Make your own free website on Tripod.com

Japanese @ Ellis Island

Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names B to D

Home
Arrivals@ Ellis Island Names A-E
Arrivals @ Ellis Island Names F-H
Arrivals @ Ellis Island Names I-K
Arrivals @ Ellis Island Names L-R
Arrivals @ Ellis Island Names S-Z
Royalty & Early Arrivals
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names A
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names B to D
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names E to H
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names I to K
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names L to Q
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names R to S
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names T
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names U to Z
"Maru" (Japanese Cargo) Ship Photos
Oral History Project of Ellis Island
Historical Notes
Chinese Arrivals @ Ellis Island
East Indian Arrivals @ Ellis Island
Korean Arrivals @ Ellis Island
Siamese (Thai) Arrivals @ Ellis Island
Filipino Arrivals @ Ellis Island
Filipino Arrivals @ Angel Island

Name of Ships listed in this webpage:

Baltimore, Belfast, Belgium, Biyo, Bombay, Borneo, Brazil, Calcutta, Cape Town, Caroline, Celebes, Ceylon, Chile, Choya, Daisai, Denmark

 

B

Baltimore Maru arrived 2/19/1922 w/  42 Japanese crew

 

1 Abe, Hideo

2 Chisaki, Yojiro

3 Fukuda, Kiyonobu

4 Hamaguchi, Inosuke

5 Higo, Kenichi

6 Hososhima, Saneyoshi

7 Ikeda, Sannosuke

8 Kameta, Nisomatsu

9 Kanda, Kyujiro

10 Kanito, Kenjiro

11 Kasahara, Tohru

12 Katsumata, Ayao

13 Katsumi, Isumu

14 Kihara, Yeinosuke

15 Kikuehi, Kisaku

16 Kin, Yeishu

17 Kishi, Kohzo

18 Kitazaki, Sukezoh

19 Kobayashi, Hideya

20 Kobayashi, Renbei

21 Nagano, Ikujiro

22 Naganuma, Kankichi

23 Naitoh, Motowo

24 Nakajima, Mitsuo

25 Okamoto, Tomeichi

26 Okano, Sanhichiro

27 Onda, Sadakatsu

28 Satoh, Masaji

29 Satoh, Teruo

30 Shidawara, Tadayuki

31 Shintani, Koichi

32 Suzuki, Kurakichi

33 Takeuchi, Yoshinobu

34 Taniuchi, Kyutaro

35 Tsuchide, Kiyoshi

36 Tsuji, Toshio

37 Watanabe, Hikohei

38 Watanabe, Toyokichi

39 Watanabe, Yoshitaro

40 Watanabe, Yukijiro

41 Yoshida, Sohei

42 Yoshioka, Keiichi

Belfast Maru arrived 1/24/1923 w/  34 Japanese crew

 

1 Arita, Isamu

2 Biro, Aikichi

3 Chikada, Chikao

4 Fujii, Kensei

5 Furukawa, Yusuke

6 Hayaishi, Megumu

7 Imamura, Takeo

8 Incue, Nawosuke

9 Ishimura, Kichijiro

10 Kabemura, Ryotaro

11 Kawagai, Riuemon

12 Kawahara, Tomiwo

13 Koie, Ishizo

14 Koyama, Yasukichi

15 Kusaba, Shikiro

16 Maeda, Rihyoe

17 Matsumoto, Hajime

18 Matsuzaki, Moichi

19 Mitsuishi, Masasue

20 Mohri, Yasuo

21 Morishige, Itta

22 Naka, Yoshio

23 Oka, Yoneyoshi

24 Okayama, Kamekichi

25 Ri, Zaigyoku

26 Sato, Hikaru

27 Takahashi, Shinzaemon

28 Takeuchi, Tadashi

29 Tonegawa, Sueji

30 Tsuruda, Isao

31 Wada, Shigeho

32 Wakazawa, Takichi

33 Yamaguchi, Kikutaro

34 Yendo, Hatsutaro

Belgium Maru arrived 12/26/1924 w/  28 Japanese crew

 

1 Anai, Isamu

2 Asano, Kenzo

3 Beku, Tadatoshi

4 Chi, Arao

5 Ito, Ko

6 Kitayama, Yasuji

7 Komatsu, Sakura

8 Kugai, Yonekichi

9 Miyahara, Kaichi

10 Mizunoya, Giichi

11 Nagahara, Kisuke

12 Nagami, Masao

13 Nakae, Sueto

14 Ogata, Keiji

15 Ohara, Shigeo

16 Okamoto, Teshimasa

17 Okazaki, Genichi

18 Ono, Tomoji

19 Onoyama, Ekitai

20 Saikai, Chozo

21 Sato, Shigeru

22 Sotoyama, Yoshimori

23 Tahata, Takazumi

24 Takayanagi, Soji

25 Tokunaga, Tokunosuke

26 Umezawa, Morio

27 Yamashita, Yoshichi

28 Yoshieka, Minezo

Biyo Maru arrived 2/12/1922 w/  66 Japanese crew

 

