu

17 Masumoto, Hiroshi

18 Matsuwo, Matahachi

19 Migaki, Genka

20 Migami, Zenshiro

21 Miyachi, Takewo

22 Moji, Tokiwo

23 Odanaka, Sokichi

24 Ohashi, Nobuyuki

25 Seiki, Tosuke

26 Seki, Iwashiro

27 Shibuya, Shinzi

28 Sora, Yorihito

29 Sugiyama, Kichitaro

30 Swata, Shinichi

31 Tachibana, Nobunori

32 Taira, Teikuke

33 Tanaka, Tahachiro

34 Taniguchi, Koichi

35 Teramoto, Takechiko

36 Terazawa, Hanzin

37 Watanabe, ...ukuji

38 Yamamoto, Yutaka

39 Yamashina, Ryoyei

40 Yashiki, Kanzi.

Yeboshi Maru arrived 3/18/1919 w/ 128 Japanese crew

 

Abe, Kihachi

Adachi, Makoto

Aizawa, Shukei

Aki, Lugaren

Aki, Suganuma

Akiha, Toyokichi

Arai, Tetsuzo

Ausai, Minoru

Chiba, Torakichi

Chiba, Yoshio

Choniocuke, Tanaka

Daijiro, Nekuru

Emura, Tomosuke

Fushimi, Yujiro

Gaichiro, Sakai

Genkichi, Kimira

Giichi, Murai

Gunkichi, Kasahara

Gyokusei, Oyeda

Haruji, Yamagishi

Hashimoto, Hatsujiro

Hatsuji, Yamagishi

Hatsujiro, Hashimoto

Hayaski, Kiyoshi

Hidezo, Takezawa

Hiraishe, Matsusaburo

Hongachi, Mitsuo

Hoshino, Masateru

Ichimi, Sato

Iihara, Kitahachi

Ikuhei, Motonaga

Ishii, Jiro

Isogai, Eikichi

Jiro, Ishii

Junichi, Uyeda

Kajino, Sakaye

Kaneta, Matsuzo

Kasahara, Gunkichi

Kawakami, Takeo

Kawamata, Soschii

Kawashima, Sue

Kihachi, Abe

Kijuro, Suzuki

Kimura, Genkichi

Kinnosuke, Otani

Kitahachi, Iihara

Kiyokuma, Miyasawa

Kiyoshi, Hayashi

Ko, Morikawa

Koju, Taira

Kusakaishi, Mitsuji

Kyoichiro, Suzuki

Makoto, Adachi

Masaichi, Dogen

Masakichi, Motosugi

Masakichi, Washida

Masashige, Wakahara

Masateru, Hoshino

Matsusaburo, Hiraishi

Matsuzo, Kaneda

Minoru, Anzai

Mitsuo, Horigoshi

Mitsushi, Miyagawa

Miyakawa, Mitsushi

Miyazawa, Kiyokuma

Morikawa, Ko

Motonaga, Ikuhei

Motosugi, Masakichi

Motosuke, Nagai

Murai, Giichi

Muroki, Takejiro

Nagai, Motosuke

Naiichi, Naugyo

Nakahara, Masashige

Nakajima, Ryoichi

Nangio, Naoichi

Naoichi, Nangyo

Naoshe, Ogawa

Nekuru, Daijiro

Nose, Teiji

Obata, Teikichi

Oeda, gyokusei

Ogawa, Naoshi

Otani, Kinnosuke

Ozaki, Rokasuke

Ri, Sono

Rokusuke, Ozaki

Sadakichi, Obata

Sakai, Gaichiro

Sakaye, Kinoshita

Sato, Ichiji

Sato, Kun

Seiichi, Shoji

Shimasaki, Sasaku

Shinichi, Yoshino

Shinsaburo, Aratani

Shintani, Shimzaburo

Shoji, Seiichi

Shono, Ri

Shusei, Aizawa

Sosaku, Kawamata

Sukejuro, Yakuro

Suye, Kawachima

Suzuki, Kijuro

Suzuki, Kyoichiro

Taira, Kojie

Takejiro, Muroki

Takeo, Kawakami

Takezawa, Hidezo

Tanaka, Chonosuke

Teiji, Nose

Teikichi, Obata

Tetsuzo, Arai

Tomosuke, Yemura

Torakichi, Chiba

Toyokichi, Akiba

Tsunesaku, Yamanaka

Veda, Junichi

Washida, Masakichi

Yagura, Sukejiro

Yamagiski, Katsuji

Yamanaka, Tsunesaku

Yeikichi, Isogai

Yoshino, Shinichi

Yoshio, Chiba

Yujiro, Fushimi

Yuroku, Shimazari

 