1 Akamine, Ushi

2 Asano, Soji

3 Fujita, Iwajiro

4 Fujiwara, Tamotsu

5 Fukue, Senjiro

6 Fukuzawa, Sadayasu

7 Hasegawa, Hideo

8 Hashimoto, Sakae

9 Hatori, Miyaji

10 Hijikata, Mineji

11 Hori, Shojiro

12 Imori, Magoki

13 Inouye, Jiro

14 Inouye, Tatsugoro

15 Katano, Kunijiro

16 Kato, Chiukichi

17 Kato, Shinichi

18 Katsu, Eizo

19 Kawamura, Uzo

20 Kawashima, Masaji

21 Koike, Sejiro

22 Kondo, Umejiro

23 Matsuki, Sejiro

24 Matsushita, Toyoji

25 Mihara, Kintaro

26 Mizuno, Totaro

27 Mochida, Wasuke

28 Mukai, Yukisue

29 Mura, Shigezo

30 Murai, Aitaro

31 Nagae, Junsaku

32 Nagasaki, Shojiro

33 Nakajima, Motoji

34 Nohara, Yasumasa

35 Oguni, Yasuichi

36 Ohmuma, Asao

37 Oka, Teruo

38 Oki, Yokichi

39 Ozaki, Niwakichi

40 Ri Ki, Jutsu

41 Sakae, Tomitsune

42 Sato, Suiji

43 Sato, Takeji

44 Sato, Tokutaro

45 Serisawa, Sojiro

46 Shimada, Bunzo

47 Shirokawa, Iwajiro

48 Shoji, Tomehei

49 Takahashi, Komakichi

50 Takano, Nobuichi

51 Takata, Yasujiro

52 Tanabe, Yoshitane

53 Tanaka, Tokijiro

54 Tanaka, Yoshio

55 Taniguchi, Hiroshi

56 Terue, Takezo

57 Terunuma, Shinji

58 Toba, Tomesaburo

59 Tokai, Kikugetsu

60 Tsuchiya, Sanji

61 Watanabe, Kanjiro

62 Watanabe, Saichi

63 Yamada, Yoshio

64 Yamasaki, Kaizo

65 Yano, Risaku

66 Yoshimura, Hikotaro

Biyo Maru arrived 9/18/1922 w/  53 Japanese crew

 

1 Fujita, Iwajiro

2 Goshimo, Tetsuji

3 Hatori, Miyatoshi

4 Iimori, Magoki

5 Iizumi, Tosaku

6 Inouye, Jiro

7 Inouye, Tatsugoro

8 Katano, Kunijiro

9 Kato, Chukichi

10 Katsu, Eizo

11 Kawashima, Masatoshi

12 Kimura, Sakaye

13 Kiyono, Hideo

14 Makai, Yukisui

15 Matsumoto, Shosetsu

16 Mizuno, Totaro

17 Mura, Shigezo

18 Nagai, Junsaku

19 Nagasaki, Shotaro

20 Nakashima, Motoji

21 Nishimura, Shigeichi

22 Oguni, Yasuichi

23 Oka, Teruo

24 Onuma, Asano

25 Ozaki, Teikichi

26 Sakaye, Tomitsune

27 Sato, Itsupei

28 Sato, Sakaye

29 Sato, Suiji

30 Sato, Takeji

31 Sato, Tokutaro

32 Serizawa, Sojiro

33 Shimada, Bunzoo

34 Shirokawa, Iwajiro

35 Takahashi, Kamekichi

36 Takano, Nobuichi

37 Takata, Yasujiro

38 Takeuchi, Toyojiro

39 Tanaka, Tokitaro

40 Taniguchi, Hiroshi

41 Terui, Takezo

42 Toba, Tomesaburo

43 Tokai, Kikugetsu

44 Tsuchiya, Sanji

45 Watanabe, Goro

46 Watanabe, Kaichi

47 Watanabe, Kajiro

48 Yamada, Yoshio

49 Yamaji, Gohei

50 Yamazaki, Sukezo

51 Yano, Risaku

52 Yoshihara, Tomojiro

53 Yoshimura, Hikotaro

Biyo Maru arrived 3/18/1924 w/  49 Japanese crew

 

Ajiro, Inokichi

2 Asano, Takayuki

3 Coshono, Tetsaji

4 Endo, Takeo

5 Fujita, Iwajiro

6 Fukushima, Tsanabota

7 Hagasaki, Shoturo

8 Hagashima, Kurakichi

9 Hatori, Niyajyu

10 Hoshino, Kitsuji

11 Iketani, Sasso

12 Ishizaki, Wakoto

13 Kanazawa, Yeijiro

14 Kashima, Misao

15 Kato, Chakichi

16 Katsume, Ryotoku

17 Kimori, Hagoki

18 Kimura, Sakno

19 Kono, Yokichi

20 Kudo, Asaya

21 Kumosaki, Unoshichi

22 Kusano, Iwno

23 Masubuchi, Itsu

24 Midzano, Totaro

25 Mura, Shigezo

26 Murai, Aitaro

27 Nojyo, Seiichi

28 Oka, Torgo

29 Onama, Asao

30 Ono, Sciji

31 Ozaki, Siwakichi

32 Sato, Takeji

33 Serizawa, Sojiro

34 Shibata, Koicai

35 Shimada, Sunzo

36 Suaki, Zenru

37 Takada, Yasajiro

38 Takagi, Yoshio

39 Takemura, Minora

40 Takshashi, Korkichi

41 Tanaka, Jujiro

42 Tanaka, Tokitara

43 Taniguchi, Hiroshi

44 Terui, Takezo

45 Terui, Takezo

46 Watanabe, Fukuio

47 Yabe, Fujio

48 Yamachi, Gohei

49 Yamaguchi, Tatsakichi

Bombay Maru arrived 4/18/1919 w/  72 Japanese crew (list has so many duplicate names)

 

Atsumi, Kotaro

Fujita, Toshio

Fukazawa, Motojiro

Fuku, Asatomo

Fukuda, Tsuneyuki

Gakamura, Uhay

Gokida, Churyo

Hara, Shintaro

Hatanabe, Renkiche

Hayashida, Dentaro

Hayashiguchi, Keinosuke

Hiraoka, Toru

Horiguchi, Kichinosaki

Iidzuka, Yoshiro

Iuchi, Koo

Iwai, Masao

Kadokawa, Sadami

Kajiwara, Bunroku

Kanaguse, Yoshinosake

Kato, Okataka

Kauajiri, Hidekichi

Kawae, Suyekiche

Kawajeri, Jungo

Kawajiri, Hidekichi

Kawashima, Takume

Kenoshita, Toshi

Kimura, Kyuji

Kimura, Yoshitaro

Kinoshita, Toshi

Kitamura, Tsunezo

Kojima, Taichiro

Kubata, Fusakichi

Kubo, Torakichi

Kuno, Tokumatsu

Matsuda, Kumjiro

Mizuno, Tsunekechi

Nakajima, Shuicki

Nakamira, Uhay

Nakanishi, Kazuma

Nakazawa, Hidemasa

Nanushigawa, Soichi

Nishi, Ryota

Numada, Sinzo

Ogawa, Seishi

Ogino, Yujiro

Ohashi, Motojiro

Shibamoto, Sahay

Shinogaki, Kio

Sudo, Yoshinosake

Takahashi, Yeisaburo

Takakaze, Yeiji

Takarada, Yekimatsu

Takei, Utaroku

Takeuchi, Sakujo

Tamira, Kofuku

Tanaka, Kinichi

Tani, Midori

Taniguchi, Tokusaburo

Tanino, Katsutaro

Tasaka, Yasubei

Tidyuko, Yoshiro

Tujita, Toshio

Tukazawa, Motojiro

Tuku, Asatomo

Tukuda, Tsuneyuki

Uchibataki, Torajiro

Uyeda, Keiichi

Watanabe, Renkichi

Wataya, Seiichi

Yamaguchi, Gorow

Yamashita, Gengo

Yanagisawa, Takakichi

 

Bombay Maru arrived 1/4/1920 w/  65 Japanese crew

 

Adachi, Shigeji

2 Adachi, Toyosaku

3 Aoki, Sonkichi

4 Atsumi, Kotaro

5 Eguchi, Takematsu

6 Fujimaru, Kuro

7 Fukazawa, Motojiro

8 Furuta, Jinsei

9 Hamazaki, Tsunetaro

10 Hatada, Risuke

11 Hayami, Kozo

12 Hirakubo, Sadakichi

13 Hohidai, Hinichi

14 Honda, Ringo

15 Hoshina, Seigei

16 Ishii, Heikichi

17 Iwamoto, Yosaku

18 Kameyama, Seiichiro

19 Kamitaki, Kimbei

20 Kanemaki, Yosaemon

21 Kanzaki, Kankichi

22 Karasawa, Keizo

23 Kawai, Suekichi

24 Kimura, Kyuji

25 Kotoku, Kanzo

26 Kuno, Tokumatsu

27 Kurokawa, Masuichi

28 Masuko, Kinnosuke

29 Matsuda, Kunjiro

30 Matsumoto, Megumi

31 Mizukawa, Kingo

32 Momotake, Gu

33 Morii, Yasaburo

34 Nakajima, Takeichi

35 Nakanishi, Kazuma

36 Nakasawa, Hidemasa

37 Nishi, Ryota

38 Ogioo, Yugiro

39 Okanoto, Yeisuke

40 Okubo, Hidejiro

41 Okuma, Fukutaro

42 Osuga, Takeshi

43 Sakawa, Isoguro

44 Sekine, Naomoto

45 Shimizu, Kyuzo

46 Suzuki, Zenjiro

47 Takada, Kikuichi

48 Takahashi, Waichi

49 Takashima, Tameji

50 Tanaka, Masaji

51 Tanino, Katsujiro

52 Tatsuo, Tatsumi

53 Togashi, Matsuzo

54 Toku, Sankichi

55 Tsukisawa, Masajiro

56 Tsuruga, Matsutaro

57 Uchibatake, Torajiro

58 Uchihayashi, Kenichiro

59 Ujihara, Toraichi

60 Yamada, Yeitaro

61 Yamaguchi, Gorow

62 Yamanaka, Takajiro

63 Yasui, Kanzo

64 Yato, Teiji

65 Yoshida, Zenjiro

Borneo Maru arrived 5/19/1919 w/  67 Japanese crew

 

Akazawa, Kow

2 Amano, Suekichi

3 Aoyagi, Sho-Soh

4 Asakawa, Nagasu

5 Asako, Kiichi

6 Fukuda, Siro

7 Fukusumi, Zenzo

8 Hamaji, Shotaro

9 Hasegawa, Yaokichi

10 Hashimoto, Asajiro

11 Hashimoto, Yasuji

12 Igazaki, Heihachi

13 Ikeda, Shusaku

14 Iriye, Ikuta

15 Ishida, Fukumatsu

16 Ishikawa, Ginoh

17 Itch, Imazo

18 Itch, Junpei

19 Itch, Setsuro

20 Kainuma, Kameo

21 Kajihara, Kwaichi

22 Katoh, Yoneje

23 Kawakami, Matastaro

24 Kinoshita, Gen

25 Komatsu, Shigeki

26 Kuramura, Unokichi

27 Kusunoki, Mitsuo

28 Kuwano, Rikitaro

29 Mano, Shinpei

30 Matsuki, Hiroshi

31 Matsumoto, Shigezo

32 Matsuoka, Nobuwo

33 Mino, Gensaku

34 Mizushima, Seizo

35 Nagafuchi, Genpachiro

36 Naito, Kikujiro

37 Narusue, Kasu

38 Nishi, Moriji

39 Ozaki, Kaneji

40 Sajiki, Motojiro

41 Sakamichi, Ichijiro

42 Sakatani, Kowsaku

43 Sekiga, Tadao

44 Shibata, Genji

45 Shibuya, Kazoh

46 Shigemori, Hidejiro

47 Sugai, Shinroku

48 Suganuma, Yuzuru

49 Suyenaga, Toyoo

50 Suzuki, Katsumi

51 Tachibana, Seiji

52 Takegawa, Genjiro

53 Takenouchi, Shitaro

54 Tamara, Matsunosuko

55 Tashiro, Kanroku

56 Tatebayashi, Kan-Ichiro

57 Toshinobu, Osamu

58 Tsuruta, Fukuo

59 Umesu, Masuo

60 Uyeno, Mataichi

61 Watanuki, Kurashi

62 Yagi, Teikyo

63 Yamagawa, Inosuke

64 Yamamoto, Jisaku

65 Yamamoto, Tamao

66 Yamase, Tajiro

67 Zyo, Kuniji

C

Calcutta Maru arrived 1/22/1919 w/  136 Japanese crew (many name duplicates)

 