Yeifuku Maru arrived 1/3/1923 w/ 44 Japanese crew

 

1 Ashiki, Keijiro

2 Fuku, Fukusato

3 Go, Taikei

4 Goto, Noboru

5 Hamashima, Shinbei

6 Higo, Naokichi

7 Honda, Noboru

8 Inoue, Yutaka

9 Kambe, Tokiji

10 Ki, Toshimasa

11 Kijima, Matsusaburo

12 Kimura, Junichi

13 Kimura, Nizaemon

14 Kobayashi, Iwao

15 Kurozumi, Sanjiro

16 Manri, Yonezo

17 Masuda, Tsunekichi

18 Masukawa, Hikoichi

19 Masukawa, Kakuichi

20 Matsumoto, Shoichi

21 Miyada, Ichimatsu

22 Motooka, Takeso

23 Murakami, Mitsuyoshi

24 Nakagawa, Nakasaburo

25 Nakashima, Tokujiro

26 Nishioka, Takeshi

27 Oi, Kenji

28 Oitate, Sueichi

29 Okada, Shinichi

30 Osawa, Hiromi

31 Ota, Kymeju

32 Saito, Chuzo

33 Sakai, Masahisa

34 Sejima, Asae

35 Seki, Kitokazu

36 Shijiye, Kuniichi

37 Shoshi, Gunzo

38 Suzuki, Sadao

39 Tanaka, Kiichiro

40 Taniguchi, Shigeichi

41 Tomonaga, Magoshiro

42 Umakeshi, Tashimichi

43 Yamashita, Naoji

44 Yasuzane, Oku

Yeifuku Maru arrived 10/5/1924 w/ 38 Japanese crew

 

1 Fuku, Fukuri

2 Furusawa, Kinji

3 Go, Taikei

4 Haga, Miyaji

5 Hamanishi, Shigeru

6 Higo, Hiroshi

7 Honda, Shuhei

8 Inazaki, Hachibei

9 Ishihashi, Masaji

10 Kawai, Ryohei

11 Kimura, Nizayemon

12 Kimura, Yentoku

13 Kojima, Miyuki

14 Kurozumi, Sanjuro

15 Matsuoka, Shigetaro

16 Matsushita, Nebuji

17 Mihara, Nakaji

18 Mikami, Tokusaburo

19 Mitsuki, Kichisaburo

20 Motecka, Takezo

21 Munechika, Kazuchi

22 Nakatsuka, Nakaichi

23 Oitate, Suyeichi

24 Omatsu, Seiichi

25 Ota, Kumeju

26 Sakamoto, Masakichi

27 Sawata, Tadazo

28 Shiba, Rekuji

29 Shimizu, Iwakichi

30 Sumita, Shigeru

31 Takaishi, Goichi

32 Tanaka, Kiichiro

33 Tokoro, Takao

34 Umakoshi, To Shimichi

35 Uyeda, Sanichi

36 Yamanaka, Yasujiro

37 Yamashita, Naoji

38 Yasuoka, Umekichi

Yeifuku Maru arrived 12/25/1924 w/ 37 Japanese crew

 

1 Fuku, Fukuri

2 Furuzawa, Kinji

3 Go, Taikei

4 Haga, Miyaji

5 Hamanishi, Shigeru

6 Honda, Shuhei

7 Inasaki, Hachibei

8 Ishibashi, Masaji

9 Kawai, Ryohei

10 Kimura, Nizaemon

11 Kimura, Yentoku

12 Kojima, Miyuki

13 Kurozumi, Sanjjuro

14 Matsuoka, Shigetaro

15 Matsushita, Nobuji

16 Mihara, Nakaji

17 Mikami, Tokusaburo

18 Mitsuki, Kichisaburo

19 Motooka, Takezo

20 Munechika, Kazuchi

21 Nakatsuka, Nakaichi

22 Oitate, Suyeichi

23 Omatsu, Seiichi

24 Ota, Kumeju

25 Sakamoto, Masakichi

26 Sawada, Chuzo

27 Shiba, Rokuji

28 Shimizu, Iwaji

29 Sumida, Shigeru

30 Takaishi, Goichi

31 Tanaka, Kiichiro

32 Tokoro, Takawa

33 Umakoshi, Toshimichi

34 Uyeda, Sanichi

35 Yamanaka, Yasujiro

36 Yamashita, Nawoji

37 Yasuoka, Umakichi

FAIR USE

Pursuant to Title 17 U.S.C. 107, other copyrighted work is provided for educational purposes, research, critical comment, or debate without profit or payment. If you wish to use copyrighted material from this site for your own purposes beyond the 'fair use' exception, you must obtain permission from the copyright owner