Abe, Moriji

Asanao, Matsunobu

Atsuta, Tajiro

Bunjiro, Abe

Chobei, Uemara

Chogoro, Suzuki

Chushiro, Inaba

Endo, Asamitsu

Endo, Ichiro

Fatsuji, Kimotsuhi

Fuginaka, Sauchi

Furata, Jinzo

Furuta, Zinsei

Ganji, Takeda

Gbnsa, Akimitsu

Gi suke, Naka

Hannoduoke, Fujita

Hatsuiji, Yamanaka

Heikichi, Takahachi

Hidesaburo, Yokoe

Hirata, Keisaku

Hirota, Yanoshiga

Hitoshi, Suwa

Horiguchi, Tsuruji

Ikegami, Kohei

Ikujo, Tanaka

Imamura, Kadzue

Imamura, Shinnosake

Isamu, Baba

Ishii, Keinosuke

Ito, Takashi

Ito, Yoshikichi

Iwazaki, Hideo

Jinkichi, Shinguryo

Jiro, Omura

Jiro, Sakagibara

Kanekichi, Karatsu

Kanesaka, Kurataro

Kanpei, Matsumura

Kashima, Toya

Kawakami, Shigeo

Ken, Ishie

Kenji, Fujiwara

Kensaku, Maikawa

Kenzo, Nagamori

Kichinosake, Neba

Kikuchi, Kitsuga

Kimura, Hayato

Kingo, Kikuchi

Kinsaku, Fujie

Kiyoshi, Sasaki

Kobo, Suganunma

Kodoma, Ariemon

Koji, Ito

Kon, Tamekichi

Kozo, Sakae

Kuniyo, Usui

Kuraki, Tsunejiro

Maidzumi, Kwanji

Makitaro, Mitzunega

Manabe, Takuchi

Masanobu, Ujimi

Matsudera, Hideo

Matsumoto, Makitaro

Matzuzo, Kuroki

Naguchi, Huchinai

Nakayama, Shigejiro

Nawa, Tashichi

Neba, Kichinosuke

Nemura, Chobei

Nitaro, Kawabata

Nobuharu, Onasaka

Nobuo, Sawaroye

Obiya, Kumao

Ogawa, Takohashi

Ogura, Yaozo

Okamoto, Mikizo

Onari, Sato

Ono, Shiro

Rikujiro, Sakurai

Rinzo, Tanaka

Risaburo, Nishiyima

Rokuro, Koga

Rokutaro, Inagi

Sadadawo, Arima

Sansaku, Sasagawe

Sato, Shimpachi

Seeto, Sasaki

Seinosuke, Matzuda

Seisaku, Watanabe

Seizaemon, Koike

Sentaro, Hamamoto

Setaguchi, Jyubi

Setoguchi, Jyubi

Seuji, Yamaguchi

Shibata, Nobuzo

Shibuya, Takeo

Shijiro, Shimokawa

Shimidzu, Ikkaku

Shinechi, Muromoto

Shinichiro, Takeda

Shinie, Sato

Shinji, Kawagoi

Shinjiro, Kase

Shinpei, Suzuki

Shinyo, Ishiware

Sotaro, Ysheda

Sruinon, Kodama

Suzuki, Ichisaboro

Tadaichi, Yegawa

Takahashi, Tasaji

Takaji, Nakamura

Takashi, Hashimoto

Takeda, Gunji

Tamakoshi, Chataro

Tanaka, Yuzo

Tataatsu, Enori

Tauboyama, Kuchi

Taunejiro, Kueoki

Taunejiro, Yoshimura

Tcunehiko, Ishikawa

Toechi, Shimizi

Tomijiro, Kawasaki

Tomikichi, Izaki

Tomioka, Zenzo

Toranouke, Yoshida

Tsuboyama, Kiichi

Tsunefiro, Minamoto

Usui, Kuniyo

Wakabayashi, Zanji

Watanabe, Seisaku

Yamada, Kenji

Yamagishi, Tomotada

Yamaguchi, Chinbei

Yamaguchi, Senji

Yamana, Sanjiro

Yanagawa, Totaro

Yazo, Yosuda

Yeeji, Yuasa

Yeejiro, Masuzumi

Yendo, Amamitsu

Yenori, Tadaatsu

Yoki, Ikogami

Yonekichi, Nagae

Yoshikichi, Ito

Yoshimi, Ono

Yoshimura, Tsunejiro

Yoshino, Shigezo

Yoshio, Miyata

Yoshio, Tanaka

Calcutta Maru arrived 10/15/1919 w/  62 Japanese crew 

 

1 Fujita, Hikoshichi

2 Fukunaga, Kasaburo

3 Furuya, Kinzo

4 Hamaguchi, Saijiko

5 Hasugata, Juzaemon

6 Hayashi, Tomoo

7 Hirata, Keisaku

8 Hiroi, Taizo

9 Hiyama, Hikojiro

10 Horiguchi, Tsuruji

11 Ikeda, Naosaku

12 Ishii, Sasaichi

13 Ishitobi, Ryo

14 Iso, Yashikichi

15 Ito, Risaburo

16 Iwano, Tadasada

17 Joma, Tsunetomo

18 Kaizuka, Magoichiro

19 Kawaguchi, Takeo

20 Kawakami, Shigeo

21 Kobayashi, Shinata

22 Kon, Tamekichi

23 Kuroda, Kameo

24 Kusabuka, Ringo

25 Kwanno, Sueji

26 Manabe, Tokeichi

27 Masuzumi, Yeijiro

28 Misawa, Gentaro

29 Nakamoto, Seiki

30 Nakamura, Masao

31 Nakao, Yoshikuni

32 Oda, Makoto

33 Ogura, Yaozo

34 Okamae, Heijiro

35 Okazaki, Tomesaburo

36 Saito, Hisaji

37 Sakata, Teichi

38 Shibuya, Takeo

39 Shimizu, Ikkaku

40 Shioga, Tomikichi

41 Shirota, Shigeyoshi

42 Soyeishi, Tsuguyoshi

43 Suematsu, Ryoji

44 Sugiyama, Inosaku

45 Sugiyama, Taikichi

46 Suzuki, Ichisaburo

47 Takahasi, Shinichiro

48 Takemoto, Masayoshi

49 Takeshita, Hatsuo

50 Tsuchiya, Goro

51 Tsuruda, Seiji

52 Urasaki, Yoshisuke

53 Urushihata, Heizo

54 Wada, Toichi

55 Yajima, Kintaro

56 Yamaguchi, Senji

57 Yamaguchi, Takeji

58 Yamane, Sanjiro

59 Yamashita, Kakutaro

60 Yanagita, Isao

61 Yoshida, Kiyosaku

62 Yoshinaga, Senzo

Calcutta Maru arrived 11/29/1920 w/  69 Japanese crew

 

Fukunaga, Kasaburo

2 Funaki, Takeichi

3 Furuya, Kinzo

4 Goto, Tomekichi

5 Hamaguchi, Saijiro

6 Hashiguchi, Eizo

7 Hiki, Saichi

8 Hiroi, Taizo

9 Hitomi, Meiji

10 Ichijo, Hideo

11 Iijima, Seikichi

12 Imoto, Toshizo

13 Ishikawa, Kizo

14 Ishitobi, Ryo

15 Ito, Risaburo

16 Ito, Yoshikichi

17 Iwano, Chutei

18 Kamoda, Kanekichi

19 Kanno, Sueji

20 Kato, Iwamatsu

21 Kikuchi, Yohei

22 Kobori, Chojiro

23 Kojima, Taichiro

24 Kon, Tamekichi

25 Kubo, Jiro

26 Kurata, Kadzunosuke

27 Kusafuka, Ringo

28 Manabe, Takeichi

29 Matsushita, Goro

30 Miyake, Masatada

31 Moriyama, Eikei

32 Murakami, Satoshi

33 Murohashi, Shunji

34 Nagano, Tatsuzo

35 Nagao, Ryunosuke

36 Nakamura, Shinki

37 Oba, Shinji

38 Ogura, Yaozo

39 Ohama, Kumezo

40 Oiwa, Goichi

41 Otani, Jikaku

42 Saito, Kichigoro

43 Sakata, Teiichi

44 Sasao, Naotsugu

45 Sato, Kumakichi

46 Shibuya, Takeo

47 Shimidzu, Ikkaku

48 Shiroma, Tsunetomo

49 Sudzuki, Ichisaburo

50 Sudzuki, Seisuke

51 Sugiyama, Isaku

52 Takahashi, Kyuji

53 Takahashi, Shinichiro

54 Tochigi, Rinzo

55 Tomioka, Zenzo

56 Umehara, Masatsugu

57 Urasaki, Kichisuke

58 Urushihata, Heizo

59 Wada, Toichi

60 Wakamatsu, Yoshio

61 Yamaguchi, Senji

62 Yamaguchi, Toraichi

63 Yamamoto, Keizo

64 Yamane, Sanjiro

65 Yanagita, Isao

66 Yatsunami, Chikashi

67 Yoshikawa, Tamizo

68 Yoshinaga, Senzo

69 Yoshizawa, Hiroshi

Calcutta Maru arrived 7/10/1922 w/  65 Japanese crew

 

1 , Jikaku/Otani

2 ...kuda, Motei

3 Agawa, Ryozaburo

4 Akasaka, Kejire

5 Eiyama, Kenichi

6 Eno..., Hatsugoro

7 Hanazawa, Shichiro

8 Harada, Tomotsu

9 Hashida, Shoshichi

10 Hashiguchi, Eizo

11 Iguchi, Yunoshin

12 Imai, Yeisaburo

13 Imano, Tadasada

14 Ishii, Shigeo

15 Ishisuka, Kakichi

16 kago, Kosaburo

17 Kai, Tatsushi

18 Kato, Masao

19 Kin, Toho

20 Kiryu, Juso

21 Kon, Tamokichi

22 Kosugi, Chujiro

23 Kunafuka, Senjiro

24 Kunitani, Tokutaro

25 Maizono, Yukichi

26 Marikawa, Shingi

27 Masuda, Kyeauke

28 Morimoto, Tatsuji

29 Nakamira, Yasutaro

30 Nakano, Tamiya

31 Nijuma, Kiyeo

32 Ogura, Yaozo

33 Oka, Ushiji

34 Sakai, Yoichi

35 Sakata, Sadaichi

36 Samki, Tetsujire

37 Sasabu, Naoji

38 Sasaki, Zenichi

39 Sawada, Tokujiro

40 Shibata, Kusso

41 Shibata, Masashi

42 Shibata, Yumio

43 Shibuya, Takso

44 Shimisu, Toshindo

45 Sunayama, Nitare

46 Susuki, Katsumi

47 Szhanari, Sanzo

48 Tachikawa, Shu

49 Tajiri, Takeji

50 Takahashi, Goro

51 Takahashi, Kyuji

52 Tanaka, Chiyosaku

53 Tanaka, Kenichi

54 Tenge, Eiji

55 Usui, Keshi

56 Watanabe, Katutochi

57 Watanabe, Tekuo

58 Yamamoto, Keizo

59 Yamano, Ichize

60 Yamanogawa, Seizaburo

61 Yonejima, Nano

62 Yoshida, Yaichi

63 Yoshinaga, Sonso

64 Yoshizawa, Hiroshi

65 Yusa, Wataru

Cape Town Maru arrived 4/28/1924 w/  30 Japanese crew

 

Fukuyoshi, Rikiya

2 Futakami, Masaakira

3 Hahn, Tukpong

4 Hamasaki, Kyuji

5 Harada, Yoshihiko

6 Ikeda, Kaneaki

7 Kawamura, Asaichi

8 Komatsu, Takahiro

9 Konyamachi, Kiichiro

10 Kumasawa, Subeshi

11 Matsuo, Heiji

12 Mine, Toshio

13 Morioka, Takato

14 Murakami, Harunobu

15 Nishii, Suteyuki

16 Oda, Jun

17 Okamura, Seiichiro

18 Omori, Matakichi

19 Sato, Masanosuke

20 Shibaoka, Senju

21 Shiota, Katsunosuke

22 Takashima, Tomegoro

23 Takeda, Kinhachi

24 Tsubaki, Fukutaro

25 Umemoto, Tetsuo

26 Watanabe, Kyuroku

27 Yamasaki, Yukitomo

28 Yashima, Teruaki

29 Yokoyama, Masato

30 Yoshida, Takeharu

Cape Town Maru arrived 8/7/1924 w/  30 Japanese crew

 

1 Fukuyoshi, Rikiya

2 Futakami, Masaakira

3 Hahn, Tukpong

4 Hamasaki, Kyuji

5 Harada, Yoshihiko

6 Ikeda, Kaneaki

7 Kawamura, Asaichi

8 Komatsu, Takahiro

9 Konyamachi, Kiichiro

10 Kumasawa, Subeshi

11 Matsuo, Heiji

12 Mine, Toshio

13 Morioka, Takato

14 Murakami, Harunobu

15 Nishii, Suteyuki

16 Oda, Jun

17 Okamura, Seiichiro

18 Omori, Matakichi

19 Sato, Masanosuke

20 Shibaika, Senju

21 Shiota, Katsunosuke

22 Takashima, Tomegoro

23 Takeda, Kinhachi

24 Tsubaki, Fukutaro

25 Umemoto, Tetsuo

26 Watanabe, Kyuroku

27 Yamasaki, Yukitomo

28 Yashima, Teruaki

29 Yokoyama, Masato

30 Yoshida, Takeharu

Caroline Maru arrived 9/3/1921 w/  42 Japanese crew

 

1 Fujii, Isuneo

2 Fujiwara, Tasaburo

3 Hamamoto, Kikuemon

4 Hanada, Yokichi

5 Hidaka, Shizuka

6 Homura, Shuizaburo

7 Imai, Kunizo

8 Izumi, Nobus

9 Jyo, Tokiji

10 Kai, Tamezo

11 Kimura, Senkatsu

12 Kobayashi, Yasuke

13 Kobayushi, Sakaichi

14 Kosaka, Toyokichi

15 Mae, Shimajo

16 Masukawa, Hikoichi

17 Masukawa, Kakuichi

18 Matsuyama, Harunosuke

19 Miyake, Kunisaburo

20 Miyata, Ichimatsu

21 Murakami, Shingo

22 Nakata, Yonesaku

23 Nishinaka, Sentaro

24 Ohoe, Kumakichi

25 Ohoka, Ryosuke

26 Ohtake, Yenzo

27 Ohyama, Jyofu

28 Okashige, Yonnosuke

29 Omaku, Midori

30 Saito, Masakichi

31 Sakamoto, Kiyoaki

32 Shigeshisa, Tokushi

33 Shikine, Tsuneo

34 Sugisaki, Morihiko

35 Sugiyama, Usaburo

36 Suzuki, Sho.

37 Tetsuo, Ryuichi

38 Tokunage, Tekuma

39 Tsukahara, Naomishi

40 Uehida, Shigeru

41 Yamagida, Toshio

42 Yosawa, Yutaka

 

Celebes Maru arrived 6/23/1919 w/  72 Japanese crew

 

1 Akitau, Ryuichi

2 Atoyania, Gensuke

3 Buto, Tsuyoshi

4 Chosu..., Takai

5 Eizo, Nakamura

6 Fazaki, Kenkichi

7 Fujici, Masami

8 Fujimi, Kanehichi

9 Fujita, Asao

10 Fukui, Keiichi

11 Fukumstsu, Matsumoto

12 Hatsutaro, Saikaiji

13 Isa, Saburo

14 Ishkawa, Ginji

15 Isunezo, Konishi

16 Iwatichi, Tanaka

17 Juji, Sumi

18 Junsaburo, Segawa

19 Kanehichi, Fujimi

20 Kawai, Yonekichi

21 Kisakw, Suzuki

22 Kishigoro, Kadota

23 Koretake, Kujo

24 Kyuma, Takewa

25 Kyutaro, Kato

26 Makiuchi, Masaichi

27 Masataro, Miyagawa

28 Masutaro, Hanada

29 Matsui, Tokumatsu

30 Mayeda, Mitauji

31 Mimura, Fusao

32 Minora, Fujinaga

33 Mitate, Sekijo

34 Mitsnjiro, ...io

35 Nagai, Hajimu

36 Nakamura, Ikuzo

37 Nakamura, Wazotaro

38 Nakata, Nobuta

39 Nishi, Mankichi

40 Ohigeo, Hara

41 Ohshima, Masaichi

42 Ohya, Haruo

43.Ono, Kenichiro

44 Otokichi, Horu

45 Rikio, Saito

46 Saisuke, Kijima

47 Saito, Rikio

48 Seuchi, Iwamoto

49 Shinichi, Watanabe

50.Shinyashiki, Yukichi

51 Shunichi, Mizushima

52 Somatsu, Yasui

53 Sumi, Juji

54 Suzuki, Masaniri

55 Takagi, Masutaro

56 Takahahi, Mumekiehi

57 Takai, Chosuke

58 Takeo, Koto

59 Takewa, Kewma

60 Takichi, Monno

61 Tamai, Zenzo

62 Tanaka, Kaneki

63 Tokutaro, Koizumi

64 Toshio, Kimura

65 Toyoda, Hashitaro

66 Yamagami, Tokeichi

67 Yamaue, Kichinosuke

68 Yeijiro, Osada

69 Yoshimatsu, Muranaka

70 Yoshizaki, Kijukichi

71 Yugami, ...saku

72 Yuzo, Yoshikawa

Ceylon Maru arrived 5/17/1920 w/  67 Japanese crew

 

1 Abe, Tomo

2 Arai, Kichigoro

3 Ariyoshi, Shunsaku

4 Asakawa, Kazuo

5 Etch, Yonekichi

6 Fujinaka, Seiichi

7 Furukawa, Kenjiro

8 Gamo, Toranosuke

9 Hanzawa, Kazumasa

10 Harada, Setsu

11 Hosokawa, Miyaji

12 Ibata, Giichi

13 Ikenaga, Kumao

14 Ikeuchi, Tomekichi

15 Ishii, Masao

16 Ishinabe, Chuichiro

17 Ishiwata, Naoyoshi

18 Ito, Masayoshi

19 Kanemoto, Taisuke

20 Kawazoe, Seiichi

21 Kitagawa, Tetsutaro

22 Koizumi, Misao

23 Kusaka, Masakichi

24 Maruyama, Yoshimori

25 Matsuda, Iwanoshin

26 Matsuzaki, Shigemitsu

27 Matsuzawa, Nagashige

28 Mimura, Kotaro

29 Miyama, Nobutaro

30 Nabeshima, Uhachi

31 Nagai, Yoshimi

32 Nagaoka, Kaneshige

33 Nakamaru, Gengoro

34 Nakamura, Kitaro

35 Nakazawa, Takae

36 Nauba, Kazuma

37 Nishiwaki, Konoichi

38 Oda, Yoshitaro

39 Okada, Katsujiro

40 Okada, Koichi

41 Okada, Sueichi

42 Oya, T...tsu

43 Saikaichi, Sadajiro

44 Sako, Zenmatsu

45 Sanekata, Urakichi

46 Seojima, Yuji

47 Takizawa, Shuzo

48 Tamaoki, Naosuke

49 Tanaka, Naokata

50 Tashiro, Harumatsu

51 Torii, Susmu

52 Tsuboi, Shigeichi

53 Tsuda, Toyosaburo

54 Uchida, Hikosaburo

55 Uehara, Keiichi

56 Ui, Shigesaburo

57 Urata, Uranishi

58 Ushijima, Shuzo

59 Wake, Seiichi

60 Watanabe, Sueichi

61 Yamada, Suematsu

62 Yamaguchi, Terumori

63 Yamamoto, Heisaku

64 Yasukura, Ken

65 Yoneda, Yaezo

66 Yoshida, Junichi

67 Zaida, Yakumatsu

Chile Maru arrived 4/11/1923 w/  37 Japanese crew

 

1 Acki, Keiji

2 Akatsuka, Sekira

3 Goda, Ujio

4 Hamaguchi, Otomatsu

5 Hamasaka, Yazohei

6 Haraguchi, Naoshi

7 Hashimoto, Kikutaro

8 Hayashi, Hisamoto

9 Inaba, Wa

10 Itoyama, Kenroku

11 Kaji, Harunaga

12 Kato, Sotokichi

13 Kawabata, Shohei

14 Kikuchi, Mitsuo

15 Kobayashi, Nobumasa

16 Koshino, Nisaburo

17 Maruzaki, Matsuzo

18 Mizokomi, Juzo

19 Morita, Taminosuke

20 Moriyama, Yeisuke

21 Morohashi, Kensuke

22 Nagata, Shinzo

23 Nakahara, Kumaichi

24 Nakayama, Uzo

25 Nishino, Jinshiro

26 Nomura, Shizue

27 Obata, Kaiji

28 Oya, Yoneji

29 Takahashi, Kanichi

30 Tanaka, Shuzo

31 Tsukahara, Naomichi

32 Umemoto, Koichi

33 Yamaguchi, Shotaro

34 Yamamoto, Yoshio

35 Yamashita, Hajime

36 Yoshida, Guntaro

37 Yoshimura, Juemon

Chile Maru arrived 7/14/1923 w/  38 Japanese crew

 

1 Akatsuko, Sekira

2 Aski, Kaiji

3 Goda, Ujio

4 Hamagushi, Otomatsu

5 Hamasaka, Yazohei

6 Haraguchi, Naoshi

7 Hashimoto, Kikutaro

8 Hatashimo, Yeisaku

9 Hayashi, Hisamoto

10 Ikebata, Tokumei

11 Inaba, Yaware

12 Itoyama, Kenroku

13 Kaji, Harunaga

14 Kato, Sotokishi

15 Kikushi, Mitsuo

16 Kobayashi, Nobumasa

17 Koshino, Nisaburo

18 Kwabete, Shohei

19 Marusaki, Matsuso

20 Merita, Taminosuke

21 Mizokami, Juzo

22 Morohashi, Kensuke

23 Nagata, Shinso

24 Nakahare, Kumaishi

25 Nakayama, Uze

26 Nomura, Shizue

27 Obata, Kaiji

28 Oya, Yoneji

29 Takahashi, Kanishi

30 Takeshita, Choshiro

31 Tanaka, Shuso

32 Tsukahara, Naomishi

33 Umemoto, Koichi

34 Yamaguchi, Shotaro

35 Yamamoto, Yoshio

36 Yamashita, Kajime

37 Yoshida, Otutaro

38 Yoshimura, Juyemon

Chile Maru arrived 11/6/1923 w/  37 Japanese crew

 

1 Akatsuka, Sekira

2 Aoki, Keiji

3 Goda, Ujio

4 Hamaguchi, Otomatsu

5 Hamasaka, Yazohei

6 Haraguchi, Naoshi

7 Hashimoto, Kikutaro

8 Hatashima, Yeisaku

9 Hayashi, Hisamoto

10 Ikebata, Tokumei

11 Inaba, Yawara

12 Itoyama, Kenroku

13 Kaji, Harunaga

14 Kato, Sotokichi

15 Kawabata, Shohei

16 Kikuchi, Mitsuo

17 Kobayashi, Nobumasa

18 Koshino, Nisaburo

19 Marusaki, Matsuzo

20 Mizokami, Juzo

21 Morita, Taminosuke

22 Morohashi, Kensuke

23 Nagata, Shinzo

24 Nakayama, Yuzo

25 Nomura, Shizuye

26 Obata, Kaiji

27 Oya, Yoneji

28 Takahashi, Kanichi

29 Takeshita, Choshiro

30 Tanaka, Shuzo

31 Tsukahara, Naomichi

32 Umemoto, Koshichi

33 Yamaguchi, Shotaro

34 Yamamoto, Yoshio

35 Yamashita, Hajime

36 Yoshida, Guntaro

37 Yoshimura, Juyemon

Chile Maru arrived 1/31/1924 w/ 38 Japanese crew

 

1 Akatsuka, Sekira

2 Aoki, Keiji

3 Goda, Ujio

4 Hamaguchi, Otomatsu

5 Hamasaka, Yezohei

6 Haraguchi, Naoshi

7 Hashimoto, Kikutaro

8 Hatashima, Yeisaka

9 Hayashi, Hisamoto

10 Ikebata, Tokumei

11 Inaba, Yazara

12 Itoyuma, Kenroku

13 Kaji, Harunaga

14 Kaneko, Sokichi

15 Katoo, Sotokichi

16 Kawabata, Shobei

17 Kituchi, Mitsuo

18 Kobayashi, Nabumasa

19 Koshino, Nisaburo

20 Mizokami, Juzo

21 Morita, Taminosuke

22 Morobashi, Kensuke

23 Nagata, Shinzo

24 Nakayama, Yuzo

25 Nomura, Shizue

26 Obata, Kaiji

27 Oya, Yoneji

28 Takahashi, Kanichi

29 Takeshita, Choshiro

30 Tanaka, Shuzo

31 Teukahara, Naomichi

32 Umemoto, Koshichi

33 Yamaguchi, Kameichi

34 Yamaguchi, Shotaro

35 Yamashita, Eajime

36 Yammoto, Yoshio

37 Yoshida, Guntaro

38 Yoshimura, Juyemon

Chile Maru arrived 6/15/1924 w/  37 Japanese crew

 

1 Akatsuka, Sekira

2 Goda, Ujio

3 Hamaguchi, Otomatsu

4 Hamasaka, Yazohei

5 Haraguchi, Naoshi

6 Hashimoto, Kikutaro

7 Hatashima, Yeisaku

8 Hayashi, Hisamoto

9 Ikebata, Tokumei

10 Inaba, Waichi

11 Inaba, Yawara

12 Itoyama, Kenroku

13 Kaji, Harunaga

14 Katoo, Sotokishi

15 Kawabata, Shohei

16 Kikuchi, Mitsuo

17 Kobayashi, Nobumasa

18 Koshino, Nisaburo

19 Mizokami, Juzo

20 Morita, Taminosuke

21 Morohashi, Kensuke

22 Nagata, Shinzo

23 Nakayama, Yuzo

24 Nomura, Shizue

25 Obata, Kaiji

26 Oya, Yoneji

27 Takahashi, Kanichi

28 Takeshita, Choshiro

29 Tanaka, Shuzo

30 Tsukahara, Naomichi

31 Umemoto, Koshichi

32 Yamaguchi, Kameichi

33 Yamaguchi, Shotaro

34 Yamamoto, Yoshio

35 Yamashita, Hajime

36 Yoshida, Guntaro

37 Yoshimura, Juyemon

Choya Maru arrived 9/13/1922 w/  53 Japanese crew

 

1 Acyama, Kyushichi

2 Fujii, Yoshiye

3 Fukunage, Kisaburo

4 Hirate, Sentaro

5 Ishikawa, Hiroshi

6 Ishiura, Noboru

7 Ishiwatari, Yaichi

8 Iwashite, Iwanoju

9 Kabashima, Kikutaro

10 Kagohashi, Yo

11 Kano, Inaji

12 Kato, Seikichi

13 Kitahara, Heikichi

14 Kugalto, Kyusuke

15 Matsumura, Bunzo

16 Matsuoka, Keisuke

17 Morimoto, Shinichi

18 Murakami, Kitsuharu

19 Murakami, Teinosuke

20 Noda, Masakichi

21 Norita, Yazo

22 Ogawa, Araichi

23 Omaye, Shinzaburo

24 Osaki, Jotaro

25 Ota, Toranosuke

26 Rikitoku, Gozo

27 Saito, Kameo

28 Sakaguchi, Shogo

29 Sakamoto, Noboru

30 Sakata, Yaichiro

31 Sano, Takeji

32 Sekiya, Ryuichi

33 Shimara, Tokuzo

34 Shiraishi, Tatsugero

35 Sugino, Shigetaro

36 Susuki, Tadoyoshi

37 Suzuki, Keiji

38 Taguchi, Kyutaro

39 Taguchi, Yaichi

40 Takahashi, Kinjiro

41 Takahashi, Shigeru

42 Takata, Kazo

43 Takayesu, Kenji

44 Tsuda, Taichi

45 Tsukamoto, Tsuneharu

46 Tsuruta, Kinosuke

47 Wakimoto, Yaichi

48 Yamada, Kotaro

49 Yamakado, Makoto

50 Yamanouchi, Masaki

51 Yanagisawa, Miyuki

52 Yano, Mesakyaku

53 Yukimura, Kozo

 

D

Daisai Maru arrived 7/15/1917 w/  19 Japanese

 

Hagashi, Kichitaro

Hamaya, Shinjiro

Hayashi, Kichitaro

Ikeda, Yuzo

Katayama, Shigern

Kiga, Suitaro

Koshi, Kentaro

Kurushima, Tsurumalsu

Lupimoto, Asaji

Matsuoka, Ryuzo

Mihan..., Gurgo

Miyamoto, Enryo

Morohashi, Takayuki

Shibuya, Kyujiro

Shida, Yuzo

Suginto, Asaji

Suzuki, Matsujiro

Tamei, Eiji

Yoshimura, Genzo

Daisai Maru arrived 11/24/1917 w/  13 Japanese

 

Hagashi, Kichitaro

2 Katayama, Shiperu

3 Kiga, Suitaro

4 Koshi, Kintaro

5 Kurushima, Tsurumalsu

6 Mihan..., Gurgo

7 Morohashi, Takayusei

8 Shibuya, Kyujiro

9 Shida, Yuzo

10 Suginto, Asaji

11 Suzuki, Matsujiro

12 Tamei, Geiji

13 Yoshimura, Genzo

Denmark Maru arrived 6/12/1921 w/  47 Japanese Crew

 

1 Akazuka, Takehiko

2 Banba, Masao.

3 Doh, Haruo

4 Endo, Ichiro

5 Fukui, Chikao

6 Furuichi, Saneyoshi

7 Furukawa, Masaji

8 Furukawa, Yusuke

9 Hashiguchi, Ushio

10 Hayashiyama, Tokuhei

11 Horie, Yoichiro

12 Inaba, Iwakichi

13 Ito, Kaoru

14 Jikumaru, Shigezo

15 Kamei, Toranosuke

16 Kamikawaji, Masaji

17 Kasama, Ushizo

18 Katano, Torazo

19 Kato, Kinmatsu

20 Kimura, Hisaichi

21 Kinjo, Matsu

22 Kinto, Kiichiro

23 Kitagawa, Goro

24 Kondo, Ichinosuke

25 Kuse, Ryohei

26 Matsuda, Monji

27 Matsukawa, Keisuke

28 Matsumoto, Fukumatsu

29 Morita, Chukichi

30 Murata, Tamotsu

31 Nagai, Juzo

32 Nago, Kinjiro

33 Noda, Magosaburo

34 Oita, Masaichi

35 Onishi, Choryo

36 Oshima, Rokuro

37 Saito, Jensuke

38 Shimosako, Nen

39 Shudo, Nao

40 Sisido, Shotaro

41 Takahashi, Takizo

42 Tei, Tomojiro

43 Toyonaga, Jingoro

44 Tsurumi, Kenji

45 Yamaguchi, Umejiro

46 Yamamoto, Koichi

47 Yamamoto, Sukeji

FAIR USE

Pursuant to Title 17 U.S.C. 107, other copyrighted work is provided for educational purposes, research, critical comment, or debate without profit or payment. If you wish to use copyrighted material from this site for your own purposes beyond the 'fair use' exception, you must obtain permission from the copyright owner